En digital vårdgivare som har räddat liv sedan 2018

Mindler är en digital vårdgivare som har räddat liv sedan 2018. Vi startade Mindler med visionen att alla ska få möjligheten att träffa en psykolog på lika villkor; oavsett var man bor eller vilka ekonomiska förutsättningar man har. Idag arbetar över 300 legitimerade psykologer hos oss och sedan starten har vi hjälpt tusentals människor att få en professionell kontakt, helt utan väntetider och till vanlig patientavgift. Idag är vi Sveriges största digitala psykologmottagning.

”Vi strävar efter en jämlik och rättvis vård för psykisk ohälsa”

44 procent av alla sjukskrivningar i Sverige beror på psykisk ohälsa. Sammantaget kostar detta samhället mellan 77 och 100 miljarder kronor varje år – men trots att nästan en tredjedel av primärvårdsbesöken berör psykisk ohälsa är det bara runt tre till fyra procent som får träffa en psykolog för bedömning och behandling enligt nationella och internationella riktlinjer. En tredjedel av landets vårdcentraler saknar dessutom psykolog överhuvudtaget. Detta betyder alltså att var någonstans i landet du bor kommer att bestämma om du får träffa en psykolog. Detta har vi på Mindler ändrat.

Vi är en digital tjänst genom vilken du som upplever psykiska besvär snabbt och enkelt kan boka ett videobesök med en legitimerad psykolog hemifrån, genom din smartphone eller surfplatta. Ditt digitala besök med psykolog omfattar bedömning, utredning och behandling av psykisk ohälsa på dina villkor. Vi garanterar hela Sveriges befolkning psykologtid inom 24 timmar, det kostar alltid 100 kronor och om du har frikort är det kostnadsfritt.

Professionell hjälp i kombination med den digitala tekniken är vår modell för att kunna ge människor den bästa möjliga hjälpen vid psykisk ohälsa.