Neuropsykiatrisk utredning hos Mindler

På Mindler erbjuder vi privata ADHD, ADD- och autism-utredningar, utan väntetider.

En av de neuropsykiatriska utredningar Mindler erbjuder

Boka Tid

Boka en kostnadsfri konsultation (10-15 min).

Efter att du legitimerat dig med BankID kommer du till kalendern med lediga tider.

Funderar du på om du eller ditt barn har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)?

En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning innebär att du eller ditt barn exempelvis har ADHD eller befinner sig inom autismspektrumet. Det kan vara så att ni inte behöver genomgå en hel utredning, därför kan det vara bra att börja med ett första bedömningssamtal. Utifrån bedömningssamtalet kommer ni få en rekommendation i att fortsätta utredningen eller ej. Genomgår ni en hel utredning så kan ditt barn eller du, beroende på vad utredningen visar, få stöd och en diagnos.

Neuropsykiatrisk utredning privat

Mindler erbjuder neuropsykiatriska utredningar (även kallat npf utredning) för privatpersoner som själva väljer att finansiera sin utredning. På Mindler utförs utredningen av ett team som består av både specialist-läkare och psykologer med gedigen erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar.

Följande privata npf utredningar kan du genomföra via Mindler psykologmottagningar:

  • ADHD-utredning
  • ADD-utredning
  • Autism-utredning

ADHD/ADD utredning (neuropsykiatrisk utredning)

ADHD är en välkänd neuropsykiatrisk diagnos, som kännetecknas av uppmärksamhetssvårigheter och hyperaktivitet. Den som har ”klassisk” ADHD (av så kallad kombinerad typ) har hyperaktivitet, svårigheter med impulsstyrning och koncentrationsförmågan. Men det finns flera olika typer av ADHD.

Om en person är väldigt ouppmärksam och tankspridd, men samtidigt inte hyperaktiv, kan hen få diagnosen ”ADHD, ouppmärksam form”. I Sverige kallar vi ofta den här varianten för ADD. Den som har funktionsnedsättningen har svårt för att koncentrera sig men inga problem med att vara överaktiv, till exempel med att sitta still. Om du misstänker att du har ADHD eller ADD så kan en neuropsykiatrisk utredning hjälpa dig i att få klarhet i detta. x

Läs mer om ADHD-utredning på Mindlers Psykologmottagning.

Läs mer om ADD-utredning på Mindlers psykologmottagning.

Autism-utredning (neuropsykiatrisk utredning)

Autism är en funktionsnedsättning som kännetecknas av svårigheter i socialt samspel, kommunikation och begränsade repetitiva mönster i beteende, intressen eller aktiviteter. Andra barn med autism kan ha svårigheter i andra aspekter av utvecklingen, t.ex. språk- eller motorisk utveckling. Funktionsnedsättningen är en komplex och livslång utvecklingsstörning som drastiskt kan påverka en persons relationer och framtida jobb eller aktiviteter. Funktionsnedsättningen förekommer i ett spektrum, det finns på alla nivåer av intellektuell funktion och språkförmåga. Det finns alltså lika många versioner av autism som det finns människor som har det.

Läs mer om Autism-utredning på Mindlers psykologmottagning.

Författare: Rebecka Dahlgren

Granskad av: Mindlers psykologer

Boka Tid

Boka en kostnadsfri konsultation (10-15 min).

Efter att du legitimerat dig med BankID kommer du till kalendern med lediga tider.