Samtalsterapi

Här kan du lära dig mer om samtalsterapi. Du lär dig bland annat vad skillnaden mellan samtalsterapi och psykoterapi är.

Mindlers psykologer arbetar med psykoterapi med inriktning KBT.

helping

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad innebär samtalsterapi?

Samtalsterapi är en terapiform som använder samtal mellan terapeut och patient för att bearbeta psykiska problem.

Det kan ses som ett personligt möte mellan två personer ämnat för patientens välmående, där samtalsterapeutens främsta jobb är att lyssna och stötta. Det är viktigt att samtalet sker i en lugn och trygg miljö eftersom patienten bör känna sig bekväm och våga öppna sig och tala fritt om sina problem.

Patienten är själv ofta ansvarig för hur samtalet utvecklas och vilka ämnen som berörs. Målet med samtalsterapi är att patienten efter sessionernas slut ska ha lärt sig nya tekniker och tankesätt för att i framtiden hantera sina problem på egen hand.

Att få prata om sina problem har visat sig vara en väldigt effektiv strategi för att må bättre. Därför kretsar många nuvarande terapimetoder kring samtalet som behandling, bl.a. psykoterapin.

Varför gå i samtalsterapi

Olika människor söker sig till samtalsterapi av olika orsaker. Vissa har mer allvarliga underliggande psykiska problem, medan andra kanske endast vill lätta lite på hjärtat och få prata ut om jobbstress eller osäkerhet.

Några exempel på vanliga orsaker till samtalsterapi är:

Mindre allvarliga problem kan också hjälpas med samtalsterapi, såsom jobbmissnöje eller endast en allmän längtan efter förändring i livet. 

Hur fungerar samtalsterapi?

Metoder och tekniker inom samtalsterapi varierar från terapeut till terapeut, men det är alltid samtalet som är i fokus och främst patientens röst och vilja som framhävs. Samtalsterapeuten kan ställa så kallade terapeutiska frågor som är menade för att hjälpa patienten reflektera och tänka i nya, mer hälsosamma banor.

Det är viktigt att våga uttrycka sina problem i stället för att förtränga dem, eftersom samtalsterapin har bäst resultat då patienten är ärlig och öppen. Ibland ges patienten också övningar att göra utanför terapisessionerna.

Vem får utöva samtalsterapi?

Samtalsterapi får utövas av personer som är diplomerade, diplomerade, certifierade, auktoriserade eller ackrediterade terapeuter eller kuratorer. Samtalsterapi skiljer sig från psykoterapi och andra former av samtalsbehandlingar i och med att endast legitimerade psykoterapeuter och psykologer får utöva psykoterapi.

Resultat efter behandling

Eftersom samtalsterapin varierar så mycket mellan olika fall och upplevelsen är väldigt individuell är det svårt att mäta hur effektiv terapin egentligen är. 

Dock är det ett välkänt faktum att samtal mellan människor hjälper oss att reflektera över våra problem och må bättre. Att våga öppna oss och prata om våra problem lättar på tyngden inombords.

Om problemen härstammar från mer allvarlig psykisk ohälsa kan det vara nödvändigt att istället arbeta enligt psykoterapi, där en mer omfattande behandling kan påbörjas för att hjälpa dig må bättre.

Mindler arbetar med psykoterapi 

Hos Mindler arbetar enbart legitimerade psykologer med psykoterapi. Hos oss kan du få hjälp med dina svårigheter via metoden KBT. Varmt välkommen att boka ett besök hos oss för att se om KBT vore behjälpligt för dig.