Symptom vid OCD

Mindlers psykologer guidar dig igenom symptom & tecken på OCD-och tvångstankar.

OCD

Prata med en psykolog online hos Mindler

 • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

 • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

 • Ingen väntetid

 • Mindler är en del av primärvården

Nedan ser du psykologer hos Mindler som arbetar med Symptom vid OCD

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Symptom vid OCD

OCD innebär att du har tvångstankar och att du gör tvångshandlingar som är kopplade till tvångstankarna. Tvångstankarna och tvångshandlingarna ser olika ut från person till person. En tvångstanke kan till exempel vara att du är orolig att du ska glömma att låsa dörren. En tvångshandling kopplad till den tvångstanken kan då vara att du kontrollerar flera gånger att dörren är låst. Kanske känner du också att du måste vända hem för att känna på dörren igen, trots att du kontrollerade flera gånger innan du gick.

Ibland kan tvånget leda till andra symptom, som sömnproblem och torr hud (om du ständigt tvättar dig). Eftersom tvånget också kan leda till att livet begränsas på olika sätt är det inte ovanligt att bli nedstämd eller deprimerad [1].

Hur vet jag om mina tankar är tvångstankar?

Alla kan drabbas av tankar om att man måste göra saker på ett visst sätt, utan att det upplevs som något större problem. Problemen uppstår om tankarna kommer ofta och du upplever att du har svårt att värja dig mot dem. Tvångstankar brukar beskrivas som återkommande, ofta obehagliga och ångestframkallande tankar som inte försvinner, och som påverkar din livskvalitet negativt.

Här är några vanliga områden som tvångstankar kan handla om:

 • rädsla för smuts, baciller och smitta

 • rädsla för att du har glömt att låsa dörren eller stänga av spisen

 • rädsla för att du ska skada någon 

 • oro för att du har en sexuell läggning som du inte vill ha

 • oro för relationer, som att du egentligen inte är kär i din partner

 • ordning och symmetri.

Hur ser tvångstankar ut?

Tvångstankar börjar ofta med “Tänk om …” och fortsätter med olika hemska scenarion som skulle kunna inträffa. Ibland kan det röra sig om obehagliga inre bilder som är svåra att bli av med. Du kan också uppleva det som att något “känns fel” och att du behöver göra något för att rätta till det.

Exempel på tvångstankar:

 • Tänk om jag blir smittad.

 • Tänk om huset brinner upp.

 • Tänk om jag dödar mitt barn.

 • Tänk om jag är pedofil.

 • Tänk om Gud hör alla mina tankar och straffar mig.

 • Alla delar måste ligga helt rakt och symmetriskt.

 • Tänk om jag inte älskar min sambo längre.

Tvångstankar kan vara väldigt skrämmande och leda till stark ångest. Det kan kännas som om tankarna inte går att styra och ofta innebär de en känsla av kontrollförlust. Om du har många tvångstankar kan du uppleva det som att de tar över hela din tillvaro.

Hur vet jag om mitt beteende är tvångshandlingar?

Om du har återkommande tvångstankar och upplever att du måste göra på ett visst sätt för att få bort tankarna eller dämpa ångesten kan det du gör beskrivas som tvångshandlingar. Det är vanligt att tvångstankar ger en känsla av tappa kontrollen eller att något “känns fel”. Med tvångshandlingarna känns det som att du rättar till den negativa känslan och återfår kontrollen. Ofta måste tvångshandlingarna upprepas flera gånger eller under en längre tid till dess att det känns rätt, eller tills ångesten har minskat och tvångstanken försvunnit.

Tvångshandlingar kan vara att du

 • tvättar händerna eller rengör saker överdrivet mycket

 • kontrollerar om och om igen att saker är “rätt”

 • ordnar, sorterar eller räknar saker på ett visst sätt

 • upprepar något för dig själv många gånger

 • fotar spisen innan du går hemifrån och kollar på fotot under dagen

 • åker tillbaka samma väg som du kom för att kontrollera att du inte har kört på någon.

Undvikanden vanliga vid OCD

Vid OCD är det vanligt med undvikanden, alltså att du låter bli att göra vissa saker eller slutar med saker som du gjorde tidigare. Ett exempel skulle kunna vara att sluta att åka buss på grund av tankar om att det är smutsigt på sätena. Ett annat att undvika att skaffa barn på grund av tankar om att vara pedofil. Om undvikanden hindrar dig i vardagen eller begränsar ditt liv ska du söka hjälp.

Vilka tvångstankar behöver man söka hjälp för?

Det är inte så att vissa tankar är värre än andra. Istället handlar det om hur tankarna påverkar dig och vilket beteende de leder till. Om du har många tvångstankar eller tvångstankar som återkommer ofta och påverkar dig mycket i vardagen rekommenderar vi att du söker hjälp. OCD brukar inte gå över av sig självt, utan det krävs professionell hjälp. Hos Mindler finns flera psykologer som har erfarenhet av att behandla OCD. Du kan alltid boka ett bedömningssamtal med någon av våra psykologer så hjälper vi dig vidare.

Hur vet jag jag om mina tvångstankar är ett problem och påverkar mig negativt?

Många som har tvång tror att tvångstankarna är helt rimliga och normala. Det kan därför ta lång tid innan man inser att man behöver hjälp. Fundera över om dina återkommande tankar och handlingar tar upp mycket av din tid och påverkar dig mycket i din vardag. Om tvånget hindrar dig från att leva det liv du vill leva eller från att njuta av saker som är meningsfulla för dig är det ett problem.

Det kan också variera hur mycket du lider av dina tvångstankar och tvångshandlingar. Under perioder kanske de inte påverkar dig särskilt mycket, för att plötsligt komma tillbaka med full kraft och bli svåra att hantera i vardagen. Om du upplever att tvånget förvärras är det bra att söka hjälp så snart som möjligt.

Hur beter sig en person med OCD?

Det är inte säkert att det märks på en person att den har OCD. Det är en stereotyp bild att personer med OCD tvättar sig hela tiden eller måste ordna saker i raka rader. För en del kretsar tvånget kring symmetri eller renlighet men tvångstankar kan också handla om helt andra saker, som rädsla för att skada någon. Den som har OCD kan känna skam över sina tvångshandlingar och också vara duktig på att dölja dem.  Det är viktigt att sprida medvetenhet och förståelse om OCD för att motverka stigmatisering och fördomar som är förknippade med diagnosen. Det är ofta svårare att dölja sitt tvång i nära relationer. Som anhörig kan du märka att den som har tvång ofta söker försäkringar, till exempel genom att ställa frågor för att känna sig mindre osäker. ”Tror du att jag kan ha fått i mig bakterier genom att ta på fjärrkontrollen och sen äta en macka?” är en typisk sådan fråga. Som anhörig kan du också bli ombedd att på olika sätt delta i tvånget, till exempel genom att byta om till rentvättade kläder direkt när du kommer hem.

Läs mer om OCD:

Källhänvisning:

[1]. Region Skånes riktlinjer vid OCD & tvångstankar.