DBT – Dialektisk beteendeterapi

Mindlers psykologer guidar dig igenom DBT-terapi.

Mindlers psykologer kan inte erbjuda DBT-behandling, vi jobbar enbart utifrån KBT-terapi.

Terapi hos Mindler

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad är DBT?

Dialektisk beteendeterapi, DBT, är en form av psykoterapi som ursprungligen utvecklades för att behandla patienter med emotionell instabilitet. Terapin är en vidareutveckling av KBT (kognitiv beteendeterapi) med ökade inslag av zenbuddhistisk filosofi [1]. DBT visade sig först vara lämplig för personer som har problem med emotionell instabilitet samt, självmordsnära och självskadande personer. Terapin har sen anpassats och visat sig vara verksam för allvarligare former av missbruk, ätstörningar, depression och PTSD.

Det finns flera olika terapier, läs mer om dem här.

Hur skiljer sig DBT & KBT?

Eftersom DBT är en utvecklad form av KBT så innehåller båda psykoterapierna liknande grundstenar. De baserar sig på inlärningsteori och kognitiv teori, där DBT har ett lite tydligare fokus på emotionsteori (det vill säga känslofokus). 

DBT bedrivs oftast på specialistvårdsnivå och i team. Sessionerna och behandlingslängden är många gånger längre och mer omfattande än en traditionell KBT-behandling, eftersom problematiken ofta är mer djupgående. DBT är alltså riktad till en patientgrupp med svårare besvär.

KBT riktar sig till patienter med lindrig till måttlig problematik där behandlingarna sker med krav på självständighet och stort ansvar  på patienten att våga förändra sin tillvaro. Sessionerna kan variera i längd och en behandling sträcker sig oftast mellan 7-10 sessioner. DBT bedrivs tyvärr inte på nätet, men det finns alternativ att genomgå, exempelvis KBT online.

Så fungerar DBT i praktiken

Att påbörja en DBT-behandling är ett omfattande arbete. Du ingår i ett team där du får behandling veckovis, både i grupp och individuellt. I grupp fokuserar du på att hantera och stå ut med starka känslor utan att ta till destruktiva beteenden eller självskada. Du tränar medveten närvaro (mindfulness), sociala färdigheter, känsloreglering och krishantering. Du får även använda beteendeanalys för att få syn på vad i situationerna som triggar starka känslor och impulser att utföra destruktiva beteenden. Behandlingen i stort handlar om:

  • Att lära sig stå ut med starka känslor utan att agera på impulser

  • Att hantera kritiska situationer

  • Att arbeta mot förändring i form av förbättrande av sociala färdigheter 

  • Att lära sig acceptans med mindfulness

Mellan sessionerna har du möjlighet att kontakta din behandlare via telefon eller sms, för att i stunden få hjälp  att avstå från självskada eller självmordsförsök.

Vem bör söka DBT?

Den patientgrupp för vilken DBT har allra starkast vetenskapligt stöd är patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning, självskadebeteende och självmordsbenägenhet. I vissa fall kan DBT även vara behjälpligt för allvarligare former av missbruk, ätstörningar, depression och PTSD. DBT är en insats på specialistvårdsnivå, vilket innebär att den erbjuds som en metod inom psykiatrin eller motsvarande vårdinstans. Är problematiken på lindrig eller måttlig nivå (det vill säga primärvårdsnivå) rekommenderas KBT, (vilket vi på Mindler kan erbjuda).

Källhänvisning:

[1]. Zenbuddhistisk filosofi - so-rummet.se