Relationsproblem – hjälp hos Mindler

Mindlers psykologer guidar dig igenom olika sorters relationsproblem och tips på hur man kan få en bättre relation.

Har du problem i en relation och upplever relationsångest? Då är du välkommen att boka ett bedömningssamtal hos oss. Mindler kan tyvärr inte erbjuda parterapi digitalt.

Mindler relationsproblem parterapi illustration

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

 • Ingen väntetid

 • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad är relationsproblem?

Relationsproblem refererar till svårigheter, konflikter eller utmaningar som uppstår i en relation, och som i betydande utsträckning påverkar parternas psykiska hälsa. Dessa problem kan vara känslomässiga, kommunikativa eller praktiska och kan påverka olika typer av relationer, inklusive romantiska förhållanden, familjerelationer, vänskapsrelationer eller arbetsrelationer.

Vad leder till relationsproblem?

Det finns sällan en enskild orsak till att relationsproblem uppstår, utan ofta är det flera faktorer som tillsammans ger upphov till en problematisk situation.

Saker som stress, hälsoproblem, depression, ångest och sömnsvårigheter kan påverka förhållandets hälsa och är vanligtvis någonting som uppkommer i samband med svåra relationsproblem. Det innebär att ovan beskrivna faktorer både kan föregå, men också vara ett resultat av, relationsproblematik.

Nedan listas vanliga orsaker till relationsproblem:

 • Svårigheter att kommunicera 

 • Konflikter och oenigheter

 • Brist på tillit

 • Problem med gränssättning

 • Olikheter i livsstil och värderingar

 • Svårigheter med intimitet

 • Familjeutmaningar

 • Svartsjuka

 • Kontrollbehov

Hur löser man relationsproblem?

Relationsproblem kan lösas på många olika sätt, och skiljer sig beroende på den identifierade problematiken. Här är några generella steg som kan vara hjälpsamma:

Kommunikation

Öppen och ärlig kommunikation är avgörande. Båda parter bör känna sig bekväma att dela sina tankar, känslor och bekymmer. Undvik att skylla på varandra, istället fokusera på att uttrycka dina egna känslor och lyssna aktivt på den andra personens perspektiv.

Identifiera problemet 

Försök att förstå och definiera det specifika problemet eller de problem som påverkar relationen. Tydlig identifiering hjälper till att undvika att konflikten blir diffus och ohanterlig.

Sätt realistiska förväntningar

Ingen relation är perfekt. Var realistisk om vad du förväntar dig och kom överens om realistiska mål och förändringar. Det är viktigt att vara medveten om att ingen person eller relation är felfri.

Lyssna aktivt

Verkligen lyssna på vad den andra personen säger. Detta innebär att fokusera på deras ord, undvika att avbryta och visa att du förstår deras perspektiv, även om du inte nödvändigtvis håller med.

Ta eget ansvar

Om du har gjort misstag eller bidragit till problemet, var beredd att ta ansvar och be om förlåtelse. Att visa mognad genom att erkänna dina egna fel kan bidra till att skapa en öppen och ärlig kommunikation.

Arbeta tillsammans 

Se på problemen som något som ni båda behöver lösa tillsammans. Samarbeta för att hitta lösningar och kompromisser som fungerar för båda parter. Ni är ett lag - ni mot problemet.

Sök professionell hjälp när det behövs

Ibland kan det vara till hjälp att söka stöd från en professionell rådgivare eller parterapeut. De kan erbjuda objektivitet, vägledning och verktyg för att hantera konflikter. Har du egna svårigheter som bidrar till att öka relationsproblemen, så kan du arbeta individuellt med en egen psykolog. 

Ge det tid

Förändringar i relationer tar tid. Ha tålamod och var beredd att investera tid och ansträngning för att återuppbygga och förbättra förhållandet.

Parterapi

Parterapi, även kallad parterapeutisk rådgivning eller äktenskapsrådgivning, är en form av terapi som fokuserar på att hjälpa par att förstå och lösa problem i sin relation. Parterapi kan vara till stor hjälp på flera sätt, bland annat genom att förbättra kommunikationen, identifiera destruktiva mönster, lära paret konflikthantering och inge förståelse för parternas olika perspektiv. Det är viktigt att notera att parterapi inte är en mirakelkur och att resultaten kan variera beroende på varje par. Att vara öppen för förändring, aktivt delta i terapin och vara tålamod är viktiga faktorer för att maximera fördelarna med parterapi.

Individuell terapi för relationsproblem

Ibland kan det vara så att en enskild part i en relation har egna svårigheter som bidrar till problemen. Det kan vara traumatiska erfarenheter, relationsångest, rädsla för att binda sig eller stark påverkan av svartsjuka, oro för otrohet och tillkommande tillitsbrist som härstammar från tidigare relationer. Individuell terapi för relationsproblem kan hjälpa dig få självinsikt, bättre förståelse för dina egna mönster och hur de yttrar sig i relationen, utveckla din kommunikationsförmåga och självständighet.

Hos oss på Mindler är du varmt välkommen att boka in dig för en bedömning om du har svårigheter som skapar betydande problem i din relation.