Mindlers psykologer erbjuder Föräldrastöd

Föräldrastöd erbjuds till föräldrar som behöver stöd och råd kring sitt barn. Vanliga problemområden är sömn, konflikter eller att barnet inte trivs i skolan eller förskolan, men också om det finns oro kring andra tecken på psykisk eller fysisk ohälsa hos barnet. På den här sidan kan du läsa mer om vad föräldrastöd är och hitta psykologer som kan hjälpa dig.

Mindler är Sveriges största digitala psykologmottagning. Vi är en del av primärvården vilket innebär att ett samtal med någon av våra psykologer kostar som ett vanligt vårdbesök.