Föräldrastöd tillsammans med en av Mindlers psykologer

Föräldrastöd erbjuds till föräldrar som behöver stöd och råd kring sitt barn. Vanliga problemområden är sömn, konflikter eller att barnet inte trivs i skolan eller förskolan, men också om det finns oro kring andra tecken på psykisk eller fysisk ohälsa hos barnet.

På den här sidan kan du läsa mer om vad föräldrastöd är. Längst ned på denna sida hittar du en lista på psykologer hos Mindler som arbetar utifrån detta. För att boka en tid med någon av dem laddar du ned vår app. 

  • Videosamtal 100 kronor
  • Chatta Kostnadsfritt
  • Arbeta själv med våra IKBT program

Vi är Sveriges största digitala psykologmottagning med över 300 legitimerade psykologer.

Föräldrastöd

Människan är en social varelse. Individerna i en familj påverkar varandra. Om alla i familjen mår bra skapar detta ett positivt kretslopp. Men om en eller flera personer i ett hushåll har psykiska problem kan också resten av familjen drabbas på ett eller annat sätt.

När barn och unga lider av psykisk ohälsa bör de träffa en behandlare som har specialkompetens för den åldersgruppen, till exempel en barnpsykolog. Den insatsen kan räcka långt.

Men ibland behöver även barnets vårdnadshavare prata med någon. Då kan föräldrastöd vara en lämplig åtgärd.

Föräldrastöd – ett brett begrepp

Termen föräldrastöd dyker upp lite här och var för den som gör en sökning. Det kan syfta på allt från stöd till psykiskt eller fysiskt sjuka föräldrar till föräldraskapsutbildningar i gruppform. Hjälpen kan tillhandahållas av flera olika utförare, till exempel kommunen, specialistsjukvården eller barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

När vi talar om ”föräldrastöd” i den här artikeln menar vi endast psykologkontakt för föräldrar till barn och unga som behandlas för psykisk ohälsa.

För den sistnämnda gruppen kan det finnas flera goda anledningar att söka föräldrastöd.

Några skäl till att söka föräldrastöd

• Eftersom medlemmarna i en familj står varandra så nära blir resultatet ofta bättre om man ger stöd till hela familjen – även om bara en person uppvisar symptom. Det menar många psykoterapeuter.

• Att ta hand om ett barn som lider på ett eller annat sätt är givetvis en stor påfrestning, oavsett hur stark familjen är som helhet. Att ha en samtalskontakt att prata av sig hos kan lätta på det känslomässiga trycket.

• Man kan också få praktiska tips om hur man kan relatera till sitt barn på bästa sätt, samt lära sig mer om barnets eventuella diagnos(er) – så kallad psykoedukation.

Föräldrastöd på Internet

BUP kan i vissa fall erbjuda föräldrastöd efter bedömning och utredning av behovet. Men även om man beviljas stöd kan det finnas praktiska hinder – till exempel geografiska avstånd, oregelbundna arbetstider eller långa vårdköer.

Då kan föräldrastöd på nätet vara ett bra alternativ.

Mindler förmedlar kontakt med över 300 legitimerade psykologer, varav flera har specialkompetens inom barn- och ungdomspsykologi.

Samtalen sker via videolänk och kostar 100 kronor per tillfälle. Frikort gäller. Max 24 timmars väntetid för en första bedömning.

Hos Mindler kan du själv boka tid och läsa mer om våra psykologer.

Nedan ser du några av våra psykologer som arbetar med föräldrastöd

Anne Lindholm

Legitimerad psykolog sedan 1988

Malin Blide

Legitimerad psykolog sedan 2016

Betti Lukic

Legitimerad psykolog sedan 2006

Thomas Andersson

Legitimerad psykolog sedan 2013

Hanna Granroth Palm

Legitimerad psykolog sedan 2008

Christina Bergmark Hall

Legitimerad psykolog sedan 2000

Tom Agri

Legitimerad psykolog sedan 2009

Mostafa Hosseini

Legitimerad psykolog sedan 2018

Mim Gavel

Legitimerad psykolog sedan 2007

Isabel Wienberg

Legitimerad psykolog sedan 2017

Frauke Weitkamper

Legitimerad psykolog sedan 2015

Laramie Lizarralde

Legitimerad psykolog sedan 2014

Vicktor Öhlund

Legitimerad psykolog sedan 2018

Natalia Larochenko

Legitimerad psykolog sedan 2007

Louise Hall

Legitimerad psykolog sedan 2009

Sandra Klint Fox

Legitimerad psykolog sedan 2013

Maliheh Taheri

Legitimerad psykolog sedan 2009

Mia Jörgensen

Legitimerad psykolog sedan 2010

Jesper Dagöö

Legitimerad psykolog sedan 2006

Madeleine Johansson

Legitimerad psykolog sedan 2015

Gunilla Brännström

Legitimerad psykolog sedan 2005

Lisa Georén

Legitimerad psykolog sedan 2011

Louisa Löfving

Legitimerad psykolog sedan 2009

Shirin Fazel-Zandy

Legitimerad psykolog sedan 1990

Caroline Erkers

Legitimerad psykolog sedan 2017

Sophia Reinholdsson

Legitimerad psykolog sedan 2018

Tove Hultman-Boye

Legitimerad psykolog sedan 2010

Susanna Boldizar

Legitimerad psykolog sedan 2010

Wael Ali

Legitimerad psykolog sedan 2016

frontbhdp

Emiliana Johansson

Legitimerad psykolog sedan 2010

Hanna Hedelin

Legitimerad psykolog sedan 2007

Desirée Lindgren

Legitimerad psykolog sedan 2008

Bianca Garrido

Legitimerad psykolog sedan 2014

Julie Franzén

Legitimerad psykolog sedan 2012

Lucila Angrisano

Legitimerad psykolog sedan 2019

Hanna Bertolani

Legitimerad psykolog sedan 2008

fbt

Katarina Uhlin

Legitimerad psykolog sedan 1996

Miriam Esquivel Blanco

Legitimerad psykolog sedan 2011

Afsaneh Roshanai

Legitimerad psykolog sedan 1995

Anna Christensen

Legitimerad psykolog sedan 2007

Maria Lexner Linde

Legitimerad psykolog sedan 2015

Maja Grafström Ludvigsen

Legitimerad psykolog sedan 2017

Emanuel Roosdorp

Legitimerad psykolog sedan 2013

Barbara Keller

Legitimerad psykolog sedan 1989

Linda Rosqvist

Legitimerad psykolog sedan 2011

Amer Hatic

Legitimerad psykolog sedan 2019

Ali Khakpoor

Legitimerad psykolog sedan 2000

Aleksandra Bielak

Legitimerad psykolog sedan 2018

Lisa Liljergren

Legitimerad psykolog sedan 2020

Caroline Wall

Legitimerad psykolog sedan 2017

Richard Steinhoff

Legitimerad psykolog sedan 2014

Beatrice Eldh

Legitimerad psykolog sedan 2020

Jonna Jurefors

Legitimerad psykolog sedan 2017

Emelie Blad

Legitimerad psykolog sedan 2018