Fakta och råd om psykiska besvär och behandlingsmetoder

Nedan hittar du information och råd om en rad psykiska diagnoser, besvär och behandlingar. En del av de diagnoser som är listade nedan kan vi på Mindler behandla, medan andra faller utanför ramen för vårt uppdrag.

Läs mer om vad du kan söka hjälp för hos Mindler.

Läs mer om våra skribenter och granskare på Mindler.

Depression
Fobi & rädsla Mindller
PMS och PMDS hos Mindler
Psykisk ohälsa Mindler
illustration stress-burnout-4_3
Terapi hos Mindler
illustration anxiety-4_3

Beroende

Företagshälsa

Föräldraskap

Neuropsykiatrisk problematik

Psykiatri (behandlas ej på Mindler)

Psykiskt trauma

Sinnesstämning och livet

Ätstörningar

Övrig information