Vad är Mindler?

Mindler är Sveriges största digitala psykologmottagning. På den här sidan kan du läsa om vår vision och hur vi startades.

Varför startades Mindler?

”Vi startade Mindler med visionen om att alla ska ha samma möjlighet till professionell psykologisk vård”

Grundtanken med Mindler är att göra vården för psykisk ohälsa mer jämlik. 1/3 av landets vårdcentraler saknar tillgång till psykologer och på många håll i landet är det i princip omöjligt att få hjälp inom vettiga tidsramar. Idag kan du få professionell hjälp inom 24 timmar oavsett var du befinner dig via Mindler.

250 +

Hos oss arbetar över 250 legitimerade psykologer.

200 000 +

Mer än 200 000 digitala psykologbesök har genomförts i vår app.

4

Vi finns just nu i fyra olika länder.

Rickard Lagerqvist – VD och medgrundare

Rickard Lagerqvist är i grunden läkare men har de senaste åren arbetat som entreprenör. Innan Rickard grundade Mindler startade han bland annat blodprovtagningstjänsten Werlabs samt vårdbemanningsföretaget Colivia.

Vad är din vision med Mindler?
Vi vill tillgängliggöra den bästa möjliga vården för psykisk ohälsa för hela världen och få fler att söka hjälp för sina problem. En av ambitionerna med Mindler har alltid varit att bryta ned de stigman som är relaterade till psykisk ohälsa. Jag är nöjd när det anses lika självklart att träffa en psykolog som det är att gå till sin läkare.

Vilken företagskultur eftersträvar ni?
Vi arbetar varje dag för att bli Sveriges bästa arbetsgivare för psykologer. Att arbeta som psykolog hos Mindler är ett modernt sätt att arbeta. Vi erbjuder bland annat sex timmars arbetsdag, flexibla arbetstimmar och möjligheten att arbeta på distans.

En digital vårdgivare som räddat liv sedan 2018

Mindler är en digital vårdgivare som har räddat liv sedan 2018. Vi startade Mindler med visionen att alla ska få möjligheten att träffa en psykolog på lika villkor; oavsett var man bor eller vilka ekonomiska förutsättningar man har. Idag arbetar över 250 legitimerade psykologer hos oss och sedan starten har vi hjälpt tusentals människor att få en professionell kontakt, helt utan väntetider och till vanlig patientavgift. Idag är vi Sveriges största digitala psykologmottagning.

”Vi strävar efter en jämlik och rättvis vård för psykisk ohälsa”

44 procent av alla sjukskrivningar i Sverige beror på psykisk ohälsa. Sammantaget kostar detta samhället mellan 77 och 100 miljarder kronor varje år – men trots att nästan en tredjedel av primärvårdsbesöken berör psykisk ohälsa är det bara runt tre till fyra procent som får träffa en psykolog för bedömning och behandling enligt nationella och internationella riktlinjer. En tredjedel av landets vårdcentraler saknar dessutom psykolog överhuvudtaget. Detta betyder alltså att var någonstans i landet du bor kommer att bestämma om du får träffa en psykolog. Detta har vi på Mindler ändrat.

Vi är en digital tjänst genom vilken du som upplever psykiska besvär snabbt och enkelt kan boka ett videobesök med en legitimerad psykolog hemifrån, genom din smartphone eller surfplatta. Ditt digitala besök med psykolog omfattar bedömning, utredning och behandling av psykisk ohälsa på dina villkor. Vi garanterar psykologtid inom 24 timmar, det kostar alltid 100 kronor och om du har frikort är det kostnadsfritt.

Professionell hjälp i kombination med den digitala tekniken är vår modell för att kunna ge människor den bästa möjliga hjälpen vid psykisk ohälsa.