Webbplatsens innehåll granskas av Mindlers psykologer

En del av Mindlers vision är att avstigmatisera psykisk ohälsa. Därför är det viktigt för oss att sprida korrekt information om diagnoser, behandlingsformer och psykiska tillstånd. Nedan kan du läsa mer om Mindlers granskande psykologer och deras erfarenhet, expertis och utbildning.

Om du har synpunkter på innehållet på vår webbplats vill vi gärna höra dem. Skriv till vår kundservice på info@mindler.se.

Emelie Blad - Psykolog Mindler

Emelie Blad

 • Legitimerad psykolog sedan 2018.

 • Studerat vid Stockholms Universitet.

 • Arbetslivserfarenhet: Barn- och ungdomspsykiatri (BUP), Föräldra- och barnhälsovård (BHV).

 • Utbildad inom kognitiv beteendeterapi (KBT), Interpersonell psykoterapi (IPT) och Integrative Behavioural Couple Therapy (IBCT).

Idag arbetar jag främst emotionsfokuserat med KBT, har god erfarenhet av stöd vid föräldrablivande, problem i parrelationen, vid depression och under andra tuffa skeden av livet. Jag jobbar även som teamledare och med den interna fortbildningen.

Kajsa-Bergwall

Kajsa Bergwall

Idag arbetar jag som teamledare på Mindler och stöttar psykologerna i deras kliniska arbete.

Linda-Petersson

Linda Petersson

 • Legitimerad psykolog sedan 2014.

 • Studerat vid Mittuniversitetet

 • Arbetslivserfarenhet: Föräldra- och barnhälsa (MBHV) med fokus på strukturerat föräldrastöd samt oro/ångest och nedstämdhet i samband med föräldraskap. 

 • Specialist inom klinisk barn- och ungdomspsykologi och har utbildning inom genusvetenskap och sexologi.

Jag har även jobbat med utredning av små barn (generell utveckling, adhd, autism), kvalitetssäkring och ledningsuppdrag.

rebecka-dahlgren-leg-psykolog-mindler-atea-strategi-utveckling

Rebecka Dahlgren

 • Legitimerad psykolog sedan 2019

 • Studerat psykologprogrammet vid Uppsala Universitet

 • Arbetslivserfarenhet: Primärvård och vuxen psykiatri. 

 • God erfarenhet av fobier, social ångest och psykiatriska funktionsvariationer.

Idag jobbar Rebecka med både psykologisk behandling och neuropsykiatriska utredningar på Mindler mottagning. Utöver de traditionsenliga psykologuppgifterna tycker Rebecka särskilt om att skriva och berätta om psykisk ohälsa i olika sammanhang, bland annat på Mindlers egna digitala forum.

Clara-Schmitow

Clara Schmitow

 • Legitimerad psykolog sedan 2011.

 • Studerat vid Universidad Autonoma de Madrid, i Spanien.

 • Arbetslivserfarenhet: Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), konsult för BVC. 

 • Doktorerade vid Uppsala Universitet år 2012, och jobbade där som lektor och forskade.

Jag har jobbat med NPF utredningar och utvecklingsutredningar samt med föräldrastöd. Jag är speciellt intresserad av barn och kvinnor i autismspektrum och som har ADHD.

Mimmi Lidbeck Tjejjouren

Mimmi Lidbeck

På Mindler arbetar jag kliniskt med psykologisk behandling. Områden som jag gärna jobbar med är känslohantering, självmedkänsla, relationsproblem och trauma. Jag har även ett särskilt intresse för ungas psykiska ohälsa och har varit med och startat upp en mottagning för unga vuxna inom primärvården.

Christina Koskela - Psykolog hos Mindler

Christina Koskela

Jag arbetar som klinisk psykolog på Mindler och använder ofta tekniker för ökad känsloreglering, självmedkänsla och oroshantering. Jag är även van vid att arbeta med nedstämdhet och har ett särskilt fokus på olika svårigheter som bottnar i en låg självkänsla.

Johanna Bremberg - Psykolog hos Mindler

Johanna Bremberg

På Mindler arbetar jag kliniskt, främst med ångestrelaterad ohälsa, men även sömnsvårigheter och stressrelaterad ohälsa & utmattning.

Marie Wahlström - Psykolog Mindler

Marie Wahlström

Idag arbetar Marie främst med neuropsykiatriska utredningar på Mindler där hon använder sig av ett terapeutiskt arbetssätt. Hon är med och utvecklar arbetet på Mindler kontinuerligt.