Tinnitus - hjälp hos Mindler

Har det börjat tjuta, susa eller väsa i dina öron? Mindlers psykologer guidar dig igenom ämnet tinnitus. Artikeln går igenom vad det innebär, hur man behandlar det, vad det beror på och när du bör söka hjälp.

KBT-behandling hos psykolog kan till viss del dämpa problem relaterade till tinnitus, läs mer nedan.

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

 • Ingen väntetid

 • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad är tinnitus?

Tinnitus innebär att man upplever ett ljud i öronen som inte kan uppfattas av omgivningen. Ordet tinnitus kommer från latin och betyder litet ljud. Detta är en vanlig åkomma som cirka 15% av befolkningen uppskattas lida av. 2-3% har svåra besvär som leder till exempelvis problem med sömn och koncentration. Tinnitus är symptom som orsakas av ett underliggande tillstånd, som till exempel en hörselnedsättning. 

Orsaker till tinnitus

Tinnitus kan uppstå av flera anledningar. De vanligaste orsakerna till att människor söker hjälp för tinnitus är:

 • Hörselnedsättning orsakad av ålder: Tinnitus förvärras ofta med åldern och detta till följd av hörselnedsättning. 

 • Höga ljud som har orsakat bullerskador är ofta en anledning till tinnitus. Det kan vara en följd av arbetsskador från till exempel en motorsåg eller att man har lyssnat på musik för högt under en längre period. Tinnitus kan även uppstå till följd av plötsliga ljud som till exempel en explosion eller att man har gått på en konsert. Denna form av tinnitus orsakad av plötsliga ljud kan komma att försvinna, men både kort- och långsiktig exponering för höga ljud kan skapa permanenta skador.

 • Stress kan både orsaka och framförallt förstärka symptomen på tinnitus.

 • Spänningar i nacke- och käkmuskulaturen.

 • Slag mot huvud eller nacke kan påverka innerörat eller nerver kopplade till hörseln och orsaka tinnitus. I dessa fall är det vanligt att tinnitus endast upplevs i ena örat.

 • Ménières sjukdom är en sjukdom som påverkar innerörat och orsakar tryck i örat.

 • Blodkärlsjukdom är en ovanlig, men möjlig, orsak till tinnitus. 

 • Muskelspasmer i innerörat. Spänningar i musklerna vid innerörat kan skapa tinnitus. Detta kan ske utan någon egentlig förklaring men kan även uppstå som ett symptom vid neurologiska sjukdomar, som till exempel multipel skleros (MS).

 • Vissa mediciner kan orsaka tinnitus som en form av biverkning.

Hur upplevs tinnitus?

Tinnitus kan beskrivas som ett slags ”fantomljud” som upplevs av den drabbade. Det kan låta på väldigt många olika sätt och har till exempel beskrivits som:

 • Ringande

 • Hummande

 • Klickande

 • Vässande

 • Rytande

 • Susande

En del hör ljudet i båda öronen medan andra endast upplever det i det ena örat. Tinnitusljudet kan även variera i styrka och tonläge. Det kan upplevas som konstant eller komma och gå.

Går tinnitus över?

Beroende på orsaken till tinnitus kan den antingen vara övergående eller permanent.

När ska man söka hjälp för tinnitus?

Besvärar din tinnitus dig i din vardag? Då bör du söka dig till din vårdcentral, företagshälsa eller öronläkare för en undersökning. 

Behandling mot tinnitus

Tinnitus kan behandlas på en rad olika sätt, till exempel följande:

KBT – kognitiv beteendeterapi

Vi på Mindler erbjuder KBT för kan hjälpa dig att behandla tinnitusrelaterade besvär. KBT ger dig verktyg för att behandla tunga tankar och känslor relaterade till tinnitus. Det kan också handla om att skifta fokus från tinnitusen, hantera stress, förbättra sömnen och våga göra saker som du har undvikit på grund av din tinnitus. Ofta ingår inslag av ACT (en variant av KBT) som hjälper dig att ta sikte på det som är viktigt i livet och hitta hjälpsamma förhållningssätt till det du inte kan påverka. 

TRT - Tinnitus Retraining Therapy

Vissa hjälps av att behandla sin tinnitus med en brusapparat. Apparaten avger ett så kallat vitt brus som ska hjälpa hjärnan att tolka ljudet  som att det kommer utifrån. Därmed kan man börja uppfatta ljudet som ett slags bakgrundsljud och sluta störas av det. Behandlingen ges oftast av audionom och kallas även Tinnitus Retraining Therapy (TRT).

Fysioterapi

Om tinnitus har kroppsliga orsaker som spänning i nacke, käkar eller axlar kan det hjälpa att vända sig till en fysioterapeut.

Hörapparat

För de som har tinnitus orsakad av en hörselskada kan det hjälpa att börja använda en hörapparat. Det kan göra det lättare att maskera ljudet och att slappna av.

Brusapparat

Vissa hjälps av att behandla sin tinnitus genom en brusapparat. Apparaten avger ett så kallat vitt brus som ska hjälpa hjärnan att tänka som att ljudet kommer utifrån och därmed kan man börja uppfatta ljudet som ett slags bakgrundsljud och sluta störas av det. Behandlingen ges oftast av audionom och kallas även Tinnitus Retraining Therapy (TRT). Mindlers psykologer har ingen kunskap kring TRT-metoden. Vi hänvisar till specialister inom detta område, exempelvis Duearity. Läs mer om behandling via dem [1].

Bettskena/ käkspecialist

Tinnitus kan i vissa fall vara kopplade till spänningar i käken. Då kan det hjälpa att få behandling hos en käkspecialist eller att skaffa en bettskena.

Att förebygga tinnitus

Generellt är det bra att skydda sina öron med hörselkåpor eller öronproppar när du befinner dig på platser med skadliga ljudnivåer, till exempel: nattklubbar, konserter eller när du klipper gräset. För tinnitusrelaterad stress är motion ett bra sätt att förebygga och lindra. 

Källhänvisning:

[1]. Behandling med TRT hos Duearity.