Neuropsykiatrisk utredning hos Mindler

På Mindler erbjuder vi privata ADHD, ADD- och autism-utredningar, utan väntetider.

Boka en kostnadsfri konsultation. Väljer du att gå vidare efter din konsultation kostar ett bedömningssamtal 2500 kr (90 minuter) och en hel utredning (inklusive bedömningssamtal) från 29 000 kr – läs mer nedan.

person holding flower pot

Boka Tid

Boka en kostnadsfri konsultation (10-15 min).

Efter att du legitimerat dig med BankID kommer du till kalendern med lediga tider.

Funderar du på om du eller ditt barn har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)?

En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning innebär att du eller ditt barn exempelvis har ADHD eller befinner sig inom autismspektrumet. Här på Mindler börjar vi alltid med ett första bedömningssamtal, eftersom det är viktigt att först avgöra om en neuropsykiatrisk utredning är nödvändig. Det kan också vara så att ni inte behöver genomgå en hel utredning. Första bedömningssamtalet kommer alltså att landa i en rekommendation om utredningen ska fortsätta eller ej. Genomgår ni en hel utredning så får du eller ditt barn ett utlåtande och beroende på vad utredningen visar, kan det leda till en diagnos och en väg in till vidare stöd.

Neuropsykiatrisk utredning privat

Mindler erbjuder neuropsykiatriska utredningar (även kallat npf utredning) för privatpersoner som själva väljer att finansiera sin utredning. På Mindler utförs utredningen av ett team som består av både specialist-läkare och psykologer med gedigen erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar.

Följande privata npf utredningar kan du genomföra via Mindler psykologmottagningar:

  • ADHD-utredning

  • ADD-utredning

  • Autism-utredning

ADHD/ADD utredning (neuropsykiatrisk utredning)

ADHD är en välkänd neuropsykiatrisk diagnos, som kännetecknas av uppmärksamhetssvårigheter och hyperaktivitet. Det finns flera olika typer av ADHD.

Den som har ”klassisk” ADHD (så kallad kombinerad typ) har hyperaktivitet, svårigheter med impulsstyrning och koncentrationsförmågan. Om en person är väldigt ouppmärksam, tankspridd och har svårt för att koncentrera sig, men det förekommer inte samtidigt en hyperaktivitet. Då kan personen få diagnosen ”ADHD, ouppmärksam form”. I Sverige kallar vi ofta den här varianten för ADD.

Om du misstänker att du har ADHD eller ADD så kan en neuropsykiatrisk utredning hjälpa dig  att få klarhet i detta.

Läs mer om ADHD-utredning på Mindlers Psykologmottagning.

Läs mer om ADD-utredning på Mindlers psykologmottagning.

Läs mer allmänt om ADHD-eller ADD

Autism-utredning (neuropsykiatrisk utredning)

Autism är en funktionsnedsättning som kännetecknas av svårigheter i socialt samspel, kommunikation och begränsade repetitiva mönster i beteende, intressen eller aktiviteter. Vissa barn med autism kan ha svårigheter i andra aspekter av utvecklingen, t.ex. I den språkliga- eller motoriska utvecklingen. Funktionsnedsättningen är en komplex och livslång utvecklingsstörning som kan ha en betydande påverkan på en persons relationer, framtida jobb och/eller aktiviteter. Funktionsnedsättningen förekommer i ett spektrum, som sammanfaller samtidigt med olika nivåer av intellektuell funktion och språkförmåga. Det finns lika många versioner av autism som det finns människor som har det.

Läs mer om Autism-utredning på Mindlers psykologmottagning.

Läs mer allmänt om Autism.

Granskad av: Mindlers psykologer

Skribent: Rebecka Dahlgren – legitimerad psykolog med fokus på Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Boka Tid

Boka en kostnadsfri konsultation (10-15 min).

Efter att du legitimerat dig med BankID kommer du till kalendern med lediga tider.