Mindfulness

En metod som har visat sig vara mycket effektiv mot stress, oro och ångest är mindfulness. I artikeln finner du information om vilka områden som mindfulness kan vara användbart för när det kommer till minskning och förebyggande av bland annat stress, ångest och oro.

Mindfulness

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

 • Ingen väntetid

 • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad är mindfulness?

På svenska betyder mindfulness sinnesnärvaro. Det handlar om att vara närvarande i varje stund och på så sätt lära känna sig själv, sina reaktioner och sina mönster för att i nuet lära sig att agera och reagera i balans.

En kan säga att Mindfulness är ett förhållningssätt, där individen som utövar mindfulness med hjälp av sin närvaro ökar sin medvetenhet, sin medkänsla och sin uppmärksamhet. Genom att utföra enkla övningar för att öva sinnesnärvaro leder det till bättre livsval, minskad stress och ångest, samt ett större fokus på vad som är viktigt just nu.

Exempel på mindfulness:

 • Medvetna rörelser. 

 • Medveten andning. 

 • Sinnesnärvaro i acceptans. 

 • Meditation. 

 • Koncentrationsövningar. 

 • Sinnesupplevelser.

Idag lever de flesta av oss hektiska och stressiga liv där det kan vara svårt att vara i sinnesnärvaro.

Många gånger behöver vi tänka på morgondagen innan vi vaknat på den nuvarande dagen. Ofta utför vi “multitasking”, där vi hela tiden är upptagna, och där i all stress så förlorar vi kopplingen vi har till nuet, till vårt inre.

Mindfulness handlar om att medvetet fokusera uppmärksamheten på att vara närvarande i nuet och att acceptera det en upplever utan fördömande. Mindfulness har vetenskapligt bevisats vara en mycket effektiv metod för stressreducering och anses vara en mer spirituellt kopplad metod, med fokus på både själslig, mental och kroppslig balans.

Var härstammar mindfulness från?

Mindfulness har praktiserats av människor i tusentals år. Främst inom yoga, hinduism, buddhism och på senare tid även inom meditation utan religiös grund.

Hur mindfulness utövas i öst och i väst skiljer sig åt:

 • Mindfulness i öst utövas inom religiösa och andliga institutioner. Mindfulness har djupa rötter inom de buddhistiska och hinduistiska religionerna.

 • I väst kan Mindfulness istället härledas till en mer icke-religiös beskådan och till enskilda personer. I västvärlden har utövare inom mindfulness lärt sig från de österländska perspektiven.

Vad handlar mindfulness om?

Mindfulness handlar om att vara närvarande i stunden, i nuet. När du är närvarande i stunden och ser dig själv som en observatör som tittar, utan att kontrolleras av det du tittar på med fördömande så kan du bemöta skeenden med ett ökat inre lugn.

Det finns några saker som är viktiga att ha i åtanke när du ska utöva Mindfulness:

 • Det är viktigt att ha ett öppet sinne och en accepterande inställning till dina upplevelser. Mindfulness bygger på att inte fördöma eller värdera det vi möter i vår sinnesnärvaro.

 • Du skiftar ditt fokus till det som sker i nuet, just i denna stund. Både utanför och inuti dig.

 • Genom Mindfulness övar du på öppna dig själv för kärlek och ömhet. Att se både på dig själv och andra med kärlek. Vissa som har mycket trauman kan ha svårt för detta, då är det viktigt att en åtminstone försöker vara neutral till det en känner.

Mindfulness handlar om att vara objektiv. Att beskåda det en upplever, känner och ser utan att bedöma det, eller identifiera sig med det. En bra metafor för att förklara Mindfulness är att en ser sitt medvetande som himlen och alla tankar som passerar genom huvudet som moln.

En kan antingen låta molnen sväva vidare, eller välja att “zooma in” och titta närmare på ett specifikt moln. Genom att bara vara en “observatör” och vara närvarande i det som sker, så kan en vid utövande av mindfulness äga det en känner, istället för att låta känslorna äga en.

Mindfulness och meditation

Meditation utgör en stor del av mindfulness, eftersom att det handlar om medveten närvaro. Inom mindfulness så handlar det om att träna sig i att vara en observatör av sina tankar och att acceptera det en upplever. Meditation är därför en naturlig del av de övningar som en utför inom mindfulness.

Genom att vara i en medveten närvaro så är en automatiskt ofta i ett meditativt tillstånd, som anses vara den inre punkt där en kopplar samman med sitt inre. Metoden handlar om att lyssna inåt och att inte fokusera på sådant som en själv inte kan påverka. Detta med fördel med hjälp av andning och annan stresshantering. 

Mindfulness är med andra ord en form av meditationsutövande där fokus ligger på medveten närvaro och utvecklande av sin kunskap om sig själv och omgivningen.

Varför är mindfulness bra?

Vi människor har en tendens att agera utifrån våra initiala känsloreaktioner. Detta kan många gånger leda till att vi agerar förhastat, särskilt i samband med situationer som är associerade med rädsla.

Mindfulness bygger på närvaro. I närvaro ifrågasätter en sitt eget beteende och tänker innan en agerar. Genom att lyssna på sig själv som en observatör, så kan en lättare se vad en behöver och finna mer balans, både i mötet med sig själv och med andra människor.

Mindfulness inom sjukvården används för att hjälpa till inom dessa områden:

Mindfulness hjälper oss att komma i kontakt med vårt inre, vårt undermedvetna. Genom vår närvaro får vi möjligheten att förändra mönster som vi kan ha burit med oss genom livet. Detta i ett transparent och ärligt möte med sig själv och omgivningen.

Mindfulness är bra för att det hjälper oss att släppa taget om det som sker runt omkring, för att istället lyssna på det som sker inombords och lyssna på vår inre röst. Det handlar till stor del om att förlåta sig själv och andra och acceptera och älska sig själv fullt ut.

Skillnad KBT och mindfulness

Mindfulness är i dagsläget en integrerad del av KBT, vilket betyder att de flesta KBT-behandlingar innehåller inslag av mindfulness. Mindfulness har visat sig ha stora fördelar för många tillstånd av psykisk ohälsa, exempelvis stress, utmattning, sömnproblematik, ångesttillstånd och depressionstillstånd. Eftersom mindfulness är så pass brett går det att använda på många olika sätt, och grundläggande sinnesnärvaro och acceptans spelar en stor roll i att lära sig hantera sina svårigheter och förhålla sig till dem på ett mer icke-dömande sätt.

Mindfulness mot stress

Stress är något som vi alla drabbas av under våra liv. När stressen blir så pass hög att den påverkar vår psykiska hälsa så kan mindfulness vara ett viktigt verktyg för att motverka stress. Idag används mindfulness inom den primära vården som en strategi för personer att lära sig att landa i sig själva, se sin situation utifrån, prioritera vad som faktiskt är viktigt och fördela sin energi på ett mer hållbart sätt.

Mindfulness för sömn

Personer som lider av sömnproblem upplever ofta att de har svårt att stoppa sina tankar innan de ska sova. Tankarna snurrar på om allt möjligt. Ofta kan det vara måsten för kommande dag, oro över pengar, stress över att hinna mer och liknande.

Via Mindfulness kan en person som har sömnproblem få hjälp med att:

 • Att lita på kroppen – Att inte sträva efter att styra kroppen, utan följa med i kroppens naturliga flöde.

 • Att släppa taget – Att släppa taget om grubblande tankar som kommer om natten. Att släppa taget om oro och nedräkning av sömntimmar. 

 • Tillit – Att lära sig att lita på sin förmåga att sova, att kroppen själv kan korrigera och reglera när den behöver sömn. Vissa gånger kan kroppen uppnå mer energi genom korta vilor än då en sover för länge. Kroppen vet vad den behöver.

 • Acceptans – Att vara närvarande och acceptera den situation en är i och välja att ta steg mot att förbättra problemen.

Mindfulness kan hjälpa till att både få hjälp med insomning, nattsömn och vid problem där en vaknar flera gånger under natten. Genom mindfulness får du verktygen att genom sinnesnärvaro lyssna på kroppen och kommunicera med din kropp och sinne.

Mindfulness mot ångest

Genom medveten närvaro kan personer som lider av ångest lära sig att möta sina känslor. Forskning har visat sig att med hjälp av kombination av KBT eller psykoterapi och mindfulness kan personer med ångestdiagnoser utveckla verktyg som med tiden ger individen en betydlig ökning i livskvalitet.

Läs mer om KBT & ångest.

Istället för att fly från sin ångest så möter en sin ångest, utan fördömande och med acceptans. Genom mindfulness så äger en sina känslor, utan att låta dem äga en. Det betyder att en möter dem, accepterar dem och genom sin sinnesnärvaro väljer att förstå dem, frigöra dem och släppa kontrollen om dem.