Föräldrastöd

Föräldrastöd erbjuds till föräldrar som behöver stöd och råd kring sitt/sina barn.

Mindlers psykologer guidar dig igenom föräldrastöd – vi finns här om du behöver hjälp.

Skribent: Emelie Blad – Legitimerad psykolog.

Mindler föräldrastöd illustration

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Nedan ser du psykologer hos Mindler som arbetar med Föräldrastöd

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad innebär föräldrastöd?

Föräldrastöd är det stöd som ges till en förälder som kämpar på olika sätt i sitt föräldraskap. Det kan handla om att föräldern upplever svårigheter i relationen eller situationer som har med sitt/sina barn att göra, och önskar stöttning och vägledning för att kunna hantera situationen bättre. Till skillnad från familjerådgivning, där hela familjen inkluderas, så riktas insatsen vid föräldrastöd enbart till föräldern eller föräldrarna. Här på Mindler erbjuds föräldrastöd som en form av terapi, där du som förälder får behandling för att hantera tuffa känslor, tankar och situationer med hjälp av en psykolog.

Vilka kriterier som förälder måste man uppnå för föräldrastöd?

För att ha bäst nytta av föräldrastöd så bör du som förälder ha ett eget lidande som kommer från situationer i föräldraskapet. Det kan exempelvis vara egen oro för ditt barn, ångest över situationer som sker er emellan eller en stress över att få föräldraskapet att gå ihop.

Vägar att få föräldrastöd statligt eller privat

Det finns flera metoder och mottagningar som erbjuder föräldrastöd. Är ditt barn under 6 år så kan du i många regioner få föräldrastödssamtal hos en föräldra- och barnhälsovårdspsykolog via BVC. Prata med din BVC-sköterska för att få mer information.

Är ditt barn mellan 6 och 18 år och får hjälp via BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) har även du rätt att få föräldrastöd från samma mottagning. På så sätt kan BUP få en helhetsbild över problematiken och med kunskap om barnets svårigheter även kunna stötta dig i föräldraskapet.

Många kommuner erbjuder familjerådgivning och föräldrastöd inom kommunal regi. Kika på din kommuns webbplats för att se vad som erbjuds där du bor.

Hos Mindler kan du få föräldrastöd online via vår föräldrastödsbehandling. Tillsammans med en av våra psykologer och vårt IKBT-program med inriktning föräldrastöd får du utökad kunskap, stöttning, strategier och verktyg för att stärka din relation med ditt barn.

Hur kan en psykolog på Minder hjälpa dig som förälder?

På Mindler har vi många psykologer som är inriktade på barns utveckling och föräldraskap, och flera av våra psykologer har tidigare arbetat som barnpsykologer. Hos oss kan du som förälder boka en bedömning, för att se om vår behandling skulle kunna hjälpa dig att stärka din relation med ditt barn.

Hur kan jag hjälpa mitt barn vid olika diagnoser?

Att vara förälder är tufft, och det kan vara extra utmanande att vara förälder till ett barn som lider av egna svårigheter. Idag har vi blivit allt bättre på att både uppmärksamma och utreda barn med psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska funktionshinder.

Har ditt barn en adhd– eller add-diagnos så har barnet rätt till behandling och medicinering via BUP. Du som förälder har då rätt till föräldrastöd från samma mottagning. Det är även hos BUP både du och barnet får stöd om barnet lider av depression (nedstämdhet), ångest och/eller panikångest, fobier av olika slag, aggressionsproblematik, skolvägran eller annan psykisk ohälsa. Har ditt barn en diagnos inom autismspektrat så har barnet rätt till behandling och stöd via Habiliteringen, där även du som förälder har rätt till föräldrastöd.

Hur kan jag få hjälp när mitt barn stöter bort mig?

Det är vanligt att barn i perioder distanserar sig från sina föräldrar. I vissa fall kan det vara ett sunt uttryck för gränssättning och/eller en ökad självständighet, medan det i andra fall kan bero på ett försämrat mående och svårigheter att själv be om hjälp. Hör av dig till din barnavårdscentral eller din lokala vårdcentral om du önskar stöd.

Hur påverkas barn av föräldrar som har psykiska problem eller missbruksproblematik?

Om du som förälder lider av psykisk ohälsa, beroende eller missbruk är det av extra vikt att ditt barn får stöd utifrån. Barn är duktiga på att hålla ut och hålla ihop när det krävs, men det innebär inte att de inte påverkas när en förälder mår dåligt. Se till att ditt barn har tillgång till en trygg vuxen utanför den psykiska ohälsan, som kan hjälpa barnet bära på de tunga känslor som kan tillkomma en tuff hemsituation.

Vet du inte hur du ska hjälpa ditt barn?

Om ditt barn vill ta kontakt själv finns flera ideella organisationer som kan ge stöd. Exempel på dessa:

Skriven av Emelie Blad – Legitimerad psykolog hos Mindler