ADHD

På den här sidan kan du hitta information om ADHD. Längre ned på sidan hittar du berättelser från människor med erfarenhet av att leva med ADHD.

Gå direkt till berättelserna:

Mindler är Sveriges största digitala psykologmottagning. Hos oss kan du prata med en psykolog via videosamtal eller chatt. Samtalen sker direkt i vår app och kostar som ett vanligt vårdcentral besök. Du kan även använda frikort. Vi garanterar dig en tid inom 24 timmar.

Se psykologer specialiserade inom ADHD

 

Vad är ADHD och hur behandlar man det?

I den här artikeln gör vi en på djupdykning inom diagnosen ADHD. Vi går till exempel igenom vad det innebär att lida av diagnosen, hur det kan vara att leva med ADHD och hur man behandlar det.

På Mindler har vi över 300 psykologer varav många av dem har kunskap inom ADHD. Vill du träffa någon av dem? Då laddar du enkelt ned appen för att boka ett videobesök. Ett 25 minuters samtal med någon av dem kostar 100 kronor och om du har frikort är det gratis.

Följande rubriker behandlas i denna artikel:

Vad är ADHD?

ADHD står för attention deficit hyperactivity disorder och är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kännetecknas av hyperaktivitet och uppmärksamhetsstörningar. ADHD är ett medicinskt tillstånd och karaktäriseras av ”en annorlunda” hjärnaktivitet som påverkar bland annat koncentrationsförmågan. Kännetecknande för ADHD är hyperaktivitet, svårigheter med impulsstyrning och försämrad koncentration. Symptomen för ADHD är vanligare hos barn än vuxna och cirka fem procent av alla barn i skolåldern beräknas lida av det. Symptomen finns ofta kvar i vuxenålder men många lär sig hantera svårigheterna relaterade till diagnosen.

Hur ställs diagnosen ADHD, och var vänder man sig för en eventuell utredning?

För att kunna ställa en diagnos inom ADHD-spektrumet behöver man genomgå en så kallad neuropsykiatrisk utredning. En sådan utredning görs inom specialistvården (psykiatrin). Du kan skriva en egenremiss till offentlig eller privat specialistmottagning eller be din vårdkontakt på din vårdcentral om att skriva en remiss. Mindler kan således inte genomföra någon neuropsykiatrisk utredning, men kan vanligen fungera hjälpande och stöttande för dig som har fått en neuropsykiatrisk diagnos och som inte redan har en pågående vårdkontakt.

Hur behandlar man ADHD?

Det finns ingen bevisat botemedel för ADHD men det finns många behandlingar som hjälper. Behandling för ADHD är antingen (eller både och) receptbelagd medicinering och pedagogiska/psykosociala stödåtgärder(terapi).

Medicinering

Medicinering vid ADHD delas generell in två huvudgrupper: centralstimulerande läkemedel och Atomoxetin. Båda dessa läkemedelstyper ökar signalsubstanserna i hjärnan. Medicinering brukar ses som en vidare behandling när övriga åtgärder inte är tillräckliga. Centralstimulerande läkemedel är narkotikaklassade. Till exempel används är amfetaminpreparat i väldigt låga doser för att behandla ADHD. Amfetaminpreparat är däremot ett andrahandsalternativ och den vanligaste typen av centralstimulerande läkemedel för att behandla ADHD är metylfenidatprodukter, som till exempel Ritalin. Det har även visat sig att en del antidepressiva preparat kan hjälpa för vissa av symptomen vid ADHD. Generellt kan man säga att det finns en mängd olika mediciner för att behandla symptomen och vilken man använder beror i stort på de symptom som man vill behandla.

Terapeutiska behandlingsmetoder

Det finns en mängd terapeutiska behandlingsmetoder för ADHD. KBT är en av dessa och fokus vid KBT behandlingen är att bli medveten om tankar, beteenden och ageranden, och på så sätt kunna ändra förhållandet mellan dessa. Detta handla till exempel om att utveckla strategier om hur man ska agera i olika situationer.

Psykoterapi används även som behandlingsform och i denna form av terapi lär man sig till exempel, att prata om sina känslor, utforska beteendemönster och att fatta långsiktiga beslut som gynnar framtiden. Familjeterapi kan även vara ett bra sätt att lära sig och hitta verktyg för att leva tillsammans med ADHD.

För barn som har ADHD kan det vara effektivt för både barn och föräldrar att arbeta med sociala övningar tillsammans med en terapeut. För barnens del handlar detta till exempel om att lära sig att dela, vänta på sin tur, att lära sig att be om hjälp och hur man hanterar situationer när man känner sig retad. För föräldrarnas del handlar det om att lära sig tekniker för att kontrollera sitt barns beteenden. Det kan handla om hur man förhåller sig till stress, belöningssystem eller att finna tid att umgås med varandra.

ADHD hos barn

De flesta barn har ofta under perioder svårigheter med att vara uppmärksamma men det man kan säga är att svårigheterna oftast är värre hos barn med ADHD. ADHD märks oftast redan i tidig ålder och utmärks av att man har svårt att sitta still, följa direktiv och sämre impulskontroll. ADHD är vanligare hos pojkar än hos flickor. Pojkar har ofta mer utåtagerande symptom av ADHD än flickor och det faktum att diagnosen kan ta sig andra uttryck hos flickor är en orsak till att fler pojkar får en diagnos.

Vi vill även understryka att bara för att ditt barn har sämre impulskontroll eller svårt att sitta still behöver hen inte nödvändigtvis ha ADHD. För att sätta en ADHD diagnos hos ett barn krävs det att man gör djupa intervjuer med både lärare och föräldrarna. Barnet får genomgå neuropsykologiska tester och träffa en läkare. Sedan görs en sammanställd bedömning och efter det kan man sätta en diagnos.

Att ens barn får en ADHD diagnos kan kännas betungande men tänk på att det är ett steg på vägen att göra något åt problemen som är relaterade till diagnosen. Ditt barn är inte sin diagnos och tillsammans kommer ni att hitta ett sätt att leva med det.

ADHD i vuxen ålder

Det är vanligt att många inte får en diagnos som barn och blir diagnostiserade i vuxen ålder. För många av de som har fått sin diagnos som barn fastslår forskningen att cirka femtio procent har kvar så pass mycket svårigheter att de fortfarande kan diagnostiseras med ADHD i vuxen ålder.

ADHD som superkraft

”ADHD är ingen sjukdom utan en funktionsnedsättning, eller som vissa väljer att kalla det ”En funktionsförmån”

Du kanske har hört att ADHD är en superkraft? Detta kan stämma till viss del och det är sant att många framgångsrika personer har diagnosen ADHD. Det är däremot inte helt rättvist mot de som har diagnosen att kalla ADHD för endast en superkraft. ADHD karaktäriseras av en hög energinivå och om personen i fråga lyckas att dedikera sig till något som de brinner för kan diagnosen helt klart ses som en styrka snarare än ett handikapp. Det är däremot även sant den som har ADHD ofta har svårare att koncentrera sig och det krävs träning för att lyckas kanalisera sin höga energinivå. Många som har ADHD och inte får hjälp går vilse på vägen och får aldrig chansen att utveckla sin fulla potential. Viktigt att komma ihåg är dock att ADHD inte är en sjukdom utan en funktionsnedsättning, eller som vissa väljer att kalla det ”en funktionsförmån”.

Detta är något som författaren, föreläsaren och entreprenören Georgios Karpathakis skriver om sin bok ”Underbara ADHD”. Georgis bok innehåller fakta om den senaste forskningen gällande ADHD men även handfasta tips om hur man kan omvandla sin ADHD till en styrka.

Ett annat tips för den som vill lära sig mer om ADHD är podcasten; ADHD-podden som drivs av Josefin Svensson, i syfte att utbilda inom ADHD.

Kända personer med ADHD

Här är en lista på några kända och framgångsrika personer som har diagnosen ADHD

Petter Askegren
Richard Branson
Justin Timberlake
Michael Jordan
Cissi Wallin
Michael Phelps
Jamie Oliver

Nu vågar vi prata om ADHD

Nu vågar vi är ett initiativ av Mindler där vi vill få människor att börja prata om sin psykiska hälsa. Nedan kan du läsa berättelser från människor med erfarenhet av ADHD. Dela gärna den här sidan och sprid hashtaggen #nuvågarvi på sociala medier.

Psykologer med kunskap inom ADHD

Nedan kan du se de psykologer på Mindler som har erfarenhet av att behandla ADHD. För att boka någon av dem laddar du enkelt ned appen och söker upp deras namn.

Jonathan Eliasson

Legitimerad psykolog sedan 2012

Damon Navandi

Legitimerad psykolog sedan 2018

Christina Kronberg

Legitimerad psykolog sedan 2008

Marita Hällgren

Legitimerad psykolog sedan 2002

Sonia Krayem

Legitimerad psykolog sedan 2015

Victoria Trepp

Legitimerad psykolog sedan 2012

Betti Lukic

Legitimerad psykolog sedan 2006

Hanna Granroth Palm

Legitimerad psykolog sedan 2008

Gunilla Rask

Legitimerad psykolog sedan 2000

Tom Agri

Legitimerad psykolog sedan 2009

Mio Lind

Legitimerad psykolog sedan 2015

Julius Lindeberg

Legitimerad psykolog sedan 2010

Marielle Myrgren Lindholm

Legitimerad psykolog sedan 2004

Jan-Paul Ratajczak

Legitimerad psykolog sedan 2012

Åsa Gunnarsdotter

Legitimerad psykolog sedan 2011

Mostafa Hosseini

Legitimerad psykolog sedan 2018

Petra Wetterholm

Legitimerad psykolog sedan 2009

Eric Alderhorn

Legitimerad psykolog sedan 2009

Dennie Hilding

Legitimerad psykolog sedan 2008

Ylva Kurtén

Legitimerad psykolog sedan 2004

Nina Scherp

Legitimerad psykolog sedan 2010

Petronella Brüggemann

Legitimerad psykolog sedan 2018

Mim Gavel

Legitimerad psykolog sedan 2007

Isabel Wienberg

Legitimerad psykolog sedan 2017

Thomas Palm

Legitimerad psykolog sedan 2010

Calle Sundberg

Legitimerad psykolog sedan 2014

Laramie Lizarralde

Legitimerad psykolog sedan 2014

Vicktor Öhlund

Legitimerad psykolog sedan 2018

Jennie Janderö

Legitimerad psykolog sedan 2002

Natalia Larochenko

Legitimerad psykolog sedan 2007

Ingrid Persson

Legitimerad psykolog sedan 2013

Rikard Calmbro

Legitimerad psykolog sedan 2007

Maliheh Taheri

Legitimerad psykolog sedan 2009

Tijana Kinberg

Legitimerad psykolog sedan 2013

Mia Jörgensen

Legitimerad psykolog sedan 2010

Magnus Hedén

Legitimerad psykolog sedan 2017

Madeleine Johansson

Legitimerad psykolog sedan 2015

Jonas Evander

Legitimerad psykolog sedan 2016

Lisa Georén

Legitimerad psykolog sedan 2011

Erik Eld

Legitimerad psykolog sedan 2008

Natalie Löwendahl

Legitimerad psykolog sedan 2018

Sophia Reinholdsson

Legitimerad psykolog sedan 2018

Tina Lind

Legitimerad psykolog sedan 2014

Susanna Boldizar

Legitimerad psykolog sedan 2010

Tomas Johansson

Legitimerad psykolog sedan 2013

Karolina Pleijel

Legitimerad psykolog sedan 2016

frontbhdp

Emiliana Johansson

Legitimerad psykolog sedan 2010

Wadad Mahmud

Legitimerad psykolog sedan 2009

Johanna Olsson

Legitimerad psykolog sedan 2011

Desirée Lindgren

Legitimerad psykolog sedan 2008

Shevan Sherzad Osman

Legitimerad psykolog sedan 2015

Lina Bergsten

Legitimerad psykolog sedan 2011

David Kennberg

Legitimerad psykolog sedan 2010

Felix Molander

Legitimerad psykolog sedan 2019

Nicoleta Pettersson

Legitimerad psykolog sedan 2008

Josefine Skog

Legitimerad psykolog sedan 2015

Hanna Bertolani

Legitimerad psykolog sedan 2008

Reza Hanifi

Legitimerad psykolog sedan 2015

Linus Fhärm

Legitimerad psykolog sedan 2008

Patrik Samuelsson

Legitimerad psykolog sedan 2017

Ina Ghai
Foto Åse Bengtsson Helin

Ina Ghai

Legitimerad psykolog sedan 2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Maja Herrnsdorf

Legitimerad psykolog sedan 2019

Clara Schmitow

Legitimerad psykolog sedan 2011

Jenny Ringdal

Legitimerad psykolog sedan 2015

Afsaneh Roshanai

Legitimerad psykolog sedan 1995

Anna Christensen

Legitimerad psykolog sedan 2007

Maria Lexner Linde

Legitimerad psykolog sedan 2015

Maja Grafström Ludvigsen

Legitimerad psykolog sedan 2017

Mattias Carlsson

Legitimerad psykolog sedan 2007

Emanuel Roosdorp

Legitimerad psykolog sedan 2013

Rasmus Andersson

Legitimerad psykolog sedan 2019

Alexander Stamou

Legitimerad psykolog sedan 2014

Hanna Sundquist

Legitimerad psykolog sedan 2019

Linda Rosqvist

Legitimerad psykolog sedan 2011

Amer Hatic

Legitimerad psykolog sedan 2019

Ali Khakpoor

Legitimerad psykolog sedan 2000

Aleksandra Bielak

Legitimerad psykolog sedan 2018

Helena Eriksson

Legitimerad psykolog sedan 2009

Miranda Eriksson Persson

Legitimerad psykolog sedan 2015