ACT – Acceptance and Commitment ­ Therapy

Negativa tankar och känslor kommer alltid dyka upp.
Men när de blir så starka att de hindrar oss i vardagen kan terapiformen ACT vara ett bra sätt att ta sig loss.
– ACT-terapi går ut på att lära sig att betrakta känslorna som förslag snarare än sanningar, förklarar Mindlers psykolog Michaela Urlas.

Vad är ACT?

Att vara kritiska och ha nära till jobbiga känslor som skuld, skam och oro har under evolutionens gång varit livsviktigt för oss människor. Men i en bekväm och relativt trygg vardag kan de jobbiga känslorna bli svåra att hantera.
Acceptance and commitment therapy, förkortat ACT, beskrivs ofta som tredje vågens beteendeteterapi. Inom ACT ryms en mängd tekniker, många av dem bygger på medveten närvaro och acceptans inför bland annat de obehagliga känslor och tankar vi har.

Många terapeuter och psykologer som arbetar med terapiformen anser att ACT på många sätt liknar en livsfilosofi snarare än en terapiform.

Mindler-psykologen Michaela Urlas är en av dem.

– ACT går ut på att lära sig agera på sätt som fungerar och som tar oss loss när vi på olika sätt har fastnat i våra tankar och känslor.
– ACT erbjuder verktyg att kunna leva det liv vi har så fullt ut som möjligt.

ACT övningar – Att medvetandegöra tankar och känslor

Under sin studietid på psykologprogrammet kom Michaela Urlas i kontakt med ACT för första gången.
– Det var bara fyra föreläsningar på psykologprogrammet, men de var det bästa jag fått höra under mina fem utbildningsår, förklarar hon.
– ACT har en helhetssyn på människan och jag kände när jag lyssnade på föreläsningar att principerna kunde appliceras på de flesta psykiska besvär som vi tidigare studerat separat.

Kraftigt förenklat går ACT ut på att lära sig att skilja ut och medvetandegöra de tankar och känslor man har och förstå när och hur de ställer sig i vägen för en. Därefter kan man, med hjälp av övningar och handledning från en terapeut, lära sig att göra det som är viktigt trots närvaron av tankarna och känslorna.
Michaela beskriver det som att många av oss lever med en ständigt påslagen “omdömesmaskin”. Den kategoriserar ständigt det vi upplever, oss själva och andra utifrån bra eller dåligt.

– I terapi hjälps vi åt att hitta distans till det där automatiska tjattret och ställa frågan; vart hamnar jag om jag går på det här?
Själva ansatsen med ACT är att tankar och känslor aldrig är farliga i sig. De är förslag eller information från kroppen som vi behöver ta ställning till.
– Fara eller skada uppstår först när vi börja agera kortsiktigt för att slippa känna vad vi känner, när vi börja begränsa vårt liv utifrån känslorna eller fastnar så i våra upplevelser att vi inte kan delta i det liv som pågår här och nu, säger Michaela Urlas.

ACT är Effektivt mot stress, smärta och depression

Metoden har i forskning visat sig mycket effektiv mot bland annat stress smärta och depression. Också personer med ångest, ätstörningar och övervikt har i ett antal studier blivit hjälpta på olika sätt av ACT. Men personer som är svårt deprimerade eller påverkade av mycket stark ångest kan behöva annan typ av behandling först.

Michaela Urlas har tagit emot, och hjälpt, många patienter som när de söker hjälp uttrycker sig med ord som att de har fastnat i sina tankar eller känslor, att de har tappat bort sig själva eller förlorat sin kompass.
– När jag hör den typen av formuleringar så tänker jag att här kan vi nog mötas med hjälp av ACT, säger Michaela Urlas.
Terapisessionerna är individuella men frågor som Michaela Urlas ofta ställer till sina nya patienter är vad personen tror att hen skulle göra om hen inte behövde kämpa så hårt med sina negativa tankar och känslor? Vad hen tycker är viktigt på riktigt och vad personen vill stå för under sin tid här på jorden?
– Frågorna kan öppna för många berörande svar. Men vissa har kämpat så länge mot sig själva att de inte riktigt vet vad de vill, eller så vet de vad de vill slippa men inte vad de vill komma till, säger Michaela Urlas.

ACT handlar om att lära sig vara här och nu

Tidigt lägger Michaela Urlas fokus på att öva på medveten närvaro.
– En person som mår dåligt är sällan här och nu, hen är kanske så upptagen av upplevda misslyckande från tidigare och rädsla inför imorgon att hen inte ser vad som faktiskt behöver göras just nu.
– Att öva på att inte döma sig själv för de tankar och känslor vi har, det är kanske den viktigaste aspekten av acceptans.

ACT använder språket för att avväpna, avdramatisera och betrakta de egna tankarna och känslorna som förslag, snarare än sanningar. Många övningar innehåller tydliga, ofta lekfulla och starka metaforer. Ord som normalt och onormalt eller rätt och fel används inte.
– I stället tar vi fasta på vad som funkar och inte. Vi formulerar oss aldrig i termer av att vara störd, sjuk eller trasig utan talar om att sitta fast. Vi behöver inte lagas vi behöver ta oss loss. Det som lärts in går att lära om, säger Michaela Urlas.

Häftigt perspektivskifte

Hon älskar att se reaktionerna hos patienter som framgångsrikt får prova på ACT, ofta kommer tydlig förändring redan efter en eller ett fåtal samtal.
– När patienten säger “Ahaaaa, går det att se det på det här sättet”, det perspektivskiftet är väldigt häftigt att vara med om.
– Som psykolog kan jag erbjuda en verktygslåda. Här har vi sådant som kan hjälpa oss att ta oss an just dina problem, säger hon och fortsätter.

En annan viktig aspekt av ACT är att terapin inte är tänkt att pågå livet ut. Målet är att börja leva så att erfarenheterna läker över tid. Michaela Urlas förklarar med ett exempel.
– Om en person som fastnat i upplevelsen att vara värdelös, exempelvis på grund av mobbning, så drar sig hon ofta undan från andra för att skydda sig. Då kommer livet fortsätta kännas som ett bevis på att man är oönskad, tesen blir ju aldrig motbevisad.
Med hjälp av ACT går det att trotsa rädslan att bli dömd. Det går att lära sig att agera på ett sätt som fungerar. När man gör det får man nya möjligheter att göra egna erfarenheter, reda ut och få nya färdigheter.
– Målet är att lära sig självläka de sår och den smärta som livet oundvikligen kommer att innebära, förklarar Michaela Urlas.

ACT-psykologer

Nedan kan du se en lista på de psykologer hos Mindler som som arbetar utifrån ACT

Jonathan Eliasson

Legitimerad psykolog sedan 2012

Linnea Sidbrant

Legitimerad psykolog sedan 2018

Tove Eriksson

Legitimerad psykolog sedan 2006

Roya Ebadi

Legitimerad psykolog sedan 2007

Kaisa Hope

Legitimerad psykolog sedan 2005

Damon Navandi

Legitimerad psykolog sedan 2018

Christina Kronberg

Legitimerad psykolog sedan 2008

Anne Lindholm

Legitimerad psykolog sedan 1988

Erik Wallmark

Legitimerad psykolog sedan 2013

Sonia Krayem

Legitimerad psykolog sedan 2015

Malin Blide

Legitimerad psykolog sedan 2016

Betti Lukic

Legitimerad psykolog sedan 2006

Thomas Andersson

Legitimerad psykolog sedan 2013

Hanna Granroth Palm

Legitimerad psykolog sedan 2008

Christina Bergmark Hall

Legitimerad psykolog sedan 2000

Mio Lind

Legitimerad psykolog sedan 2015

Olof Sandell

Legitimerad psykolog sedan 2016

Julius Lindeberg

Legitimerad psykolog sedan 2010

Johanna Lindegaard

Legitimerad psykolog sedan 2018

Marielle Myrgren Lindholm

Legitimerad psykolog sedan 2004

Jan-Paul Ratajczak

Legitimerad psykolog sedan 2012

Åsa Gunnarsdotter

Legitimerad psykolog sedan 2011

Kristoffer Säfström

Legitimerad psykolog sedan 2015

Mostafa Hosseini

Legitimerad psykolog sedan 2018

Petra Wetterholm

Legitimerad psykolog sedan 2009

Helene Fosselius

Legitimerad psykolog sedan 2000

Gustav Carlehed

Legitimerad psykolog sedan 2016

Dennie Hilding

Legitimerad psykolog sedan 2008

Martina Juhlin

Legitimerad psykolog sedan 2005

Maria Grundel

Legitimerad psykolog sedan 2006

Maja Trulsson

Legitimerad psykolog sedan 2017

Ylva Kurtén

Legitimerad psykolog sedan 2004

Nina Scherp

Legitimerad psykolog sedan 2010

Petronella Brüggemann

Legitimerad psykolog sedan 2018

Mim Gavel

Legitimerad psykolog sedan 2007

Michaela Urlas

Legitimerad psykolog sedan 2013

Isabel Wienberg

Legitimerad psykolog sedan 2017

Kajsa Bergwall

Legitimerad psykolog sedan 2015

Sirin Leyi

Legitimerad psykolog sedan 2015

Arman Tajnia

Legitimerad psykolog sedan 2017

Emma Wallin

Legitimerad psykolog sedan 2010

Sara Odmalm

Legitimerad psykolog sedan 2018

Thomas Palm

Legitimerad psykolog sedan 2010

Lars Axelsson

Legitimerad psykolog sedan 1984

Calle Sundberg

Legitimerad psykolog sedan 2014

Louise Lind

Legitimerad psykolog sedan 2016

Frauke Weitkamper

Legitimerad psykolog sedan 2015

Laramie Lizarralde

Legitimerad psykolog sedan 2014

Nora Habul

Legitimerad psykolog sedan 2007

Fredrik Malmenstål

Legitimerad psykolog sedan 2018

Natalia Larochenko

Legitimerad psykolog sedan 2007

Ingrid Persson

Legitimerad psykolog sedan 2013

Suzan Mobarke

Legitimerad psykolog sedan 2016

Valeria Sjöbom

Legitimerad psykolog sedan 2019

Louise Hall

Legitimerad psykolog sedan 2009

Rikard Calmbro

Legitimerad psykolog sedan 2007

Anna Belfrage

Legitimerad psykolog sedan 2014

Tijana Kinberg

Legitimerad psykolog sedan 2013

Noelia Mörling

Legitimerad psykolog sedan 2011

Elin Börestam

Legitimerad psykolog sedan 2015

Max Kaymak

Legitimerad psykolog sedan 2018

Madeleine Johansson

Legitimerad psykolog sedan 2015

Lisa Georén

Legitimerad psykolog sedan 2011

Erik Eld

Legitimerad psykolog sedan 2008

Caroline Erkers

Legitimerad psykolog sedan 2017

Natalie Löwendahl

Legitimerad psykolog sedan 2018

Sophia Reinholdsson

Legitimerad psykolog sedan 2018

Tove Hultman-Boye

Legitimerad psykolog sedan 2010

Gunilla Sandström

Legitimerad psykolog sedan 1981

Tomas Johansson

Legitimerad psykolog sedan 2013

Anders Herrmann

Legitimerad psykolog sedan 2018

Wael Ali

Legitimerad psykolog sedan 2016

Karolina Pleijel

Legitimerad psykolog sedan 2016

Sofie Andersson

Legitimerad psykolog sedan 2017

frontbhdp

Emiliana Johansson

Legitimerad psykolog sedan 2010

Yuki Wang

Legitimerad psykolog sedan 2019

Pär Dyme

Legitimerad psykolog sedan 2012

Ia Hedberg

Legitimerad psykolog sedan 2017

Hanna Hedelin

Legitimerad psykolog sedan 2007

Shevan Sherzad Osman

Legitimerad psykolog sedan 2015

Lina Bergsten

Legitimerad psykolog sedan 2011

Birgitta Adolfsson

Legitimerad psykolog sedan 1983

Hanna Ejnefjäll

Legitimerad psykolog sedan 2017

Åza Jonsson

Legitimerad psykolog sedan 2014

Julie Franzén

Legitimerad psykolog sedan 2012

Sarah Lindberg

Legitimerad psykolog sedan 2017

Erik Airola von Scherling

Legitimerad psykolog sedan 2008

Marie Hallgren

Legitimerad psykolog sedan 2013

Terese Walker Duvhammar

Legitimerad psykolog sedan 2017

Reza Hanifi

Legitimerad psykolog sedan 2015

Linus Fhärm

Legitimerad psykolog sedan 2008

Patrik Samuelsson

Legitimerad psykolog sedan 2017

Ina Ghai
Foto Åse Bengtsson Helin

Ina Ghai

Legitimerad psykolog sedan 2013

Karin Kali Andersson

Legitimerad psykolog sedan 2011

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Maja Herrnsdorf

Legitimerad psykolog sedan 2019

Lina Bratt

Legitimerad psykolog sedan 2016

Clara Schmitow

Legitimerad psykolog sedan 2011

Miriam Esquivel Blanco

Legitimerad psykolog sedan 2011

Rebecka Dahlgren

Legitimerad psykolog sedan 2019

smart

Monica Torneport

Legitimerad psykolog sedan 2007

Catherine Sundling

Legitimerad psykolog sedan 1996

Sara Gunnarsson

Legitimerad psykolog sedan 2013

Anna Christensen

Legitimerad psykolog sedan 2007

Ulrica Ekström

Legitimerad psykolog sedan 2014

Haydar Adelson

Legitimerad psykolog sedan 2019

Rasmus Andersson

Legitimerad psykolog sedan 2019

Johanna Engström

Legitimerad psykolog sedan 2014

Jonna Ekman

Legitimerad psykolog sedan 2016

Barbara Keller

Legitimerad psykolog sedan 1989

Sandra Sallander

Legitimerad psykolog sedan 2016

Alexander Stamou

Legitimerad psykolog sedan 2014

Åsa Persson

Legitimerad psykolog sedan 2014

Hanna Sundquist

Legitimerad psykolog sedan 2019

Amer Hatic

Legitimerad psykolog sedan 2019

Peter Axbrink

Legitimerad psykolog sedan 2018

Ali Khakpoor

Legitimerad psykolog sedan 2000

Daniel Norberg

Legitimerad psykolog sedan 2013

Lisa Liljergren

Legitimerad psykolog sedan 2020

Caroline Wall

Legitimerad psykolog sedan 2017

Caroline Elfors

Legitimerad psykolog sedan 2012

Rebecka Tholerud

Legitimerad psykolog sedan 2019

Sara Forsström

Legitimerad psykolog sedan 2019

Richard Steinhoff

Legitimerad psykolog sedan 2014