Lär dig mer om autism

På den här sidan kan du läsa om autism. 

Mindler är Sveriges största digitala psykologmottagning. Vi är en del av primärvården vilket innebär att ett samtal med någon av våra psykologer kostar som ett vanligt vårdbesök.

Vi kan inte sätta diagnoser men kan hjälpa dig att hantera besvär kopplat till autism.