Frågor och svar

Vem kan använda Mindler?
 • Alla som är över 18 år kan använda Mindler
Vad kostar det att använda Mindler?

Mindler är anslutet till landstinget och därför kostar ett psykologbesök i vår app alltid 100 kronor, om du inte har frikort är det gratis. Besöken är frikortgrundande vilket innebär att du betalar 100 kronor tills du har kommit upp i den gräns som gäller för högkostandsskyddet i ditt landsting.

Läs mer om landstingssubventionerade psykologbesök.

Hur använder jag Mindler?
 • Genom Mindler kan du träffa en legitimerad psykolog eller en legitimerad psykoterapeut och få hjälp med bedömning, utredning och/eller behandling av psykisk ohälsa. Du bokar enkelt ett videobesök på en tid och från en plats som passar dig. Allt du behöver tillgång till är en smartphone eller surfplatta, bredband och BankID för att kunna legitimera dig. Betalning sker med bankkort. Om du har frikort anger du ditt frikortsnummer i stället för bankkort när du bokar ett besök.
 • Tänk på att du inte kan boka ett besök åt någon annan person än dig själv.
 • Vid akuta eller livshotande tillstånd ska du alltid ringa 112.
Hur använder jag Mindler-appen?
 1. Ladda ner Mindler-appen till din smartphone eller surfplatta genom Apple Appstore eller Google Play
 2. Logga in och identifiera dig med BankID. Om du inte använt Mindler tidigare måste du registrera dig som användare genom att ange telefonnummer, postadress och e-postadress.
 3. Klicka ”Jag godkänner användarvillkoren.”
När kan jag använda Mindler?

Här nedan hittar du olika områden där våra psykologer kan hjälpa till. Klicka på det område du vill veta mer om så tar länken dig till en sida med mer utförlig information.

Du kan använda Mindler för att få hjälp vid de flesta typer av psykisk ohälsa, t.ex. symtom/problem inom följande områden:

 • Ångest (t.ex., oro, ältande, panikångest, rädslor, ångest/oro i sociala situationer, och liknande)
 • Nedstämdhet/depression
 • Sömnproblem
 • Stress/utmattning

Du kan även få hjälp att hantera kroniska eller långvariga problem, så som:

 • IBS (irritable bowel syndrome eller irritabel kolon)
 • Tinnitus
 • Smärta
 • ADHD/ADD

Ytterligare några områden där du kan söka hjälp via Mindler, är:

 • Relations- och familjerelaterade problem
 • Sluta röka/snusa
Vad är KBT?
 • KBT står för kognitiv beteendeterapi. 
 • Det är en behandlingsmetod som innebär att du tillsammans med din psykolog arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande och som leder till att du mår psykiskt dåligt. 
 • KBT är en strukturerad och aktiv behandling som är mer inriktad på hur du mår och fungerar i nuet snarare än på händelser i det förflutna.
 • Hemuppgifter är centrala i KBT och används för att behandlingen ska fortsätta i den miljö där problemet finns eller uppstår. De gör det möjligt att testa och träna nya tankesätt och handlingsmönster i din vardag.
 • Hemuppgifterna anpassas så långt det är möjligt till dina behov och förutsättningar för att du ska ha så stor nytta av dem som möjligt.

Läs mer om KBT – kognitiv beteendeterapi

Kan jag använda Mindler när jag är utomlands?

 

 • Ja, du kan använda Mindler oavsett var du befinner dig så länge du har tillgång till en internetuppkoppling som klarar video och ljud
 • Observera att du måste vara skriven i Sverige för att använda Mindler
Hur betalar jag för mitt besök?
 • Du betalar när du bokar ditt besök. Betalning sker med bankkort (Visa eller Mastercard). 
 • Besöket kostar 100 kr.
 • Avgiften är frikortsgrundande och har du redan frikort är besöket kostnadsfritt. Du anger då ditt frikortsnummer i samband med bokningen. 
 • Du får kvitto med e-post efter varje besök.
 • Om betalning med betalkort ej går igenom rekommenderar vi att du kontaktar din bank. Ibland blockerar bankerna transaktioner med vår betaltjänst (Stripe).
Gäller frikort?
 • Ja, frikort gäller och besöket är kostnadsfritt om du har ett frikort.
 • Du anger ditt frikortsnummer och kortets giltighetstid när du bokar ditt besök.
 • Har du elektroniskt frikort hittar du ditt frikortsnummer på www.1177.se. Alla landsting och regioner är ännu inte anslutna till e-tjänsten med elektroniska frikort. Information om vad som gäller för ditt landsting kan du också se på www.1177.se.
Är besöket frikortsgrundande?
 • Ja, besöken hos Mindler är frikortsgrundande.
 • Du får kvitto med e-post efter varje besök.
 • Frikort/högkostnadsskydd innebär att du inte betalar mer än 1 100 kr i patientavgifter under en tolvmånadersperiod.
 • Spara dina kvitton och ta dem med till en vårdcentral eller till ett sjukhus för att registrera kostnaden.
Hur kommer jag i kontakt med Mindlers support?
 • Du kan kontakta Mindler support helgfri vardag mellan kl 9.00-17.00. Vi gör vårt bästa för att besvara din fråga inom 24 timmar. Kontakta oss på info@mindler.se
Användarvillkor

Användarvillkoren kan du läsa genom att klicka här 

Hur behandlar Mindler personuppgifter?
 • Vad är personuppgifter?
  • När du använder Mindlers tjänst insamlas och behandlas person- och kontaktinformation, t.ex., namn, personnummer, e-postadress och mobiltelefonnummer.
  • När du använder Mindler kommer du också att dela med dig av information om din fysiska och psykiska hälsa, muntligen eller skriftligen, t.ex. genom att besvara ett frågeformulär.
  • Betalinformation utgör också personuppgift och omfattar exempelvis kontokorts- och/eller frikortsinformation.
  • Utöver denna information tillkommer även information av tekniskt slag, t.ex., enhetsinformation, IP-adress och när du använt Mindlers tjänst. Ljud och bild sparas aldrig.
 • Hur används mina personuppgifter?
  • För att alltid kunna ge dig behandling av högsta kvalitet insamlar vi personuppgifter om dig. Till exempel krävs att du bekräftar din identitet med BankID när du använder Mindler.
  • Din person- och kontaktinformation används för att kunna skicka meddelanden och notifieringar till dig, till exempel påminnelser, bokningsbekräftelser eller kvitton.
  • Dina personuppgifter inklusive uppgifter om din hälsa är nödvändiga för att förebygga, utreda och behandla eventuell sjukdom eller ohälsa, och kommer att användas för att föra patientjournal och upprätta annan dokumentation för att uppfylla alla krav enligt patientdatalagen och andra tillämpliga lagar så som GDPR.
  • Endast personer som tillhandahåller dig vård eller som arbetar med kvalitets- och produktutveckling kan ha tillgång till dina uppgifter.
 • Hur länge lagras personuppgifterna?
  • Uppgifter om din hälsa sparas i enighet med gällande patientdatalagstiftning.
  • Uppgifter som inte direkt rör din hälsa och behandling sparas enbart i den utsträckning det krävs för att kunna erbjuda dig tjänsten.
 • Kommer mina personuppgifter skickas utanför EU?
  • Dina personuppgifter kommer inte att överföras till något land utanför EU/ESS utan ditt uttryckliga samtycke.
 • Kan jag få mina personuppgifter raderade?
  • I enlighet med patientdatalagen klassas information som rör din hälsa och behandling sådan data som inte omfattas av rätten att bli ”glömd” eller att få sina uppgifter raderade eller spärrade.
  • Övriga person- och kontaktuppgifter (ej medicinsk information) har du rätt att få raderade. Vänligen kontakta Mindler per e-post privacy@mindler.se, så kommer dina uppgifter att raderas inom 30 dagar. Du kommer att få en bekräftelse på vad som raderats och när detta skett.
 • Hur kan jag få mer information om Mindlers personuppgiftshantering?
  • För frågor om integritet och databehandling kan du alltid kontakta oss på privacy@mindler.se
  • Dina rättigheter är beskrivna i detalj i Mindlers personuppgiftspolicy som du hittar här.
  • Mattias Grundström är Dataskyddsombud (DPO), kontakt: mindler@happydpo.se
Vart vänder jag mig med eventuella klagomål?

Om du inte är nöjd med den vård eller bemötandet du fått vill vi gärna ta del av dina synpunkter. Vänd dig i första hand direkt till oss på Mindler genom att skicka ett meddelande till info@mindler.se, så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt.