Mindler » Fakta och råd om psykiska besvär och behandlingsmetoder » Terapi » IKBT – Internetbaserad kognitiv beteendeterapi

IKBT - Internetbaserad kognitiv beteendeterapi

IKBT är en form av behandlingsprogram där du på egen hand gör KBT online. Här förklarar Mindlers psykologer varför det är ett bra komplement till psykologsamtal. I Mindlers app finns en mängd IKBT-program inriktade på besvär som depression, stress & ångest. Läs mer här.

Bor du i Sörmland och är intresserad av IKBT? Läs mer här.

Illustrations

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Hur fungerar IKBT hos Mindler?

IKBT programmen hittar du i vår app. Vi har mängder av program som är skräddarsydda efter olika psykiska åkommor, du blir tilldelad program av din psykolog efter att du bokat ett första psykologbesök. Du arbetar själv med övningarna i kombination med dina psykologbesök.

Vad är Internet-KBT (IKBT)

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en praktisk, effektiv och populär form av samtalsterapi. Det finns starka vetenskapliga bevis för att KBT kan lindra eller bota många av de vanligaste psykiatriska diagnoserna. Traditionell KBT bygger på att patienten och terapeuten träffas regelbundet, ansikte mot ansikte. Men ett sådant upplägg fungerar inte för alla. Därför har vissa patientgrupper tvingats avstå behandling, trots att de egentligen har behövt hjälp.

Men modern teknik har ändrat spelreglerna. I dag kan fler än någonsin få tillgång till psykoterapi, tack vare smartphone- och internetbaserade lösningar. En variant som har fått stor spridning kallas för internet-KBT (IKBT). Den här artikeln förklarar hur en sådan behandling går till och reder ut skillnaden mellan olika typer av IKBT.

KBT i korthet

Kärnan i IKBT är givetvis KBT, kognitiv beteendeterapi. Arbetsgången och de terapeutiska målen har inte förändrats. Det nya är formen för behandlingen. Ungefär samma innehåll som tidigare, alltså – men i en ny, mer tillgänglig förpackning. De flesta KBT-behandlingar – oavsett om de sker ansikte mot ansikte eller på nätet – börjar med att terapeuten och patienten tillsammans kartlägger vad det är som orsakar symptomen. Sedan gör man upp en plan för hur patienten kan förändra sina tankar och beteenden, så att symptomen minskar eller försvinner.

För att terapin ska vara effektiv bör patienten delta aktivt och genomföra så kallade hemläxor (som ofta bygger på att hen utmanar sig själv och går utanför sin ”comfort zone”).

Olika former av IKBT

Online KBT kan delas upp i två huvudkategorier:

1. Självledd IKBT – Vissa mottagningar erbjuder självledd IKBT. Du får då arbeta med digitala program som baseras på KBT helt på egen hand.

2. Terapeutledd IKBT – Den här varianten liknar vanlig KBT, men sker via videosamtal i stället för via fysiska möten. Du pratar i realtid med din terapeut vid schemalagda tillfällen och får hemläxor att utföra, precis som vid traditionell KBT. Den enda skillnaden är att ni kommunicerar på distans i stället för att träffas på terapeutens mottagning.

(Det finns blandformer av dessa två varianter. Patientens behov och önskemål avgör från fall till fall hur terapeutkontakterna ser ut.)

Fördelar med IKBT

• IKBT har starkt forskningsstöd för behandling av många vanliga psykiatriska diagnoser, som depression och ångest. Den här behandlingsformen kan vara lika effektiv som vanlig KBT, om besvären är lätta till måttliga. (Den som har mycket svåra symptom bör däremot kontakta den traditionella psykiatrin.)

• IKBT har högre tillgänglighet än vanlig KBT. Tidigare hinder som geografiska avstånd, udda arbetstider, fysiska funktionsvariationer eller samsjuklighet (som utmattningssyndrom eller kroniska smärttillstånd) spelar numera mindre roll – alla som kan läsa, skriva och hantera en dator eller smartphone kan genomföra en självledd IKBT-behandling.

• Självledd IKBT kan vara särskilt lämpligt för den som har svårt för sociala kontakter och helst kommunicerar på distans, i sitt eget tempo. Därmed sänks tröskeln för personer med exempelvis autismspektrumdiagnoser och social ångest.

• IKBT är ofta billigare än traditionell terapi, både för patient och vårdgivare.

IKBT via Mindler

Mindler har sedan starten förmedlat terapeutledd KBT online via videosamtal. Nu går det även att genomföra självledd IKBT i Mindlers app. Därmed kan ännu fler få hjälp med psykiska besvär som ångest, fobi, OCD och depression – utan läkarremisser, telefonköer eller restider. Självledd IKBT är en utmärkt lösning för den som vill ta eget ansvar för sin terapi, och/eller tycker att det är svårt att tala ansikte mot ansikte med en behandlare.

• Du blir tilldelad en behandling av din psykolog.

• Alla behandlare är legitimerade KBT-psykologer.

• Vanlig patienttaxa och frikort gäller – Mindler samarbetar med regionerna.

• Ingen väntetid för en första bedömning.

• Ingen läkarremiss krävs.