Lär dig mer om PTSD – posttraumatisk stressyndrom

I den här artikeln kan du lära dig mer om posttraumatisk stressyndrom.

Mindler är Sveriges största digitala psykologmottagning. Vi är en del av primärvården vilket innebär att ett samtal med någon av våra psykologer kostar som ett vanligt vårdbesök.

I vissa fall kan PTSD falla utanför vårt uppdrag men vid lättare trauman kan du träffa en psykolog hos oss. Läs mer om när det går att söka hjälp hos Mindler