Parterapi

Nu kan du och din partner gå i privat parterapi hos Mindler. Här kan du läsa mer om vilka psykologer som erbjuder parterapi och hur ni går tillväga.

fighting couple
helping

1. Konsultation

Köp en konsultation och boka ett första samtal med en psykolog som erbjuder parterapi. Delta ensam eller ihop med din partner. Psykologen bokar in era kommande möten.

couple puzzle

2. Parsamtal

Köp det samtalspaket som passar er och använd koden som du får på mejl för att betala för mötena i appen. Ni som par sitter tillsammans och träffar psykologen i videosamtal på 50 minuter.

relationship-problems-470x350-1

3. Relationsprogram

I appen jobbar ni tillsammans med våra relationsprogram. Där utforskar ni vad som orsakar problem i er relation och gör övningar som hjälper er framåt.

box

Samtalspaket för parterapi

Efter konsultationen är varje samtal 50 minuter långt. När ni köper ett samtalspaket får ni tillgång till våra relationsprogram och andra IKBT-program i appen.

Konsultation

Videosamtal 25 minuter

499 kr

Giltighetstid 3 mån

2 samtal

Videosamtal 50 minuter + tillgång till IKBT

3290 kr

Giltighetstid 6 mån

5 samtal

Videosamtal 50 minuter + tillgång till IKBT

7950 kr

Giltighetstid 12 mån

Vi hjälper er med relationen

Här är våra psykologer som jobbar med parterapi på Mindler. Läs mer om dem och välj vem ni vill träffa.

Clara-Schmitow

Clara Schmitow

Jag är utbildad i Spanien och är legitimerad psykolog i Sverige från 2011. Jag har erfarenhet av att jobba inom BUP, föräldrastöd och konsult vid BVC. År 2012 tog jag min doktorsexamen vid Uppsala Universitet och är intresserad av forskning inom ADHD och AST. Relationer är en viktig del av allas liv, att kunna lära sig att hantera konflikter, kommunicera bättre eller jobba med oro och svartsjuka är en investering som kan förändra mycket din egen och din familjs livskvalitet. Välkommen till parterapi!

Jörgen Frithiof

Jörgen Frithiof

Jag har jobbat som psykolog i tjugo år, och fascinerades tidigt av hur viktiga våra olika typer av relationer är för vårt mående och för våra möjligheter att fungera och leva det liv vi vill leva. Jag har jobbat med parrelationer och andra typer av relationer under hela min tid i yrket, både "live" och digitalt.Jag anpassar mitt sätt att jobba utifrån den problematik jag möter, oftast med utgångspunkt från KBT och från systemteori, dvs. att parterna i en relation påverkar varandra och är beroende av varandra, och att förändring i en relation endast kan skapas genom förändring av den nuvarande "balansen" i relationen. Ofta ligger huvudfokus på kommunikation och konflikthantering och på vad som behöver förändras, förstärkas och bibehållas i en relation.Välkomna att boka parterapi med mig!

Jan-Paul Ratajczak

Jan-Paul Ratajczak

Som parterapeut fokuserar jag på att främja trygga och genuina samtal. Jag observerar och lyssnar på er för att få en ökad förståelse för er relation, dess styrkor, utmaningar och interaktionsmönster. Tillsammans strävar vi efter att förstå och utforska er som individer och er relation mer ingående.

Det är viktigt att ni känner er sedda och att ni får stöd att identifiera och ”paketera upp” era känslor och behov, samt att ni bevittnar varandras inre processer. Idag finns det omfattande forskning kring hur man kan förbättra kvaliteten i parrelationer, vilket bidrar till att jag kan erbjuda er strategier och verktyg för att finjustera ert samspel och öka er närhet till varandra.

Jag brinner för att arbeta med par och har kompetens samt erfarenheten för att hjälpa er genom olika relationssvårigheter som exempelvis intimitet, tillitsproblem, missbruk, reaktiva interaktionsmönster, otrohet, svårigheter att uttrycka känslor, sårbarhet, psykisk ohälsa samt kriser i samband med livsförändringar.

Jag har vidareutbildat mig inom familje- och parterapi samt tar regelbundet del av workshops och utbildning inom området.

Vicktor Öhlund Tjejjouren

Vicktor Öhlund

Jag heter Vicktor (han/honom) och är en psykolog som befinner mig i Norrbotten. Jag arbetar med relationssvårigheter där det även kan ingå svårigheter kring känsloreglering, aggressionsproblem, självkänsla, ADHD/ADD/autism-liknande svårigheter, tidigare trauman, nedstämdhet och ångest. Jag är även engagerad i HBTQIA+ frågor samt diverse subkulturer och olika sätt att göra relation på. När det kommer till relationer är det aldrig möjligt att söka hjälp för tidigt då det även finns förebyggande tekniker man kan lära sig så att relationen har minskad risk att hamna i ett dåligt läge längre framåt, problem är alltid enklare att lösa när de är små. Mitt sätt att arbeta med relationer genomsyras av att hitta hälsosam kommunikation om behov och gränser, att försöka mötas på hållbara sätt i kompromisser, positiv bekräftelse, och att fokusera framåt med alternativa beteenden som ersätter de oönskade beteendena.

Emelie Blad - Psykolog Mindler

Emelie Blad

Emelie heter jag, och att få prata om och arbeta med relationer är bland det mest värdefulla jag vet.

Jag har ett tydligt känslofokus i mitt arbete, och det är viktigt för mig att era båda perspektiv och behov kommer till tals. Många gånger kan vi fastna i våra sätt att tänka, vilket skapar känslor som leder till konflikter och svårigheter att kommunicera på ett mjukt och respektfullt sätt. Jag vill hjälpa er att bryta den barriären.

Jag blandar KBT och CFT i våra sessioner för att hjälpa oss kartlägga vilka problem som ni står framför just nu, samt öppnar upp för förståelse och medkänsla er emellan. Varmt välkomna att boka in er hos mig!

Cecilia Lindén

Cecilia Lindén

Jag har arbetat som psykolog sedan 2017 och började på Mindler 2022. I möte med par använder jag gärna Emotionally focused therapy (EFT). I EFT är utgångspunkten att den älskade är vårt skydd i livet. När den personen är känslomässig otillgänglig blir vi ofta upptagna av tvivel och allt som hotar relationen. För att hantera rädslan att förlora bandet till vår älskade utvecklar vi ofta strategier - vissa kan t.ex. dra sig undan medan andra närmar sig ännu mer. För att nå varandra kan vi istället titta på känslorna och behoven under strategierna och uttrycka dem öppet på ett sätt som båda kan förstå. För mig är det så viktigt att ingen känner sig dömd eller otrygg - oavsett om man är den som backar, närmar sig, eller kanske gör både och.

Gunilla

Gunilla Sandström

Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut och har under många år jobbat såväl i Sverige som internationellt. 2017 startade jag en klinik för parterapier på Mallorca och jobbar sedan 2020 för Mindler.

Alla relationer är dynamiska och förändras och det innebär att problem uppstår. Det viktiga är att ta tag i problemen och bäst och mest effektivt gör man det med professionell vägledning. Även om en relation tar slut är det av största vikt, för alla inblandade, att ett avslut blir det bästa möjliga, så att livet går vidare med nya förutsättningar.

Några vanliga frågor

Hur används iKBT i parterapi?

I appen får ni tillgång till en behandling som tagits fram särskilt för relationsproblem. Där får ni lära er mer vad ni kan göra för att hantera problem och motverka att de uppstår.

Syftet med behandlingen är att förbättra de delar i er relation som i nuläget inte fungerar som ni önskar och bygga vidare på de styrkor ni har som par. Ni får träna på

  • kommunikation

  • konflikthantering

  • att visa uppskattning för varandra

  • att öka acceptansen till er själva och varandra

  • att skapa fysisk närhet till varandra

  • problemlösning.

Hur länge kan jag gå i privat terapi?

För privatbetalande finns inga begränsningar i behandlingslängd utan du styr till stor del själv hur länge du vill gå i terapi och för vad. Om din psykolog gör bedömningen att du inte längre är hjälpt av fler sessioner kommer hen att informera dig om det och rekommendera dig att avsluta kontakten.

Hur fungerar journalföringen i parterapi?

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården måste anteckna relevant information i din journal. I parterapi gör psykologen anteckningar i båda era journaler.

Vad ingår i samtalspaketet?

Samtalspaketen innehåller två eller fem sessioner med psykolog. Ni träffar psykologen tillsammans i ett videosamtal och varje samtal är 50 minuter långt. Det är viktigt att ni befinner er på samma plats när ni har samtalet. När ni köper ett samtalspaket får ni också tillgång till alla IKBT-program i appen så länge paketet är giltigt.

Vad är det för skillnad mellan privat terapi och behandling i primärvården?

Skillnaden mellan privat terapi och behandling inom primärvården är framförallt att du i privat terapi har möjlighet att själv välja hur ofta och hur länge du önskar träffa din psykolog. Inom primärvården finns ofta färdiga ramar för hur en kontakt ser ut och hur lång en behandling är.

Du kan även få hjälp inom fler områden när du går hos oss privat. Du kan till exempel träffa en psykolog för enstaka rådgivande samtal eller för att jobba med personlig utveckling, vilket inte är möjligt inom primärvården. Våra samtalspaket är också ett alternativ för dig som vill fortsätta gå i terapi efter avslutad kontakt inom primärvården.

När du går hos oss privat står du för hela kostnaden för behandlingen själv. Högkostnadsskydd och frikort gäller alltså inte för privat terapi.