Lär dig mer om KBT

På den här sidan kan du läsa mer om KBT. På Mindler arbetar 250 legitimerade KBT-psykologer som du kan träffa direkt i din telefon. Vi har även ett stort antal internetbaserade KBT-program som du kan arbeta med i vår app.

Mindler är Sveriges största digitala psykologmottagning. Vi är en del av primärvården vilket innebär att ett samtal med någon av våra psykologer kostar som ett vanligt vårdbesök.

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 250 kronor (eller frikort)
  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram

Ladda ner appen och boka ett samtal med någon av våra 250 psykologer redan idag. Vi garanterar dig en tid inom 24 timmar.

Boka ett möteBoka ett möteBoka ett möte

Vad är kognitiv beteendeterapi (KBT)?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för terapi där behandlingar fokuserar på tankar, beteenden och känslor. KBT används vid många olika problem och svårigheter. Syftet är att du ska upptäcka tankemönster och beteenden som får dig att må dåligt och börja träna på att förändra dem.

Grunden i KBT är inlärningsteori. Enligt teorin lär vi oss hur vi ska tänka och bete oss i olika situationer och vi lär oss hur vi ser på oss själva. Det innebär att vi kan lära in nya sätt att möta våra tankar och känslor.

Hur går KBT till?

Mindlers behandlingar kan se olika ut beroende på vem du är och vilka besvär du har. Även om behandlingarna är individuella finns det några verktyg och metoder som är särskilt vanliga i KBT. Här går vi kortfattat igenom dem och ger en överblick över de vanligaste metoderna för att genomföra hjälpsamma förändringar.

Vilka metoder, tekniker, strategier och verktyg som finns i en behandling varierar beroende på problemområde. Vissa gemensamma beståndsdelar finns dock nästan alltid med:

– Att samla och analysera information.
– Att genomföra experiment.
– Att närma sig det som är obehagligt.
– Att förstå och hantera tankar, känslor och beteenden.

Genom att lära oss mer om hur vi människor fungerar, hur olika besvär utvecklas och vad som gör att problemen inte försvinner kan vi få förståelse för våra egna problem. Då blir det lättare att se vad vi behöver förändra för kunna hantera problemen. Konkret kan det handla om att du läser om vad depression eller ångest är, men även att du samlar information om dig själv. Det kan du till exempel göra genom att fylla i formulär, föra dagbok eller registrera dina upplevelser.

Tankar, känslor och beteenden påverkar varandra och i KBT arbetar vi ofta med alla tre delar. Genom att samla in information om hur det är för dig får du mer kunskap om vilka förändringar du behöver göra för att förbättra ditt mående. I våra behandlingar går vi igenom flera olika tekniker som kan hjälpa dig på vägen. Det viktiga är inte att du blir bra på alla utan att du hittar strategier som fungerar för dig.

Kortfattat går KBT ut på att analysera besvären och utifrån analysen hitta en hjälpsam lösning. Vi behöver förståelsen för att kunna genomföra förändringar, annars riskerar vi att genomföra förändringar som inte blir hjälpsamma för dig. Sedan slutet av 1990-talet har effekterna av internetbaserad KBT (IKBT) undersökts i flera studier. Resultaten visar att IKBT fungerar lika bra som traditionell KBT med fysiska möten.

Vilka IKBT-behandlingar och program finns?

I appen hittar du både hela behandlingar och kortare fristående program. Behandlingarna är framtagna för särskilda problem, som depression och social ångest. Om du har fått en diagnos eller känner igen dig i något av de problem som vi har behandlingar för rekommenderar vi att du använder behandlingen. En behandling består av flera program och målsättningen är att du arbetar igenom ett program i veckan. När du är klar med ett program fortsätter du med nästa. Det innebär att en behandling oftast tar 7–12 veckor att genomföra.

Om du inte känner igen dig i de problem som vi har en behandling för kanske något av våra fristående program passar dig bättre. I de fristående programmen fokuserar du på ett mer avgränsat område. Tanken är att du ska använda programmen utifrån din egen livssituation och för de besvär du upplever.

Du kan arbeta med både behandlingar och program på egen hand eller tillsammans med en psykolog.

Vad kostar KBT?

Priset är i regel detsamma som för andra terapiformer som bedrivs av legitimerade psykologer. Med en privat psykolog eller mottagning ligger priset sällan lägre än 800 kronor per tillfälle. Med Mindler kostar det alltid 250 kr per samtal och är kostandsfritt med frikort.

Vad innebär det att vara en legitimerad psykolog med KBT-inriktning?

Vi har över 250 legitimerade psykologer med KBT-inriktning anslutna till tjänsten vilket innebär att vi är en av Sveriges största arbetsgivare för psykologer. Att vara en legitimerad psykolog med KBT-inriktning innebär dels att man har genomgått psykologprogrammet, vilket är en fem år lång universitetsutbildning, dels att man inom ramen för psykologprogrammet har gått en KBT-inriktad terapeutisk utbildning. Det innebär också att efter godkänd psykologexamen ska psykologen även ha genomfört en ettårig lång PTP-tjänstgöring. PTP står för “praktisk tjänstgöring för psykologer” och kan jämföras med läkarnas AT-tjänst. Därefter söker psykologen om legitimation hos Socialstyrelsen. Alla våra psykologer har en skyddad legitimation från Socialstyrelsen vilket innebär att du kan känna dig trygg med att du får professionell vård via Mindler.

KBT på nätet vs. fysisk mottagning

Att träffa en psykolog online är ett enkelt och smidigt alternativ till att söka hjälp på en fysisk mottagning. Det är många som avhåller sig från att söka hjälp på grund av att det känns som ett alltför stort steg att besöka en mottagning. Om du söker hjälp via en vårdcentral får du som oftast inte träffa en psykolog på en gång utan du måste först träffa en läkare som ger dig en remiss till en psykolog. Online-KBT är därför ett oerhört enkelt alternativ för dig som vill sätta igång med din behandling på en gång.

Förutom att sänka trösklarna till att söka hjälp ökar även online-KBT utbudet på en nationell nivå. En av grundtankarna bakom Mindler är att alla ska kunna få hjälp, oavsett om du bor i en miljonstad eller på någon mindre ort. Du behöver dessutom inte ta en paus i din behandling om du åker utomlands utan kan fortsätta terapin på din semester.

Skulle du däremot föredra att träffa en psykolog på en fysisk mottagning så har Mindler en mottagning i centrala Stockholm.

KBT online med Mindler

Med Mindler kan du träffa en legitimerad KBT-psykolog online. Besöket bokar du enkelt i appen. Mindler garanterar dig en psykologtid inom 24 timmar. Mer information om hur tjänsten fungerar, betalning och användarvillkor finner du under frågor och svar.

Senast uppdaterad: 2022.12.24

Författare: Kajsa Berwall

Granskad av: Mindlers Psykologer