Orsaker till OCD

Längre ner på den här sidan kan du läsa om orsaker till och varför man utvecklar OCD och tvångstankar.

OCD

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Nedan ser du psykologer hos Mindler som arbetar med Orsaker till OCD

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad orsakar OCD?

Man vet inte säkert vad som orsakar OCD, men forskning har visat att det till viss del är ärftligt. Man har även sett att obalanser i hjärnans signalsubstanser (dopamin och serotonin) kan påverka tillståndet. Jobbiga händelser, stress och oro kan också både utlösa och förvärra OCD.

OCD är till viss del ärftligt

Forskare har kommit fram till att OCD till viss del är ärftligt – ofta finns släktingar som också har problem med tvång. Men det är inte så att man utvecklar OCD bara för att en förälder eller släkting har det. Det är bra att känna till att det inte är själva tvångstanken eller tvångshandlingen som går i arv, utan benägenheten att drabbas av tvång. Om flera medlemmar i en familj har problem med tvång kan det alltså vara inom helt olika områden.

Vad kan trigga tvångstankar?

Vad som triggar tvångstankar ser olika ut från person till person, men det är vanligt att de kommer i samband med stress. En större förändring i livet, som att flytta eller få barn, kan också trigga tvångstankar. När livet förändras blir tillvaron mer osäker. Personer med tvång har ofta svårt att hantera känslan av osäkerhet, att inte veta säkert att man har gjort rätt eller att man har tagit med alla risker i beräkningen. Då kan ”tänk om-tankar” dyka upp.

Stress och oro kan förvärra OCD

Stress och oro kan både utlösa och förvärra OCD. Om du redan har lindriga problem med tvångsmässiga tankar och beteenden kan dessa bli värre om du utsätts för mycket stress under en period eller om det händer jobbiga saker i livet. OCD kan också förvärras av sådant som händer i samhället. Ett aktuellt exempel är coronapandemin. En studie från svenska OCD-förbundet visar att många med OCD-diagnos påverkades negativt av pandemin och restriktionerna som sattes in för att begränsa smittspridningen. Hela 50 % av de som deltog i studien uppgav att deras OCD-relaterade besvär hade ökat [1].

När debuterar OCD och hur utvecklas tvånget över tid?

De flesta med OCD får problem med tvång redan i barndomen. Besvären kan också komma senare i livet, men det är ovanligt att OCD debuterar efter 35 års ålder. OCD blir sällan bättre av sig självt, utan besvären brukar snarare eskalera. Om tvångstankar eller tvångshandlingar tar upp mycket av din tid rekommenderar vi att du söker hjälp. Ofta behövs professionell hjälp för att bryta spiralen.

Läs mer om OCD:

Källhänvisning:

[1]. https://ocdstockholm.se/wp-content/uploads/2020/07/OCD-f%C3%B6rbundet-coronaenk%C3%A4t.pdf