Tinnitus - hjälp hos Mindler

Mindlers psykologer guidar dig igenom tinnitus, och bland annat om vilken hjälp och behandling som finns.

KBT-samtal med psykolog kan till viss del dämpa problem relaterade till Tinnitus, vid behov boka en psykolog idag.

Läs mer om tinnitus nedan.

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100 kronor (eller frikort)

 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

 • Garanterad tid inom 24 timmar

 • Mindler är en del av primärvården

Nedan ser du psykologer hos Mindler som arbetar med Tinnitus

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Har det börjat tjuta, susa eller väsa i dina öron? I den här artikeln behandlar vi ämnet tinnitus. Artikeln går igenom tinnitus på djupet och vad det innebär, hur man behandlar det, vad det beror på och när du bör söka hjälp för det.

Vad är tinnitus?

Tinnitus innebär att man upplever ett ljud i öronen som inte kan uppfattas av omgivningen. Ordet tinnitus kommer från latin och betyder litet ljud. Detta är en vanlig åkomma och man uppskattar att cirka 15 procent av befolkningen lider av det. 2-3 % har svåra besvär som leder till exempelvis problem med sömn och koncentration. Tinnitus är inte tillstånd i sig utan ett symptom som orsakas av ett underliggande tillstånd som till exempel en hörselnedsättning. Tinnitus kan uppstå av många anledningar. Den kan komma smygande som ett resultat av stress eller komma i samband med en hörselskada. Om du däremot får tinnitus plötsligt utan någon som helst anledning så kan det i ovanliga fall vara ett tecken på en sjukdom. Senare i denna artikel går vi igenom olika orsaker till tinnitus.

Egentligen finns det inget vetenskapligt bevisat botemedel för tinnitus utan behandlingen av tinnitus fokuserar istället på att lindra symptomen. Att det inte finns något botemedel kan vara väldigt jobbigt att höra för dig som precis har börjat uppleva tinnitus men en tröst är att väldigt många som lider av det inte påverkas överhuvudtaget. När tinnitus uppstår finns det en del som blir väldigt rädda för att tinnitusen ska ta över deras liv och att de inte kommer kunna tänka på något annat än att det låter i öronen. En stor anledning till detta är dock att man har väldigt mycket fokus riktat mot just sin tinnitus vilket i sig kan förvärra symptomen. Detta brukar dock klinga av med tiden och till slut tänker de flesta knappt på att de har tinnitus. Om du besväras väldigt mycket av din tinnitus kan det vara bra att söka hjälp för den. På Mindler har vi ett stort antal psykologer som har erfarenhet av att behandla tinnitus och om du vill träffa någon av dem laddar du hem vår app och bokar ett besök.

Orsaker till tinnitus:

Tinnitus kan uppstå av flera anledningar. De vanligaste orsakerna till att människor söker hjälp för tinnitus är:

 • Hörselnedsättning orsakad av ålder: Tinnitus förvärras ofta med åldern och detta till en följd av hörselnedsättning. Den medicinska termen för detta är presbycusis.

 • Bullerskador: Höga ljud som har orsakat bullerskador är ofta en anledning till tinnitus. Det kan vara en följd av arbetsskador från till exempel en motorsåg eller att man har lyssnat på musik för högt under en längre period. Tinnitus kan även uppstå till följd av plötsliga ljud som till exempel en explosion eller att man har gått på en konsert. Denna form av tinnitus orsakad av plötsliga ljud brukar dock oftast försvinna. Men både kort- och långsiktig exponering för höga ljud kan skapa permanenta skador

 • Stress: Stress kan orsaka tinnitus och framförallt förstärka symptomen.

 • Blodkärlssjukdomar: Detta är en relativt ovanlig anledning till tinnitus men i vissa fall kan den orsakas av en blodkärlsstörning. 

 • Mediciner: En del mediciner kan orsaka tinnitus, detta innefattar till exempel cellgifter, vissa antidepressiva läkemedel mm.

 • Spänning i nacke och käkar: Tinnitus kan orsakas av spänningar i nacke- och käkmuskulaturen.

 • Huvud och nackskador: Trauma mot huvud eller nacke kan påverka innerörat eller nerver kopplade till hörseln och orsaka tinnitus. I dessa fall är det vanligt att tinnitus endast upplevs i ena örat.

 • Meniere’s sjukdom: Tinnitus kan vara en tidig indikator på Meniere’s sjukdom vilket är en sjukdom som påverkar innerörat och orsakar tryck i örat.

 • TMJ: detta innebär problem med temporomandibulära leden som sitter på vardera sida av ditt huvud framför öronen, där käkbenet möter skallbenet. Detta kan skapa tinnitus

 • Muskelspasmer i innerörat: Spänningar i musklerna vid innerörat kan skapa tinnitus. Detta kan ske utan någon egentligen förklaring men kan även uppstå som ett symptom neurologiska sjukdomar, som till exempel multipel skleros (MS).

Hur upplevs tinnitus?

Tinnitus kan beskrivas som ett slags ”fantomljud” som upplevs av den drabbade. Det kan låta på väldigt många olika sätt och har till exempel beskrivits som:

 • Ringande

 • Hummande

 • Klickande

 • Vässande

 • Rytande

 • Susande

En del hör ljudet i båda öronen medan andra endast upplever det i det ena örat. Tinnitusljudet kan även variera i styrka och tonläge. Det kan upplevas som konstant eller komma och gå.

Går tinnitus över?

Svaret på frågan om tinnitus går över beror egentligen på vad som orsakar din tinnitus. Som vi har beskrivit ovan under rubriken ”Orsaker till tinnitus”, så kan tinnitus till exempel orsakas av vissa mediciner eller stress. I dessa fall behöver inte handla om en permanent tinnitus. De flesta har nog upplevt att det låter i öronen när man har varit på konsert eller lyssnat på hög musik. Detta är ett tecken på att du har överansträngt din hörsel och bör ta en paus från höga ljud. I vissa fall försvinner ljudet efter några dagar eller till och med efter några veckor. Ibland försvinner dessvärre inte ljudet och du kan då ha fått en bullerskada.

När ska man söka hjälp för tinnitus?

Besvärar din tinnitus dig i din vardag? Då bör du söka dig till din vårdcentral, företagshälsa eller öronläkare för en undersökning. Det gäller även om du sedan flera veckor har tinnitus i bara ett öra eller om du inte alls vet varför det har uppstått. I många fall beror tinnitus på en hörselnedsättning och många blir hjälpta av att ta tag i sina hörselproblem.

Behandling mot tinnitus

Tinnitus kan behandlas på en rad olika sätt, till exempel följande:

Behandla tinnitus med KBT – kognitiv beteendeterapi

Vi på Mindler kan erbjuda dig en KBT-psykolog som kan hjälpa dig att behandla tinnitusrelaterade besvär. Behandling av tinnitus med KBT innebär att man behandlar besvären kopplade till tinnitus. KBT ger dig verktyg för att behandla jobbiga tankar och känslor relaterade till tinnitus. Det kan också handla om att skifta fokus från tinnitusen, hantera stress, förbättra sömnen och våga göra saker som man har undvikit pga besvären men som man mår bra av att göra, Ofta ingår inslag av ACT som är en variant av KBT som hjälper dig att ta sikte på det som är viktigt i livet och hitta hjälpsamma förhållningssätt till saker du inte kan påverka. Det finns också en självhjälpsbok som man kan jobba med antingen helt på egen hand eller parallellt med samtal med psykolog som heter Kognitiv beteendeterapi vid Tinnitus, skriven av Viktor Kaldo och Gerhard Andersson.

Behandla tinnitus med Bettskena/käkspecialist

Tinnitus kan i vissa fall vara kopplade till spänningar i käken. Då kan det hjälpa att få behandling hos en käkspecialist eller att skaffa en bettskena.

Behandla tinnitus med brusapparat

Vissa hjälps av att behandla sin tinnitus med en brusapparat. Apparaten avger ett så kallat vitt brus som ska hjälpa hjärnan att tänka som att ljudet kommer utifrån och därmed kan man börja uppfatta ljudet som ett slags bakgrundsljud och sluta störas av det. Behandlingen ges oftast av audionom och kallas även Tinnitus Retraining Therapy (TRT)

Behandla tinnitus hos en fysioterapeut

Om tinnitus har kroppsliga orsaker som spänning i nacke, käkar eller axlar kan det hjälpa att vända sig till en fysioterapeut.

Hörselapparat

För de som har tinnitus orsakad av en hörselskada kan det hjälpa att börja använda en hörselapparat. Det kan göra det lättare att maskera ljudet och att slappna av.

Antidepressiv medicin

Oavsett om man också har en depression eller ångest så hjälper i vissa fall antidepressiv medicin, i första hand av typen SSRI.

Att förebygga tinnitus

Generellt är det bra att skydda sina öron med hörselkåpor eller öronproppar när du befinner dig på platser med skadliga ljudnivåer, till exempel: Nattklubb, konsert eller när du klipper gräset. För tinnitus relaterad till stress är motion ett bra sätt att förebygga och lindra. Om du har besvär kopplade till din tinnitus ska du dessutom inte isolera dig och undvika ljud.