KBT & ångest

KBT är en effektiv terapi för besvär med ångest & oro. 

Hos Mindler får du tillgång till psykolog och våra egenskrivna KBT-behandlingar. Du arbetar med IKBT helt i egen takt mellan samtalen med din psykolog. Din psykolog skräddarsyr din IKBT-behandling utifrån övningar som passar dig. (IKBT ingår när du bokar ett psykologsamtal).

Skribent: Emelie Blad - legitimerad psykolog med erfarenhet av KBT-behandling, och IKBT.

illustration-anxiety-4 3

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Nedan ser du psykologer hos Mindler som arbetar med Ångest

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Hur fungerar KBT-terapi för oro och ångest?

En KBT-behandling för ångest och oro görs oftast i flera steg.

1. Det första steget handlar alltid om att lära känna sina oroskänslor och förstå dem bättre. Det görs genom att fullt ut kartlägga sin individuella problembild: vilka symtom ångesten utgörs av, samt i vilka situationer dessa symtom gör sig tillkänna. Detta brukar ofta göras med en så kallad orosdagbok - där du som patient får dokumentera hur dina dagar ser ut och hur du mår under dagens olika aktiviteter. 

2. Nästa steg handlar om att använda orosdagboken för att se vilka situationer som väcker oroskänslor, och vilka beteenden som förvärrar. Genom orosdagboken lär lär du dig även förstå din intolerans för ovisshet, och vilka säkerhetsbeteenden du använder dig av som håller oron vid liv.

3. Steg tre handlar om exponering - att utsätta dig för situationer som väcker oro och ångest, och öva på att inte låta den ta över. Här får du även strategier hur du hanterar din oro och ångest i stunden. 4. I steg fyra hjälper din psykolog dig att lära dig strategier för att hantera problemlösning.

5. I steg fem begränsar du orons makt genom att planera in orosstunder, samt fortsätter arbetet med att utmana dig med annars oroväckande situationer.

6. Slutligen gör ni tillsammans en vidmakthållandeplan för att kunna hantera bakslag och återfall, och för att säkerställa att du har rätt verktyg för att fortsätta din resa på egen hand.

Psykologkontakt

Psykologen är din handledare genom behandlingen. Det är du som gör jobbet - men psykologen håller dig i handen hela vägen och hjälper dig igenom de utmanande perioderna. Rent konkret så kan en beskriva det så att psykologen håller i ramarna. Hen hjälper dig att kartlägga och förstå, att hålla struktur samt ger dig övningar mellan varje psykologbesök för att du skall kunna utvecklas och övervinna din ångest.

Internet kbt (IKBT)

IKBT är ditt och psykologens bästa verktyg. Psykologen väljer ut relevant IKBT-program som du får jobba med, som är i linje med vad du behöver för att må bättre. Övningarna skiljer sig ofta vecka till vecka beroende på vad ditt nästa steg är. 

Mindlers IKBT-program för ångest och oro

Vår IKBT-behandling för ångest är 11 delar. Den används för både GAD (generaliserat ångestsyndrom) och annan ångest och oro. Genom varje del vägleds du genom olika steg som hjälper dig att bättre förstå din ångest och oro samt verktyg för att övervinna den. Varje del innehåller nya övningar som utmanar dig och lär dig nya viktiga färdigheter i hur du hanterar dina symtom. Nedan är Mindlers IKBT-program för oro & ångest.

IKBT ångest hos Mindler

Ladda ner Mindlers app här för att få tillgång till IKBT.

Är IKBT-programmet anpassat till olika individer?

IFör att IKBT-behandlingen bättre skall passa dig, så kommer psykologen välja ut de delar som hen bedömer som viktiga för dig. På så vis kan psykologen skräddarsy en IKBT-behandling utifrån din unika problembild.

Hur vanligt är det att KBT-behandlingen hjälper?

En KBT-behandling påbörjas med 1-3 bedömningssamtal. Det är under dessa samtal som du och din psykolog lär känna varandra och du bedömer om det är rätt psykolog för dig. Därefter har ni tillsammans mellan 5-7 behandlingssamtal, där ni tillsammans arbetar aktivt med din ångest. Slutligen har ni 1-3 avslutande och uppföljande samtal, för att ge lite tid efter behandlingen och se att resultaten håller i sig. Hos oss på Mindler är varje samtal 25 eller 10 minuter, där ni har tid att gå igenom utförda övningar i din IKBT och prata om nästa steg. 

Du arbetar med ett IKBT-program mellan varje samtal med din psykolog. En IKBT-övning kan ta allt från 10 minuter, till något som du arbetar med lite hela tiden under en hel vecka. Det är viktigt att veta att du gör IKBT-övningarna för din egen skull - för att må bättre och för att själv lära dig strategier och verktyg om du kommer att ha nytta av livet ut.

Jämförelse av olika terapier för besvär med ångest

Idag finns det flera terapiformer att välja mellan - exempelvis PDT, ACT, MCT och DBT. Alla dessa har lite olika angreppspunkt. KBT, kognitivt beteendeterapi, är idag den terapiform som har visat sig mest effektiv vid ångest och oro. KBT är även den terapiform som Socialstyrelsen rekommenderar i sina nationella riktlinjer för vård vid ångestsyndrom [1]. 

Kan man bota ångest/oro genom KBT?

Genom KBT så kan du lära dig färdigheter och verktyg som hjälper dig överkomma dina symtom och känna dig helt återställd. Värt att nämna är att har du en gång drabbats av ångesttillstånd, så finns tyvärr en sårbarhet att återigen falla tillbaka i gamla mönster under kommande påfrestande livssituationer. Därför är det viktigt att du tillsammans med din psykolog gör en noggrann vidmakthållandeplan - för att säkra upp inför framtida utmanande perioder och minska risken för återfall.

Emelie Blad - KBT-psykolog hos Mindler

Emelie har erfarenhet med KBT-behandling, både i samtal men även i kombination med IKBT. Emelie har varit delaktig i skapandet av Mindlers IKBT-program för oro & ångest. Emelie är legitimerad psykolog och har studerat vid Stockholms universitet.

Emelie Blad - Psykolog Mindler

Källhänvisning:

[1]. Nationella riktlinjer för ångestsyndrom.