Lär dig mer om ångestsyndrom

På den här sidan kan du läsa mer om ångestsyndrom.

Mindler är Sveriges största digitala psykologmottagning. Vi är en del av primärvården vilket innebär att ett samtal med någon av våra psykologer kostar som ett vanligt vårdbesök.

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 250 kronor (eller frikort)
  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram

Ladda ner appen och boka ett samtal med någon av våra 250 psykologer redan idag. Vi garanterar dig en tid inom 24 timmar.

Boka ett möteBoka ett möteBoka ett möte

Sök behandling för ångestsyndrom

I den här artikeln beskriver vi vad ångestsyndrom är, hur det behandlas och vart du kan vända dig för hjälp.

Lider du av ångestsyndrom? Kom ihåg att hos Mindler kan du behandla ångestsyndrom hos en legitimerad psykolog genom KBT. Detta sker via genom videosamtal. Vår tjänst är knuten till landstinget och ett 25-minuters videosamtal i vår app kostar endast 250 kronor. Frikort gäller och du behöver inte vänta mer än 24 timmar innan du får hjälp. Följ dessa enkla steg: Ladda hem appen nedan, välj mellan lediga tider och boka. Må inte dåligt i onödan, sök hjälp idag!

Vad är ångestsyndrom?

Ångestsyndrom är egentligen ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar relaterade till ångest. Ångestsyndrom kallas även för sjuklig ångest och nedan förklarar vi vad detta är, på vilka sätt det kan ge sig uttryck samt hur man går tillväga för att behandla det.

”Ångest är inte farligt men om det börjar styra ditt liv är det dags att göra något åt det”

Ångest är något som är naturligt och i sig själv helt ofarligt men kan kännas oerhört skrämmande. Det är något som finns hos alla människor men i olika grad och intensitet. Man kan till exempel uppleva det som en reaktion på en obehaglig upplevelse. Om ångesten däremot är något som börjar styra ditt liv kan du lida av så kallad ångestsyndrom eller sjuklig ångest. Exempel på ångestsyndrom är:

GAD – Generaliserad ångest

GAD eller generaliserat ångestsyndrom ger sig uttryck i att man har en ständig känsla av oro/ångest och svårigheter i att känna sig lugn/koppla av. Det är vanligt förekommande att man har svårigheter att koncentrera sig eller har ihållande tankar av att det kommer hända någon form av katastrof. Ofta hamnar man i en spiral av oro som leder till ältande och grubbel och som i slutändan bara skapar mer oro, snarare än att man finner möjliga lösningar på sina tänkta problem. Oron kan bestå av lite vad som helst men handlar ofta om orostankar kring möjliga framtida scenarier eller grubbel kring sådant som redan hänt.

Paniksyndrom

Paniksyndrom kännetecknas av starka kroppsliga reaktioner. Det kan ofta upplevas som att man håller på att bli galen. Paniksyndrom ger sig uttryck i panikattacker men för att man ska uppfylla diagnosen paniksyndrom ska det röra sig om att panikattackerna är upprepade samt en rädsla för att få nya attacker eller att man förändrar sitt beteende som en följd av dessa. Panikattacker kan ge sig följande uttryck: rädsla att man ska dö eller förlora kontrollen, svettningar eller frossa, svårt att andas, smärtor i bröstet, illamående, overklighetskänslor, hjärtklappning, domningar, stickningar, darrning eller skakning.

Fobi

En fobi innebär en överdriven rädsla för något avgränsat och specifikt. Om du gör allt för att undvika något som du är rädd för och det hindrar dig i din vardag bör du söka hjälp för detta. Vanliga fobier är spindlar, ormar, blod eller trånga utrymmen.

Social ångest

Att ha social ångest innebär att man känner stark ångest i sociala sammanhang, t.ex. kan det finnas en rädsla för att utsätta sig för andra människors uppmärksamhet. Detta innebär ofta att man tenderar att undvika sociala sammanhang

Hur behandlar man ångestsyndrom?

Ångestsyndrom kan behandlas genom kognitiv beteendeterapi samt med läkemedel. När det kommer till läkemedel finns det inte en medicin som fungerar för alla utan det krävs oftast att man provar sig fram tillsammans med en läkare. KBT eller kognitiv beteendeterapi innebär att arbeta med tankar, känslor och beteenden. Inom KBT förutsätter man att dessa tre hänger ihop och genom att till exempel ändra sina beteenden kan man även ändra sina tankar och känslor.

Hur går det till att behandla ångestsyndrom hos Mindler?

Hos Mindler kan du behandla ditt ångestsyndrom genom kognitiv beteendeterapi (KBT). Detta sker genom videosamtal med en legitimerad psykolog i vår app. Våra psykologer kan inte skriva ut mediciner utan detta måste ske genom en läkare.

Alla som arbetar med behandling hos Mindler är legitimerade psykologer, undrar du över vad skillnaden är mellan en psykolog och en psykoterapeut?

Senast uppdaterad: 2022.11.23