ADHD-utredning

Slipp väntetider och få tid för en privat ADHD-utredning via Mindler. Ett bedömningssamtal kostar 2500 kr (90 minuter) och en hel utredning, inklusive bedömningssamtal, från 29 000 kr – läs mer nedan.

Mindler-ADHD

Boka tid

Boka en kostnadsfri konsultation (10-15 min).

Efter att du legitimerat dig med BankID kommer du till kalendern med lediga tider.

ADHD utredning ingår i det vi kallar för neuropsykiatriska utredningar. Utredningarna genomförs antingen på särskilda mottagningar inom landstinget/regionen eller via privata mottagningar. Mindler kan erbjuda neuropsykiatriska utredningar för privatpersoner. 

Läs mer generellt om ADHD eller testa Mindlers ADHD-test.

Hur får man en ADHD-utredning?

ADHD utredningar genomförs antingen via en privat mottagning, exempelvis hos Mindler, eller genom att vända sig till sin vårdcentral och därifrån få en remiss skickad till en psykiatrisk mottagning.

För att kunna ställa en diagnos inom ADHD-spektrumet behöver man genomgå en så kallad neuropsykiatrisk utredning. Du kan skriva en egenremiss till offentlig eller privat specialistmottagning eller be din vårdkontakt på din vårdcentral att skicka en remiss till psykiatrin. Du kan också vända dig till Mindlers psykologmottagning i Stockholm eller Malmö, som kan erbjuda privatpersoner ADHD-utredningar.

Hur går en ADHD-utredning till?

Det kan variera något hur en ADHD-utredning går till, eftersom det kan vara olika tydligt vad svårigheterna beror på. Utredningarna innehåller ofta olika sorters självskattningsformulär som personen får svara på. Samtal är också ett vanligt inslag då personen får berätta om sig själv och sitt liv. I en utredning förekommer det också olika tester som görs, dels för att se hur personen fungerar men också för att kunna utesluta andra typer av diagnoser eller problematik. 

En ADHD-utredning på Mindlers psykologmottagning består av tre steg:

Steg 1: Första bedömningssamtalet 

I ett första samtal görs en översiktlig bedömning av de aktuella symtomen och svårigheterna. Bedömningen avser att ta reda på om det föreligger skäl till en fortsatt utredning av ADHD, för att kunna gå vidare till steg 2.

Steg 2: Utredning

Utredningen består av flera olika moment, till exempel:

  • Fördjupad bedömning hos psykolog avseende svårigheter, symtom och funktionsnivå, både i nuläget och under uppväxten

  • Ifyllnad av olika skattningsformulär som är relevant för utredningen 

  • Kliniska intervjuer med anhöriga, här undersöker och kartlägger psykologen utveckling, symtom och svårigheter från spädbarnsperioden fram till nuläget. 

  • Bedömning hos psykiatriker  

  • Psykologiska tester som avser att mäta styrkor och svagheter av kognitiva förmågor. 

Steg 3: Återkoppling och psykologutlåtande 

Efter avslutad utredning ges en utförlig beskrivning och analys av symtom och svårigheter. Personen får då återkoppling av utredningsresultatet samt bedömning av personens styrkor och svagheter i olika avseenden samt rekommendationer om bemötande, behandling och stöd.

Vanligtvis tar en full utredningen cirka 8-11 timmars besökstid, dessa är uppdelade på olika besök. Därefter tar det ett par veckor för att få resultatet, återkoppling och skriftligt psykologutlåtande. 

Vad kostar en ADHD-utredning?

  • En fullständig ADHD utredning via Mindler kostar från 29 000 kr. Det slutgiltiga priset beror på om utredningen varit fullständigt eller delvis genomförd. Det är vanligt att priset varierar beroende på vilken mottagning i Sverige som genomfört den.

  • Kostnaden är enbart 2500 kr för ett bedömningssamtal med psykolog (90 minuter) på Mindlers Psykologmottagning.

Hur lång tid tar en utredning?

Det varierar hur lång tid utredningen tar, eftersom det kan vara olika tydligt vad problemen beror på och det kan vara olika komplext. Uppskattningsvis tar det ca 8-11 besökstimmar för personen som blir utredd och ett par veckor för att få det slutgiltiga utlåtandet.

ADHD-utredning privat 

En privat adhd-utredning innebär att man valt att själv finansiera sin utredning. Utredningen som genomförs av privata mottagningar ser densamma ut som den inom landsting/region. En del väljer att gå till en privat mottagning på grund av att kön till utredning kan vara kortare där, i och med det kan också väntan till eventuell behandling och andra stödinsatser bli kortare. 

Det positiva med privat utredning är att det snabbar på möjligheten att komma igång med utredning, och således eventuellt bli diagnostiserad. Det påskyndar möjligheten för att komma igång med behandling och andra stödinsatser. Ur ett utredningsperspektiv skiljer det sig inte åt att göra den hos privat mottagning eller via landsting. 

ADHD-utredning för vuxen

Att utreda adhd som vuxen innebär att du som genomför utredningen är över 18 år och myndig. Det förekommer fall då ens svårigheter upptäcks först i vuxen ålder, det kan bero på att det är först som självständig vuxen som svårigheterna har varit för stora för att kompensera för. Mest vanligt är det dock att det upptäcks redan i ung ålder.

Hur går en ADHD-utredning till för vuxna?

En utredning för vuxna är ungefär likadan som för en utredning för barn. Skillnaden i processen är att man som vuxen oftast enklare kan beskriva sina symtom och problem relaterat kring ADHD, vilket underlättar att fastställa en diagnos.

Vad kostar en ADHD-utredning för vuxen?

En privat ADHD-utredning för en vuxen person kostar från 29 000 kr hos Mindler.

ADHD-utredning för barn

Utredningar för barn innebär att du som blir utredd inte har fyllt 18 år. Vid utredning av barn krävs vårdnadshavares godkännande. Det är vanligt att ADHD uttrycker sig redan i ung ålder.

Städer där Mindler erbjuder ADHD-utredningar:

Stockholm

Mindler erbjuder ADHD-utredning på plats eller distans via mottagningen på Kungsholmen i Stockholm. För att boka tid, klicka på nedan knapp ”Tidsbokning Stockholm” längst upp eller längst ner på sidan, eller läs mer om ADHD utredning i Stockholm.

Malmö

Mindler erbjuder neuropsykiatriska utredningar på plats i Malmö. För att boka en utredning kan du klicka på ”tidsbokning Malmö” längst upp eller längst ner på sidan, läs mer om ADHD-utredning i Malmö.

Mindler erbjuder privata ADHD-utredningar online:

För att genomföra en komplett ADHD-utredning online så krävs det att du kan besöka Mindlers mottagningar i Stockholm eller Malmö, för att personligen träffa din läkare vid ett (1) tillfälle.

Göteborg

Läs mer om digital utredning i Göteborg.

Uppsala

Läs mer om online utredning i Uppsala.

Halmstad

Läs mer om digital utredning i Halmstad.

Örebro

Läs mer om online utredning i Örebro.

Umeå

Läs mer om digital utredning i Umeå.

Mer information kring ADHD-utredningar:

Tecken på ADHD och när det kan vara aktuellt att göra en utredning.

Personliga historier kring ADHD-diagnoser och utredningar:

Granskad av: Mindlers psykologer

Skribent: Rebecka Dahlgren – legitimerad psykolog med fokus på Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Boka tid

Boka en kostnadsfri konsultation (10-15 min).

Efter att du legitimerat dig med BankID kommer du till kalendern med lediga tider.