Test för psykisk ohälsa

Tillsammans med våra psykologer har vi tagit fram ett antal olika test. Testen ger en indikation om du borde söka hjälp för olika typer av psykologiska tillstånd. Du finner dem nedan.

illustration-anxiety-4 3