Obehandlad PTSD

Läs mer om hur obehandlat trauma och PTSD kan påverka dig både fysiskt och psykiskt.

Mindlers psykologer kan hjälpa dig med tidigare obehandlade trauman och PTSD.

Mindler trauma PTSD illustration

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Nedan ser du psykologer hos Mindler som arbetar med Obehandlad PTSD

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Det är tyvärr ganska vanligt att personer med PTSD inte fångas upp i tid och får den behandling de behöver. Det går ofta många år innan en person som har utsatts för ett trauma och utvecklat PTSD får rätt behandling. Enligt en svensk undersökning tros ungefär 6 % av befolkningen utveckla PTSD – alltså så många som 600 000 personer i Sverige. Trots att så många drabbas är det få som får diagnosen.

Varför är det så vanligt med obehandlad PTSD?

Det är svårt att upptäcka PTSD. Det är vanligt att personer som lider av PTSD söker hjälp för andra problem. Det är också så att ett av symtomen på PTSD är att den drabbade inte gärna pratar om det.

I många regioner i Sverige har primärvården varken tid eller kompetens för att göra särskilda undersökningar för PTSD. Ofta skickas patienterna vidare till psykiatrin – och där kan det vara långa väntetider.

Generellt behöver vi sprida mer information om PTSD, så att både drabbade och behandlare blir mer medvetna om diagnosen, och för att minska fördomar och stigman.

Obehandlad PTSD hos barn

Det är svårare att upptäcka PTSD hos barn än hos vuxna. Därför är det väldigt viktigt att till exempel föräldrar och personal i skolan och inom socialtjänsten också får mer kunskap om PTSD, så att så många som möjligt kan hjälpa till och fånga upp unga som behöver hjälp. PTSD kan också leda till annan psykisk ohälsa. Det kan även påverka den drabbades relationer negativt, och leda till ökad aggressivitet och våldsamhet. Ju tidigare PTSD upptäcks och behandlas, desto större chans att motverka den utvecklingen.

Hur påverkas man fysiskt om PTSD inte behandlas?

Obehandlad PTSD ökar risken för annan sjukdom, något som kallas för samsjuklighet. Det innebär att en person som lever med PTSD också får andra besvär, både psykiska och fysiska.

Att gå runt med obehandlad PTSD kan alltså påverka kroppen. Det kan leda till bland annat hjärtklappning, högt blodtryck, ont i kroppen och problem med magen.

Hur påverkas man psykiskt om PTSD inte behandlas?

Det är vanligt att en person som lever med PTSD också lider av ångest, har sömnproblem, är deprimerad, stressad, utmattad eller missbrukar alkohol och droger. Många av de som söker hjälp för sitt beroende har bakomliggande PTSD. Att obehandlad PTSD ofta leder till fler diagnoser gör det alltså ännu svårare att upptäcka grundproblemet, eftersom de drabbade söker hjälp för andra problem än PTSD. Ett annat begrepp som används, när diagnosen PTSD inte räcker till för att beskriva de svårigheter som kan uppstå efter upprepade eller långvariga trauman, är komplex PTSD.

Behandling för PTSD hos Mindler

Många av Mindlers psykologer har erfarenhet av att hjälpa personer med PTSD. De använder sig av traumafokuserad kognitiv beteendeterapi med exponering, som är den primärt rekommenderade behandlingen för PTSD.

Våra psykologer har tagit fram en internetbaserad KBT-behandling som är grundad på den senaste forskningen. I behandlingen som finns i appen får man läsa mer om vad trauma och PTSD är och lära sig strategier som kan hjälpa en att hantera smärtsamma minnen.

Eftersom det saknas kunskap kring PTSD och tillgången till behandling är begränsad i en del regioner, är just digital behandling något som kan göra det lättare för fler att få likvärdig vård.

Om du har varit med om ett trauma och har svårt att klara av vardagen på grund av dina symtom är du välkommen att boka ett bedömningssamtal hos oss. Du betalar patientavgift och frikort gäller. Här kan du se våra psykologer och sortera på ”trauma” för att få fram psykologer som har erfarenhet av trauma och PTSD.

Källförteckning:

  1. Trauma exposure and post-traumatic stress disorder in the general population (engelsk text)