Prata med en psykolog online

  • 100 kr/besök
  • Från 18 år
  • Frikort gäller
home-button-01
home-button-02

Ladda ned appen och välj bland över 100 legitimerade psykologer.

Träffa en legitimerad psykolog via videobesök i vår app. Besöken är subventionerade av landstinget och vi garanterar en tid inom 24 h. Ingen remiss krävs. Det är bara att ladda ned appen och boka.

100+

Över 100 legitimerade KBT psykologer arbetar på Mindler.

30 000

Mer än 30 000 genomförda psykologbesök i vår app.

24h

Vårdgaranti inom 24 timmar.

1.
LADDA NER APPEN OCH LOGGA IN

Hämta appen, logga in med BankID och skapa ett konto

2.
BOKA ETT BESÖK

Välj en tid för besöket och svara på några frågor om ditt aktuella mående

3.
BESÖKET GENOMFÖRS

Psykologen kontaktar dig via appen och besöket genomförs

4.
HUR UPPLEVDE DU BESÖKET?

Vi vill gärna veta hur du upplevde besöket. Din åsikt är viktig för oss! Om du inte är nöjd eller om du har frågor kan du kontakta oss här.

Mindler gör det enkelt att träffa en psykolog

De flesta människor drabbas någon gång under livet av psykisk ohälsa. Oavsett om det gäller perioder av stress, nedstämdhet eller oro som inte försvinner av sig själv kan en professionell kontakt vara en effektiv väg tillbaka och förhindra en negativ utveckling.

Vi startade Mindler med visionen att alla ska ha möjlighet att träffa en psykolog på lika villkor, oavsett var man bor eller vilka förutsättningar man har. Digital teknik och ledande psykologisk kompetens är vår modell för att öka tillgången till effektiv behandling av psykisk ohälsa och för att människor i vårt land ska få den bästa hjälp de behöver. Boka en psykolog online redan idag.

mindler-symbol-green-rgb

Ladda ned appen och boka en psykolog online idag

home-button-01
home-button-02

Att träffa en psykolog på internet

”Vi strävar efter en jämlik och rättvis vård gällande psykisk ohälsa. Vår vision är att alla ska kunna träffa en psykolog utan onödiga väntetider”

Psykisk ohälsa är Sveriges största folkhälsoproblem men trots att det är ett så pass stort problem är det långt ifrån alla som får hjälp.

För dig som mår dåligt ska det finnas psykologhjälp tillgänglig via din vårdcentral. Sanningen är dessvärre att många vårdcentraler har långa vårdköer och att det kan dröja månader innan du får träffa en psykolog om du söker offentligt. En tredjedel av Sveriges vårdcentraler saknar psykolog överhuvudtaget.

Vi på Minder finns som ett alternativ till dig som inte kan, orkar eller får hjälp hos din vårdcentral. Psyklogbesök hos Mindler är kopplat till landstinget och därför kostar det alltid 100 kronor för ett besök. Besöken hos Mindler omfattas av högkostnadsskyddet eftersom tjänsten är landstingsansluten. Det innebär att besöken blir gratis när man kommit upp i det frikortsgrundande beloppet som gäller i ditt landsting. Vill du träffa en psykolog online via Mindler behöver du inte skaffa en remiss hos din vårdcentral eller hamna i en vårdkö. Allt du behöver göra är att ladda ned appen och boka ett besök.

Vi har över 100 psykologer som arbetar hos Mindler och vill du boka någon av dem laddar du enkelt ned appen. Vi garanterar att du får hjälp inom 24 timmar.

Är du legitimerad KBT psykolog och letar efter nya utmaningar?

Vi letar just nu efter fler legitimerade KBT psykologer som vill arbeta online. Letar du efter ett arbete på dina villkor? Klicka då på knappen nedan för att läsa mer.

Vad gör en psykolog?

Många psykologer arbetar med psykoterapi, det vill säga samtalsbehandling av människor som mår dåligt psykiskt, men inte alla. En psykolog kan även arbeta med utredningar (av t.ex. ADHD eller demens), med företag och organisationer, eller med forskning.

Två av de stora inriktningar inom terapi i Sverige i dag är: KBT (kognitiv beteendeterapi) och PDT  (psykodynamisk terapi).

Mindlers psykologer arbetar i första hand med KBT. Kognitiv beteendeterapi fokuserar på att identifiera de tankar och beteenden som skapar problem, och på att lära in nya, mer hälsosamma sätt att tänka och agera. Man utgår ifrån att det inte alltid är nödvändigt att förstå problemets orsak för att kunna behandla det. Du får i uppgift att prova nya beteenden i ditt dagliga liv mellan terapitillfällena. Det kallas för hemläxor. Som patient måste du alltså vara aktiv och engagerad för att behandlingen ska fungera.

Psykodynamisk terapi intresserar sig för orsaken till symptomen och tar därför större hänsyn till ditt förflutna. Utgångspunkten är att alla psykiska problem uppstår av en anledning, och att djupare läkning kan ske om du förstår hur och varför problemen har uppstått. PDT fokuserar till stor del på att öka din självkännedom. Det handlar därför inte om någon direkt rådgivning, utan du uppmuntras och vägleds till att själv söka svaren på dina frågor.

Psykodynamiska behandlingar har rykte om sig att vara långvariga, men de måste inte vara det. Ibland kan det räcka med några få samtal, ibland behövs längre insatser.

Problem som går att behandla hos psykolog

Exempel på besvär som går att behandla med en psykolog kan vara depression, problem med ångest tvångstankar och tvångshandlingar, ätstörningar, sorgbearbetning, relationsproblem (äktenskapsproblem, familjeproblem, osv.), social fobi och isolering, samt även mer allvarliga tillstånd som personlighetsstörningar, bipolär sjukdom och psykossjukdom. I de senare fallen kan dock även psykiatriska insatser, till exempel inläggning och medicinering, behövas.

När ska du tala med en psykolog?

När du själv känner att ditt psykiska mående är så problematiskt att dina vanliga strategier för att må bättre inte längre räcker till. Det finns inget blodprov eller formulär som avgör om du behöver terapi eller inte. Det är din egen upplevelse som avgör, inte de objektiva omständigheterna. En obetydlig händelse på utsidan kan utlösa en större kris på insidan. Det kan också hända, särskilt i psykodynamisk terapi, att patienter söker hjälp för ett mindre problem men upptäcker att de egentligen har andra, större problem, som de inte varit medvetna om. Har du svårt att känna efter hur du egentligen mår? Detta kan i sig vara ett tecken på att psykoterapi vore bra för dig. Exempel på andra symptom som bör tas på allvar är bristande livslust, muskelspänningar, sömnproblem, försämrad aptit, oförklarlig oro, oförmåga att varva ner, svårigheter att känna glädje, behov av att skada dig själv, destruktiva kärleksrelationer, besvärande tvångshandlingar, livsbegränsande fobier, med mera. Vissa symptom kan ha fysiska orsaker. Om du är osäker kan det vara bra att även träffa en läkare för att utesluta kroppsliga sjukdomar.

Psykolog, Psykoterapeut, Psykiatriker – vad är skillnaden?

I Sverige har alla legitimerade psykologer läst psykologprogrammet på universitet vilket motsvarar fem års heltidsstudier samt gjort ett års praktisk tjänst för psykologer. Dessa krav uppfyller alla psykologer på Mindler och har därmed fått en psykolog legitimation utfärdad av socialstyrelsen.

En legitimerad psykoterapeut kan vara utbildad psykolog, läkare, socionom eller ha annan universitetsexamen inom ett människovårdande yrke på minst 120 högskolepoäng. Utöver det ska en psykoterapeut ha läst en särskild psykoterapeututbildning i två steg.

Alla psykologer är alltså inte legitimerade psykoterapeuter, även om det är en vanlig kombination. En “psykolog” och en “psykoterapeut” kan alltså komma från flera olika yrkesgrupper.

En psykiatriker är en läkare som specialiserat sig på att behandla psykiska sjukdomar. Deras främsta verktyg är medicinering. Eftersom psykiatriker har läkarutbildning kan även de utbilda sig till terapeuter. På Mindler kan man inte få mediciner utskrivna.