ADHD-utredning

Slipp väntetider och få tid för en ADHD-utredning via Mindler. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för tidsbokning.

ADHD-utredning ingår inom neuropsykiatriska utredningar, och kan idag utredas både via landstinget och privata mottagningar.

Läs mer generellt om ADHD.

Hur får man en ADHD-utredning?

ADHD-utredningar genomförs antingen via en privat mottagning, eller genom vårdcentralen som skickar en remiss till en psykiatrisk mottagning.

För att kunna ställa en diagnos inom ADHD-spektrumet behöver man genomgå en så kallad neuropsykiatrisk utredning. Du kan skriva en egenremiss till en offentlig eller privat specialistmottagning eller be din vårdkontakt på din vårdcentral att skicka en remiss till psykiatrin. Du kan också vända dig till Mindler psykologmottagning i Stockholm, som kan erbjuda privatpersoner ADHD-utredningar.

Hur går en ADHD-utredning till?

En ADHD-utredning på Mindler Psykologmottagning består av tre steg:

Steg 1: Första bedömningssamtalet 

I ett första samtal görs en översiktlig bedömning av de aktuella symtomen och svårigheterna. Bedömningen avser att ta reda på om det föreligger skäl till en fortsatt utredning av ADHD, för att kunna gå vidare till steg 2.

Steg 2: Utredning

Utredningen består av flera olika moment, till exempel:

  • Fördjupad bedömning hos psykolog avseende svårigheter, symtom och funktionsnivå, både i nuläget och under uppväxten.
  • Ifyllnad av olika skattningsformulär som är relevant för utredningen. 
  • Kliniska intervjuer med anhöriga. Här undersöker och kartlägger psykologen utveckling, symtom och svårigheter från spädbarnsperioden fram till nuläget. 
  • Bedömning hos psykiatriker.  
  • Psykologiska tester som avser att mäta styrkor och svagheter av kognitiva förmågor. 

Steg 3: Återgivning och psykologutlåtande: 

Efter avslutat utredning ges en utförlig beskrivning och analys av symtom och svårigheter. Personen får då återkoppling av utredningsresultatet, samt en bedömning av personens begränsningar och tillgångar i olika avseenden. Hen får även rekommendationer om bemötande, behandling och stöd.

Vanligtvis tar en utredning cirka 8-11 timmars besökstid. Därefter tar det cirka 4-5 veckor för att invänta resultat, återkoppling och psykologs utlåtande. 

Vad kostar en ADHD-utredning?

En fullständig ADHD utredning via Mindler psykologmottagning kostar 29 000 kr. Det slutgiltiga priset beror på om utredningen genomförs fullständigt eller delvis. Det är vanligt att priset varierar beroende på vilken mottagning i Sverige som genomför utredningen.

Endast bedömningssamtal hos psykolog på Mindler Psykologmottagning kostar 2500kr (90 minuter).

ADHD-utredning privat 

En privat ADHD-utredning innebär att du som privatperson väljer att finansiera utredningen själv. Utredningen som genomförs av privata mottagningar skiljer sig inte åt från de utredningar som görs inom landsting/region. En del personer väljer att gå till en privat mottagning på grund av att kön till utredningen vanligtvis är betydligt kortare jämfört med om du genomför en utredning via din vårdcentral. I och med att det generellt är kortare köer för privata ADHD-utredningar kan också väntan till eventuell behandling och andra stödinsatser bli kortare. 

ADHD-utredning för vuxen

Utredningar för en vuxen person innebär att du som genomför utredningen är över 18 år och myndig. 

ADHD-utredning för barn

Utredningar för barn innebär att du som blir utredd inte fyllt 18 år. 

ADHD-utredning Stockholm

Mindler erbjuder ADHD-utredning på plats eller distans via mottagningen på Kungsholmen i Stockholm.

ADHD utredning-Göteborg

Mindler erbjuder tyvärr inte ADHD-utredningar på plats i Göteborg för tillfället. Däremot erbjuder vår privata mottagning i Stockholm utredningar, så du kan påbörja utredningen online på distans från Göteborg och sedan avsluta utredningen genom att göra de delar som kräver fysisk närvaro på plats i Stockholm när det passar dig.

ADHD-utredning Malmö

Mindler erbjuder ADHD-utredning på plats i Malmö från och med början av 2023. Fram tills dess kan du påbörja en utredning på distans från Mindler psykologmottagning i Stockholm.

Författare: Shevan Osman

Granskad av: Rebecka Dahlgren