ADHD-utredning

Slipp väntetider och få tid för en ADHD-utredning via Mindler.

ADHD Mindler

Boka Tid

Fyll i formuläret för en kostnadsfri konsultation (10-15 min).

ADHD-utredning ingår i det vi kallar för neuropsykiatriska utredningar. Utredningarna genomförs antingen på särskilda mottagningar inom landstinget/regionen eller via privata mottagningar. Mindler kan erbjuda neuropsykiatriska utredningar för privatpersoner. 

Läs mer generellt om ADHD.

Hur får man en ADHD-utredning?

ADHD utredningar genomförs antingen via en privat mottagning, exempelvis hos Mindler, eller genom att vända sig till sin vårdcentral och därifrån få en remiss skickad till en psykiatrisk mottagning.

För att kunna ställa en diagnos inom ADHD-spektrumet behöver man genomgå en så kallad neuropsykiatrisk utredning. Du kan skriva en egenremiss till offentlig eller privat specialistmottagning eller be din vårdkontakt på din vårdcentral att skicka en remiss till psykiatrin. Du kan också vända dig till Mindlers psykologmottagning i Stockholm, som kan erbjuda privatpersoner ADHD-utredningar.

Hur går en ADHD-utredning till?

Det kan variera något hur en ADHD-utredning går till, eftersom det kan vara olika tydligt vad svårigheterna beror på. Utredningarna innehåller ofta olika sorters självskattningsformulär som personen får svara på. Samtal är också ett vanligt inslag då personen får berätta om sig själv och sitt liv. I en ADHD-utredning förekommer det också olika tester som görs, dels för att se hur personen fungerar men också för att kunna utesluta andra typer av diagnoser eller problematik. 

En ADHD-utredning på Mindlers Psykologmottagning består av tre steg:

Steg 1: Första bedömningssamtalet 

I ett första samtal görs en översiktlig bedömning av de aktuella symtomen och svårigheterna. Bedömningen avser att ta reda på om det föreligger skäl till en fortsatt utredning av ADHD, för att kunna gå vidare till steg 2.

Steg 2: Utredning

Utredningen består av flera olika moment, till exempel:

  • Fördjupad bedömning hos psykolog avseende svårigheter, symtom och funktionsnivå, både i nuläget och under uppväxten
  • Ifyllnad av olika skattningsformulär som är relevant för utredningen 
  • Kliniska intervjuer med anhöriga, här undersöker och kartlägger psykologen utveckling, symtom och svårigheter från spädbarnsperioden fram till nuläget. 
  • Bedömning hos psykiatriker  
  • Psykologiska tester som avser att mäta styrkor och svagheter av kognitiva förmågor. 

Steg 3: Återgivning och psykologutlåtande: 

Efter avslutad utredning ges en utförlig beskrivning och analys av symtom och svårigheter. Personen får då återkoppling av utredningsresultatet samt bedömning av personens styrkor och svagheter i olika avseenden samt rekommendationer om bemötande, behandling och stöd.

Vanligtvis tar en full utredningen cirka 8-11 timmars besökstid, dessa är uppdelade på olika besök. Därefter tar det upp till 5 veckor för att få resultatet, återkoppling och skriftligt psykologutlåtande. 

Vad kostar en ADHD-utredning?

  • En fullständig ADHD utredning via Mindler kostar 29 000 kr. Det slutgiltiga priset beror på om utredningen varit fullständigt eller delvis genomförd. Det är vanligt att priset varierar beroende på vilken mottagning i Sverige som genomfört den.
  • Kostnaden är enbart 2500 kr för ett bedömningssamtal med psykolog (90 minuter) på Mindlers Psykologmottagning.

ADHD-utredning privat 

En privat adhd-utredning innebär att man valt att själv finansiera sin utredning. Utredningen som genomförs av privata mottagningar ser densamma ut som den inom landsting/region. En del väljer att gå till en privat mottagning på grund av att kön till utredning kan vara kortare där, i och med det kan också väntan till eventuell behandling och andra stödinsatser bli kortare. 

Det positiva med privat utredning är att det snabbar på möjligheten att komma igång med utredning, och eventuellt komma igång med behandling och andra stödinsatser. Ur ett utredningsperspektiv skiljer det sig inte åt att göra den hos privat mottagning eller via landsting. 

ADHD-utredning för vuxen

ADHD-utredningar för en vuxen person innebär att du som genomför utredningen är över 18 år och myndig. Det förekommer fall då ens svårigheter upptäcks först i vuxen ålder, det kan bero på att det är först som självständig vuxen som svårigheterna har varit för stora för att kompensera för. Mest vanligt är det dock att det upptäcks redan i ung ålder.

Hur går en ADHD-utredning till för vuxna?

En utredning för vuxna är ungefär likadan som för en vanlig utredning. Skillnaden i processen är att man som vuxen oftast enklare kan beskriva sina symtom och problem relaterat kring ADHD, vilket underlättar att fastställa en diagnos.

Vad kostar en ADHD-utredning för vuxen?

En privat ADHD-utredning för vuxen person kostar likadant som en vanlig utredning. Dvs. priset är 29 000kr hos Mindler.

ADHD-utredning för barn

Utredningar för barn innebär att du som blir utredd inte har fyllt 18 år. Vid utredning av barn krävs vårdnadshavares godkännande. Det är vanligt att ADHD uttrycker sig redan i ung ålder.

ADHD-utredning Stockholm

Mindler erbjuder ADHD-utredning på plats eller distans via mottagningen på Kungsholmen i Stockholm.

ADHD-utredning Göteborg

Mindler erbjuder tyvärr inte ADHD-utredningar på plats i Göteborg för tillfället. Däremot erbjuder vår privata mottagning i Stockholm utredningar, så du kan påbörja utredningen online på distans från Göteborg och sedan avsluta utredningen genom att göra de delar som kräver fysisk närvaro på plats i Stockholm när det passar dig.

ADHD-utredning Malmö

Mindler erbjuder ADHD-utredning på plats i Malmö från och med början av 2023. Fram tills dess kan du påbörja en utredning på distans från Mindler psykologmottagning i Stockholm.

Författare: Rebecka Dahlgren

Granskad av: Mindlers psykologer

Boka Tid

Fyll i formuläret för en kostnadsfri konsultation (10-15 min).