Panikångest - få hjälp hos Mindler

Mindlers psykologer guidar dig igenom panikångest vilket är en typ av plötslig ångest.

Dessa kan även nämnas panikattack, ångestattack eller panikångestattack.

illustration anxiety-4_3

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

 • Ingen väntetid

 • Mindler är en del av primärvården

Nedan ser du psykologer hos Mindler som arbetar med Panikångest

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad är Panikångest?

Till skillnad från ångest, som kan komma smygande och gå upp och ner i intensitet under en längre tid (GAD). Kännetecknas panikångest av att du flera gånger i månaden drabbas av panikattacker med väldigt stark ångest som kommer plötsligt och ofta utlöses utan någon särskild anledning.

Dessa kan leda till en ökad rädsla för att få attacker vilket i sin tur kan leda till att du börjar undvika situationer där du tidigare drabbats av panikattacker, eller situationer där du känner att du är rädd för att få en panikattack, till exempel offentligt.

Panikattack, ångestattack eller panikångestattack?

Trots de många olika namnen och uttrycken så är panikattack, ångestattack och panikångestattack samma sak, nämligen en stark och plötslig ångest, ofta tillsammans med olika fysiska symptom.

Dessa attacker kan kännas mycket obehagliga och många upplever känslor av overklighet i samband med attackerna, antingen om sig själva eller omgivningen.

Samtliga av dessa olika benämningar ingår under vad som kallas för paniksyndrom.

Vad är en panikattack?

-”Panikångest är extremt obehagligt men det är absolut inget som är farligt”

En panikattack kan vara bland det mest obehagliga man kan vara med om. Den kan medföra yrsel, tryck över bröstet, svårigheter att andas eller en känsla av att bli galen. Det paradoxala i en panikångestattack är att kroppen är som starkast, trots att det du känner sannolikt är det motsatta. Detta har fysiologiska förklaringar då reaktionen är kopplad till slåss eller fly funktionen som vi alla bär på. Ursprunget är att om du till exempel skulle möte en Björn i skogen så skulle du bli rädd. Sannolikt gör du bäst i att fly. För att kroppen ska kunna fly på mest effektiva sätt så behöver den mobilisera sig maximalt. Detta sker genom att du börjar andas snabbare för att få mer syre. Hjärtat slår snabbare för att pumpa ut det syresatta blodet till musklerna så att du har energi och kraft att springa för ditt liv. Detta märker du inte om du möter den där björnen, eller ett annat uppenbart hot. Vid panikångest får du alla dessa “rädsloreaktioner” men hotet är undermedvetet och inte lika “synligt”. Det du istället märker är dina kroppsliga reaktioner, snabbare andning, hjärtklappning vilket upplevs mycket obehagligt, och kan skapa dödsångest, en rädsla som ytterligare drar på de redan jobbiga symptomen. Detta trots att din kropp alltså är starkare än vanligt i denna situation och egentligen bara gör sig redo för att slåss eller fly.

Orsaker till ångestattacker

Lider du av panikångest kan en panikattack komma utan någon egentlig anledning, till skillnad från fobier som kan utlösa panikattacker på grund av specifika objekt, varelser eller situationer. Den här typen av panikpåslag finns naturligt för att kunna hjälpa oss vid fara, men lider du av panikångest får du dem oftast utan någon till synes anledning.

Ångestattacker kan dock även vara ett symptom på olika fysiska sjukdomar och problem, till exempel en del hjärtsjukdomar eller abstinensbesvär, men också uppstå på grund av droganvändning, inklusive för mycket koffein.

En annan vanlig utlösande faktor till panikattacker kan vara stress, ofta när en panikattack uppstår för första gången kan detta vara kopplat till stress på arbetsplats eller i privatlivet.

Om du lider av panikångest kan det därför vara en bra idé att prata med din läkare för att utesluta fysiska orsaker. Om du kontaktar en psykolog, kan hen också hjälpa dig med hur du ska gå till väga och vad du bör göra. Du kan få hjälp hos Mindler, välj en psykolog här.

Vanliga symptom på panikångest

Symptomen för panikångest handlar framför allt om att du ofta, åtminstone några gånger i månaden, drabbas av panikattacker utan någon tydlig anledning. Utöver dessa ångestattacker kan du lida av ångest resten av tiden också. Många som lider av panikångest utvecklar också andra problem så som agorafobi.

Symptomen för en panikattack är ofta en kombination av psykiska och fysiska symptom. De psykiska symptomen är det som kännetecknar en attack, nämligen en stark ångest, ofta med oroskänslor och rädsla inblandat. Du kan känna dig rädd för att du håller på att bli galen eller till och att du ska dö.

Många upplever också ett eller flera av följande fysiska symptom:

 • Förändrad andning, till exempel hyperventilering

 • Yrsel, illamående eller darrningar

 • Förhöjd puls

 • Svettningar

 • Frossa

 • Ilningar i händer och fötter

 • Ont i magen, eller en klump i magen eller bröstet

 • En tyngd över bröstet (läs om Marias upplevelse)

Vill du ha hjälp med att behandla din panikångest?

Panikångest behandlas i många fall genom kognitiv beteendeterapi (KBT). De flesta som genomgår behandling ser en tydlig förbättring av sin panikångest eller blir av med den helt. Alla psykologer som arbetar hos Mindler är legitimerade KBT psykologer. Ladda ner vår app för att boka en psykolog och få hjälp med din panikångest.

Sök hjälp för panikångest hos Mindler

Hos Mindler kan du få behandling för din panikångest via videosamtal och IKBT (läs mer om IKBT-program för panikångest). Detta sker direkt i vår app, ladda ner appen. Mindler jobbar inom primärvården, vilket betyder att besök kostar lika mycket som på din vårdcentral.

Om du lider av panikångest finns det mycket hjälp att få. I första hand rekommenderas terapi, framför allt kognitiv beteendeterapi (KBT), som har visats mycket effektivt.

Då får du hjälp av en psykolog att lära dig se sambandet mellan dina tankar, känslor och beteenden för att så kunna ändra ditt beteende i linje med hur du önskar leva. Genom ökad förståelse och aktivt och konkret målarbete, kan du snart också tänka och känna annorlunda kring dina upplevelser – och på så sätt lära dig hur du kan hantera och bli av med panikångesten.

I andra hand, eller som komplement i början till terapi, skriv antidepressiva läkemedel ut. Dessa kan användas som enda behandling eller som hjälp för att du ska klara av att börja ta till vara på terapin.

Terapi mot panikångest kan ske både i person eller via internet, vilket ibland är ett måste om du lider av väldigt kraftig agorafobi.

Det viktiga är att veta att det finns hjälp att få, behandlingar mot panikångest är väldigt framgångsrika. Om du lider av panikångest, eller misstänker att du eller någon närstående gör det, bör du ta kontakt med en psykolog här på sidan för att få professionellt stöd.

Både terapi och läkemedel har god bevisad effekt mot panikångest men viktigt att understryka är att all form av behandling ska kombineras med grundlig information om hur panikångest fungerar. Det viktigaste att veta är att panikångest är något som är helt och hållet ofarligt men kan kännas extremt obehagligt. Längre ned i denna artikel har vi sammanställt information om panikångest samt 8 råd till dig som är drabbad.

Panikångest och terapi

Kognitiv beteendeterapi är vanligast och utgår i grunden av två moment. Det första är utmana de tankemönster som i slutändan leder fram till panikångesten och det andra är att ändra de beteenden som triggar den. Hur terapin ser ut i praktiken är olika från fall till fall men en viktig del i behandlingen är att exponera sig själv för de situationer som framkallar panikångesten. Här kan du läsa mer om KBT-behandling och hur det fungerar.

Panikångest och medicinering:

Om medicinering ska tillämpas beror ofta på hur bra man svarar på terapin. Det är vanligast att använda antidepressiva läkemedel mot panikångest. På kort sikt kan även lugnande läkemedel användas men problemet är att dessa dels är vanebildande och att de även kan förstärka ångesten. All form av medicinering bör kombineras med grundlig information om vad panikångest är och hur det fungerar.

Tips vid panikångest

Det finns mycket du kan göra själv för att göra det lättare att handskas med panikångest eller mildra en panikattack. Om du får en ångestattack kan du pröva att göra följande:

Gå undan om möjligt och sätt dig ner med fötterna stadigt i marken. Känn hur stadig marken är under dina fötter och koncentrera dig på din andning, att börja hyperventilera är ett vanligt symptom vid en panikattack. Du kan lägga handen på magen så att du verkligen kan känna varje andetag. Gå igenom för dig själv vad som just hände, vad som kan ha utlöst attacken och vad som händer just nu. Låt tankarna och känslorna vara där, tänk dem men låt dem inte styra dig. Att försöka att trycka undan alla jobbiga tankar och känslor leder ofta bara till större problem i längden. Det är ofta mer effektivt att låta dem ha sin gång men att vara medveten om att de uppstått på grund av ångesten och att de kanske inte är att lita på.

Att lära sig metoder som denna kan hjälpa dig att handskas med din panikångest men tänk på att det kanske inte alltid är tillräckligt. Om du känner att det är för mycket för dig att hantera själv ska du genast ta kontakt med en läkare eller psykolog som kan hjälpa dig, många behöver hjälp en längre eller kortare tid, oavsett hur mycket viljestyrka du har själv.

8 råd för dig som drabbas av panikångest

Vi kan alla drabbas av en panikattack någon gång under livet, men att veta följande kan hjälpa dig:

 1. Det första du ska komma ihåg är att en panikattack inte är farlig. Du kan varken dö, bli galen eller tappa kontrollen. En panikattack är bara väldigt obehaglig.

 2. Det du känner är kroppens normala fly/kämpa system som aktiverats. Just nu är det aktiverat ”av misstag”. Det finns inget farligt runt dig, även om det känns så.

 3. Istället för att tänka ”detta är fruktansvärt”, ”jag står inte ut”, ”jag klarar inte detta”, ”hur länge ska det pågå?” vill vi att du bara objektivt beskriver vad som händer i din kropp. ”Mitt hjärta slår snabbt”, ”jag andas väldigt snabbt” eller ”jag känner mig yr”.

 4. Genom att inte förvärra ångesten med skrämmande tankar ger du den en chans att släppa snabbare.

 5. Stanna kvar i situationen. Fly inte därifrån. Att fly kan minska ångesten något, men då finns risken att samma situation nästa gång orsakar en ny attack. Det är bättre att stanna, även om det känns väldigt läskigt, och lära dig att situationen faktiskt inte är farlig.

 6. Acceptera rädslan och det som händer i din kropp. Kämpa inte emot eller försök kontrollera ångesten.

 7. En ångestattack kan hålla i sig ca 45 minuter, men den absoluta toppen av rädslan håller bara i sig några få minuter. Även om det kan kännas som en evighet går det värsta över fortare än man tror.

 8. När ångesten slutligen klingat av, om du följt stegen ovan ska du säga till dig själv: ”jag klarade av det, utan att fly eller kontrollera situationen. Bra jobbat!”

Ångestattack i sömnen

Alla typer av ångest har ofta en koppling till sömnsvårigheter av olika slag. Det kan till exempel vara att du har svårt att sova på grund av din ångest eller att du sover väldigt dåligt när du väl sover, eller att du vaknar upp med nattångest.

Forskning visar att 50 % av alla som lider av panikångest får ångestattacker i sömnen eller på natten, men det är dock bara ungefär 10 % av alla panikattacker som inträffar då.

Det kan däremot vara mycket skrämmande, om man vaknar med en panikattack kanske man fortfarande är dåsig och har ännu mindre koll på var man är eller vad som händer än vid attacker dagtid. Det kan också vara så att man är mer ensam under natten vilket gör att man inte har någon som kan hjälpa en.

Men som sagt så är det bara en liten andel av alla panikattacker som inträffar i sömnen, och de är inte farligare eller annorlunda än de som inträffar dagtid. Det kan vara lätt att tro att såna här attacker inträffar på grund av drömmar, men faktum är att när undersökningar har gjorts så har ångestattacker inträffat under den lättaste formen av sömn, och alltså inte under de faser av sömnen som är kopplad till drömmar.