Psykolog och terapi i Malmö

Vi kan hjälpa dig i Malmö

Letar du efter en psykolog som praktiserar i Malmö? Då kan Mindler vara den snabbaste och enklaste vägen till hjälp. Vi är Sveriges största digitala psykologmottagning med över 250 legitimerade psykologer som arbetar hos oss.

  • Videosamtal
  • 250 kr per samtal, frikort gäller
  • Tid inom 24 timmar

Ladda ned appen och boka en tid med någon av våra 250 psykologer redan idag.

Boka ett möteBoka ett möteBoka ett möte

Söker du psykolog i Malmö?

I Malmö finns uppskattningsvis ett hundratal yrkesverksamma psykologer, många av dem är utbildade grannstaden Lund. Om du vill träffa en psykolog digitalt via videosamtal eller chatt kan du göra det via oss på Mindler, oavsett var du bor någonstans i Sverige.

  • Videosamtal
  • Vanlig patient avgift eller frikort
  • Tid inom 24 timmar och ingen remiss krävs

Hitta en psykolog i Malmö för terapi

Söker du en psykolog i Malmö behöver du inte söka länge, i relation till sitt invånarantal finns ett relativt stort antal yrkesaktiva psykologer i staden som är redo att hjälpa dig med terapi.

Ett drygt sextiotal legitimerade psykologer i Malmö finns listade på nätet via sina egna hemsidor. Ett femtiotal av de psykologer som arbetar i Malmö är dessutom anslutna till Sveriges psykologförbund via lokalföreningen Psykologföreningen i Malmö. Men i Malmö finns fler yrkesverksamma psykologer än så då inte alla aktivt praktiserande psykologer är medlemmar i Sveriges psykologförbund.

I Malmö stad arbetar psykologer inom ett flertal olika arbetsfält, däribland elevhälsa, förskola, psykologteam och habiliteringen i Malmö stad. I Malmö finns flera privatpraktiserande psykologer som tar emot i centrum, men i flera olika stadsdelar, däribland Bellevue, Fosie, Fridhem, Rosengård och Bunkeflo, finns också möjlighet att träffa psykolog via privata och landstingsanslutna mottagningar.

Utbildad psykolog i Malmö

I Malmö finns ingen psykologutbildning men den intilliggande studentstaden Lund erbjuder psykologutbildning, en femårig utbildning som omfattar totalt 300 högskolepoäng. Varje år antas ett i runda slängar ett hundratal studenter till psykologprogrammet vid universitetet i Lund. Psykologyrket är populärt och söktrycket på psykologutbildningen i Lund är hårt, under hösten 2017 sökte 3 910 personer de 110 utbildningsplatserna.

Vanliga arbetsområden för psykologer utbildade i Lund är barn- och vuxenpsykiatri, skola och förskola, omsorg och sjukvård samt arbetslivets organisationer. Cirka en tredjedel av psykologerna i Skåne driver eget företag och har privat mottagning i Malmö, Lund och intilliggande orter i Skåne.

Psykologisk forskning i Skåne

På institutionen för psykologi vid lunds universitet pågår en mängd olika forskningsprojekt, bland annat inom områdena kognition, klinisk psykologi, arbets- och organisationspsykologi, neuropsykologi, utvecklingspsykologi och personlighets- och socialpsykologi. Vid Lunds universitet finns också ett antal forskningsnätverk kopplade till psykologi, bland annat ett nätverk för idrotts- och motionspsykologi och ett för forskning kring prestation under stress.

Legitimerad psykolog i Malmö

Efter genomförd utbildning krävs ett års praktisk tjänstgöring som måste ske under handledning innan man får kan ansöka efter att ta psykologlegitimation hos Socialstyrelsen. Efter det är man officiellt en legitimerad psykolog. Socialstyrelsen utfärdar alla landets psykologlegitimationer, även för psykologer i Skåne.

Psykologbristen i Malmö

I början av 2016 publicerades en kartläggning som Sveriges Psykologförbund gjort av psykologbristen i landet. Kartläggningen visade att 37 procent av Skånes vårdcentraler då uppgett att de varken hade en psykolog anställd eller något vårdavtal med en privatpraktiserande psykolog i Skåneregionen.

FAQ:

Vad är Mindler?
Mindler är Sveriges största digitala psykologmottagning. Hos oss kan du träffa en psykolog via videosamtal. Vi har över 250 legitimerade psykologer som arbetar hos oss och därför kan vi garantera dig en psykologtid inom 24 timmar. För dig som bor i Malmö och vill träffa en psykolog på primärvårdsnivå är Mindler ett digitalt alternativ till din lokala vårdcentral.

Fakta om Malmö:

Län: Skåne län
Befolkningsmängd: 347 949 (2020)
Kommun: Malmö kommun

Var kan du som lider av psykisk ohälsa i Malmö vända dig?

Organisationer:

Akut hjälp:

  • 112
  • 1177 Vårdguiden på telefon
  • Socialtjänsten

Läs mer på Malmö kommuns hemsida