Sveriges största digitala psykologmottagning

På den här sidan kan du läsa om DBT – Dialektisk beteendeterapi

Mindler är Sveriges största digitala psykologmottagning och hos oss arbetar flera DBT psykologer.

  • Videosamtal 100 kronor
  • Chatta Kostnadsfritt
  • Arbeta själv med våra IKBT program

 

Vad är DBT?

Dialektisk beteendeterapi, DBT, är en form av psykoterapi som från början utvecklades för att hjälpa självmordsbenägna patienter. Det visade sig snart att metoden även fungerade bra vid behandling av patienter med borderline personlighetsstörning (”emotionellt instabil personlighetsstörning”).

DBT är en kombination av två terapeutiska inriktningar. Den första är KBT, kognitiv beteendeterapi. Den andra utgörs av mindfulness-baserade tekniker med ursprung i zen-buddhism och kristna kontemplativa traditioner.

Grunden i DBT är spänningen mellan motsatser, framför allt mellan förändring och acceptans. KBT-delen av behandlingen hjälper patienterna att åstadkomma förändring, medan mindfulness-delen lär patienterna att acceptera det de inte kan förändra. Det terapeutiska arbetet innebär alltid en rörelse mellan dessa två poler, precis som i vardagslivet.

Mellan varje motsatspar finns alltid en syntes: en kreativ och originell lösning på vad som först såg ut som ett olösligt problem, ungefär som när man blandar blå och gula vattenfärger och i stället får en grön kulör. I DBT söker man efter just synteser. Eftersom borderlinepatienter tenderar att se världen i svart eller vitt är det värdefullt att fråga dem: ”Och var finns syntesen?”. Det vill säga: hur kan vi blanda motsatserna till något konstruktivt och nyskapande?

Kontrollera alltid att din behandlare är legitimerad; det är en kvalitetsgaranti.

Så fungerar DBT i praktiken

Prioritet nummer ett i DBT är extremt basal: att se till att patienten fortsätter att leva. Alla akuta självmordstendenser måste stävjas innan behandlingen kan fokusera på något annat. När man anser att patienten inte längre är suicidbenägen blir nästa prioritet att komma till rätta med allt som patienten gör för att hindra den terapeutiska processen. Den här patientgruppen kan nämligen uppvisa ett starkt behandlingsmotstånd.

Därefter kan man börja fokusera på färdighetsträningen, som syftar till att lära patienten följande:

  • att förbättra sina sociala färdigheter (förändring)
  • att reglera sina egna känslor (förändring)
  • att vara medvetet närvarande (acceptans)
  • att stå ut med obehag (acceptans)

Eftersom patienter som går i DBT ofta har en hög stressnivå klarar de inte alltid av vanliga mindfulnessövningar. I DBT använder man därför mer lättillgängliga tekniker. Marsha Linehan, grundaren av DBT, säger att hon ”dekonstruerade meditation för folk som inte kan meditera”. Det kan till exempel handla om att öva på att observera och beskriva sina känslor utan att uppslukas av dem.

Relationsaspekten är också central i DBT. Stor vikt läggs vid att patienten och terapeuten ska bygga en stark, accepterande och tillitsfull allians.

Ofta finns ett helt team av DBT-behandlare tillgängligt för patienten under terapin, även om man i första hand jobbar med en personlig terapeut. Både gruppterapisessioner och individualterapi kan förekomma.

Det finns olika längder på DBT beroende på hur stort hjälpbehov patienten har: allt från sexton veckor till tvåårsprogram.

Vem bör söka DBT?

Den patientgrupp för vilken DBT har allra starkast vetenskapligt stöd är självskadebenägna kvinnor med borderline personlighetsstörning. Studier har även visat goda resultat vad gäller borderline personlighetsstörning generellt samt i kombination med nyligen utförda självmordsförsök; alkohol- och narkotikamissbruk; posttraumatiskt stressyndrom; samt depression hos äldre patienter (55+).

Den som tillhör någon av dessa patientgrupper kan alltså ha god nytta av att prova DBT.

Vem får utöva DBT?

För närvarande finns inga krav på vilken utbildning eller licens en svensk DBT-behandlare måste ha. DBT-Linehan Board of Certification i USA arbetar dock för att skapa en internationell kvalitetsstandard för DBT-utövare, så att hjälpsökande patienter lättare kan hitta en kompetent terapeut. De utfärdar även särskilda certifikat.

I Sverige jobbar intresseföreningen DBT Scandinavia med att skapa ett register över certifierade individuella DBT-behandlare samt DBT-team och -behandlingshem i Sverige.

Om du funderar på att söka DBT, kontrollera gärna att behandlaren är legitimerad psykoterapeut.

Skillnaden mellan DBT och KBT

Enligt Marsha Linehan är den viktigaste skillnaden mellan hennes metod och KBT att dialektisk beteendeterapi betonar acceptans lika mycket som förändring, medan KBT mer ensidigt fokuserar på förändring.

Vissa patientgrupper måste lära sig att först och främst stå ut med vissa aspekter av verkligheten, innan förändringsarbetet kan påbörjas. Därför är acceptans ett centralt inslag i DBT.

 

Psykologer som utövar DBT

Nedan kan du se de psykologer På Mindler som är specialiserade inom DBT.