Mindlers psykologer erbjuder Föräldrastöd

Föräldrastöd erbjuds till föräldrar som behöver stöd och råd kring sitt barn. Vanliga problemområden är sömn, konflikter eller att barnet inte trivs i skolan eller förskolan, men också om det finns oro kring andra tecken på psykisk eller fysisk ohälsa hos barnet. På den här sidan kan du läsa mer om vad föräldrastöd är och hitta psykologer som kan hjälpa dig.

Mindler är Sveriges största digitala psykologmottagning. Vi är en del av primärvården vilket innebär att ett samtal med någon av våra psykologer kostar som ett vanligt vårdbesök.

Mindler föräldrastöd illustration

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 250 kr (0 kr vid frikort)
  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)
  • Tid inom 24h
  • Mindler är en del av primärvården

Boka ett möteBoka ett möteBoka ett möte

Vad är Föräldrastöd

Människan är en social varelse. Individerna i en familj påverkar varandra. Om alla i familjen mår bra skapar detta ett positivt kretslopp. Men om en eller flera personer i ett hushåll har psykiska problem kan också resten av familjen drabbas på ett eller annat sätt.

När barn och unga lider av psykisk ohälsa bör de träffa en behandlare som har specialkompetens för den åldersgruppen, till exempel en barnpsykolog. Den insatsen kan räcka långt.

Men ibland behöver även barnets vårdnadshavare prata med någon. Då kan föräldrastöd vara en lämplig åtgärd.

Föräldrastöd – ett brett begrepp

Termen föräldrastöd dyker upp lite här och var för den som gör en sökning. Det kan syfta på allt från stöd till psykiskt eller fysiskt sjuka föräldrar till föräldraskapsutbildningar i gruppform. Hjälpen kan tillhandahållas av flera olika utförare, till exempel kommunen, specialistsjukvården eller barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

När vi talar om ”föräldrastöd” i den här artikeln menar vi endast psykologkontakt för föräldrar till barn och unga som behandlas för psykisk ohälsa.

För den sistnämnda gruppen kan det finnas flera goda anledningar att söka föräldrastöd.

Några skäl till att söka föräldrastöd

• Eftersom medlemmarna i en familj står varandra så nära blir resultatet ofta bättre om man ger stöd till hela familjen – även om bara en person uppvisar symptom. Det menar många psykoterapeuter.

• Att ta hand om ett barn som lider på ett eller annat sätt är givetvis en stor påfrestning, oavsett hur stark familjen är som helhet. Att ha en samtalskontakt att prata av sig hos kan lätta på det känslomässiga trycket.

• Man kan också få praktiska tips om hur man kan relatera till sitt barn på bästa sätt, samt lära sig mer om barnets eventuella diagnos(er) – så kallad psykoedukation.

Föräldrastöd på Internet

BUP kan i vissa fall erbjuda föräldrastöd efter bedömning och utredning av behovet. Men även om man beviljas stöd kan det finnas praktiska hinder – till exempel geografiska avstånd, oregelbundna arbetstider eller långa vårdköer.

Då kan föräldrastöd på nätet vara ett bra alternativ.

Mindler förmedlar kontakt med över 300 legitimerade psykologer, varav flera har specialkompetens inom barn- och ungdomspsykologi.

Samtalen sker via videolänk och kostar 250 kronor per tillfälle. Frikort gäller. Max 24 timmars väntetid för en första bedömning.

Hos Mindler kan du själv boka tid och läsa mer om våra psykologer.

Senast uppdaterad: 2022.11.10

Granskad av: Mindlers Psykologer