Frågor och svar

Nedan finner du svar på de vanligaste frågorna vi får. Hittar du inte svar på din fråga är du alltid välkommen att kontakta vår support.

Kan jag använda Mindler utomlands?

  • Ja, du kan använda Mindler oavsett var du befinner dig så länge du har tillgång till en internetuppkoppling som klarar video och ljud.
  • Du behöver en svenskregistrerad telefon.
  • Observera att du måste vara skriven i Sverige för att använda Mindler.

Vad kostar det att använda Mindler?

Mindler verkar inom Region Stockholm och du betalar vanlig patientavgift på 250 kr. Din behandling är frikortsgrundande vilket innebär att du betalar patientavgiften tills du har kommit upp i den gräns som gäller för högkostnadsskyddet i din region. I appen kan du registrera ditt frikort, då betalar du inget för din behandling så länge frikortet är giltigt. Du hittar mer information om frikort på 1177 Vårdguiden.

Om du bor i Region Stockholm betalar du patientavgift både för videosamtal och internetbaserade KBT-program i appen (IKBT). Videosamtal betalar du per samtal direkt i appen och för IKBT faktureras du per behandlingsvecka (oavsett hur många program du gör i appen). Bor du utanför Region Stockholm betalar du ingen patientavgift för IKBT utan endast 250 kr per videosamtal.

Vilken psykolog ska jag välja?

Är du osäker på vilken psykolog du ska välja?

När du laddar ned appen kommer du att få svara på ett antal frågor utifrån ditt aktuella välmående och därefter får du förslag på psykologer som är specialiserade inom just det som du söker hjälp för.

Du kan även läsa mer om våra psykologer här på hemsidan och sedan söka upp den psykolog som du vill träffa i appen.

Hittar du inte den psykolog som du letar efter i appen kanske hen inte har några utlagda tider just nu. Kontakta i så fall supporten så hjälper vi dig att boka in ett besök.
Vi erbjuder en valfrihet som inte går att hitta någon annanstans
En av de stora fördelarna med att söka hjälp hos Mindler är just valfriheten. Vi har över 300 psykologer som arbetar med oss och därmed ett enormt brett kompetensutbud. Söker du via din vårdcentral blir du oftast tilldelad en psykolog.

Med Mindler kan du få hjälp med flera områden som rör psykisk ohälsa, oavsett var i Sverige du bor. Om du vill får du fortsätta träffa samma psykolog under hela behandlingen men det går även att byta.

Alla våra psykologer är legitimerade med inriktning KBT. Här kan du läsa mer om vad KBT är?

Hur avbokar/ombokar jag mitt besök?

Du kan avboka och omboka dina möten själv i appen fram till 48 timmar innan mötet. Är ditt möte inom 48 timmar måste du kontakta supporten för att av- och omboka. Du kan alltid avboka kostnadsfritt fram till 24 timmar innan mötet. Avbokar du inom mindre än 24 timmar innan bokad tid eller om du uteblir från besöket, får du betala 400 kronor.

För att av- och omboka:
1. Gå till Mina möten och klicka på den tid du vill ändra.
2. Klicka därefter på ”Ändra tid” eller ”Avboka” och följ instruktionerna.

Hur långt är ett besök?

Ett besök med psykolog är upp till 25 minuter långa. Längden på besöket varierar beroende på det överenskomna syftet av just det inplanerade besöket.

Hur kommer jag i kontakt med supporten?

Du kan kontakta Mindlers support helgfri vardag mellan kl 07.00-19.00. Vi gör vårt bästa för att besvara din fråga inom 24 timmar.

Kontakta oss på info@mindler.se eller i meddelandefunktionen som du finner nere till höger.

Hur fungerar det med frikort?

Frikort/högkostnadsskydd innebär att du inte betalar mer än 1300 kr i patientavgifter under en tolvmånadersperiod för din vård.

Besöket är kostnadsfritt om du har ett frikort. Du uppger ditt frikortsnummer och kortets giltighetstid under fliken “Mer” eller när du betalar för ditt besök.

Om du har ett elektroniskt frikort hittar du ditt frikortsnummer på 1177.se.

Om du inte uppnått frikort registrerar vi dina besök automatiskt om du är folkbokförd i en region som är ansluten till e-frikort. Om din region inte är ansluten behöver du själv registrera dina kvitton hos din vårdcentral eller region.

Läs gärna mer på 1177.se vad som gäller för din region.

Användarvillkor & behandling av personuppgifter

Användarvillkoren kan du läsa genom att klicka här.

Läs om hur vi hanterar personlig data här

Hur använder jag Mindler?

Du kommer igång genom att:

Ladda ner Mindler-appen till din smartphone eller surfplatta genom Apple Appstore eller Google Play. Logga in och identifiera dig med BankID. Om du inte använt Mindler tidigare måste du registrera dig som användare genom att ange telefonnummer, postadress och e-postadress. Du bokar enkelt ett videobesök på en tid som passar dig. Du får även välja själv vilken psykolog du vill prata med. Betalning sker med bankkort. Om du har frikort anger du ditt frikortsnummer istället för bankkort när du bokar ett besök.

Läs mer om hur Mindler fungerar.

Tänk på att du inte kan boka ett besök åt någon annan person än dig själv.

Vid akuta eller livshotande tillstånd ska du alltid ringa 112.

Får jag träffa samma psykolog?

Ja, du får träffa samma psykolog under hela behandlingen.

För att få kontinuitet i behandlingen är det viktigt att du inte hoppar runt mellan olika psykologer. Om det av någon anledning inte skulle fungera mellan dig och din psykolog finns det möjlighet att byta.

Vart vänder jag mig med eventuella klagomål?

Om du inte är nöjd med den vård eller bemötandet du fått vill vi gärna ta del av dina synpunkter. Vänd dig i första hand direkt till oss på Mindler genom att skicka ett meddelande till info@mindler.se, så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

Hur gammal måste jag vara för att använda Mindler?

För att använda Mindler måste du vara 16 år eller äldre.

Vad kommer att hända under mitt första psykologbesök?

Ditt första besök är ett bedömningssamtal där din psykolog tar reda på om Mindler är rätt vårdinstans för dig. Under besöket kommer din psykolog att ställa dig en del frågor och du får möjlighet att berätta vad du söker hjälp för. Om ni går vidare kommer din psykolog att lägga upp en behandlingsplan för dig. Du kommer att få fortsätta med samma psykolog genom hela behandlingen.

Läs mer om vad du kan söka hjälp för hos Mindler.

Hur fungerar era självhjälpsprogram?

I vår app hittar du ett stort antal självhjälpsprogram (så kallade IKBT program) som du kan genomföra själv eller i kombination med den psykologledda behandlingen. Vi har ett stort antal program som är fokuserade på specifika problemområden som exempelvis ångest, depression, fobier, aggressionsproblem m.m.

För att få tillgång till våra IKBT program måste du först boka ett möte med någon av våra psykologer som hjälper dig att välja rätt program.
Läs mer om IKBT – internetbaserad KBT

Hur ofta kan du använda Mindler?

Det går som tidigast att boka ett nytt besök dagen efter ditt besök.

Hur hanteras min journal på Mindler?

Inom Mindler AB används sammanhållen journalföring. Detta innebär att journalinformation delas med andra vårdgivare inom och utanför Region Stockholm samt att du även har möjlighet att läsa din journal via nätet på 1177 Vårdguiden. Hälso- och sjukvårdspersonal har tystnadsplikt och det går alltid att spåra vem som har läst journalen.

Sammanhållen journal

För att ge dig bästa möjliga vård använder vi så kallad sammanhållen journalföring inom Stockholms och Gotlands län. Det betyder att vi och många andra vårdgivare – till exempel sjukhus – kan ta del av hela din journal. Det gör vi för att vara säkra på att du får rätt behandling.

Du måste dock alltid ge ditt tillstånd för att vi ska få dela dina journaluppgifter med andra vårdgivare som inte är anslutna till den sammanhållna journalen.

Syftet med sammanhållen journalföring är att vi ska få en mer samlad bild av dina vårdbehov och vara säkra på att dina uppgifter är aktuella. Du ska helt enkelt inte behöva upprepa din vårdhistoria varje gång du kommer till en ny vårdgivare.

Dina uppgifter skyddas med stöd av Patientdatalagen. Läs mer om Patientdatalagen hos Integritetsskyddsmyndigheten: https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/dataskydd-pa-olika-omraden/vard/

Så här fungerar Journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre och vill läsa din Journal via nätet kan göra det via säker inloggning med e-legitimation på 1177 Vårdguiden. För att det ska fungera behöver du först skapa ett konto hos 1177 Vårdguidens e-tjänster.

I ett första steg kommer du att kunna se journalanteckningar, vissa provsvar och diagnoser samt få en överblick av tidigare vårdbesök.

Det är alltid en viss fördröjning innan journalinformation från ditt senaste besök syns i Journal via nätet. Det kan ha flera orsaker, bland annat synkningen mellan själva journalsystemet och tjänsten Journal via nätet.

Om du saknar information i 1177 från Mindler, kontakta oss på supporten.

Sekretess

Ingen som inte har en vårdrelation med dig ska läsa de uppgifter som finns i din journal. Vi delar heller inte information med dina andra vårdgivare om du inte godkänner det. Detsamma gäller information till dina närstående om du är myndig.

Särskilda regler gäller att ge information till barn under 18 år, som är närstående till någon som är sjuk (Hälso- och sjukvårdslag, 5 kap 7 §).

Du kan säga nej

Du har rätt att säga nej till sammanhållen journalföring. Kontakta Support Center i appen för att göra detta. De hjälper dig då med vidare instruktioner som behövs för att spärra din journal samtidigt som de informerar dig om vad det innebär.

Uppgifterna i din journal spärras då för andra vårdgivare. Har du fått din journal spärrad måste du själv berätta för vårdpersonalen hos dina andra vårdgivare vad de behöver veta för att kunna ge dig bra vård.

Vårdnadshavare har inte rätt att spärra sina barns journaler. I takt med stigande ålder och mognad kan dock personer under 18 år få rätt att själva spärra sina journaler.

Mer information om journalen

Om du önskar mer information om journal, besök gärna 1177: https://www.1177.se/stockholm/sa-fungerar-varden/sa-skyddas-och-hanteras-dina-uppgifter/din-journal/

Den 15 september 2021 bytte Mindler journalsystem. Detta innebär att besök före den 15 september registrerades på 1177 hos Mindler samarbetspartners Kungsholmens Husläkarmottagning och Beckomberga Vårdcentral i Region Stockholm. Journalanteckningar före den 15 september hittar du på https://app.mindler.se/.

Vanliga behandlingområden med IKBT hos Mindler

De vanligaste områdena som Mindlers psykologer behandlar i kombination med IKBT är olika besvär inom:
Depressioner
Fobier
Typer av stress
Typer av ångest

Läs mer om de olika områdena innan du bestämmer dig för vilket IKBT som kan passa dig, om du redan vet vad du behöver hjälp med så laddar du enkelt ner vår app och sätter igång. Instruktioner hittar du, genom att klicka här.