På den här sidan kan du läsa om Mindlers specialistpsykologer som granskar hemsidans innehåll

En del av vår vision är att avstigmatisera psykisk ohälsa. Som en del i detta arbete vill vi sprida korrekt information om olika behandlingsformer och psykologiska tillstånd. På denna sida kan du läsa mer om de psykologer som granskar innehållet på vår hemsida.

Suzan Mobarke Mindler

Suzan Mobarke

 • Legitimerad psykolog sedan 2016.
 • Studerat vid Karolinska institutet.
 • Arbetslivserfarenhet: Klinisk psykologi och organisationspsykologi.
 • Särskild kompetens inom ledarskap och organisationsutveckling.

Suzan har en bakgrund inom organisationspsykologi och primärvård. Idag arbetar hon som teamlead för Mindlers B2B-verksamhet, har en privat digital mottagning och är Q&A-psykolog för Aftonbladet Wellness.

Emelie Blad - Legitimerad psykolog hos Mindler

Emelie Blad

 • Legitimerad psykolog sedan 2018.
 • Studerat vid Stockholms Universitet.
 • Arbetslivserfarenhet: Barn- och ungdomspsykiatri (BUP), Föräldra- och barnhälsovård (BHV).
 • Utbildad inom kognitiv beteendeterapi (KBT), Interpersonell psykoterapi (IPT) och Integrative Behavioural Couple Therapy (IBCT).

Idag arbetar jag främst emotionsfokuserat med KBT, har god erfarenhet av stöd vid föräldrablivande, problem i parrelationen, vid depression och under andra tuffa skeden av livet. Jag jobbar även som teamledare och med den interna fortbildningen.

Kajsa Bergwall Mindler

Kajsa Bergwall

 • Legitimerad psykolog sedan 2015. 
 • Studerat vid Linköpings universitet.
 • Arbetslivserfarenhet: Primärvård.
 • Har god erfarenhet inom stress, sömn och utmattningssyndrom.

Idag arbetar jag som teamledare på Mindler och stöttar psykologerna i deras kliniska arbete.

Desirée Lindgren

 • Legitimerad psykolog sedan 2008.
 • Studerat vid Umeå universitet.
 • Arbetslivserfarenhet: Elevhälsa, arbetsförmedling och barn- och ungdomspsykiatri (BUP)
 • Utbildad i kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk psykoterapi (PDT) och eye movement desensitization and reprocessing therapy (EMDR).

Jag har vid sidan av psykologisk behandling även stor erfarenhet av psykologisk bedömning och utredning av inlärningssvårigheter, psykiatriska tillstånd, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autism samt även av arbetspsykologiska utredningar. Utöver grundutbildningen även vidareutbildning inom klinisk neuropsykologi på Stockholms universitet. Jag har god kunskap om HBTQ och har träffat många ungdomar med könsdysfori. Idag jobbar jag som psykolog på Mindler och är speciellt intresserad av att jobba med relationsproblematik.

Clara Schmitow på Mindler

Clara Schmitow

 • Legitimerad psykolog sedan 2011.
 • Studerat vid Uiversidad Autonoma de Madrid, i Spanien.
 • Arbetslivserfarenhet: Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), konsult för BVC. 
 • Doktorerade vid Uppsala Universitet år 2012, och jobbade där som lektor och forskade.

Jag har jobbat med NPF utredningar och utvecklingsutredningar samt med föräldrastöd. Jag är speciellt intresserad av barn och kvinnor i autismspektrum och som har ADHD.

Linda Petersson på Mindler

Linda Petersson

 • Legitimerad psykolog sedan 2014.
 • Studerat vid Mittuniversitetet
 • Arbetslivserfarenhet: Föräldra- och barnhälsa (MBHV) med fokus på strukturerat föräldrastöd samt oro/ångest och nedstämdhet i samband med föräldraskap. 
 • Specialist inom klinisk barn- och ungdomspsykologi och har utbildning inom genusvetenskap och sexologi.

Jag har även jobbat med utredning av små barn (generell utveckling, adhd, autism), kvalitetssäkring och ledningsuppdrag.

Camilla Falk på Mindler

Camilla Falk

 • Legitimerad psykolog sedan 2016.
 • Studerat vid Uppsala universitet.
 • Arbetslivserfarenhet: Barn- och ungdomspsykiatri (BUP), primärvård, både kliniskt och med ledningsuppdrag. 
 • Särskild kompetens gällande ätstörningar och relaterade besvär. 

 Inom Mindler arbetar jag kliniskt samt med utvecklingen av vår IKBT.

Rebecka Dahlgren - legitimerad psykolog på Mindler

Rebecka Dahlgren

 • Legitimerad psykolog sedan 2019
 • Studerat psykologprogrammet vid Uppsala Universitet
 • Arbetslivserfarenhet: Primärvård och vuxen psykiatri. 
 • God erfarenhet av fobier, social ångest och psykiatriska funktionsvariationer.

Idag jobbar Rebecka med både psykologisk behandling och neuropsykiatriska utredningar på Mindler mottagning. Utöver de traditionsenliga psykologuppgifterna tycker Rebecka särskilt om att skriva och berätta om psykisk ohälsa i olika sammanhang, bland annat på Mindlers egna digitala forum.