ACT – Acceptance and Commitment ­ Therapy

På den här sidan kan du lära dig mer om Acceptance and Commitment ­Therapy. Hos Mindler kan du även boka ett videosamtal med en av våra ACT-inriktade psykologer

Mindler är Sveriges största digitala psykologmottagning. Vi är en del av primärvården vilket innebär att ett samtal med någon av våra psykologer kostar som ett vanligt vårdbesök.