Behandling för OCD - få hjälp hos Mindler

Läs mer om behandling för OCD, samt hur du kan få hjälp att hantera och bryta tvångstankar.

OCD

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Nedan ser du psykologer hos Mindler som arbetar med Behandling för OCD

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Undersökning och utredning av OCD

När du söker vård får du berätta om dina besvär för en läkare eller psykolog. De kan använda olika frågeformulär för att bedöma om du har OCD eller någon annan psykiatrisk diagnos. En läkare kan också undersöka om en fysisk sjukdom kan ligga bakom dina besvär. Ibland tas även blodprov.

Diagnosen tvångsyndrom/OCD

För att du ska få diagnosen OCD, eller tvångssyndrom på svenska, behöver vissa kriterier vara uppfyllda. Kriterierna är inte kopplade till innehållet i tvångstankarna eller handlingarna i sig. Istället handlar det om hur mycket tid tvånget tar i anspråk, hur mycket lidande det orsakar och hur stor inverkan det har på livet.

Behandling av OCD

Behandlingen kan bestå av flera delar – det kan vara aktuellt med både läkemedelsbehandling och psykoterapi. Den terapiform som har visat sig ha bäst effekt är kognitiv beteendeterapi (KBT) [1]. Med KBT kan du få hjälp att hantera de tankar, känslor och beteenden som är kopplade till tvånget. Hos Mindler finns flera psykologer som har erfarenhet av att behandla just OCD. Läs mer om KBT vid OCD här.

Behandling med KBT

Inom KBT finns många tekniker som kan användas för att behandla OCD. Psykoedukation – att lära sig mer om sin diagnos och om hur man kan hantera den – är ett viktigt inslag. Men att bara prata räcker inte. För att KBT ska vara effektivt måste du själv delta aktivt i behandlingen genom att göra olika övningar. Du kan till exempel få i uppgift att skriva ner dina tankar och känslor för att se vilka situationer som utlöser de värsta symptomen. Tillsammans med psykologen får du undersöka tvångstankarna och ritualerna, för att granska om de verkligen är realistiska eller fyller någon praktisk funktion. Du får också göra övningar för att träna på att ändra dina beteendemönster.

Exponering en viktig del

En viktig del av behandlingen vid OCD är öva på att utsätta sig för det som utlöser tvång och stå emot tvånget och se vad som händer. Det här kallas exponering med responsprevention. Med exponering utsätter du dig medvetet för tankar eller situationer som känns obehagliga. Exponering görs alltid steg för steg – du tränar lite i taget och börjar med en situation som bara utlöser lite ångest. Tanken är att du ska träna på att vara kvar i obehaget utan att ta till några tvångshandlingar. Genom att stanna kvar i situationen kommer du att vänja dig vid obehaget och du kommer också att märka att ångesten inte fortsätter stiga i all oändlighet. Genom att träna så här blir du säkrare på att du kan hantera liknande situationer i framtiden, utan tvångshandlingar. Exponering kan se mycket olika ut, både beroende på vad tvånget kretsar kring och hur stora svårigheter du har. Om du har tvång som kretsar kring smuts och renlighet kan en exponering vara att ta på något som är smutsigt och vänta i en kvart innan du tvättar händerna. Nästa steg kan vara att inte tvätta händerna förrän du ska äta middag. En exponering kan också gå ut på att du tänker på något som ger dig obehag.

Det är viktigt att du har hjälp av en psykolog om du ska planera och genomföra exponering.

Behandling med läkemedel

Det är vanligt att kognitiv beteendeterapi kombineras med läkemedelsbehandling. Många med OCD kan få symptomlindring av så kallade SSRI-preparat (selektiva serotoninåterupptagshämmare) [1]. I svåra fall av OCD kan även antipsykotiska läkemedel vara ett alternativ. Dessa är starkare, men kan också ge svårare biverkningar.

Behandling hos Mindler

Mindler förmedlar KBT-behandling med legitimerade psykologer. Hos oss träffar du din psykolog via videosamtal på mobilen. Som en del av behandlingen får du också ta del av information och göra övningar i vår app. Du betalar patientavgift på 100 kr och regionernas frikort gäller. Du behöver ingen remiss.

Tips på hur man bryter tvångstankar

  1. Exponera dig mot det som skapar ångest – Ex. tvätta inte händerna direkt när de blir smutsiga.

  2. KBT – få hjälp av en pyskolog och prata ut om varför tvångstankar skapar ångest.

  3. Mindfulness – se till att leva i nuet så att exponering funkar – ex. schemalägg 30-60 min där du går runt med smutsiga händer. Schemalägg så att det inte blir i koppling till mat eller möten med nya personer.

  4. Se till att ha socialt stöd i form av vänner, kollegor eller familj när du exponerar dina dig för dina rädslor. På så sätt finns det samtalsstöd och hjälp att övervinna sina tvångssyndrom.

Läs mer om OCD/tvångstankar:

Källhänvisning:

[1]. Region Stockholms psykiatri - behandling vid tvångssyndrom.