Mindlers skribenter

En del av Mindlers vision är att avstigmatisera psykisk ohälsa. Därför är det viktigt för oss att sprida korrekt information om diagnoser, behandlingsformer och psykiska tillstånd. Nedan kan du läsa mer om våra skribenter. 

Emelie Blad - Legitimerad psykolog hos Mindler

Emelie Blad

 • Legitimerad psykolog sedan 2018.
 • Studerat vid psykologiska institutionen vid Stockholms Universitet.
 • Arbetslivserfarenhet: Barn- och ungdomspsykiatri (BUP), Föräldra- och barnhälsovård (BHV).
 • Utbildad inom kognitiv beteendeterapi (KBT), Interpersonell psykoterapi (IPT) och Integrative Behavioural Couple Therapy (IBCT).

Idag arbetar Emelie främst emotionsfokuserat med KBT. Hon har god erfarenhet av stöd vid föräldrablivande, problem i parrelationen, vid depression och under andra tuffa skeden av livet. Emelie jobbar även som teamledare och med den interna fortbildningen.

Rebecka Dahlgren - legitimerad psykolog på Mindler

Rebecka Dahlgren

 • Legitimerad psykolog sedan 2019
 • Studerat psykologprogrammet vid Uppsala Universitet.
 • Arbetslivserfarenhet: Primärvård och vuxen psykiatri. 
 • God erfarenhet av fobier, social ångest och psykiatriska funktionsvariationer.

Idag jobbar Rebecka med både psykologisk behandling och neuropsykiatriska utredningar på Mindlers mottagning. Utöver de traditionsenliga psykologuppgifterna tycker Rebecka särskilt om att skriva och berätta om psykisk ohälsa i olika sammanhang, bland annat på Mindlers egna digitala forum.

Kajsa Bergwall Mindler

Kajsa Bergwall

Idag arbetar Kajsa som teamledare på Mindler och stöttar psykologerna i deras kliniska arbete.

Linnea Sidbrandt - legitimerad psykolog hos Mindler

Linnea Sidbrandt

Linnea arbetar gärna med ångesttillstånd av olika slag, som posttraumatiskt stressyndrom, generaliserat ångestsyndrom och social ångest.

Frilansskribenter

Ingen profilbild - tidigare skribent hos Mindler

Oskar Ståhl

 • Frilansskribent
Ingen profilbild - tidigare skribent hos Mindler

My Larsson

 • Frilansskribent
Ingen profilbild - tidigare skribent hos Mindler

Christoffer Björklund

 • Frilansskribent