IKBT – Internetbaserad kognitiv beteendeterapi

IKBT är en form av självhjälpsprogram där du på egen hand arbetar med KBT. I Mindlers app har vi en mängd olika IKBT-program som är inriktade på olika typer av problem, bland annat stress, depression eller social fobi. I den här artikeln kan du läsa om vad denna behandlingsmetod innebär, hur en behandling ser ut och varför IKBT anses som väldigt effektivt för att behandla många diagnoser.

Mindler är Sveriges största digitala psykologmottagning. Vi är en del av primärvården vilket innebär att ett samtal med någon av våra psykologer kostar som ett vanligt vårdbesök.