Nattskräck

Nattskräck kan vara en påfrestande upplevelse.

Mindlers psykologer guidar dig igenom vad nattskräck är och vilken hjälp det finns att få.

Mindler sömnproblem illustration

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

 • Ingen väntetid

 • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad är nattskräck?

Till skillnad från mardrömmar som ofta sker mot morgonen, sker nattskräck under sömnens första timmar, under det andra sömnstadiet NREM-sömn (Non Rapid Eye Movement). Under en nattskräcksepisod kan en person plötsligt vakna med panik och förvirring. Den som drabbas av nattskräck kan skrika, gråta, springa runt i rummet eller agera skräckslagen utan att vara fullt medveten om sin omgivning. Nattskräck förekommer främst hos barn, men kan i vissa fall även förekomma hos vuxna.

Nattskräck hos barn

Nattskräck hos barn visar sig genom att barnet vaknar plötsligt på natten och skriker med upplevd intensiv rädsla, upplevs svår att nå, somnar om snabbt efter att ha skrikit eller viftar bort den som försöker trösta. Nattskräck är vanligast hos barn mellan 3-12 år och pågår under en period som kan sträcka sig upp till 20 minuter. Nattskräck är annorlunda än mardrömmar. Drömmar sker under det sömnstadie som kallas REM-sömn medan nattskräck sker under sömnens andra stadie, NREM-sömn. Under nattskräck är barnet inte helt medvetet och kan vara svårt att trösta. Att ditt barn inte kommer ihåg att hen har vaknat på natten, kan vara ett tecken på nattskräck.

Orsaker till nattskräck

Orsakerna till nattskräck är inte helt klara, men det kan bero på saker som stress eller att barnet är för trött eller att barnet bara är kissnödigt. Det finns också en ärftlig komponent vad gäller nattskräck. Det vanligaste är att barn växer ur nattskräck utan att några större insatser görs. Det är ovanlig att nattskräck följer med ett barn in i puberteten och det är ännu ovanligare med nattskräck som vuxen.

Var kan jag få hjälp för mitt barns nattskräck?

För de flesta barn så övergår sömnproblem utan att vård behöver uppsökas. Om du misstänker att ditt barn har nattskräck eller andra sömnbesvär och det påverkar vardagen över tid, rekommenderas att söka vård. Beroende på barnets ålder kan du kontakta din Hälsocentral, Barnhälsovården (BVC) eller en Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning för att få råd och stöd.

Hur behandlas nattskräck hos barn?

Det är viktigt att notera att nattskräck ofta är något som barn växer ur och att det i de flesta fall inte kräver någon medicinsk behandling. Men om nattskräcken är mycket störande för barnet eller påverkar deras välbefinnande eller sömnkvalitet, rekommenderas att rådfråga vårdgivare.

Det finns de saker man kan göra själv och de man behöver hjälp med. Till att börja med är det viktigt att skapa en trygg och säker sovmiljö för barnet, att se till att barnet har goda sömnrutiner och ges tillfälle att få tillräckligt med sömn varje natt. Om du har anledning att tro att nattskräcken är kopplad till stress eller ångest eller andra skrämmande händelser i barnets liv, är det viktiga teman att undersöka vidare. I första hand utforskas vad det är i barnets vardag som ger upphov till dessa känslor. Nästa steg är att se efter hur barnets närmsta omgivning kan ge stöttning och erbjuda en hjälpande hand i bearbetning och därmed öka dess upplevda trygghet.

7 tips för att hantera ditt barns nattskräck

Att hantera nattskräck hos barn kan vara utmanande, men det finns några strategier som kan hjälpa till att både förebygga, och hantera när det väl händer.

 1. Skapa en lugn och trygg sömnmiljö:

  Se till att barnets sovplats är bekväm, mörk och tyst. En trygg och rutinmässig atmosfär kan minska risken för nattskräcksepisoder.

 2. Begränsa stress och ångest:

  Hjälp barnet att hantera stress och ångest genom att skapa en lugn och trygg atmosfär i hemmet. Andra rekommendationer för en bra sömnhygien är att inte titta på skärmar eller ha intensiv fysisk aktivitet precis innan läggdags.

 3. Följ en regelbunden sömnrutin:

  Håll fast vid en konsekvent sömnrutin genom att gå och lägga sig och vakna upp vid samma tid varje dag. Detta kan hjälpa till att stabilisera barnets sömn och minska risken för nattskräcksepisoder.

 4. Undvik övertrötthet:

  Se till att barnet får tillräckligt med sömn och undvik att de blir övertrötta. Övertrötthet kan öka risken för nattskräcksepisoder.

 5. Hantera eventuella utlösande faktorer:

  Identifiera och hantera eventuella utlösande faktorer som kan bidra till nattskräcksepisoder, såsom förändringar i sömnmönster, stressiga händelser eller medicinska tillstånd.

 6. Lugna barnet vid nattskräck:

  Om barnet upplever en nattskräcksepisod, försök att lugna dem genom att prata lugnt och försiktigt. Undvik att väcka dem, eftersom detta kan öka förvirringen och ångesten. Håll istället barnet säkert tills episoden avtar naturligt.

 7. Konsultera en vårdgivare om det behövs:

  Om nattskräcken är mycket störande eller frekvent, eller om barnet har andra symtom, överväg att kontakta en vårdgivare för ytterligare utvärdering och rådgivning.

Det är viktigt att komma ihåg att nattskräck är relativt vanligt hos barn och att det oftast är något de växer ifrån. Med rätt strategier och stöd kan det hanteras effektivt för att minimera dess inverkan på barnets sömn och välmående.

Nattskräck och KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) kan vara till hjälp för att behandla nattskräck. Genom KBT kan man lära sig att förstå och hantera tankar, känslor och beteenden som kan påverka nattskräcksepisoder. I första hand handlar hjälpen om att förbättra sömnmönster och rutiner relaterade till sömn. KBT brukar utföras av en terapeut med erfarenhet av att behandla sömnproblem, och det kan vara ett effektivt sätt att minska förekomsten av nattskräck. Vi på Mindler kan erbjuda KBT för personer som är 18 år eller äldre.

Få hjälp med sömnsvårigheter hos Mindler

Våra legitimerade psykologer är erfarna inom att behandla sömnrelaterade problem. Vi är här för att ge support och vägledning för att uppnå bättre sömn och ökad livskvalitet.

Klicka här för KBT vid sömnproblem.