Autism-utredning

Slipp väntetider och få tid för en Autismutredning via Mindler.

person holding flower pot

Boka Tid

Boka en kostnadsfri konsultation (10-15 min).

Efter att du legitimerat dig med BankID kommer du till kalendern med lediga tider.

Autismutredning tillhör det som vården kallar för neuropsykiatrisk utredning. Det är alltså en särskild utredning som genomförs för att kunna fastställa en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som till exempel Autism. Dessa utredningar görs av regionen eller privata specialistmottagningar. Mindlers psykologmottagning i Stockholm och Malmö kan ta emot personer som väljer att finansiera sin neuropsykiatriska utredning själv.   

Läs mer generellt om Autism

Hur går en autismutredning till?

Det finns olika vägar att gå för att få genomföra en utredning för autism. Du kan till exempel lyfta dina funderingar med din vårdkontakt på din vårdcentral, denne kan i sin tur remittera dig till en specialistmottagning om det bedöms lämpligt. Du kan också direkt kontakta privata mottagningar som erbjuder neuropsykiatriska utredningar, t.ex. Mindlers mottagning i Stockholm eller Malmö.

Ibland varierar det något hur en autismutredning genomförs, det beror på att det kan vara olika tydligt vad svårigheterna beror på. Oftast får du förklara dina svårigheter i ett första samtal, där en bedömning görs om det finns goda skäl till att starta upp en neuropsykiatrisk utredning. Utredningen i sig innehåller ofta självskattningsformulär, samtal om personens fungerande och liv. Det förekommer också olika typer av neuropsykiatriska test, dels för att se hur personen fungerar men också för att kunna utesluta annan typ av problematik eller andra diagnoser. 

Vanliga frågor i en Autism-utredning

Autism är en livslång funktionsnedsättning där det i många fall går att urskilja symptom och svårigheter från mycket tidig ålder. Hur barndomen sett ut och hur livet har fungerat är alltså viktig information att överlägga i en neuropsykiatrisk utredning. Därför är det vanligt att få besvara frågor som:

 • Hur ens barndom sett ut

 • Hur skolgången har klarats av

 • Vilka svårigheter man haft i skolan, i sociala relationer, arbetslivet och dylikt

 • Vilket typ av stöd man fått från anhöriga, skola och liknande

För att kunna fastställa Autism som diagnos krävs det att en del markörer och kriterier uppfylls, därför kan en del frågor handla om:

 • Rutiner, organisering och förändringar

 • Intressen, hobbies

 • Hur en hanterar svårigheter, ångest och obehag

 • Hur en upplever relationer

 • Svårigheter i det egna livet

 • Kommunikation

 • Det egna känslolivet

I en utredning är det bra att få en helhetsbild av personen som utreds. Det är också viktigt att kunna utesluta andra orsaker till problematiken. Därför kan man ibland få frågor om t.ex:

 • Vad som fungerar i livet

 • Trauman

 • Uppmärksamhet och fokus

 • Energinivåer

 • Annan psykisk/fysisk ohälsa

 • Familj och släkt

 • Livsstil

Privat utredning autism

En privat autismutredning innebär att man valt att själv finansiera sin utredning. Utredningen som genomförs av privata mottagningar ser densamma ut som den inom landsting/region. På Mindler får du träffa både läkare och legitimerade psykologer med gedigen kompetens inom neuropsykiatrisk utredning. 

En del väljer att gå till en privat vårdaktör för att kön till en utredning oftast är kortare där. Det är också vanligt att det krävs en konstaterad diagnos med funktionsnedsättning för att kunna ansöka om stöd och hjälp för ens svårigheter. Därför kan det vara skönt att slippa vänta alltför länge på att få genomgå en neuropsykiatrisk utredning. 

Privat autism utredning pris

Mindler erbjuder privat utredning för 32 000 SEK. Hos Mindler varierar priset om du genomför en fullständig utredning eller enbart delar av den. Boka en kostnadsfri konsultation för att få mer information.

Autism utredning vuxen

Autismutredning för vuxna innebär att du som utreds är över 18 år och är myndig. 

Det förekommer fall då diagnoser blivit konstaterade först i vuxen ålder. Det kan bero på att det är först då en har behövt klara av livet och dess hinder på egen hand, eller för att det är först då en inte längre klarar av att kompensera för ens svårigheter. Det är dock vanligast att det upptäcks redan under barndomen. Som vuxen kan du själv besluta om du vill genomföra en neuropsykiatrisk utredning. Du kan välja att gå till din regions specialistmottagning, eller till en privat vårdaktör. En utredning görs om det bedöms föreligga goda skäl till det. 

Utredning autism barn

Utredning för autism hos barn innebär att personen som utreds är under 18 år. Det är vanligt att symptom och markörer visar sig i tidig ålder och det är därför också vanligt att få en diagnos som barn. Det kan vara behjälpligt med en diagnos redan under barndomen, då det kan leda till rätt typ av stöttning och bemötande redan under uppväxten och förhoppningsvis underlätta övergången till vuxenlivet. 

Autism utredning i Stockholm

I Stockholm finns det många olika mottagningar som tar emot personer för en neuropsykiatrisk utredning. Det går att ansöka både inom regionens mottagningar och hos privata vårdaktörer. På Mindlers psykologmottagning på Kungsholmen tar vi emot dig som är vuxen och önskar en neuropsykiatrisk utredning

Autism utredning Malmö

I Malmö kan neuropsykiatriska utredningar genomföras både hos regionens mottagningar och på privata mottagningar. Under hösten 2022 kommer Mindlers psykologmottagning i Malmö kunna erbjuda neuropsykiatriska utredningar för privatpersoner som själva väljer att finansiera sin utredning.     

Skribent: Rebecka Dahlgren – legitimerad psykolog med fokus på Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Granskad av: Mindlers psykologer

Boka Tid

Boka en kostnadsfri konsultation (10-15 min).

Efter att du legitimerat dig med BankID kommer du till kalendern med lediga tider.