Neuropsykiatrisk utredning hos Mindler

På Mindler erbjuder vi både ADHD- och autism-utredningar, utan väntetider.

Är du osäker på om du eller ditt barn har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)?

En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning innebär att du eller ditt barn exempelvis har ADHD eller befinner er inom ett spektrum av autism. Det kan vara så att ni inte behöver genomgå en hel utredning, därför kan det vara bra att börja med ett första bedömningssamtal. Utifrån bedömningssamtalet kommer ni få en rekommendation i att fortsätta utredningen eller ej. Genomgår ni en hel utredning så kan ditt barn eller du, beroende på vad utredningen visar, få stöd och olika typer av hjälp.

Neuropsykiatrisk utredning privat

Mindler erbjuder neuropsykiatriska utredningar för privatpersoner som själva väljer att finansiera sin utredning. På Mindler utförs utredningen av ett team som består av både specialist-läkare och psykologer med gedigen erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar. 

Läs mer om ADHD, ADD och autism.

Följande neuropsykiatriska utredningar kan du göra via Mindler psykologmottagning:

ADHD/ADD utredning

ADHD är en välkänd neuropsykiatrisk diagnos, som kännetecknas av uppmärksamhetssvårigheter och hyperaktivitet. Den som har ”klassisk” ADHD (av så kallad kombinerad typ) har svårt att koncentrera sig och svårt att sitta still. Men det finns flera olika typer av ADHD.

Om en person är väldigt ouppmärksam och tankspridd, men samtidigt inte hyperaktiv, kan hen få diagnosen ”ADHD, ouppmärksam form”. I Sverige kallar vi ofta den här varianten för ADD. Den som har ADD har svårt för att koncentrera sig men inga problem med att vara överaktiv, till exempel att sitta still. Om du är osäker på ifall du har ADHD eller ADD så kan en neuropsykiatrisk utredning hjälpa dig i att få klarhet i detta.

Läs mer om ADHD-utredning på Mindler Psykologmottagning.

Autism-utredning

Autism är en funktionsnedsättning som kännetecknas av kommunikationssvårigheter och begränsat, repetativt beteende. Dessa symtom utvecklas vanligtvis gradvis och långsamt, men vissa barn med autism får en försämrad social förmåga i takt med att de når utvecklingsmässiga milstolpar i normal takt. Autism är en komplex och livslång utvecklingsstörning som drastiskt kan påverka en persons relationer och framtida möjligheter. Definitionen av autism är en rad olika beteenden som alla faller på ett spektrum, där olika personer påverkas olika. Det finns alltså lika många versioner av autism som det finns människor som har det.

Författare: Shevan Osman

Granskad av: Rebecka Dahlgren