Relationsproblem

Lär dig hur du hanterar relationsproblem! Hos Mindler kan du få hjälp med relationsproblem hos en legitimerad psykolog. Ett videosamtal kostar 100 kronor. Att chatta är kostnadsfritt. Frikort gäller. Du kan även få hjälp via våra självhjälpsprogram som du hittar i appen.

Om Mindler

Mindler är en digital vårdgivare där du kan träffa en psykolog via videosamtal och chatt. Mindler är en del av den primärvården och därför kostar ett samtal inte mer än ett vanligt vårdbesök. Vi garanterar dig en psykologtid inom 24 timmar. Ladda ned vår app och välj bland 300 legitimerade psykologer eller arbeta med något av våra självhjälpsprogram.

Vad är relationsproblem?

Relationsproblem är såklart ett mycket brett begrepp och kan betyda olika saker beroende på vem du frågar. När vi pratar om relationsproblem i följande artikel, syftar vi på sådant som i betydande utsträckning påverkar parternas psykiska hälsa. Småsaker kan självklart i längden leda till ett försämrat förhållande, men relationsproblemen vi diskuterar här är i regel av den svårare sorten. Parterapi kan självklart appliceras i förhållanden där man annars mår väldigt bra och helt enkelt vill lösa ett problem innan det går överstyr. Slutligen är det viktigt att påpeka att även om man ingår i ett psykologiskt ohälsosamt förhållande, betyder inte det att kärleken är borta. Det kan vara svårt att se bristerna i en relation och de psykologiska problem den orsakar om man verkligen tycker om någon trots allt. Tänk på att kärlek och relationsproblem inte är ömsesidigt uteslutande, snarare tvärtom faktiskt, starka känslor föder starka känslor.

Tillfälliga konflikter, argument och meningsskiljaktigheter är någonting som förekommer i alla relationer. Att tycka olika behöver inte vara någonting som tär på relationen, det kan till och med vara tvärtom – någonting som förgyller den. Att hantera dessa skillnader är en del av relationsprocessen. Även om många par över tid alltmer börjar tycka lika i många frågor, är det naturligt att individuella idéer, synsätt och övertygelser inte alltid stämmer överens. Oförenliga trossatser kan såklart vara svåra att hantera, men det är många som väljer att förbise detta och att helt enkelt undvika att ta upp det.

Kroniska relationskonflikter och stressen som dessa orsakar kan däremot bli ett allvarligt problem. Frekventa konflikter har visats leda till psykisk ohälsa, speciellt om de upplevs onödiga. Ett vanligt mönster beträffande många konfliktrelaterade relationsproblem är att konflikterna triggas av småsaker, men att orsaken ligger i tidigare konflikter som inte lösts på ett hälsosamt sätt. Att man ofta hamnar i bråk kan också vara ett tecken på att det ligger någonting mellan båda parter som skapar spänning – kanske någonting som gått osagt eller som för både är uppenbart och samtidigt svårhanterligt. Samtalsterapi för par är ett utmärkt sätt att hantera problem på. Det ger båda individer knep som de kan använda för att förbättra situationen och därefter på egen hand lösa problemet.

Vad leder till relationsproblem?

Som en följd av att relationsproblem är ett mycket brett koncept som är svårt att vattna ned till någonting konkret, kan det inte påstås orsakas av någonting som är gemensamt för alla som upplever det. Det finns alltså ingen enskild orsak till att relationsproblem uppstår, utan det är ofta flera faktorer som tillsammans ger upphov till en problematisk situation.

Saker som stress, hälsoproblem, depression, ångest och sömnsvårigheter kan påverka förhållandets hälsa och är vanligtvis någonting som uppkommer i samband med svåra relationsproblem. Dessa faktorer är ju såklart inte ett nödvändigt kriterium för att problem i förhållandet ska uppstå, men sambandet är tydligt.

Svårast av allt är att hantera nya relationer, då kärleken fortfarande sveper undan alla problem som i stunden verkar irrelevant. Även om det är en klyscha, stämmer det ganska bra att nyförälskelse är förblindande. Det är i denna blindhet som fröna för framtida problem har potential att planteras, för att sedan blomstra och gro till någonting stort. Se till att göra det till en vana att hantera konflikter rättframt och på ett hälsosamt sätt redan från början i relationen. Det är just under förhållandets första faser som dynamiken etableras och i denna dynamik bör det finnas konflikthanteringsstrategier som är positiva, sansade och inte aggressiva.

För att begränsa vår diskussion något, går vi igenom några av de vanligaste orsakerna som ligger till grund för relationsproblem. Du kan alltså definitivt uppleva relationsproblem utan att något av det vi diskuterar i artikeln stämmer överens med din situation, men det mångfald av potentiellt problematiska situationer som finns gör det nödvändigt att begränsa diskussionen något.

Stora livsförändringar och stress är vanliga utlösande faktorer

Stora förändringar i livet som att flytta ihop, gifta sig, skaffa barn och ha ungdomar som flyttar hemifrån är alla saker som kan orsaka spänningar i relationen. Det är stora förändringar som innebär anpassning som ibland kan vara svår att genomföra. Förändringen kan ha lett till att någonting som tidigare var väsentligt för sammanhållningen nu tagits bort, vilket betyder att man måste hitta nya sätt att säkra samhållningen.

Personlig stress är över lag någonting som kan sätta stor press på relationen. När människor är stressade, är det svårt att vara förlåtande och förstående för sin partners brister. Stressen främjar fokus på negativa aspekter av förhållandet, eftersom man undermedvetet letar efter orsaken till stressen. Stress är ett ämne i sig och kommer inte undersökas på djupet här, men det räcker med att säga att det är en mycket vanlig orsak till relationsproblem.

Hur löser man relationsproblem?

Relationsproblem kan lösas på många olika sätt. Ytterst få metoder är uteslutande och det går att göra det mesta parallellt med någonting annat. Samtalsterapi för par är en vanlig början på lösningsprocessen och leder i många fall till att man börjar modifiera beteendemönster och därmed dynamiken i förhållandet, vilket när allt kommer omkring faktiskt är det viktiga.

Gemensamt för alla lösningsstrategier är definitivt produktiv kommunikation. Par som gång på gång lyckas ta sig igenom livsövergångar och svårhanterliga situationer gör det alltid genom att prata om hur de känner och vad som potentiellt kan göras för att lösa det. Att försöka sitt bästa att göra seriösa diskussioner till någonting som ger båda parter positiva känslor, kommer i längden stärka förhållandet. 

Att båda har positiva inställningar mot att lösa problemet, skyddar inte bara mot framtida konflikter, det uppmuntrar dessutom produktiva lösningar på eventuella framtida konflikter. Nästa argumentation kanske inte blir så hätsk om man vet att konflikten kommer gå att lösa genom lugn diskussion efteråt.

Förmågan att kunna sitta tillsammans och lyssna på varandras förklaringar på inre känslomässigt betydande processer ökar känslan av närhet i relationen. Genom att göra sin inre värld tillgänglig öppnar man upp för en högre nivå av intimitet som dessutom förbättrar den gemensamma problemlösningsförmågan.

Relationsproblem – Parterapi

Samtalsterapi är någonting som bara kan hjälpa ett förhållande som upplever tillfälliga svårigheter. Det parterapi gör bäst är att uppmuntra kommunikation. Terapeuten fungerar temporärt som en tredje part i relationen och leder diskussionen för att säkerställa att den inte leder till oproduktiv konflikt. Samtal med terapeut är däremot inte en slutgiltig lösning på problemet, utan det ansvaret ligger på samtliga parter i relationen. Samtalsterapi för par är helt enkelt ett sätt att egga på problemlösningsprocessen och leda den i en produktiv riktning. Ansvaret efter sessionens slut ligger på paret som båda måste ändra sitt beteende för att skapa en mer hälsosam dynamik.

Här kommer man också till ett vanligt dilemma. Att göra personliga förändringar kräver att man lägger ned mycket tid och kraft. Om man redan har gett upp på förhållandet kommer man alltså inte vara tillräckligt motiverad att genomgå förändringar som gynnar det. Här handlar det helt enkelt om att vara ärlig mot sig själv och sin partner – är förhållandet värt arbetet? Att relationen överhuvudtaget finns är ju ett klart tecken på att det finns någonting värt att bevara där, men huruvida detta något är värt mödan är individuellt och skiljer sig från fall till fall, men de allra flesta relationer är värda att kämpa för, även om det för tillfället kanske verkar svårt. 

Relationsproblem – Produktiv kommunikation

Som vi nämnde lite kort tidigare, är produktiv kommunikation det absolut viktigaste för att lösa problem i ett förhållande. För många förefaller detta självklart – det finns ju inget sätt att veta vad den andra känner om man inte kommunicerar. Det är dock viktigt att verkligen understryka detta, då det alltid är det som lägger grunden till både konflikter och sämja. Parterapi med utbildad terapeut kan vara gynnsamt för att främja positiv kommunikation i förhållandet. Terapeuten kan komma med ett tredje perspektiv och bidra med lösningar ingen av parterna hade tänkt på.

När det gäller samtalsterapi är inte bara fördelen att få ett tredje perspektiv, du får också ett utbildad tredje perspektiv. Terapeuter har både erfarenhet och utbildning som stödjer deras utvärdering och lösningsstrategi för just ditt problem. Du skräddarsyr helt enkelt lösningen till just eran situation. Detta är inte någonting man kan hitta genom att bära läsa sig fram på nätet, utan det kräver någon som deltar aktivt och lär känna er båda individuellt och som ett par.

För att detta ska vara produktivt krävs det en hel del bildad intuition – någonting som terapeuten besitter. Att få en kvalificerad inblick i sig själv är inte bara gynnsamt för förhållandet, det kan också vara en betydande bit på vägen när det bland annat gäller att hantera psykologiska problem som depression, ångest och stress. Man bör alltså se parterapi som ett verktyg som inte bara kan användas för att förbättra relationen, utan också för att få insikt om sig själv och förståelse för sitt humör.

Relationsproblem – Ilska

I parrelationer är känslor nästan uteslutande involverade i någon utsträckning. När du väl har starka känslor inblandade är det situationen som avgör om det går ena vägen eller den andra. Ilska är en mycket vanlig reaktion när man har relationsproblem. Den kan uppstå på grund av många saker, men om saker och ting inte riktigt är som de ska, blir det lätt att vardagliga konflikter leder till utbrott och långvarig osämja. Ilska löser aldrig någonting, utan kommer i stället i vägen för produktiv diskussion. Att visa ilska är också någonting som höjer situationens spänning och kan innebära att situationen hamnar ur bådas kontroll. 

Det är obehagligt att ha en riktig ilsken och arg person som med viftande armar försöker förklara någonting, och det leder inte sällan till ett ilsket svar tillbaka. För att undvika ilska helt och hållet är det helt enkelt bäst att undantrycka det helt och hållet. Känslostyrkan som orsakar ilskan måste såklart på något sätt komma ut, men visa i stället dina känslor genom produktivt och emfatiskt snack, öga mot öga och med ett öppet hjärta. 

Relationsproblem – Corona

För tillfället lever vi under väldigt unika förhållanden och det går därmed inte att ignorera pandemin när det kommer till relationshälsa. Den ökade närheten som distansarbete eller distansplugg innebär kan tära på relationer som tidigare förlitat sig på den egentid som jobbet gav ursäkt till. Dynamiken i många förhållanden har behövt ändra på sig dramatiskt. Det är viktigt att vara medveten om detta och ge sig själva mer utrymme för att lösa tvister och problem som uppstår. Samtalsterapi för par är i dessa lägen ett mycket hjälpsamt verktyg att använda sig av. Stigman kring parterapi är någonting vi måste arbeta bort som samhälle, då även hälsosamma förhållanden har skavanker som kan finslipas.

Kontentan av det hela är att man nu mer än någonsin har svårt att ta ett steg tillbaka från sin relation, och därmed få ett tredje perspektiv på situationen. Om du och din partner båda arbetar hemifrån, kan den ständiga kontakten innebära utveckling av osämja som ingen av er egentligen upptäcker förrän det har påverkat relationen negativt.

Jonathan Eliasson

Legitimerad psykolog sedan 2012

Linnea Sidbrant

Legitimerad psykolog sedan 2018

Tove Eriksson

Legitimerad psykolog sedan 2006

Roya Ebadi

Legitimerad psykolog sedan 2007

Kaisa Hope

Legitimerad psykolog sedan 2005

Damon Navandi

Legitimerad psykolog sedan 2018

Christina Kronberg

Legitimerad psykolog sedan 2008

Anne Lindholm

Legitimerad psykolog sedan 1988

Erik Wallmark

Legitimerad psykolog sedan 2013

Marita Hällgren

Legitimerad psykolog sedan 2002

Malin Blide

Legitimerad psykolog sedan 2016

Veronica Warner

Legitimerad psykolog sedan 2003

Betti Lukic

Legitimerad psykolog sedan 2006

Marie Wahlström

Legitimerad psykolog sedan 2011

Thomas Andersson

Legitimerad psykolog sedan 2013

Susanne Örnhav

Legitimerad psykolog sedan 1995

Per Morien

Hanna Granroth Palm

Legitimerad psykolog sedan 2008

Iraj Parsifar

Legitimerad psykolog sedan 1994

Tom Agri

Legitimerad psykolog sedan 2009

Mio Lind

Legitimerad psykolog sedan 2015

Jörgen Frithiof

Legitimerad psykolog sedan 2005

Carina Cedermark

Legitimerad psykolog sedan 2007

Felicia Sundberg

Legitimerad psykolog sedan 2016

Johanna Lindegaard

Legitimerad psykolog sedan 2018

Marielle Myrgren Lindholm

Legitimerad psykolog sedan 2004

Jan-Paul Ratajczak

Legitimerad psykolog sedan 2012

Åsa Gunnarsdotter

Legitimerad psykolog sedan 2011

Anna Lindgren

Legitimerad psykolog sedan 1995

Kristoffer Säfström

Legitimerad psykolog sedan 2015

Mostafa Hosseini

Legitimerad psykolog sedan 2018

Petra Wetterholm

Legitimerad psykolog sedan 2009

Eric Alderhorn

Legitimerad psykolog sedan 2009

Helene Fosselius

Legitimerad psykolog sedan 2000

Martina Juhlin

Legitimerad psykolog sedan 2005

Ylva Kurtén

Legitimerad psykolog sedan 2004

Nina Scherp

Legitimerad psykolog sedan 2010

Mim Gavel

Legitimerad psykolog sedan 2007

Michaela Urlas

Legitimerad psykolog sedan 2013

Isabel Wienberg

Legitimerad psykolog sedan 2017

Tina Gottberg

Legitimerad psykolog sedan 2014

Emma Wallin

Legitimerad psykolog sedan 2010

Thomas Palm

Legitimerad psykolog sedan 2010

Lars Axelsson

Legitimerad psykolog sedan 1984

Louise Lind

Legitimerad psykolog sedan 2016

Frauke Weitkamper

Legitimerad psykolog sedan 2015

Laramie Lizarralde

Legitimerad psykolog sedan 2014

Vicktor Öhlund

Legitimerad psykolog sedan 2018

Nora Habul

Legitimerad psykolog sedan 2007

Natalia Larochenko

Legitimerad psykolog sedan 2007

Ingrid Persson

Legitimerad psykolog sedan 2013

Suzan Mobarke

Legitimerad psykolog sedan 2016

Louise Hall

Legitimerad psykolog sedan 2009

Sandra Klint Fox

Legitimerad psykolog sedan 2013

Tijana Kinberg

Legitimerad psykolog sedan 2013

Maliheh Taheri

Legitimerad psykolog sedan 2009

Mia Jörgensen

Legitimerad psykolog sedan 2010

Noelia Mörling

Legitimerad psykolog sedan 2011

Magnus Hedén

Legitimerad psykolog sedan 2017

Jonas Evander

Legitimerad psykolog sedan 2016

Gunilla Brännström

Legitimerad psykolog sedan 2005

Lisa Georén

Legitimerad psykolog sedan 2011

Martin Hedman

Legitimerad psykolog sedan 2011

Louisa Löfving

Legitimerad psykolog sedan 2009

Shirin Fazel-Zandy

Legitimerad psykolog sedan 1990

Erik Eld

Legitimerad psykolog sedan 2008

Caroline Erkers

Legitimerad psykolog sedan 2017

Natalie Löwendahl

Legitimerad psykolog sedan 2018

Sophia Reinholdsson

Legitimerad psykolog sedan 2018

Tove Hultman-Boye

Legitimerad psykolog sedan 2010

Susanna Boldizar

Legitimerad psykolog sedan 2010

Gunilla Sandström

Legitimerad psykolog sedan 1981

Hanna Melin

Legitimerad psykolog sedan 2018

Wael Ali

Legitimerad psykolog sedan 2016

Karolina Pleijel

Legitimerad psykolog sedan 2016

Yuki Wang

Legitimerad psykolog sedan 2019

Pär Dyme

Legitimerad psykolog sedan 2012

Hanna Hedelin

Legitimerad psykolog sedan 2007

Desirée Lindgren

Legitimerad psykolog sedan 2008

Lina Bergsten

Legitimerad psykolog sedan 2011

Bianca Garrido

Legitimerad psykolog sedan 2014

Birgitta Adolfsson

Legitimerad psykolog sedan 1983

Felicia Sköld

Legitimerad psykolog sedan 2018

Julie Franzén

Legitimerad psykolog sedan 2012

Lucila Angrisano

Legitimerad psykolog sedan 2019

Erik Airola von Scherling

Legitimerad psykolog sedan 2008

David Kennberg

Legitimerad psykolog sedan 2010

Marie Hallgren

Legitimerad psykolog sedan 2013

Hanna Bertolani

Legitimerad psykolog sedan 2008

Reza Hanifi

Legitimerad psykolog sedan 2015

Linus Fhärm

Legitimerad psykolog sedan 2008

Patrik Samuelsson

Legitimerad psykolog sedan 2017

Ina Ghai
Foto Åse Bengtsson Helin

Ina Ghai

Legitimerad psykolog sedan 2013

Karin Kali Andersson

Legitimerad psykolog sedan 2011

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Maja Herrnsdorf

Legitimerad psykolog sedan 2019

Sara Karlsson

Legitimerad psykolog sedan 2013

Lina Bratt

Legitimerad psykolog sedan 2016

fbt

Katarina Uhlin

Legitimerad psykolog sedan 1996

Clara Schmitow

Legitimerad psykolog sedan 2011

Miriam Esquivel Blanco

Legitimerad psykolog sedan 2011

Rebecka Dahlgren

Legitimerad psykolog sedan 2019

Betty Justrell

Legitimerad psykolog sedan 2017

Jenny Ringdal

Legitimerad psykolog sedan 2015

Catherine Sundling

Legitimerad psykolog sedan 1996

Afsaneh Roshanai

Legitimerad psykolog sedan 1995

Per Krakau

Legitimerad psykolog sedan 2017

Maria Lexner Linde

Legitimerad psykolog sedan 2015

Ulrica Ekström

Legitimerad psykolog sedan 2014

Haydar Adelson

Legitimerad psykolog sedan 2019

Mattias Carlsson

Legitimerad psykolog sedan 2007

Emanuel Roosdorp

Legitimerad psykolog sedan 2013

Johanna Engström

Legitimerad psykolog sedan 2014

Jonna Ekman

Legitimerad psykolog sedan 2016

Barbara Keller

Legitimerad psykolog sedan 1989

Alexander Stamou

Legitimerad psykolog sedan 2014

Hanna Sundquist

Legitimerad psykolog sedan 2019

Linda Rosqvist

Legitimerad psykolog sedan 2011

Amer Hatic

Legitimerad psykolog sedan 2019

Peter Axbrink

Legitimerad psykolog sedan 2018

Aleksandra Bielak

Legitimerad psykolog sedan 2018

Helena Eriksson

Legitimerad psykolog sedan 2009

Miranda Eriksson Persson

Legitimerad psykolog sedan 2015

Lisa Liljergren

Legitimerad psykolog sedan 2020

Jonna Sjölin

Legitimerad psykolog sedan 2017

Caroline Wall

Legitimerad psykolog sedan 2017

Caroline Elfors

Legitimerad psykolog sedan 2012

Ninni Persson Krabbe

Legitimerad psykolog sedan 2008

Richard Steinhoff

Legitimerad psykolog sedan 2014

Anneli Karlsson

Legitimerad psykolog sedan 2006

Thorulf Erlingsson

Legitimerad psykolog sedan 2014

Jonna Jurefors

Legitimerad psykolog sedan 2017

Emelie Blad

Legitimerad psykolog sedan 2018