Vad gör en kurator och hur går du tillväga för att få hjälp av en?

Läs mer om hur det är att träffa en kurator, samt vad skillnaderna mellan en kurator och en psykolog är.

Terapi hos Mindler

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Skillnaden mellan en psykolog och en kurator

Skillnaden mellan en kurator och en psykolog är i första hand den utbildning som de har genomfört. En psykolog innehar en psykologexamen och är specialiserad på mänskligt beteende och vårt psyke. En kurator arbetar främst med psykosocialt arbete och har i grunden en socionomutbildning.

En psykolog har en längre grundutbildning än vad en kurator har. För att bli legitimerad psykolog så krävs en 5 år lång utbildning, samt ett års praktik. För att arbeta som kurator behöver du en grundutbildning som oftast består av en socionomutbildning på 3,5 år, samt en vidareutbildning i socialt arbete eller socialt behandlingsarbete. Innehållet i utbildningarna skiljer sig också åt där psykologutbildningen främst är inriktad på psykologi, medan socionomutbildningen är fokuserad på socialt arbete. Både psykologer och socionomer kan vidareutbilda sig till psykoterapeuter, för att fördjupa sig ännu mer i bedrivandet av samtalsterapi.

Både en psykolog och en kurator kan hjälpa dig med olika former av terapi.

Att träffa en kurator eller en psykolog?

Utåt sett har en kurator och en psykolog mer eller mindre samma arbetsuppgifter. Båda arbetena handlar om att lyssna på och hjälpa människor i nöd. Som patient är det inte säkert att du märker skillnaden på att prata med en psykolog eller med en kurator, den stora skillnaden ligger i utbildningarna som den verksamma genomgått. Om du är i behov av en psykolog så kan du få tid utan väntetid via Mindler, det kostar lika mycket som ett vanligt vårdbesök.

Vad gör en kurator?

En kurator arbetar inom psykosocialt arbete, med inriktning på att ge råd, stöd och hjälp till människor i behov - oftast inom skolan eller sjukvården. För att få arbeta inom vården så krävs ytterligare utbildning för att få legitimation (hälso- och sjukvårdskuratorsexamen). Att träffa kurator inom primärvården kan ofta vara första anhalt för att få ytterligare remiss till psykiatrin eller BUP.

En kurator inom skolsektorn arbetar i regel med elevhälsa. Inom denna sektor ingår både specialpedagog, skolläkare, skolsköterska och skolpsykologer. En kurator på en skola arbetar exempelvis aktivt mot mobbning och finns som stöd för elever som har det svårt.

Vad kan en kurator hjälpa till med?

En kurator finns där för dig som behöver få prata med någon för att få hjälp, råd och stöd. Att man vid något tillfälle i livet känner att man behöver hjälp i form av samtalsterapi är mycket vanligt. Det kan vara att man har det jobbigt hemma, i skolan, på arbetsplatsen. Att man lider av depression, har svårt att bryta gamla mönster, eller har något trauma underliggande sedan barndomen som spökar. Oavsett vad du behöver hjälp med så finns en kurator där för att lyssna på dig och ge dig råd och stöd.

Att träffa en kurator via vårdcentralen

Om du behöver psykologhjälp via vårdcentralen så är det i regel en kurator du får prata med. Det finns många vårdcentraler runt om i landet som inte har någon egen psykolog på vårdcentralen. I dessa fall så skriver en läkare en remiss vidare så att du får träffa en psykolog på en annan mottagning.

När du träffar en kurator via vårdcentralen så får du träffa någon som du kan prata med och som kan ge dig samtalsbehandling. För många kan det första steget, att be om hjälp, vara tillräckligt för att börja må bättre. För andra kan det vara bättre att prata med en psykolog för psykologisk behandling.

Att träffa en kurator via ungdomsmottagningen

Många unga har många funderingar och tankar som de inte alltid kan tala med en vuxen eller en kompis om. På ungdomsmottagningen kan ungdomar som har problem hemma, funderingar över puberteten eller inte har några vänner att prata med i skolan få samtala med en kurator. En kurator på ungdomsmottagningen är van vid att prata med tonåringar och unga och ge råd och stöd till de som behöver.

Hur utbildar man sig till kurator?

Många kuratorer har som nämnt en socionomexamen i grunden, och väljer att utbilda sig vidare inom socialt behandlingsarbete, socialpedagogik och socialt arbete. En socionomexamen är i grunden 3,5 år lång, med vidareutbildningar som kan sträcka sig ännu längre. Det går även att utbilda sig till kurator från en grundutbildning som beteendevetare. 

Att träffa en kurator online?

Idag är det vanligt att ha samtalsterapi via telefon- eller videosamtal. Detta gör det möjligt att få hjälp betydligt snabbare än om man söker hjälp via vårdcentral till exempel. Att prata med en kurator online brukar fungera minst lika väl som att göra ett personligt besök. Det viktigaste när du ska prata med någon, oavsett om det är online eller ett fysiskt besök, är att du känner förtroende för den du ska prata med.

Via Mindler kan du välja mellan 200+ olika psykologer utan väntetid, där du får prata med en psykolog online. Det kostar lika mycket som att göra ett besök hos vårdcentralen, men du slipper undan de långa köerna och en remiss från läkaren innan du får rätt hjälp.

Var finns det jourhavande kuratorer?

Om du akut behöver prata med någon, så finns det flera instanser du kan nå. Några exempel är självmordslinjen och jourhavande medmänniska där du snabbt får prata med någon, exempelvis om du inte kan sova på natten på grund av svår ångest.

Via kyrkan kan man även nå jourhavande präst, som verkar likt en kurator för människor som är i behov av stöd och hjälp. Via oss på Mindler kan du som är i behov av hjälp snabbt ladda ner vår app och boka in ett besök med en jourhavande psykolog.

Vad har en kurator i lön?

Vad en kurator har för lön varierar både på inom vilken sektor personen är anställd, samt ålder, erfarenhet och område. En medellön för en kurator ligger på runt 35 000 kr, men varierar inom olika områden i Sverige. En lön för en kurator inom den offentliga sektorn och den privata sektorn ligger på ungefär samma, där en kurator i den offentliga sektorn tjänar något högre.

Chatta anonymt med en kurator

Att chatta online med en jourhavande kurator kan i vissa fall rädda liv. Många känner sig oroliga för om den som de får prata med följer lagar och regler när det kommer till sekretesslagar och integritet. När du chattar online med en kurator så behöver du inte oroa dig för detta, eftersom att en kurator är i tjänst när du chattar med denna. Det innebär att den enligt lag behöver följa de lagar som gäller i samtal med dig. Du kan chatta med en kurator och välja att vara helt anonym online om du önskar.

Vilka sekretesslagar gäller när du pratar med en kurator?

En kurator har starka sekretesslagar att följa inom sitt verkande. En skolsköterska och en skolläkare får tala om patienter mellan varandra exempelvis. För att en kurator ska kunna tala om dig med någon annan så behöver du ha gett ditt samtycke till detta. För barn som är under 12 år så behöver föräldrar underrättas i de fall där barnet pratar med skolans kurator.

Barn över 12 år kan i de flesta fall ha samtal med kurator och specialpedagog utan att föräldrarna blir underrättade. En kurator har tystnadsplikt, vilket innebär att du alltid kan tala med en kurator i förtroende. Inom skola och hälso- och sjukvård har dock en kurator anmälningsplikt i de fall som kuratorn misstänker exempelvis våld i hemmet etc.