Behandla Social fobi Online

På denna sida kan du läsa om social fobi/ångest. Läs vidare eller ladda ned vår app för att träffa en psykolog som kan hjälpa dig. I vår app hittar du även ett självhjälpsprogram för social fobi som vi har tagit fram tillsammans med våra psykologer.

Vad är Mindler?

Vi är Sveriges största digitala psykologmottagning. Hos oss kan du träffa en psykolog via videosamtal eller chatt till vanlig patientavgift utan väntetider. Kostnadsfritt med frikort. Ladda ned vår och välj bland över 150 psykologer.

Se psykologer specialiserade inom social fobi

 

Social fobi

Det är normalt att ibland uppleva blygsel eller osäkerhet i möten med andra människor, men de flesta fortsätter ändå att leva sina liv som vanligt. För någon med social fobi, social ångest eller SAD, är vissa situationer dock så jobbiga att man börjar rodna, darra, får kräkningskänslor eller måste springa på toaletten. Det kan leda till att man börjar undvika sammanhang som riskerar att utlösa sådana reaktioner.

Det främsta symptomet på social fobi är att känna en stark rädsla inför att möta eller bli kritiskt granskad av okända människor. Man är orolig för att råka göra något pinsamt, eller för att andra ska se att man är nervös.

Den som har social fobi är själv medveten om att oron egentligen är överdriven i relation till de verkliga riskerna i situationen, men har ändå svårt att lugna sig själv.

Vad är det för skillnad på social ångest, social fobi och SAD?

Ingen alls. Det är olika namn på samma diagnos. Tidigare kallades den i Sverige för ”social fobi”, men numera är det vanligare att tala om ”social ångest”. I den här artikeln använder vi både social fobi och ångest som uttryck. Den engelska förkortningen SAD är en förkortning av Social Anxiety Disorder (”socialt ångestsyndrom”).

Om du känner av ångest men inte känner att social fobi stämmer in på för din situation kan du läsa mer bredare information på våran sida om ångest.

Särskilt svåra situationer för någon med social fobi

Som vi tidigare nämnde kretsar oron ofta kring möten med främmande personer och situationer där man kan bli iakttagen och/eller kritiskt granskad av andra. Att hålla muntliga presentationer, stå på scen, prata med klasskamrater eller kollegor på raster, betala i en affär eller behöva ringa någon okänd person är exempel på sammanhang där någon med social fobi gärna undviker eller upplever dessa som starkt obehagliga.

Vad är skillnaden på generaliserad och specifik social fobi?

Generaliserad social fobi innebär att man tycker att alla eller nästan alla sociala situationer är jobbiga. Specifik SAD betyder att det bara är vissa specifika situationer som utlöser ångesten – man kanske till exempel klarar av att handla i en affär och ringa till vårdcentralen, men får panik av att gå på krogen.

Hur vet jag om jag har social fobi?

Om du känner igen dig i beskrivningen under rubriken ”Vad är social fobi” kan du lida av socialt ångestsyndrom. I så fall upplever du att många sociala situationer, särskilt sådana där du riskerar att bli granskad eller utvärderad, gör dig så orolig att du helst undviker dem.

Du kan få kroppsliga symptom som svettningar, kräkningskänslor, hjärtklappning eller diarré. Problemen kan uppstå när som helst i möten med andra människor – i affärer, på tunnelbanan, i fikarummet på jobbet, på rasten med klasskamraterna – eller om du måste stå inför publik, till exempel hålla en muntlig redovisning.

Om du har social fobi undviker du troligen vissa sociala sammanhang, eller så härdar du ut och fortsätter att leva som vanligt, men till priset av ett stort lidande.

För den som väljer att dra sig undan kan det först kännas skönt att slippa obehaget, men på längre sikt blir livet krångligt och begränsat. Undvikandet kan leda till en ond cirkel, där man alltmer håller sig borta från sociala kontakter.

Att ”härda ut” och plåga sig igenom det sociala livet är inte heller något bra alternativ. Det finns hjälp för den som har socialt ångestsyndrom.

Behandling mot social fobi

Enligt SBU är både kognitiv beteendeterapi (särskilt i grupp) och läkemedelsbehandling effektivt för att lindra symptomen vid social fobi.

Många börjar med att prova psykoterapi, bland annat eftersom läkemedel alltid kan ha vissa biverkningar. Om KBT inte skulle hjälpa kan man dock tala med sin läkare om att testa medicinsk behandling.

Kognitiv beteendeterapi för social fobi

KBT vid social fobi går ut på att först samla in information om patienten, oftast genom intervjuer och självskattningsskalor.

Sedan börjar man jobba aktivt med problemet, till exempel genom att identifiera vilka så kallade negativa automatiska tankar och fantasier som ligger bakom ångesten, och undersöka om dessa tankar verkligen stämmer.

Klienten kan även få hemuppgifter som går ut på att utsätta sig för jobbiga situationer och prova nya tekniker, som att fokusera mer på omgivningen och mindre på sig själv, eller att i efterhand tolka situationer på ett annorlunda sätt än man brukar.

Videoinspelningar av sociala situationer som man sedan går igenom med sin terapeut är ett annat verktyg. Behandlingen kan ske individuellt, men enligt SBU är alltså KBT i grupp lite effektivare just vid social fobi.

Om du vill komma i kontakt med en psykolog kan du klicka här, så hjälper vi dig att hitta en behandlare eller mottagning som passar dina behov.

Medicinsk behandling

De läkemedel som är bevisat effektiva vid SAD är av samma typ som brukar skrivas ut mot depression: SSRI- (till exempel Sertralin) och SNRI-preparat. De höjer nivåerna av signalsubstansen serotonin (och i vissa fall noradrenalin) i hjärnan, vilket för många leder till minskade besvär.

Vissa använder Inderal (propranolol), en betablockerare (som något förenklat minskar adrenalinnivåerna), för att lindra sina symptom, men det finns inga starka vetenskapliga bevis för att det läkemedlet skulle vara effektivt mot social fobi. Inderal och liknande mediciner verkar fungera bäst när de används då och då, vid behov. De bör inte tas i förebyggande syfte.

Självhjälp vid social fobi

Vissa föredrar att försöka behandla sin SAD på egen hand, till exempel genom att läsa självhjälpsböcker (som Anna Kåvers Social ångest: att känna sig granskad och bortgjord och Tomas Furmarks m.fl. Social fobi: effektiv hjälp med kognitiv beteendeterapi). Man kan också diskutera sina problem med andra som har samma diagnos på internetforum som terapisnack.se eller den internationella socialanxietysupport.com.

Kan barn ha social fobi?

Barn kan också få diagnosen socialt ångestsyndrom, men då måste rädslan uppstå i möten med andra barn. Det är normalt för barn att ibland vara rädda för främmande vuxna.

Orsaker till social fobi

Det finns vissa bevis för att många med social fobi har utsatts för särskilt svåra sociala händelser tidigt i livet, till exempel blivit utskrattade eller hånade som barn. Till en viss del tycks social fobi även vara ärftligt. Ingen av dessa orsaker räcker dock för att helt förklara varför vissa utvecklar SAD och andra inte.

Nu vågar vi prata om Social fobi

Nu vågar vi är ett initiativ av Mindler där vi vill få människor att börja prata om sin psykiska hälsa. Nedan kan du läsa berättelser från människor med erfarenhet av social fobi.

Dela gärna den här sidan och sprid hashtaggen #nuvågarvi på sociala medier.

Psykologer specialiserade inom social fobi

Hos oss arbetar över 150 psykologer som du kan träffa direkt i vår app. Nedan ser du en lista på de psykologer hos oss som är specialiserade inom social fobi.

Kontakta oss om du har frågor eller vill få förslag på psykologer. Ladda ned appen om du vill boka någon av våra psykologer.

Jonathan Eliasson

Legitimerad psykolog sedan 2012

Linnea Sidbrant

Legitimerad psykolog sedan 2018

Tove Eriksson

Legitimerad psykolog sedan 2006

Roya Ebadi

Legitimerad psykolog sedan 2007

Eva Carter

Legitimerad psykolog sedan 2008

Helena Löfgren

Legitimerad psykolog sedan 2013

Damon Navandi

Legitimerad psykolog sedan 2018

Christina Kronberg

Legitimerad psykolog sedan 2008

Anne Lindholm

Legitimerad psykolog sedan 1988

Erik Wallmark

Legitimerad psykolog sedan 2013

Sonia Krayem

Legitimerad psykolog sedan 2015

Victoria Trepp

Legitimerad psykolog sedan 2012

Malin Blide

Legitimerad psykolog sedan 2016

Betti Lukic

Legitimerad psykolog sedan 2006

Thomas Andersson

Legitimerad psykolog sedan 2013

Hanna Granroth Palm

Legitimerad psykolog sedan 2008

Christina Bergmark Hall

Legitimerad psykolog sedan 2000

Iraj Parsifar

Legitimerad psykolog sedan 1994

Josefine Yrjans

Legitimerad psykolog sedan 2012

Gunilla Rask

Legitimerad psykolog sedan 2000

Tom Agri

Legitimerad psykolog sedan 2009

Olof Sandell

Legitimerad psykolog sedan 2016

Carina Cedermark

Legitimerad psykolog sedan 2007

Julius Lindeberg

Legitimerad psykolog sedan 2010

Felicia Sundberg

Legitimerad psykolog sedan 2016

Johanna Lindegaard

Legitimerad psykolog sedan 2017

Marielle Myrgren Lindholm

Legitimerad psykolog sedan 2004

Jan-Paul Ratajczak

Legitimerad psykolog sedan 2012

Kristoffer Säfström

Legitimerad psykolog sedan 2015

Mostafa Hosseini

Legitimerad psykolog sedan 2018

Petra Wetterholm

Legitimerad psykolog sedan 2009

Dennie Hilding

Legitimerad psykolog sedan 2008

Martina Juhlin

Legitimerad psykolog sedan 2005

Ylva Kurtén

Legitimerad psykolog sedan 2004

Nina Scherp

Legitimerad psykolog sedan 2010

Petronella Brüggemann

Legitimerad psykolog sedan 2018

Mim Gavel

Legitimerad psykolog sedan 2007

Michael Sandsjö

Legitimerad psykolog sedan 2010

Michaela Urlas

Legitimerad psykolog sedan 2012

Isabel Wienberg

Legitimerad psykolog sedan 2017

Tina Gottberg

Legitimerad psykolog sedan 2014

Emma Wallin

Legitimerad psykolog sedan 2010

Sara Odmalm

Legitimerad psykolog sedan 2018

Thomas Palm

Legitimerad psykolog sedan 2010

Calle Sundberg

Legitimerad psykolog sedan 2014

Louise Lind

Legitimerad psykolog sedan 2016

Laramie Lizarralde

Legitimerad psykolog sedan 2014

Victor Ölund

Legitimerad psykolog sedan 2018

Nora Habul

Legitimerad psykolog sedan 2007

Fredrik Malmenstål

Legitimerad psykolog sedan 2018

Natalia Larochenko

Legitimerad psykolog sedan 2007

Ingrid Persson

Legitimerad psykolog sedan 2013

Suzan Mobarke

Legitimerad psykolog sedan 2016

Valeria Sjöbom

Legitimerad psykolog sedan 2019

Rikard Calmbro

Legitimerad psykolog sedan 2007

Anna Belfrage

Legitimerad psykolog sedan 2014

Maliheh Taheri

Legitimerad psykolog sedan 2009

Sandra Klint Fox

Legitimerad psykolog sedan 2013

Tijana Kinberg

Legitimerad psykolog sedan 2013

Mia Jörgensen

Legitimerad psykolog sedan 2010

Nima Heidarabadi Widestedt

Legitimerad psykolog sedan 2014

Magnus Hedén

Legitimerad psykolog sedan 2017

Max Kaymak

Legitimerad psykolog sedan 2018

Madeleine Johansson

Legitimerad psykolog sedan 2015

Ajla Stenholtz

Lisa Georén

Legitimerad psykolog sedan 2011

Louisa Löfving

Legitimerad psykolog sedan 2009

Shirin Fazel-Zandy

Legitimerad psykolog sedan 1990

Caroline Erkers

Legitimerad psykolog sedan 2017

Natalie Löwendahl

Legitimerad psykolog sedan 2018

Sophia Reinholdsson

Legitimerad psykolog sedan 2018

Tina Lind

Legitimerad psykolog sedan 2014

Tove Hultman-Boye

Legitimerad psykolog sedan 2010

Andreea Masec

Legitimerad psykolog sedan 2017

Gunilla Sandström

Legitimerad psykolog sedan 1981

Gabriel Richert

Legitimerad psykolog sedan 2006

Tomas Johansson

Legitimerad psykolog sedan 2013

Åsa Nordström

Legitimerad psykolog sedan 2017

Anna Sahlström

Legitimerad psykolog sedan 2016

Daniel Möller

Legitimerad psykolog sedan 2017

Anders Herrmann

Legitimerad psykolog sedan 2018

Karolina Pleijel

Legitimerad psykolog sedan 2016

cof

Torbjörn Hultberg

Legitimerad psykolog sedan 2017

Tobias Bovin

Legitimerad psykolog sedan 2015

Sofie Andersson

Legitimerad psykolog sedan 2017

Wadad Mahmud

Legitimerad psykolog sedan 2009

Liam Wang

Legitimerad psykolog sedan 2018

Hanna Hedelin

Legitimerad psykolog sedan 2007

Desirée Lindgren

Legitimerad psykolog sedan 2008

Shevan Sherzad Osman

Legitimerad psykolog sedan 2015

Lina Bergsten

Legitimerad psykolog sedan 2011

Bianca Garrido

Legitimerad psykolog sedan 2014

Birgitta Adolfsson

Legitimerad psykolog sedan 1983

Hanna Ejnefjäll

Legitimerad psykolog sedan 2017

Felicia Sköld

Legitimerad psykolog sedan 2018

Åza Jonsson

Legitimerad psykolog sedan 2014

Julie Franzén

Legitimerad psykolog sedan 2012

Sarah Lindberg

Legitimerad psykolog sedan 2017

Lucila Angrisano

Legitimerad psykolog sedan 2019

Erik Airola von Scherling

Legitimerad psykolog sedan 2008

David Kennberg

Legitimerad psykolog sedan 2010

Felix Molander

Legitimerad psykolog sedan 2019

Nicoleta Pettersson

Legitimerad psykolog sedan 2008

Josefine Skog

Legitimerad psykolog sedan 2015

Reza Hanifi

Legitimerad psykolog sedan 2015

Linus Fhärm

Legitimerad psykolog sedan 2008

Patrik Samuelsson

Legitimerad psykolog sedan 2017

Ina Ghai

Legitimerad psykolog sedan 2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Maja Herrnsdorf

Legitimerad psykolog sedan 2019

Sara Karlsson

Legitimerad psykolog sedan 2013

Cecilia Lindh

Legitimerad psykolog sedan 2002

Erik Hanberger

Legitimerad psykolog sedan 2013

Lina Bratt

Legitimerad psykolog sedan 2016

fbt

Katarina Uhlin

Legitimerad psykolog sedan 1996

Clara Schmitow

Legitimerad psykolog sedan 2011

Miriam Esquivel Blanco

Legitimerad psykolog sedan 2011

Rebecka Dahlgren

Legitimerad psykolog sedan 2019

Betty Justrell

Legitimerad psykolog sedan 2017

smart

Monica Torneport

Legitimerad psykolog sedan 2007

Jenny Ringdal

Legitimerad psykolog sedan 2015

Sara Renklint

Legitimerad psykolog sedan 2017

Catherine Sundling

Legitimerad psykolog sedan 1996

Sara Gunnarsson

Legitimerad psykolog sedan 2013