Test för ångest & GAD

Mindlers självskattningstest för ångest. Resultatet är inte en diagnos, utan en indikation om hur svåra symtom du upplever. För en diagnos krävs en bedömning av en läkare eller psykolog. På Mindler kan du boka ett bedömningssamtal med psykolog för att få hjälp vidare.

Det här testet är för ångest & GAD, läs mer om dessa nedan:

- Läs mer om ångest. - Läs mer om GAD.

illustration-anxiety-4 3

Under de senaste 14 dagarna, hur ofta har du besvärats av följande problem?

1. Känt dig nervös, ängslig eller väldigt stressad

2. Inte kunnat sluta oroa dig eller kontrollera din oro

3. Oroat dig för mycket för olika saker

4. Haft svårt att slappna av

5. Varit så rastlös att du har haft svårt att sitta still

6. Blivit lätt irriterad eller retlig

7. Känt dig rädd för att något hemskt skulle hända