Otrohet - hjälp hos Mindler

Mindlers psykologer guidar dig igenom otrohet:

 • Vad det innebär

 • Orsaker

 • Konsekvenser

 • Hantering

 • Hjälp att komma över otrohet

 • Trauman efter otrohet

Läs vidare nedan eller boka ett samtal med våra psykologer om du behöver hjälp.

Otrohet Mindler

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

 • Ingen väntetid

 • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad innebär otrohet?

Otrohet i ett partnerskap kan enklast beskrivas som en handling av illojalitet. Lojalitet till den vi älskar är en av de stora grundpelarna i en relation. Vad många skulle referera som otrohet är när ens partner flirtar, har känslor för, är fysiskt intim eller har sex med någon annan. Var gränserna för otrohet går är individuellt, men otroheten är ett svek i relationen där ena partnerns tillit blivit rubbad.

I ett sunt förhållande är man tydlig med sina gränser och det är klart och tydligt för båda vad de anser är otrohet eller svek gentemot relationen. En tumregel som par kan förhålla sig till för en sundare relation, är att alltid ha en öppen och ärlig dialog mellan varandra. Otrohet kan många gånger leda till avslutade relationer, eller att par söker parterapi för att få hjälp med sina problem.

Många brukar mena att gränsen för otrohet ligger i om du gör något när din partner inte är med, som du inte skulle klara av att berätta för din partner. Det brukar vara ett tecken på att du gjort något som du innerst inne vet om att din partner inte skulle tycka om, och som gått över gränsen. Många anser också att det är en skillnad mellan sexuell otrohet och känslomässig otrohet.

Orsaker till otrohet

Otrohet handlar väldigt sällan om den andra partnern, även fast det är vanligt att fråga sig själv vad man kan ha gjort för fel om man blivit utsatt för otrohet. Otrohet bottnar många gånger hos den person som begår otroheten och kan bero på:

 • Dålig självkänsla – personer som tenderar att vara osäkra i sig själva har ett större bekräftelsebehov, vilket leder till större tendens att begå otrohet.

 • Olycklig relation – Otrohet kan vara ett tecken på att något inte är som det ska i relationen. Många håller samman sina relationer, trots att känslorna inte längre finns där. I dessa fall kan otrohet vara en väg ut ur relationen.

 • Vill inte vara monogam – Vissa personer som tenderar att vara otrogna gillar helt enkelt att ha flera partners och vill egentligen inte vara i monogama förhållanden.

 • Vill ha mer sex – Vissa som är otrogna anser sig ha ett större behov av sex än vad som uppfylls i den nuvarande relationen. Detta gör att personen söker sig till sexuella relationer med andra än sin partner.

 • Spänningssökande – Det finns många som söker efter spänning och där kan otrohet vara vad som uppfyller det behovet.

 • Vill inte såra sin partner – Det kan vara svårt att vara ärlig mot sin partner om att man inte är nöjd i relationen. Det kan vara att det känns för smärtsamt att skiljas från sin nuvarande partner och därför inte vågar berätta hur det ligger till.

 • Personligt missnöje – Bottnar sig i en missnöjdhet i konflikter som inte blivit lösta och har en tendens att fly konfrontation om problemen. Relationen blir ofta mer och mer avlägsen och undvikande.

 • Sexmissbruk – Personer som är sexmissbrukare tenderar att ha en större benägenhet till att vara otrogna mot sina partners.

Varje relation är givetvis unik, därför kan det givetvis ligga andra orsaker till grund än de som nämns ovan. Ett exempel på andra orsaker bakom otrohet kan vara uppväxt och anknytning, som leder till känslomässiga problem som visar sig i nära relationer och intimitet.

Konsekvenser av otrohet

Att bli sviken i en relation kan göra att relationen inte går att lappa ihop igen, eftersom det leder till att personen som blivit sviken har svårt att känna tillit till sin partner. För att en relation ska kunna fungera igen efter en otrohet, är det viktigt att verkligen prata ut om vad som skett. Om inte en ömsesidig samförståelse uppnåtts riskerar det att leda till personligt missnöje, där gamla konflikter inte retts ut.

I relationer där gamla konflikter eller missnöjen inte kommuniceras, tenderar relationen att gå mer och mer mot att bli kall och avlägsen, och leda till ännu mer missnöje och ännu mer undvikande. Denna inre separation skapas ur rädslor och osäkerheter som grundar sig i att grundpelaren, tilliten, blivit bruten.

Läs mer om relationsproblem.

Hur hanterar man otrohet?

Något man alltid bör göra när man inleder en ny relation med någon, är att prata om otrohet och hur ni skulle hantera situationen om det skulle ske. På så vis blir ni medvetna om varandras gränser och känslor rörande otrohet. Vissa personer vill t.ex. inte veta några detaljer om något hänt, medan andra anser att detaljerna kring vad som skett avgör om de ska förlåta eller inte.

Om du har varit otrogen mot din partner och ni kommit överens om att berätta för varandra, så bör du inte bryta ditt löfte. Du bör vara ärlig och berätta som det är. Om du blivit utsatt för otrohet är det viktigt att du ger dig själv tid att först och främst smälta informationen och därefter verkligen tänka efter om du ska förlåta otroheten.

Om du inte känner att du kommer att kunna lita på din partner igen, bör du normalt inte heller fortsätta relationen. Detta eftersom din grundtryggheten ofta är bruten och det kan vara mycket svårt att känna tillit igen. För att upparbeta tillit, krävs ofta en lång tids arbete från bägge parter.

Hjälp att komma över otrohet

Om du blivit drabbad av otrohet, eller har utsatt din partner för otrohet kan det hjälpa att prata med en professionell rådgivare. Detta oavsett om terapin är avsedd enskilt endast för dig, eller om du och din partner önskar gå i terapi tillsammans. Även fast otrohet många gånger leder till att relationen avslutas, kan det också i vissa fall leda till en mer fördjupad relation.

I parterapi kan båda parter via öppen dialog med en terapeut prata om de lögner och svek som finns i relationen. Om paret kan nå en förståelse mellan varandra, bättre förstå sina relationsproblem och också få nya verktyg att hantera relationen. I parterapi kan ni exempelvis på hjälp med nedan beskrivna delar:

 • Ta upp den sorg och otrohet som den svikne känner i relationen.

 • Få den som varit otrogen att ta ansvar för vad som hänt och vilja arbeta med sig själv för att återuppbygga tilliten med sin partner igen. 

 • Ta ett beslut att tillsammans helhjärtat satsa på att bygga upp relationen igen. 

 • Att förlåta på djupet, läka och utvecklas tillsammans över tid.

 • Att separera på ett respektfullt och värdigt sätt.

Stödlinjen Preventell finns för de som har problem med sexmissbruk och problem att kontrollera sin sexualitet. Denna linje kan även anhöriga ringa om det finns ett behov.

Trauma efter otrohet

Det är inte lätt att komma över ett svek som en utsätts för av sin partner. Oavsett hur relationen fortskrider kan det lämna djupa sår hos den svikne, som är svåra att läka på egen hand. Vissa beskriver ett sorts trauma efter otrohet, där den svikne även i senare relationer har tillitsbrist, rädslor och ängslighet som är avhängande på det tidigare sveket. Det är normalt och naturligt att tidigare erfarenheter formar en - men när tidigare trauman påverkar nya relationer betydande negativt, så är det viktigt att arbeta med detta. I de allra värsta fall kan tillitsbristen bli ett så stort problem i en ny relation att förhållandet behöver avslutas - trots att det inte är någonting i själva relationen som är problemet.

Läs mer om PTSD besvär i relationer. Påverkas din psykiska hälsa av tidigare trauman i relationer och du önskar individuell hjälp för att ta dig ur och vidare, så rekommenderar vi att du bokar en tid för dig själv. Mindlers psykologer välkomnar dig för ett första bedömningssamtal.