Lär dig mer om Anorexia

I den här artikeln kan du läsa om Anorexia.

Mindlers uppdrag ligger på primärvårdsnivå vilket innebär att vi i många fall inte kan behandla en patient som är drabbad av anorexi. I vissa fall kan vi däremot ge stöd. Om du är osäker går det att boka in ett första bedömningssamtal med någon av våra psykologer.