På den här sidan kan du läsa om Mindlers specialistpsykologer som granskar hemsidans innehåll

En del av vår vision är att avstigmatisera psykisk ohälsa. Som en del i detta arbete vill vi sprida korrekt information om olika behandlingsformer och psykologiska tillstånd. På denna sida kan du läsa mer om de psykologer som granskar innehållet på vår hemsida.

Suzan Mobarke

  • Legitimerad psykolog sedan 2016. 
  • Studerat vid Karolinska Institutet. 
  • Arbetslivserfarenhet: Organisationspsykologi, företagshälsovård, employer branding och primärvård. 
  • Utbildad inom kognitiv beteendeterapi (KBT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), motiverande samtal (MI) och positiv psykologi. 

Suzan har en bakgrund inom organisationspsykologi och primärvård. Idag arbetar hon som psykolog för Mindlers B2B-verksamhet, har en privat digitala mottagning och är Q&A-psykolog för Aftonbladet Wellness.

Desirée Lindgren

  • Legitimerad psykolog sedan 2008.
  • Studerat vid Umeå universitet.
  • Arbetslivserfarenhet: Elevhälsa, arbetsförmedling och barn- och ungdomspsykiatri (BUP)
  • Utbildad i kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk psykoterapi (PDT) och eye movement desensitization and reprocessing therapy (EMDR)

Desirée har vid sidan av psykologisk behandling även stor erfarenhet av psykologisk bedömning och utredning av inlärningssvårigheter, psykiatriska tillstånd, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autism samt även av arbetspsykologiska utredningar. Utöver grundutbildningen även vidareutbildning inom klinisk neuropsykologi på Stockholms universitet.Har god kunskap om HBTQ och har träffat många ungdomar med könsdysfori. Idag jobbar Desirée som psykolog på Mindler och är speciellt intresserad av att jobba med relationsproblematik.