OCD & tvångstankar

Mindlers psykologer guidar dig igenom OCD och tvångstankar.

Läs mer om OCD i allmänhet nedan. Eller läs vidare om följande: Symtom Orsak Behandling

OCD

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

 • Ingen väntetid

 • Mindler är en del av primärvården

Nedan ser du psykologer hos Mindler som arbetar med OCD

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad betyder OCD?

OCD är en förkortning av engelskans obsessive-compulsive disorder. På svenska heter diagnosen tvångssyndrom.

Vad är egentligen OCD?

OCD är en form av ångest som består av tvångstankar och tvångshandlingar. Tvångstankar är återkommande och ofta obehagliga tankar som kan ge svår ångest medan tvångshandlingar är något du gör för att minska ångesten. OCD drabbar ungefär 2–3 % av befolkningen och kan ha en stor inverkan på vardag och livskvalitet.

Symptom på OCD/tvångssyndrom

De flesta av oss får då och då tankar om att vi måste göra saker på ett visst sätt. Om du har många sådana tankar, eller om du känner dig tvingad att göra saker som stör din vardag, kan du ha OCD.

Läs mer utförligt om symtom vid OCD & tvångstankar.

Vad är skillnaden mellan tvångstankar och tvångshandlingar?

Tvångstankar är återkommande och ångestframkallande tankar eller fantasier, till exempel om att något hemskt ska hända. De börjar ofta med ”tänk om …” och fortsätter med olika hemska scenarion som kan inträffa. Det kan också röra sig om obehagliga inre bilder som är svåra att bli av med. Du kan också uppleva det som att något ”känns fel” och att du behöver göra något för att rätta till det. Tvångstankar kan vara mycket obehagliga och orsaka både oro och svår ångest. Det är där tvångshandlingarna kommer in. En tvångshandling är det du gör för att minska ångesten. Det kan vara en ritual eller en handling som du känner att du måste göra för att det där hemska inte ska hända eller för att stoppa de inre bilderna. Ofta måste du upprepa handlingen flera gånger för att ångesten ska försvinna. I korthet kan tvångstankar alltså beskrivas som återkommande tankar som ger dig ångest och tvångshandlingar som det du gör för att minska ångesten.

Vad räknas som tvångstankar?

Alla kan drabbas av tankar om att man måste göra saker på ett visst sätt, utan att uppleva det som något större problem. Tvångstankar brukar beskrivas som återkommande, ofta obehagliga och ångestframkallande tankar eller inre bilder som inte försvinner, och som påverkar din livskvalitet negativt. Tvångstankar utlöser känslor som rädsla, tvivel och obehag och är kopplade till en känsla av kontrollförlust. Om du har mycket tvångstankar kan du uppleva det som att de tar över hela din tillvaro.

Exempel på tvångstankar:

 • Tänk om jag dödar mitt barn.

 • Tänk om jag blir smittad.

 • Tänk om huset brinner upp.

 • Det måste vara perfekt eller helt symmetriskt.

Vad räknas som tvångshandlingar?

Tvångshandlingar är yttre eller inre beteenden som upprepas gång på gång för att förhindra att något ska hända eller för att minska ångest eller obehag kopplat till en tvångstanke. Det kan också vara beteenden du känner att du måste göra för att bli lugnad. Ofta finns en rutin eller ritual kring hur tvångshandlingarna ska utföras och blir du avbruten i din rutin behöver du ofta börja om.

Exempel på tvångshandlingar:

 • Kontrollera att dörren är låst många gånger

 • Räkna tyst för dig själv på ett visst sätt

 • Tvätta dig enligt en viss rutin

OCD kan påverka relationer

Det är vanligt att OCD påverkar relationer negativt. Anhöriga blir ofta involverade i ritualerna och börjar anpassa sina egna vardagsrutiner. Känslor som frustration, ilska, oro, rädsla och sorg är vanliga. Utöver den känslomässiga stressen kan anhöriga också behöva dra ett tyngre lass både ekonomiskt och praktiskt om den drabbades funktion i vardagen är mycket påverkad.

Vad orsakar OCD?

Man vet inte säkert vad som orsakar OCD. Det är till viss del ärftligt – ofta finns släktingar som har problem med tvång.  Det är vanligt att OCD uppträder redan i barndomen, men besvären kan också komma när som helst i livet. Jobbiga händelser, stress och oro är faktorer som kan utlösa och förvärra OCD. Läs mer utförligt om orsaker till OCD.

Räknas OCD som en sjukdom?

OCD är en ångestsjukdom. För att dina besvär ska diagnostiseras som OCD behöver vissa kriterier vara uppfyllda. Kriterierna är kopplade till hur mycket tid tvånget tar i anspråk, hur mycket lidande det orsakar och hur stor inverkan det har på livet.

Hur får man diagnosen OCD/ångestsyndrom?

En läkare eller psykolog kan hjälpa dig med dina tvångstankar och tvångshandlingar.  För att du ska få diagnosen OCD/tvångssyndrom behöver vissa kriterier vara uppfyllda. Kriterierna är kopplade till hur mycket tid tvånget tar i anspråk, hur mycket lidande det orsakar och hur stor inverkan det har på livet.

OCD kan behandlas

Det finns behandlingar som är effektiva för att hantera och behandla OCD. Den vanligaste behandlingen är kognitiv beteendeterapi (KBT). Hos Mindler finns flera psykologer som har erfarenhet av att behandla just OCD. Läs mer om behandling för tvångstankar.

Hur får jag hjälp med OCD?

Om tvångstankar och tvångshandlingar tar upp mycket av din tid och påverkar dig mycket i din vardag är det viktigt att du gör något åt det. OCD blir nämligen sällan bättre av sig självt, utan det krävs professionell hjälp. Med rätt behandling och stöd kan du förbättra din livskvalitet avsevärt. Den vanligaste behandlingen vid OCD är kognitiv beteendeterapi (KBT). Med KBT kan du få hjälp att ändra de tankemönster och tvångsbeteenden som är förknippade med OCD. Du kan alltid boka in ett bedömningssamtal med någon av våra psykologer så hjälper vi dig vidare.

OCD-förbundet

Svenska OCD-förbundet är en stödorganisation för den som har OCD eller någon liknande psykiatrisk diagnos. Förbundet är även öppet för anhöriga och närstående till den drabbade. Förbundet sprider information om sjukdomen och om behandlingar med vetenskapligt stöd.

Läs mer detaljerat om OCD:

Läs mer om olika personers upplevelser av OCD: