Trygg psykologisk hjälp direkt i mobilen

Hos Mindler arbetar över 100 legitimerade psykologer. Vi är en tjänst för dig som vill träffa en psykolog via videosamtal i mobilen. Besöken sker via direktsamtal i vår app. Tjänsten är landstingssubventionerad och kostar därför endast 100 kronor per besök. Om du har frikort betalar du ingenting. Oftast får du träffa en psykolog samma dag som du söker hjälp. Alla våra psykologer är legitimerade KBT psykologer.

 

Det ska vara enkelt att träffa en psykolog

 

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till dagens sjukskrivningar – men trots att många mår dåligt är det få som får träffa en psykolog. Det vill vi på Mindler ändra på.

– “Om du mår dåligt kan du med Mindler snabbt boka ett videomöte med en psykolog för bedömning, utredning och behandling – var du än befinner dig“, Rickard Färdig, vd och grundare av Mindler.

De flesta svenskar drabbas någon gång i livet av psykisk ohälsa – och oavsett om det gäller stress, nedstämdhet eller oro som inte vill ge vika kan professionell hjälp i ett tidigt skede förhindra en negativ utveckling.

I dag mår tusentals svenskar psykiskt dåligt och 44 procent av dagens sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa. Sammantaget kostar detta samhället mellan 77 och 100 miljarder kronor varje år – men trots att nästan en tredjedel av primärvårdsbesöken rör psykisk ohälsa är det bara runt tre till fyra procent som får träffa en psykolog för bedömning och behandling enligt nationella och internationella riktlinjer.

Vi vill erbjuda en ökad tillgång till professionell hjälp

Rickard Färdig är psykolog och grundare av företaget Mindler. Han och hans medgrundare såg hur behovet av professionell hjälp ökade och ville göra det enkelt att få träffa en psykolog i ett tidigt skede.

– Dagens vård räcker inte till; trots att många människor behöver prata med en psykolog är det nästan en tredjedel av landets vårdcentraler som saknar en psykolog, vilket gör hjälpen relativt otillgänglig för många.

Vi vill erbjuda en lösning på detta problem och därför har vi skapat appen Mindler som du enkelt laddar ner från Appstore eller Google Play. Det är en digital tjänst genom vilken du som upplever psykiska besvär snabbt och enkelt kan boka ett videobesök med en legitimerad psykolog hemifrån, genom din smartphone eller surfplatta. Ditt digitala besök med psykolog omfattar bedömning, utredning och behandling av psykisk ohälsa på dina villkor.

Psykologbesök med Mindler är landstingssubventionerat

Besöket är frikortsgrundande och offentligtfinansierat genom vårdvalet.

Psykologbesök i vår app är subventionerat av landstinget och kostar därför endast 100 kronor per besök. Besöken är även frikortsgrundande , det vill säga; Du betalar 100 kronor per besök tills att du totalt har betalat 1100 kronor. Därefter är det kostnadsfritt. Har du redan ett frikort betalar du ingenting.

Att träffa en psykolog online med Mindler innebär att du slipper vårdköerna som ofta gäller på vårdcentralen, oftast får du träffa en psykolog samma dag som du söker hjälp. Du slipper även de höga priser som ofta gäller på privata mottagningar.

Hur fungerar Mindler?

Du kommer igång med Mindler genom dessa enkla steg:

  1. Ladda ner Mindler appen på Google Play eller Appstore.
  2. Logga in i appen med BankID och skapa ett konto.
  3. Boka ditt besök och betala med dit bankkort.
  4. Svara på några korta frågor om hur du mår.
  5. När det är dags för mötet träffar du din psykolog över videolänk. Du får en påminnelse över sms

Efter mötet kan du i samråd med psykologen boka in ytterligare besök eller komma överens om att kontakten avslutas. Vid behov kan du dessutom bli vidareremitterad.

Boka in en tid redan i dag – här laddar du ner Mindler

 

Då behovet av psykiskt stöd och professionell hjälp är så pass stort tror vi att vår tjänst har stor potential att både hjälpa de som annars kanske inte fått träffa en psykolog – och samtidigt spara på samhällets resurser.

– Vi startade Mindler med visionen att alla ska få möjligheten att träffa en psykolog på lika villkor; oavsett var man bor eller vilka förutsättningar man har. Professionell hjälp i kombination med den digitala tekniken är vår modell för att kunna ge människor den bästa möjliga hjälpen vid psykisk ohälsa.


www.mindler.se