Lär dig mer om DBT

På den här sidan kan du läsa om DBT – Dialektisk beteendeterapi.

Mindler är Sveriges största digitala psykologmottagning. Vi är en del av primärvården vilket innebär att ett samtal med någon av våra psykologer kostar som ett vanligt vårdbesök.

Våra psykologer kan ej erbjuda DBT-behandling.