Lär dig mer om tinnitus eller få hjälp att behandla dina besvär

I den här artikeln kan du läsa om tinnitus. Om du lider av besvär från din tinnitus kan en av våra psykologer hjälp dig att behandla dessa.

Mindler är Sveriges största digitala psykologmottagning. Vi är en del av primärvården vilket innebär att ett samtal med någon av våra psykologer kostar som ett vanligt vårdbesök.

Har det nyligen börjat tjuta, susa eller väsa i dina öron? I den här artikeln behandlar vi ämnet tinnitus. Artikeln går igenom tinnitus på djupet och behandlar vad det innebär, hur man behandlar det, vad det beror på och när du bör söka hjälp för det. Följande rubriker behandlas:

Vad är tinnitus?

Tinnitus innebär att man upplever ett ljud i öronen som inte kan uppfattas av omgivningen. Ordet tinnitus kommer från latin och betyder litet ljud. Detta är en vanlig åkomma och man uppskattar att cirka 15-20 procent av befolkningen lider av det. Tinnitus är inte tillstånd i sig utan ett symptom som orsakas av ett underliggande tillstånd som till exempel en hörselnedsättning. Tinnitus kan uppstå av många anledningar. Den kan komma smygande som ett resultat av stress eller komma i samband med en hörselskada. Om du däremot får tinnitus plötsligt utan någon som helst anledning, då kan det i vissa ovanliga fall vara ett tecken på en sjukdom. Senare i denna artikel går vi igenom olika orsaker till tinnitus.

Egentligen finns det inget vetenskapligt bevisat botemedel för tinnitus utan behandlingen av tinnitus fokuserar istället på att lindra symptomen. Att höra att det inte finns något botemedel kan vara väldigt jobbigt att höra för dig som precis har börjat uppleva tinnitus men en tröst är att väldigt många som lider av det inte påverkas överhuvudtaget. När tinnitus uppstår finns det en del som blir väldigt rädda för att tinnitusen ska ta över deras liv och att de inte kommer kunna tänka på något annat än att det låter i öronen. En stor anledning till detta är dock att man har väldigt mycket fokus riktat mot just sin tinnitus vilket i sig kan förvärra symptomen. Detta brukar dock klinga av med tiden och till slut tänker de flesta knappt på att de har tinnitus. Om du besväras väldigt mycket av din tinnitus kan det vara bra att söka hjälp för den. På Mindler har vi ett stort antal psykologer som har lång erfarenhet av att behandla tinnitus och om du vill träffa någon av dem laddar du hem vår app och bokar ett besök.

Orsaker till tinnitus:

Tinnitus kan uppstå av flera anledningar. Den vanligaste orsaken till att människor söker hjälp för tinnitus är:

 • Hörselnedsättning orsakad av ålder: Tinnitus förvärras ofta med åldern och detta till en följd av hörselnedsättning. Den medicinska termen för detta är presbycusis.
 • Bullerskador: Höga ljud som har orsakat bullerskador är ofta en anledning till tinnitus. Det kan vara en följd av arbetsskador från till exempel en motorsåg eller att man har lyssnat på musik för högt under en längre period. Tinnitus kan även uppstå till följd av plötsliga ljud som till exempel en explosion eller att man har gått på en konsert. Denna form av tinnitus orsakad av plötsliga ljud brukar dock oftast försvinna. Men både kort- och långsiktig exponering för höga ljud kan skapa permanenta skador
 • Öronvax: Öronvax är till för att skydda öronen men när det bildas allt för mycket blir det svårt för kroppen att tvätta bort det naturligt. Detta kan göra trumhinnan irriterade vilket kan leda till tinnitus.
 • Stress: Stress är en vanlig orsak till tinnitus och är även något som kan förstärka symptomen.
 • Blodkärlssjukdomar: Detta är en relativt ovanlig anledning till tinnitus men i vissa fall kan den orsakas av en blodkärlsstörning. Detta kallas i medicinska termer för pulsatile tinnitus.
 • Mediciner – En del mediciner kan orsaka tinnitus, detta innefattar till exempel antibiotika, vissa antidepressiva läkemedel, aspirin, mm.
 • Spänning i nacke och käkar: Tinnitus kan orsakas av spänningar i nacke och käk muskulaturen.
 • Huvud och nackskador: Trauma mot huvud eller nacke kan påverka innerörat eller nerver kopplade till hörseln och orsaka tinnitus. I dessa fall är det vanligt att tinnitus endast upplevs i ena örat.
 • Meniere’s sjukdom – Tinnitus kan vara en tidig indikator på Meniere’s sjukdom vilket är en sjukdom som påverkar innerörat och orsakar tryck i örat.
 • TMJ – detta innebär problem med temporomandibulära leden som sitter på vardera sida av ditt huvud framför öronen, där käkbenet möter skallbenet. Detta kan skapa tinnitus
 • Muskelspasmer i innerörat: Spänningar i i musklerna vid innerörat kan skapa tinnitus. Detta kan ske utan någon egentligen förklaring men kan även uppstå som ett symptom neurologiska sjukdomar, som till exempel multipel skleros (MS).

Hur upplevs tinnitus?

Tinnitus kan beskrivas som en slags ”fantom ljud” som upplevs av den drabbade. Det kan låta på väldigt många olika sätt och har till exempel beskrivits som:

 • Ringande
 • Hummande
 • Klickande
 • Vässande
 • Rytande
 • Bussande

En del hör ljudet i båda öronen medan andra endast upplever det i det ena örat. Tinnitus ljudet kan även variera i styrka och tonläge. Det kan upplevas som konstant eller komma och gå.

Går tinnitus över?

Svaret på frågan om tinnitus går över beror egentligen på vad som orsakar din tinnitus. Som vi har beskrivit ovan under rubriken ”Orsaker till tinnitus”, så kan tinnitus till exempel orsakas av vissa mediciner, en vaxpropp eller stress. I dessa fall behöver inte handla om en permanent tinnitus. De flesta har nog upplevt att det låter i öronen när man har varit på konsert eller lyssnat på hög musik. Detta är ett tecken på att du har överansträngt din hörsel och bör ta en paus från höga ljud. I vissa fall försvinner ljudet efter några dagar eller till och med efter några veckor. Ibland försvinner dessvärre inte ljudet och du kan då ha fått en bullerskada.

Behandling mot tinnitus

Tinnitus kan behandlas på en rad olika sätt, till exempel följande:

Behandla tinnitus med KBT – kognitiv beteendeterapi

Vi på Mindler kan erbjuda dig en KBT psykolog som kan hjälpa dig att behandla tinnitusrelaterade besvär. Behandling av tinnitus med KBT innebär att man behandlar besvären kopplade till tinnitus. KBT ger dig verktyg för att behandla jobbiga tankar och känslor relaterade till tinnitus.

Behandla tinnitus med ACT

ACT är en variant av KBT som hjälper dig att ta sikte på det som är viktigt i livet.

Behandla tinnitus med Bettskena / käkspecialist

Tinnitus kan i vissa fall vara kopplade till spänningar i käken. Då kan det hjälpa att få behandling hos en käkspecialist eller att skaffa en betskena.

Behandla tinnitus med Brusapparat

Vissa hjälps av att behandla sin tinnitus med en brusapparat. Apparaten avger ett så kallat vitt brus som ska hjälpa hjärnan att tänka som att ljudet kommer utifrån och därmed kan man börja uppfatta ljudet som ett slags bakgrundsljud och sluta störas av det.

Behandla tinnitus hos en sjukgymnast

Om tinnitus har kroppsliga orsaker som spänning i nacke, käkar eller axlar kan det hjälpa att vända sig till en sjukgymnast.

Hörselapparat

För de som har tinnitus orsakad av en hörselskada kan det hjälpa att börja använda en hörselapparat. Det kan göra det lättare att maskera ljudet och att slappna av.

När ska man söka hjälp för tinnitus?

Besvärar din tinnitus dig i din vardag? Då bör du söka dig till din vårdcentral, företagshälsa, öronläkare för en undersökning. I många fall beror tinnitus på en hörselnedsättning och många blir hjälpa av att ta tag i sina hörselproblem. Om din tinnitus uppstår plötsligt och utan någon förklaring kan det i vissa sällsynta fall handla om någon sjukdom.

Att förebygga tinnitus

Generellt är det bra att skydda sina öron med hörselkåpor eller öronproppar när du befinner dig på platser med skadliga ljudnivåer, till exempel: Nattklubb, konsert eller när du klipper gräset. För tinnitus relaterad till stress är motion ett bra sätt att förebygga bekymmer. Om du har besvär kopplade till din tinnitus ska du dessutom inte isolera dig och undvika ljud.

Senast uppdaterad: 2021.06.29

Författare: Felix Lundevall

Granskad av: Elin Börestam och Marie Wahlström