PTSD relationer

Läs mer om hur PTSD & trauma kan påverka relationer.

Obehandlad PTSD kan leda till en mer komplex PTSD, vilket kan påfresta relationen ännu mera. Därför kan det vara bra att söka hjälp så snabbt som möjligt. Mindlers psykologer kan hjälpa dig utan väntetid.

Mindler trauma PTSD illustration

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Nedan ser du psykologer hos Mindler som arbetar med PTSD relationer

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Hur är det att leva med någon som har PTSD?

Att vara nära anhörig till en person som har posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kan vara en utmanande och komplex upplevelse. PTSD är en psykisk hälsotillstånd som kan utvecklas efter att någon har upplevt eller bevittnat en traumatisk händelse, vilket leder till efterföljande svårhanterliga och påfrestande symtom. För dig som närstående kan det innebära att din partner får starka och oförutsedda reaktioner på till synes små eller till och med obefintliga händelser. Reaktionerna kan bestå av känslouttryck av skräck, rädsla, ilska, sorg eller extrem ledsenhet. För att slippa dessa reaktioner kanske din närstående försöker undvika saker som kan påminna om traumat och trigga igång känslorna. Personer med PTSD kan även på grund av sitt traumatiska minne ha en ständigt pågående vaksamhet och spändhet, och ha svårt att slappna av. Detta påverkar självklart förhållandet.

Hur märker man att någon har PTSD?

Symtom på PTSD är olika för olika individer, men kan exempelvis inkludera återupplevande av traumatiska minnen, undvikande av situationer eller påminnelser om traumat, ökad ångest och stress, och ibland även humörsvängningar eller irritabilitet. Det är inte alltid att en person med PTSD visar sina symtom utåt, men de är väldigt svåra att dölja i personens nära relationer.

Hur kan jag stötta min närstående med PTSD?

Det kan vara svårt att veta hur du ska stötta en person som har PTSD. Det kan också vara svårt för personen att själv veta vad hen behöver för att må bättre. Nedan följer några exempel på saker du kan tänka på för att vara ett bra stöd:

  • Att visa förståelse och medkänsla är avgörande. PTSD är ofta mycket påfrestande för den som drabbats, och det är viktigt att vara tålmodig och stöttande. Kom ihåg att personen inte kan kontrollera sina reaktioner på samma sätt som hen skulle kunna om hen inte hade PTSD.

  • Öppen och ärlig kommunikation är en viktig tillgång. Det kan vara svårt för personer med PTSD att tala om sina upplevelser, men att erbjuda en trygg och stödjande plats för samtal kan vara mycket hjälpsamt.

  • Försök att tillsammans ta reda på vad som kan utlösa de traumatiska minnena eller situationerna. Genom att vara medveten och ha förståelse för situationer som väcker starka känslor kan ni få en mer fungerande vardag.

  • PTSD är en allvarlig sjukdom och kräver ofta psykologisk behandling. Att uppmuntra till  att söka hjälp och att vara ett stöd genom behandlingen är ovärderligt.

  • Det tar tid att bli frisk och återhämta sig från PTSD så det är viktigt att ha tålamod.

  • Att stödja någon med PTSD kan vara utmattande, så se till att du också tar hand om din egen hälsa. Du kan själv söka stöd från vänner, familj eller en psykolog för att hantera de känslor och utmaningar som kan uppstå. Det finns även en anhöriglinje du kan ringa för att få stöd.

PTSD och våld i nära relationer

Det är inte ovanligt att personer som har varit offer för våld i nära relationer utvecklar PTSD som en följd av sina traumatiska upplevelser. Våld i nära relationer inkluderar fysiskt våld, sexuellt våld, psykiskt våld, emotionellt våld, ekonomiskt våld samt hot om våld. Många gånger kan våldet trappas upp långsamt och vara  en långvarig upplevelse. Ju mer långvarig en påfrestande händelse är, desto större risk är det att händelsen resulterar i ett trauma för den som utsätts. Om våldet under många år och på flera plan är risken även stor att den utsatte utvecklar komplex PTSD.

Det är extremt viktigt att personer som har upplevt våld i nära relationer får adekvat behandling och stöd i tid, för att undvika förvärrade symtom vid obehandlad PTSD.

Så kan Mindler hjälpa till vid PTSD

På Mindler jobbar vi med KBT eller traumafokuserad KBT, vilket har visat sig vara en effektiv behandlingsmetod vid PTSD. Om du lider av PTSD kan du alltid boka ett samtal med någon av våra psykologer. Psykologen gör då en bedömning för att avgöra om behandling via Mindler är rätt vårdnivå för dig.