På den här sidan kan du läsa om de personer som granskar vårt innehåll

En del av vår vision är att avstigmatisera psykisk ohälsa. Som en del i detta arbete vill vi sprida korrekt information om olika behandlingsformer och psykologiska tillstånd. På denna sida kan du läsa mer om de personer som granskar innehållet på vår hemsida.

Marie Wahlström

  • Legitimerad psykolog sedan februari 2011.
  • Studerat vid Linköpings Universitet
  • Arbetslivserfarenhet: Vårdcentral, vuxenpsykiatrin och elevhälsan
  • Utbildad inom kognitiv beteendeterapi (KBT) – med specialistkompetens inom bipolär sjukdom, motiverande samtal (MI), eye movement and desensitization and reprocessing (EMDR)

Marie har lång arbetslivserfarenhet inom psykiatrin. Där har hon arbetat med utredning, bedömning och behandling av måttliga till svåra psykiatriska tillstånd. Teamet som hon var koordinator för arbetade med affektiva sjukdomar och särskilt med bipolär sjukdom. Idag arbetar Marie som teamledare och psykolog för Mindler.

Elin Börestam

  • Legitimerad psykolog sedan 2015
  • Studerat vid Stockholms universitet
  • Arbetslivserfarenhet: Företagshälsovård, primärvård, specialistvård för rehabilitering vid livsstilssjukdomar
  • Utbildad inom kognitiv beteendeterapi (KBT), fokuserad acceptance and commitment therapy (fACT), motiverande samtal (MI), positiv psykologi och idrottspsykologi

Elin har förutom kliniskt arbete erfarenhet av chef- och medarbetarstöd, kartläggning av arbetsmiljö, kursutformning, kursadministration, gruppvägledning, skribentuppdrag, koordineringsarbete, utvecklingsarbete, projektledning m.m. Idag arbetar Elin som psykolog, textgranskare och skribent på Mindler.