Copingstrategier för att hantera stress och oro

Att möta livets prövningar kräver ibland mer än bara viljestyrka. Oavsett om det handlar om stress på jobbet, svåra relationer eller personliga tragedier, så är copingstrategier avgörande för att kunna hantera och övervinna dessa hinder. Men vad är egentligen copingstrategier, och varför använder vi dem?

Mindfulness

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad är copingstrategier?

Copingstrategier, i enkla ordalag, är de metoder och tankemönster som vi använder för att hantera stress, problem och känslomässiga påfrestningar i livet. Psykologiska knep för att hantera livets utmaningar, helt enkelt. Kanske kan det handla om att ge sig ut på en uppfriskande joggingtur när vardagen känns slö eller ta ett varmt och lugnande bad på kvällen för att bli av med frostiga och rusande tankar. Hur basalt det än kan verka så är det faktiskt klockrena exempel på väl beprövade, effektiva copingstrategier som du kanske redan idag drar nytta av för att minska på friktionen i vardagen.

Vilka copingstrategier finns det?

Här är en lista på vanliga copingstrategier som många använder sig av dagligen, som visat sig vara särskilt effektiva mot stress och oro:

Problemlösning

Denna strategi innebär att identifiera problemet och aktivt arbeta för att hitta lösningar. Istället för att känna sig överväldigad av problemet fokuserar du på att bryta ner det i mindre delar och steg för steg lösa varje del.

Avslappningstekniker

Att lära sig att koppla av och lugna ner sig själv är avgörande för att hantera stress. Avslappningstekniker kan inkludera djupandningsövningar, progressiv muskelavslappning eller meditation.

Socialt stöd

Att ha människor runt omkring sig som kan erbjuda stöd, råd och uppmuntran är viktigt för att hantera stress och utmaningar. Att prata med vänner, familj eller en terapeut kan ge dig perspektiv och hjälpa dig att bearbeta dina tankar och känslor.

Positivt tänkande

Att ändra ditt tankemönster och fokusera på det positiva kan hjälpa dig att hantera stress och utmaningar på ett mer konstruktivt sätt. Istället för att fokusera på problemen och gräva ned dig i oro och ältande är en vanlig copingstrategi att istället försöka hitta möjligheter och lösningar.

Självvård

Att ta hand om dig själv fysiskt, emotionellt och mentalt är avgörande för att kunna hantera stress och utmaningar. Det kan innebära att prioritera sömn, motion, hälsosam kost, avkoppling och aktiviteter som ger dig glädje och lycka.

Undvikande och förnekelse

Istället för att konfrontera och hantera problem eller känslor, kanske du känner igen dig i att vi ofta väljer att fly från dem eller ignorera dem helt. Det kan kännas skönt i stunden, men ofta återkommer problemen vid ett senare tillfälle.

Kan copingstrategier vara dåliga?

Olika sätt att hantera mentala utmaningar kan vara olika bra. Ibland - när vi försöker undvika obehagliga känslor - kan vi istället använda strategier som inte hjälper, utan som på lång sikt höjer stress och ångest. En grundidé i KBT är att sätta fingret på tankemönster som kommer i vägen för vårt välmående. Genom att förstå icke hjälpsamma copingstrategier kan vi undvika att hamna i ångestfyllda cykler av oro och överanalyserande som riskerar att leda till förvärrad psykisk ohälsa.

Används copingstrategier i terapi?

Copingstrategier kan kräva olika mycket förkunskap, allt ifrån ingen alls till de med långa vetenskapliga manualer. På Mindler använder vi oss av KBT, som hjälper dig att kartlägga och skapa fungerande och hållbara copingstrategier för just dig.

Hur kan jag bli bättre på att använda copingstrategier?

Du har säkert redan många verktyg i din verktygslåda som hjälpt dig på vägen fram tills idag. Förhoppningsvis har du fått upp ögonen för fler alternativa lösningar i den här artikeln som kan vara till hjälp vid behov. Om du vill ha professionell hjälp att hitta strategier där dina inte räcker till, är du välkommen att ta hjälp av våra psykologer.