KBT vid OCD & tvångstankar

KBT är en effektiv terapi för besvär med tvångstankar.

Hos Mindler får du tillgång till psykolog och våra egenskrivna KBT-behandlingar. Du arbetar med IKBT helt i egen takt mellan samtalen med din psykolog. Din psykolog skräddarsyr din IKBT-behandling utifrån övningar som passar dig. Ett psykologsamtal kostar 100 kr och all IKBT är kostnadsfri.

Skribent: Emelie Blad - legitimerad psykolog.

OCD

Hur fungerar KBT-terapi för OCD?

En KBT-behandling för OCD-och tvångstankar görs oftast i flera steg.

1. Det första steget handlar alltid om att lära känna dina tvångsymtom och förstå den bättre. Det görs genom att fullt ut kartlägga din individuella problembild: vilka svårigheter som din OCD utgörs av, samt i vilka situationer dessa gör sig tillkänna. 

2. Nästa steg handlar om att öva sig på att utsätta dig för situationer som brukar trigga tvången, och öva på att stå emot impulserna att följa dem.

3. Steg tre handlar om att ta hjälp av anhöriga för att fortsätta öva på att hantera situationer och stå emot tvångsimpulserna.

4. I steg fyra hjälper din psykolog dig att fylla ditt liv med aktiviteter som du gillar, för att kunna leva det liv du vill leva. 

5. Slutligen gör ni tillsammans en vidmakthållandeplan för att kunna hantera bakslag och återfall, och för att säkerställa att du har rätt verktyg för att fortsätta din resa på egen hand.

Psykologkontakt

Psykologen är din handledare genom behandlingen. Det är du som gör jobbet - men psykologen håller dig i handen hela vägen och hjälper dig igenom de utmanande perioderna. Rent konkret så kan en beskriva det så att psykologen håller i ramarna. Hen hjälper dig att kartlägga och förstå, att hålla struktur samt ger dig övningar mellan varje psykologbesök för att du skall kunna utvecklas och övervinna din OCD.

Internet kbt (IKBT)

IKBT är ditt och psykologens bästa verktyg. Psykologen väljer ut relevant IKBT-program som du får jobba med, som är i linje med vad du behöver för att må bättre. Övningarna skiljer sig ofta vecka till vecka beroende på vad ditt nästa steg är. 

Mindlers IKBT-program för att hantera tvång

Vår IKBT-behandling för OCD är 8 delar. Genom varje del vägleds du genom olika steg som hjälper dig att bättre förstå dina tvång samt verktyg för att hantera den. Varje del innehåller nya övningar som utmanar dig och lär dig nya viktiga färdigheter i hur du hanterar dina symtom.

Nedan ser du IKBT-programmet för OCD.

OCD & tvångstankar IKBT

Ladda ner Mindlers app här för att få tillgång till IKBT.

Är IKBT-programmet anpassat till olika individer?

För att IKBT-behandlingen bättre skall passa dig, så kommer psykologen välja ut de delar som hen bedömer som viktiga för dig. På så vis kan psykologen skräddarsy en IKBT-behandling utifrån din unika problembild.

Hur vanligt är det att KBT-behandlingen hjälper?

En KBT-behandling påbörjas med 1-3 bedömningssamtal. Det är under dessa samtal som du och din psykolog lär känna varandra och du bedömer om det är rätt psykolog för dig. Därefter har ni tillsammans mellan 5-7 behandlingssamtal, där ni tillsammans arbetar aktivt med din OCD. Slutligen har ni 1-3 avslutande och uppföljande samtal, för att ge lite tid efter behandlingen och se att resultaten håller i sig. Hos oss på Mindler är varje samtal 25 eller 10 minuter, där ni har tid att gå igenom utförda övningar i din IKBT och prata om nästa steg. 

Du arbetar med ett IKBT-program mellan varje samtal med din psykolog. En IKBT-övning kan ta allt från 10 minuter, till något som du arbetar med lite hela tiden under en hel vecka. Det är viktigt att veta att du gör IKBT-övningarna för din egen skull - för att må bättre och för att själv lära dig strategier och verktyg om du kommer att ha nytta av livet ut.

Jämförelse av olika terapier för besvär med OCD

Idag finns det flera terapiformer att välja mellan - exempelvis PDT, ACT, MCT och DBT. Alla dessa terapier har olika angreppspunkter. KBT, kognitiv beteendeterapi, är idag en av de terapiformer som har visat sig mest effektiv vid OCD [1].

Kan man bota OCD genom KBT?

Genom KBT så kan du lära dig färdigheter och verktyg som hjälper dig överkomma dina symtom och känna dig helt återställd. Värt att nämna är att har du en gång lidit av besvär med OCD, så finns tyvärr en sårbarhet att återigen falla tillbaka i gamla mönster under kommande påfrestande livssituationer. Därför är det viktigt att du tillsammans med din psykolog gör en noggrann vidmakthållandeplan - för att säkra upp inför framtida utmanande perioder och minska risken för återfall.

Emelie Blad - psykolog och skribent hos Mindler

Emelie har erfarenhet av att behandla patienter med OCD & tvångstankar genom KBT, i kombination med IKBT. Emelie har även varit delaktig i skapandet av flera IKBT-program hos Mindler.

Emelie är legitimerad psykolog och har studerat vid Stockholms universitet.

Emelie Blad - Psykolog Mindler

Källhänvisning:

[1]. Jämförelse av KBT-metoder mot tvångssyndrom - Rättpsykiatristockholm