Samtalsterapi

Samtalsterapi är en terapiform som använder samtal mellan terapeut och klient för att bearbeta psykiska problem.

Det kan ses som ett personligt möte mellan två personer ämnat för klientens välmående, där samtalsterapeutens främsta jobb är att lyssna och stötta. Det är viktigt att samtalet sker i en lugn och trygg miljö eftersom klienten bör känna sig bekväm och våga öppna sig och tala fritt om sina problem.

Klienten är själv ofta ansvarig för hur samtalet utvecklas och vilka ämnen som berörs. Målet med samtalsterapi är att klienten efter terapisessionernas slut ska ha lärt sig nya tekniker och tankesätt för att i framtiden hantera sina problem på egen hand.

Att få prata om sina problem har visat sig vara en väldigt effektiv strategi för att må bättre. Därför kretsar många nuvarande terapimetoder kring samtalet som behandling, bl.a. psykoterapin.

Varför gå i samtalsterapi

Olika människor söker sig till samtalsterapi av olika orsaker. Vissa har mer allvarliga underliggande psykiska problem, medan andra kanske endast vill lätta lite på hjärtat och få prata ut om jobbstress eller osäkerhet.

Några exempel på vanliga orsaker till samtalsterapi är:

 • Ångest
 • Depression
 • Fobier
 • Fysisk sjukdom
 • Misshandel
 • Ilska
 • Relationssvårigheter
 • Dödsfall inom familjen

Mindre allvarliga problem kan också hjälpas med samtalsterapi, såsom jobbmissnöje eller endast en allmän längtan efter förändring i livet. Ofta kan samtalsterapi vara ett tillägg till annan behandling, såsom medicinering.

Hur fungerar samtalsterapi?

Metoder och tekniker inom samtalsterapi varierar från terapeut till terapeut, men det är alltid samtalet som är i fokus och främst klientens röst och vilja som framhävs. Samtalsterapeuten kan ställa s.k. terapeutiska frågor som är menade för att hjälpa klienten reflektera och tänka i nya, hälsosammare banor.

Andra övningar, såsom kroppsmedvetenhet, rollspel, och drömtolkning kan också användas. Övningarnas syfte är att hjälpa klienten begrunda och ta itu med sina problem, eller att få klienten att inse att problemen kanske inte är så hotande som de upplevs vara.

Det är viktigt att våga uttrycka sina problem i stället för att förtränga dem, eftersom samtalsterapin har bäst resultat då klienten är ärlig och öppen. Ibland ges klienten också övningar att göra utanför terapisessionerna.

En del terapeuter erbjuder också samtal via telefon, onlinechatt eller e-post. Samtalen kan variera i längd och antalet sessioner. Ett vanligt samtal kan vara i ungefär en timme och antalet möten ligger ofta mellan 10 och 20 gånger.

Första gången du ska prata med en psykolog?

Ingen fara, vi på Mindler gör det enklare för dig att komma i kontakt med en psykolog som du trivs med.

Du kan börja med att läsa om olika terapier här på hemsidan eller kontakta oss direkt och beskriv dina behov. Vi återkommer sedan till dig med förslag på psykologer efter dina önskningar.

 • Skapa en relation

  Inledande möte mellan samtalsterapeut och klient för att skapa en trygg och bekväm miljö för diskussion.

 • Bearbeta problem

  10-20 terapisessioner där terapeuten stöttar klienten genom att lyssna och erbjuda råd och övningar för att bearbeta problem.

 • Använd tekniker

  Efter terapisessionerna är över har klienten lärt sig olika tekniker och strategier för att hantera framtida problem och mår också förhoppningsvis lite bättre.

Vem får utöva samtalsterapi?

Samtalsterapi skiljer sig från psykoterapi och andra former av samtalsbehandlingar i och med att endast legitimerade psykoterapeuter får utöva psykoterapi och därför arbetar under yrkesansvar vilket garanterar patientsäkerhet.

Samtalsterapi, däremot, får utövas av personer som är diplomerade, certifierade, auktoriserade eller ackrediterade terapeuter. Någon patientsäkerhet kan därför inte garanteras eftersom dessa samtalsverksamheter inte står under Socialstyrelsens tillsyn.

Resultat efter behandling

Eftersom samtalsterapin varierar så mycket mellan olika fall och upplevelsen är väldigt individuell är det svårt att mäta hur effektiv terapin egentligen är. Därför finns det inte många vetenskapliga studier därute med konkret bevis på förbättring.

Dock är det ett välkänt faktum inom psykologi att samtal hjälper människor reflektera över sina problem och må bättre. Att våga öppna sig och prata om sina problem lättar på tyngden inombords.

Även om terapin inte kan få alla problem att försvinna så borde problemen åtminstone kännas lättare och klienten känna sig något lyckligare efteråt. Förhoppningsvis har klienten också lärt sig strategier för att hantera framtida problem mer effektivt.

Om problemen är mer allvarliga psykiska störningar kan det vara nödvändigt att komplettera samtalsterapin med andra behandlingar, men alla mår lite bättre av att få prata om sina problem.

Källor

 • Socialstyrelsen
 • https://sv.wikipedia.org/wiki/Samtalsterapi