Test för ångest

Här är ett självskattningstest för ångest. Resultatet är inte en diagnos, utan en indikation om hur svåra symtom du upplever. För en diagnos krävs en bedömning av en läkare eller psykolog. På Mindler kan du boka ett bedömningssamtal med psykolog för att få hjälp vidare.

Läs mer om ångest.

Under de senaste 14 dagarna, hur ofta har du besvärats av följande problem?

1. Känt dig nervös, ängslig eller väldigt stressad

2. Inte kunnat sluta oroa dig eller kontrollera din oro

3. Oroat dig för mycket för olika saker

4. Haft svårt att slappna av

5. Varit så rastlös att du har haft svårt att sitta still

6. Blivit lätt irriterad eller retlig

7. Känt dig rädd för att något hemskt skulle hända

 

Testet kallas GAD-7 och är framtaget av läkarna Robert L. Spitzer, Janet B.W. Williams, Kurt Kroenke och kollegor, med ett utbildningsanslag från Pfizer Inc.