Föräldrastöd tillsammans med en av Mindlers psykologer

Föräldrastöd erbjuds till föräldrar som behöver stöd och råd kring sitt barn. Vanliga problemområden är sömn, konflikter eller att barnet inte trivs i skolan eller förskolan, men också om det finns oro kring andra tecken på psykisk eller fysisk ohälsa hos barnet.

På den här sidan kan du läsa mer om vad föräldrastöd är. Längst ned på denna sida hittar du en lista på psykologer hos Mindler som är specialiserade inom detta. För att boka en tid med någon av dem laddar du ned vår app. 

  • Videosamtal 100 kronor
  • Chatta Kostnadsfritt
  • Arbeta själv med våra IKBT program

Vi är Sveriges största digitala psykologmottagning med över 150 legitimerade psykologer.

Föräldrastöd

Människan är en social varelse. Individerna i en familj påverkar varandra. Om alla i familjen mår bra skapar detta ett positivt kretslopp. Men om en eller flera personer i ett hushåll har psykiska problem kan också resten av familjen drabbas på ett eller annat sätt.

När barn och unga lider av psykisk ohälsa bör de träffa en behandlare som har specialkompetens för den åldersgruppen, till exempel en barnpsykolog. Den insatsen kan räcka långt.

Men ibland behöver även barnets vårdnadshavare prata med någon. Då kan föräldrastöd vara en lämplig åtgärd.

Föräldrastöd – ett brett begrepp

Termen föräldrastöd dyker upp lite här och var för den som gör en sökning. Det kan syfta på allt från stöd till psykiskt eller fysiskt sjuka föräldrar till föräldraskapsutbildningar i gruppform. Hjälpen kan tillhandahållas av flera olika utförare, till exempel kommunen, specialistsjukvården eller barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

När vi talar om ”föräldrastöd” i den här artikeln menar vi endast psykologkontakt för föräldrar till barn och unga som behandlas för psykisk ohälsa.

För den sistnämnda gruppen kan det finnas flera goda anledningar att söka föräldrastöd.

Några skäl till att söka föräldrastöd

• Eftersom medlemmarna i en familj står varandra så nära blir resultatet ofta bättre om man ger stöd till hela familjen – även om bara en person uppvisar symptom. Det menar många psykoterapeuter.

• Att ta hand om ett barn som lider på ett eller annat sätt är givetvis en stor påfrestning, oavsett hur stark familjen är som helhet. Att ha en samtalskontakt att prata av sig hos kan lätta på det känslomässiga trycket.

• Man kan också få praktiska tips om hur man kan relatera till sitt barn på bästa sätt, samt lära sig mer om barnets eventuella diagnos(er) – så kallad psykoedukation.

Föräldrastöd på Internet

BUP kan i vissa fall erbjuda föräldrastöd efter bedömning och utredning av behovet. Men även om man beviljas stöd kan det finnas praktiska hinder – till exempel geografiska avstånd, oregelbundna arbetstider eller långa vårdköer.

Då kan föräldrastöd på nätet vara ett bra alternativ.

Mindler förmedlar kontakt med över 100 legitimerade psykologer, varav flera har specialkompetens inom barn- och ungdomspsykologi.

Samtalen sker via videolänk och kostar 100 kronor per tillfälle. Frikort gäller. Max 24 timmars väntetid för en första bedömning.

Hos Mindler kan du själv boka tid och läsa mer om våra psykologer.

Nedan ser du några av våra psykologer som arbetar med föräldrastöd

Anne Lindholm

Legitimerad psykolog sedan 1988

Malin Blide

Legitimerad psykolog sedan 2016

Betti Lukic

Legitimerad psykolog sedan 2006

Thomas Andersson

Legitimerad psykolog sedan 2013

Hanna Granroth Palm

Legitimerad psykolog sedan 2008

Mostafa Hosseini

Legitimerad psykolog sedan 2018

Mim Gavel

Legitimerad psykolog sedan 2007

Isabel Wienberg

Legitimerad psykolog sedan 2017

Frauke Weitkamper

Legitimerad psykolog sedan 2015

Laramie Lizarralde

Legitimerad psykolog sedan 2014

Victor Ölund

Legitimerad psykolog sedan 2018

Natalia Larochenko

Legitimerad psykolog sedan 2007

Louise Hall

Legitimerad psykolog sedan 2009

fbt

Alexandra Franksson

Legitimerad psykolog sedan 2016

Maliheh Taheri

Legitimerad psykolog sedan 2009

Sandra Klint Fox

Legitimerad psykolog sedan 2013

Mia Jörgensen

Legitimerad psykolog sedan 2010

Jesper Dagöö

Legitimerad psykolog sedan 2006

Madeleine Johansson

Legitimerad psykolog sedan 2015

Ajla Stenholtz

Gunilla Brännström

Legitimerad psykolog sedan 2005

Lisa Georén

Legitimerad psykolog sedan 2011

Louisa Löfving

Legitimerad psykolog sedan 2009

Shirin Fazel-Zandy

Legitimerad psykolog sedan 1990

Caroline Erkers

Legitimerad psykolog sedan 2017

Sophia Reinholdsson

Legitimerad psykolog sedan 2018

Tove Hultman-Boye

Legitimerad psykolog sedan 2010

Susanna Boldizar

Legitimerad psykolog sedan 2010

Andreea Masec

Legitimerad psykolog sedan 2017

Gabriel Richert

Legitimerad psykolog sedan 2006

Anna Sahlström

Legitimerad psykolog sedan 2016

Wael Ali

Legitimerad psykolog sedan 2016

Tobias Bovin

Legitimerad psykolog sedan 2015

Emiliana Johansson

Legitimerad psykolog sedan 2010

Ia Hedberg

Legitimerad psykolog sedan 2017

Hanna Hedelin

Legitimerad psykolog sedan 2007

Desirée Lindgren

Legitimerad psykolog sedan 2008

Bianca Garrido

Legitimerad psykolog sedan 2014

Julie Franzén

Legitimerad psykolog sedan 2012

Lucila Angrisano

Legitimerad psykolog sedan 2019

Jeanette Broberg

Legitimerad psykolog sedan 1991

Terese Walker Duvhammar

Legitimerad psykolog sedan 2017

Hanna Bertolani

Legitimerad psykolog sedan 2008

Axel Chipumbu Havelius

Legitimerad psykolog sedan 2011

Erik Hanberger

Legitimerad psykolog sedan 2013

fbt

Katarina Uhlin

Legitimerad psykolog sedan 1996

Miriam Esquivel Blanco

Legitimerad psykolog sedan 2011

Sara Gunnarsson

Legitimerad psykolog sedan 2013

Anna Eckhardt

Legitimerad psykolog sedan 2004