Mindler arbetar med psykologer i hela landet

Vi på Mindler har över 90 psykologer anslutna till vår tjänst. Alla psykologer har vitt skilda bakgrunder men det som förenar dem alla är att:

Nedan kan ni läsa mer om några av våra psykologer

Gustav Carlehed

Gustav är legitimerad psykolog och har arbetat i primärvården och inom skola. Han har vana av att hjälpa människor med olika former av bekymmer. Idag driver han sin egen verksamhet utöver sin tid som Mindlare.

Gustav har alltid varit intresserad av vad som får oss människor att må bra och ganska tidigt förstod han att det händer något viktigt när vi får prata om det som känns tufft. Därför ville Gustav redan som barn bli psykolog, kanske främst för att han ofta fick höra att det va skönt att prata med honom och att han var bra på att lyssna.

Det bästa med psykologyrket är att det är som en upptäcktsresa – spännande. Att bli inbjuden till en annan människas inre värld – tankar och bekymmer – och sedan få möjlighet att hjälpa genom att tillsammans försöka hitta lösningar.

Gustav om Mindler – Framtiden är digital. Än viktigare är att det idag finns obehöriga och oseriösa aktörer som behandlar psykisk ohälsa lite varstans. Detta är inte bra, till och med farligt i vissa fall. Därför är det viktigt att legitimerade psykologer är tillgängliga och följer med i den här utvecklingen så att folk kan känna sig trygga och enkelt få rätt vård för sina besvär tycker Gustav.

Utöver svenska så kan Gustav behandla patienter på engelska.

Ricard Magnusson

Ricard arbetar utöver med Mindler även via sin egen mottagning Rima psykologi. Hans intresse för att försöka förstå människors beteenden och varför vi gör som gör, gjorde att han tidigt kom fram till att han ville bli psykolog. Det roligaste med att jobba som psykolog tycker Ricard är oförutsägbarheten, att man aldrig vet var ett möte tar vägen. Man kan ha en plan, men får ofta revidera den snabbt…

En tydlig fördel med att erbjuda behandling digitalt är att man kan möjliggöra behandling för fler, och kan nå människor som kanske annars blir helt utan hjälp. Ricard har jobbat med allt från rättspsykiatri till elevhälsa, men har gjort flest år inom området barn- och ungdomar vilket ligger honom varmt om hjärtat.

Klara Jakobsson

Klara hjälper gärna dig med depression eller ångest (exempelvis fobier, panikångest, tvångstankar eller social ångest). Klara kan också hjälpa dig som känner stress/utmattning, har sömnsvårigheter, tvångstankar eller relationsproblem.

Utöver arbetet på Mindler arbetar Klara med psykiatrisk utredning och behandling inom specialistpsykiatrin.

Klara har valt att arbeta som psykolog eftersom hon intresserar sig för mänskligt beteende och hur det kan påverkas och förändras. Hon uppskattar att träffa nya människor och få följa dem på vägen mot ett bättre mående.

Klara ser flera fördelar med att arbeta digitalt, bland annat att det ger alla samma möjligheter att få hjälp med sina bekymmer.

Kicki Kyhle

Kicki Kyhle arbetar som privatpraktiserande psykolog/psykoterapeut och handleder och utbildar personal i kognitiv beteendeterapi (KBT) och dialektisk beteendeterapi (DBT). Hon har i många år arbetat inom psykiatrin, i primärvård och med forskning.

Kicki blev psykolog för att det är ett yrke med många utmaningar och ett vetenskapsområde som växer varför man som yrkesperson ständigt måste utvecklas

Det roligaste med att jobba som psykolog är att man ställs så inför så många olika utmaningar och att ha möjlighet att hjälpa människor övervinna problem och komma vidare i livet.

Att arbeta digitalt ger stora fördelar vad gäller tillgänglighet och valfrihet för patienter i behov av psykologisk behandling.

Kicki har erfarenhet och kompetens vad gäller sömnstörningar, traumabehandling, ångest och stressproblem.

Susanne Örnhav

Susanne driver eget företag med många olika uppdrag där hon bl a och tar emot klienter på min mottagning i Gävle, har uppdrag på vårdcentral, gör utredningar på skolor och HVB-institutioner mm.

Så länge Susanne kan minnas har hon varit intresserad av och nyfiken på människor; vad som driver dem, vilka val de gör och varför och hur de samspelar med sin omgivning. Att få vara med och skapa möjligheter till förändring och att få ingjuta hopp och tilltro till personens egen förmåga är något som ständigt ger henne inspiration, glädje och energi.

Att få träffa så många människor i olika åldrar och livssituationer och få följa dem en bit på deras livsväg och få se hur han eller hon växer och utvecklas och få en bättre känsla och förståelse för sig själv är det roligaste med att arbeta som Psykolog tycker Susanne.

Susanne ser flera fördelar med att arbeta digitalt bl a att den som söker stöd, själv kan välja var han eller hon vill befinna sig under samtalet. Hon upplever att många känner sig tryggare och mer avslappnade på det viset.

Susanne talar förutom svenska även engelska och har erfarenhet av arbete med människor i kris, med stress- och utmattningssymtom, som utsatts för trauma som sexuella övergrepp, psykisk eller fysisk misshandel, mobbing mm, som är i sorg, som lider av smärta, ångest eller depression.

Fredrik Gunnarsson

Fredrik är legitimerad sedan 2005 och har bl a arbetat inom företagshälsovård, missbruks-/beroendevård, socialtjänst och skola. Tillsammans med en kollega driver han numera Vara Psykologi AB i Stockholm och där arbetar han med individer, grupper, par och föräldrar i behov av utveckling, förändring eller hjälp vidare.
Genom åren har han arbetat mycket krisstöd, ångest, stressrelaterad ohälsa och depression. Som behandlare sätter han gärna fokus på känslor eftersom dessa säger något om vad det är vi saknar eller behöver.
Att Mindler ger människor tillgång till psykolog oavsett var man bor var något som lockade honom liksom möjligheten att på ett smidigt sätt kunna erbjuda stöd utan långa vårdköer och med kort varsel.

Lina Liljethörn

Lina är bra på att hjälpa dig som har olika typer av ångest och relationsproblem. Hon har också erfarenhet av psykologisk behandling vid bl.a. depression, stress/utmattning och trauma.

Det Lina tycker är bäst med att vara psykolog är att hon får följa människor i deras förändringsarbete, motivera och ge verktyg som behövs för att ta sig ur onda cirklar och att stötta den som har det tufft.
Lina arbetar till vardags som psykolog och chef inom specialistpsykiatrin. Dessutom driver hon Liljethörn & Partner AB.

Lina är lite av en tekniknörd och ser det digitala arbetet som en fantastisk möjlighet att nå ut till många; på det sätt som passar just hen.
Förutom svenska talar Lina engelska

Mattias Wretman

Mattias arbetar som legitimerad psykolog i egen verksamhet där han hjälper privatpersoner men även skolor och företag. Gentemot privatpersoner erbjuder han främst bedömning, behandlingar och utredningar avseende psykisk ohälsa medan skolverksamheter erbjuds hälsofrämjande och förebyggande åtgärder syftande till att öka den psykiska hälsan hos elever, personal och ledning.
Han har alltid varit intresserad av psykologi som vetenskap. Under utbildningen till psykolog växte också en passion för att använda den psykologiska kunskapen för att hjälpa människor som vill utveckla sina liv, lider av psykisk ohälsa eller behöver vägledning i svåra livsbeslut.

Det mest belönande med att arbeta som psykolog är när Mattias ser sina patienter genomföra förändringar i sin vardag som de själva aldrig trodde att de skulle kunna genomföra.
Fördelarna med att möta människor i en digital miljö är dels att det uppstår möjligheter att arbeta med patienter i deras egna miljöer, vilket innebär en hel del kliniska fördelar. Självklart ökar också sannolikheten att många personer som tidigare inte skulle sökt psykologkontakt, nu faktiskt gör det på grund av den kraftigt ökade tillgängligheten.

Mattias talar engelska utöver svenska och välkomnar både svensktalande och engelsktalande patienter.
I Mattias kliniska och organisatoriska arbete arbetar han främst med kognitiv beteendeterapi (KBT) och acceptance and commitment therapy (ACT).

Per Morien

Det roligaste med att vara psykolog är att få träffa människor i olika livssituationer och att försöka vara en del i att förbättra deras tillvaro tycker Per.

Han ser Mindler och digitalt arbete som en möjlighet att nå fler människor och underlätta för personer med begränsad tid och möjlighet att komma ifrån att ändå kunna få professionell hjälp med sina problem.

Per kan ta samtal på engelska och förstår portugisiska samt spanska. Hans specialområden är relationsproblem och alla typer av ångest.

Malin Kata Nyhlén

Malin arbetar på Akademi Magelungen med utveckling av insatser för barn och unga inom skola och behandling. Hon arbetar även med organisationsutveckling och implementering i olika organisationer med fokus på hållbarhet och prevention.
Malin som har en bakgrund som illustratör letade efter ett sammanhang där hon kunde vara kreativ tillsammans med andra och arbeta med att skapa meningsfull förändring. Eftersom hon alltid varit intresserad av hur människans beteenden, känslor och tankar utvecklas så blev psykolog ett självklart val.
Malin är fascinerad av att se människans kapacitet till förändring, för sig själv och för andra. Att få möta olika människor i olika livssituationer och vara med och göra skillnad.
Fördelarna hon ser med att jobba digitalt är främst tillgängligheten och flexibiliteten både kring var, när och hur samtalen kan ske. Förutom svenska så talar Malin engelska och har som specialområde inom psykologin Barn och föräldraskap.

Maria Grundel

Maria Grundel är Leg Psykolog. Hon är en av tre psykologer på TellUs psykologer som erbjuder psykologisk behandling i lokal på Östermalm i Stockholm utöver videomöten via Mindler.
Maria blev psykolog för att hon är intresserad av att förstå människors beteenden, känslor och tankar. Och för att det är ett viktigt och meningsfullt arbete.

Det roligaste med att vara psykolog är att se människor utvecklas och må bättre tycker Maria.
Fördelar att arbeta med videosamtal är att kunna nå fler och även personer som inte skulle söka vård i annat fall.

Marias specialområde är kris och trauma och hon har lång erfarenhet av att arbeta med personer utsatta för sexuellt våld.

Betti Lukic

Efter att ha provat arbete inom barn- och vuxenpsykiatri, grundskola och gymnasium samt företagshälsovård så arbetar Betti nu på Arbetsförmedlingen Avdelning Rehabilitering till arbete förutom hos Mindler. Hon har sedan gymnasietiden varit intresserad av att djupdyka in i områden som hjärnans funktioner, beteenden, relationer och känslor samt lära sig mer om hur dessa påverkar varandra. Betti Får inspiration och kraft genom möten med nya människor, att ta del av deras olika livshistorier samt att bidra med stöd för att ta oss igenom olika svårigheter vi möter genom livet. Fördelarna med att arbeta digitalt är framförallt flexibiliteten att kunna utföra arbetet/ta emot hjälpen oavsett var man befinner sig, enkelheten för patienter att på kort varsel boka in sig själva på lämpliga tider vid behov.
Förutom svenska talar Betti kroatiska, serbiska och engelska. Hon har god erfarenhet av arbete med livskriser, relationsproblem, föräldrafrågor, depression, ångest, social fobi, förändringar i livsvanor med fokus på träning och fysisk aktivitet.

Benjamin Avdic

Det senaste året har Benjamin jobbat på en vårdcentral men har nyligen bytt jobb och sysslar numera med försäkringsmedicinska utredningar. Benjamin kunde dock inte slita sig från behandlingsarbetet, vilket är varför han börjat arbeta på Mindler.

Som många andra blev Benjamin psykolog för att han var nyfiken på mänskliga relationer, beteenden och känslor. Att söka efter insikt om sig själv och andra är en viktig drivkraft och i psykologyrket har han funnit det. Det absolut roligaste med yrket har hittills varit att få träffa olika människor och få hjälpa dem på sin väg genom livet. Det finns inget häftigare än att se en klient nå en vändpunkt och styra om sitt liv mot det bättre.  Den absolut största fördelen med digitalt arbete är att fler får tillgång till psykoterapi än någonsin tidigare. Benjamin hopps att ett besök hos psykologen i framtiden ska vara precis lika naturligt som ett besök hos läkaren och ett steg i den riktningen är att göra psykoterapi mer lättillgängligt.

Benjamin talar bosniska/serbiska/kroatiska och engelska.

Sofie Hammer

Sofie drivs av engagemang och nyfikenhet på hur vi fungerar, för oss själva och tillsammans med andra. Relationer och känslor och olika mönster men också stress, kriser och ångest är viktigt och spännande att arbeta med säger Sofie. Hon blev tidigt intresserad av att försöka förstå och hjälpa människor, också i grupper och organisationer, och blev psykolog för att det är så roligt!

Förutom med Mindler arbetar Sofie i eget företag i Lund, sedan augusti 2018 på heltid. Förutom psykologisk behandling i Lund erbjuder hon handledning i grupp och individuellt samt konsult i elevhälsa och skolutveckling i södra Sverige. Läs mer på www.sofiehammer.se Tidigare har Sofie arbetat i grundskolan, på Bup, vuxenhabilitering samt inom vuxenpsykiatri, SiS och socialpsykiatri. Sedan 2016 läser hon specialistutbildning.

Victoria Mårild

Victoria arbetar annars på ett diagnostiserings- och konsultationsteam inom vuxenpsykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Mycket av arbetet består i krishantering och second opinions. Hon har tidigare arbetat inom vuxen- och barnpsykiatrin, både i sluten- och öppenvården, då mestadels med behandling, utredning och diagnostisering.

Victoria blev psykolog för att hon har ett stort intresse för människor, framförallt beteenden och relationer.

Det roligaste med arbetet är att få ta del av människors liv och följa med i förändringsprocesser tycker hon.

Fördelen med att arbetat digitalt är lättillgängligheten. Victoria pratat flytande engelska.

Dennie Hilding

Dennie arbetar deltid med sin egen firma Cogmind.se. Han har arbetat med specialistvård (klinisk psykologi och psykiatri) sedan 2008. Han lägger stor vikt vid att hålla sig uppdaterad och tillämpar alltid evidensbaserade metoder och tekniker i sin dagliga psykologpraxis. Utöver det kliniska området arbetar han som mental tränare åt elitidrottare, artister och företagsledare.

Dennie har alltid varit intresserad och fascinerad av psykologisk forskning och mänskligt beteende.

Han tycker att det är som roligast att arbeta som psykolog när han tillsammans med en klient skapar strategier för att lösa ett upplevt problem eller en begränsning, hjälpa klienten nå sin fulla potential samt identifiera styrkor och begränsningar för att lättare kunna uppnå mål och drömmar.

Att arbeta digitalt skapar större flexibilitet för både klient och psykolog och avdramatiserar sannolikt mötet med en psykolog, säger Dennie.

Dennies specialområden inkluderar depression, ångest, stress, sömnstörning, patologiskt mobilanvändande, fobier och prokrastrinering. Han genomför psykologisk behandling på svenska och engelska.

Veronica Warner

Veronica Arbetar deltid med den egna firman Warner KBT-praktik och deltid inom en specialistpsykiatrisk öppenvårdsmottagning där fokus är bedömning och behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) vid problemområden som panikångest, tvång, depression, etc. Har tidigare även arbetat med försäkringsmedicinska utredningar och arbetslivsinriktade utredningar på olika rehabföretag, samt på ytterligare ett företag med digitaliserad arbetsminnesträning.

Åsa Gunnarsdotter

Åsa driver sin egna psykologmottagning PsykolÅGbyrån (www.psykolagbyran.se) i Mölnlycke. Hon tar emot kunder där men även via telefon och video.

Åsa har velat bli psykolog sedan hon var tolv år gammal. Hon har alltid varit lyhörd för människors signaler och viljat förstå varför de gör som de gör. Det roligaste med psykologjobbet är så klart när man kan hjälpa någon framåt och att man lär sig mer och mer om människors fungerande säger Åsa!
Att arbeta digitalt är roligt för det är lätt att få till ett möte och det blir ofta avslappnat.
Förutom svenska talar Åsa engelska och en smula tyska.

Extra spännande tycker hon det är att arbeta med relationsproblem.

Per

Jobbar deltid med egna firman Qreato Psykologtjänst som erbjuder kvalificerat psykologiskt stöd till privatpersoner och företag på plats i Göteborg samt på nätet.

Läste till psykolog utifrån en nyfikenhet på varför människor fungerar som de gör. Det roligaste med att vara psykolog är att få stötta och utveckla människors potential, både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Att analysera och hitta strukturer i komplexa sammanhang, att komma till problemets kärna, identifiera viktiga utvecklingsområden och få igång kreativa processer för att nå konkreta resultat.

Ser tillgängligheten som den största fördelen med att jobba digitalt. Både att patient/klient inte behöver ta sig till en fysisk mottagning, och att urvalet av tillgängliga psykologer blir så mycket större för patient/klient.

Har de senaste åren arbetat mycket med stress och stressrelaterad ohälsa.

Mim Gavel

Mim Gavel är legitimerad psykolog och psykoterapeut med inriktning KBT. Mim driver Mim Psykologi och bedriver psykologisk behandling och psykoterapi i sin mottagning i Saltsjöbaden och tar även emot patienter via videosamtal.

Mim bestämde sig redan som tolvåring att hon skulle bli psykolog, då hon ville hjälpa människor att må bra genom att samtala. Det beslutet har hon aldrig ångrat och roligast med yrket är variationen och utbytet i mötet med olika klienter. Det finns ständigt möjligheter att ständigt lära sig något nytt.
Fördelarna med videovård och med att arbeta digitalt är att psykologisk behandling blir tillgänglig för alla, oavsett var man bor. Det ger också dem som normalt inte skulle söka sig till en vårdcentral, eller som av annan anledning har svårt att ta sig till en mottagning möjligheten att få hjälp. Mim upplever att digital vård är ett utmärkt komplement till fysisk vård.

Mim arbetar med psykisk ohälsa hos både vuxna, ungdomar och barn och har särskild erfarenhet av depression, ångest och fobier och även livskriser, relationsproblem och föräldrafrågor. Hon genomför behandling på svenska eller engelska.

Är du psykolog och letar efter nya utamningar? Just nu erbjuder Mindler lediga jobb för psykologer.