KBT – kognitiv beteendeterapi

Intresserad av KBT-terapi? Mindler erbjuder KBT genom samtalsterapi och övningar i appen (IKBT). Boka ett samtal eller läs mer nedan.

Mindler onlinepsykolog illustration

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

 • Ingen väntetid

 • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

KBT är terapi

KBT är en förkortning av kognitiv beteendeterapi. KBT är ett samlingsnamn för den terapi som fokuserar på tankar, känslor och beteenden:

 • Kognitiv innebär tänkande, lärande, minne. 

 • Beteende är våra handlingar och reaktioner.

 • Terapi betyder behandling.

Kognitiv beteendeterapi

Ordet kognitiv innebär sådant som har att göra med våra intellektuella funktioner – som vårt tänkande, att ta in information och lära sig något – och vårt minne. Beteende syftar på våra handlingar och reaktioner, alltså vad vi gör och hur vi agerar i en situation. Terapi betyder behandling. Ordet kommer kommer från grekiskans therapeia som betyder vård, kur eller behandling. Ofta syftar man på samtalsinriktad behandling när man pratar om terapi.

Hur fungerar kognitiv beteendeterapi (KBT)?

KBT är en terapiform som används vid olika problem och svårigheter. Syftet är att du ska upptäcka tankemönster och beteenden som får dig att må dåligt, och börja träna på att förändra dem.

Grunden i KBT är inlärningsteori. Enligt den lär vi oss hur vi ska tänka och bete oss i olika situationer och hur vi ser på oss själva. Det innebär att vi också kan lära in nya sätt att möta våra tankar och känslor.

Tankar, känslor och beteenden påverkar varandra och i KBT arbetar vi med alla tre delar. Genom att samla in information om hur du har det just nu får du mer kunskap om vilka förändringar du behöver göra för att förbättra ditt mående. I våra behandlingar går vi igenom flera tekniker som kan hjälpa dig på vägen. Det viktiga är inte att du blir bra på alla, utan att du hittar de strategier som fungerar för dig.

Kortfattat går KBT ut på att analysera besvären och utifrån analysen hitta en lösning. Vi behöver förståelsen för att kunna genomföra förändringar, så att vi inte genomför förändringar som inte hjälper.

Besvär som kan behandlas med KBT

KBT kan hjälpa om du lider av besvär som

För att veta vilken typ av behandling som passar just dig och dina besvär behöver du få en bedömning av en läkare eller psykolog. Du behöver inte veta exakt vad du vill ha behandling för innan du bokar ett möte hos Mindler.

Vi inleder alltid med bedömningssamtal, där du får berätta hur du mår och vad du söker hjälp för. Sedan avgör psykologen om Mindler är rätt behandlingsalternativ för dig. Boka ett första möte, så hjälper våra psykologer dig vidare.

Hur går en KBT-behandling till?

En KBT-behandling kan se lite olika ut för olika personer, men det finns några verktyg och metoder som är särskilt vanliga inom KBT. Vilka tekniker, strategier och verktyg som ingår i en KBT-behandling varierar beroende på problemområde. De behandlingsmetoder som nästan alltid finns med är att

 • förstå och hantera tankar, känslor och beteenden

 • samla och analysera information

 • närma sig det som är obehagligt

 • testa nya beteenden.

Genom att du lär dig mer om hur vi människor fungerar, hur dina besvär utvecklas och vad som gör att de inte försvinner, kan du förstå dina egna problem. Då blir det lättare att se vad du behöver förändra för kunna hantera problemen. Konkret kan det handla om att läsa om vad depression eller ångest är, och samla information om dig själv. Det kan du till exempel göra genom att fylla i formulär, föra dagbok eller registrera dina upplevelser.

KBT-övningar

För att KBT ska vara effektivt krävs en betydande arbetsinsats från din sida. Du får ta del av en hel del information och du får jobba med olika övningar. Informationen ger dig ökad förståelse för dig själv och dina problem. Med hjälp av informationen kan du kartlägga dina tankar, känslor och beteenden och upptäcka vad som hindrar dig från att leva det liv du vill leva.

Övningarna har så klart olika syften men gemensamt är att de låter dig träna på att bryta invanda beteendemönster för att skapa en långsiktig positiv förändring. För att behandlingen ska ha effekt är det viktigt att du gör övningarna. Här är några exempel på KBT-övningar:

 • Livskompassen – hjälper dig sätta mål för behandlingen och komma fram till vad som är viktigt för dig inom olika områden i livet.

 • Kartlägg dina beteenden – lär dig hur dina beteenden påverkas av dina känslor.

 • Omforma tanken – lär dig att skapa distans till dina tankar. 

 • Identifiera vad du kan kontrollera – gör det lättare för dig att fokusera på det du kan förändra och acceptera det du inte kan förändra.

 • Tvåminutersregeln – hjälper dig att bryta din oro och skingra dina tankar.⁣⁣⁣⁣

Beteendeanalys och situationsanalys

Inom KBT är det vanligt att du får kartlägga dina tankar, känslor och reaktioner i olika situationer för att lättare kunna visualisera vad du tänker, känner och gör. Sedan analyserar du och din psykolog ditt beteende för att finna mönster, och på så sätt ta reda på vad det är som får dig att må dåligt. Det är först när du vet vad som får dig att må dåligt som du kan börja göra förändringar för ett bättre mående! Den här typen av analys kan även kallas funktionell analys.

KBT-terapeut

Om du behöver någon att prata med kan du vända dig till en terapeut eller en psykolog. Det krävs en legitimation för att få kalla sig psykolog i Sverige, men inte för att få kalla sig terapeut. Det betyder att vem som helst egentligen kan kalla sig för terapeut – så var noga med att den du väljer att prata med är seriös. Läs mer om skillnaderna mellan en terapeut och en psykolog.

Alla Mindlers psykologer jobbar med KBT och har legitimation från Socialstyrelsen, vilket innebär att du kan känna dig trygg med att du får professionell vård via Mindler.

En legitimerad psykolog med KBT-inriktning har genomgått psykologprogrammet, som är en fem år lång universitetsutbildning, samt en KBT-inriktad terapeutisk utbildning. Efter godkänd psykologexamen ska psykologen dessutom ha genomfört en ett år lång PTP-tjänstgöring. PTP står för “praktisk tjänstgöring för psykologer” och kan jämföras med läkarnas AT-tjänst. Därefter söker psykologen om legitimation hos Socialstyrelsen

KBT online

Att träffa en psykolog online är ett enkelt och smidigt alternativ till att söka hjälp på en fysisk mottagning. Det är många som avstår från att söka hjälp på grund av att det känns som ett alltför stort steg att besöka en mottagning. Om du söker hjälp via en vårdcentral får du oftast inte träffa en psykolog på en gång, utan måste först träffa en läkare som ger dig en remiss till en psykolog. Internetbaserad KBT är därför ett bra alternativ för dig som vill sätta igång med din behandling direkt. Sedan slutet av 1990-talet har effekterna av internetbaserad KBT undersökts i flera studier. Resultaten visar att det fungerar lika bra som traditionell KBT med fysiska möten.

Förutom att sänka trösklarna till att söka hjälp ökar även online-KBT utbudet på en nationell nivå. En av grundtankarna bakom Mindler är att alla ska kunna få hjälp, oavsett om du bor i en miljonstad eller på någon mindre ort. Du behöver dessutom inte ta en paus i din behandling om du åker utomlands utan kan fortsätta terapin på din semester.

Med Mindler kan du träffa en legitimerad KBT-psykolog online. Besöket bokar du enkelt i appen, utan väntetid. Mer information om hur tjänsten fungerar, betalning och användarvillkor finner du under frågor och svar.

KBT vid olika psykiska besvär

- KBT för depression. - KBT för ångest. - KBT för panikångest. - KBT för stress. - KBT för sömnproblem. - KBT för OCD & tvångstankar. - KBT vid utmattningssyndrom. - Traumafokuserad KBT vid PTSD - KBT vid social ångest - KBT för hälsoångest

KBT i primärvården

Mindler är en del av primärvården, och kan därför behandla mild till måttlig psykisk ohälsa. Psykologen börjar alltid med en bedömning för att fastställa om Mindler är rätt behandlingsalternativ.

Vad är priset på en KBT-behandling?

Inom primärvården betalar man endast patientavgift. Med Mindler, som är den del av primärvården, kostar det därför alltid 100 kr och är kostnadsfritt med frikort! Med en privat psykolog eller mottagning är priset minst 800 kronor per tillfälle.