KBT & depression

KBT är en effektiv terapi för besvär kopplade till nedstämdhet & depression.  Hos Mindler får du tillgång till psykolog och våra egenskrivna KBT-behandlingar. Du arbetar med IKBT helt i egen takt mellan samtalen med din psykolog. Din psykolog skräddarsyr din IKBT-behandling utifrån övningar som passar dig. (IKBT ingår när du bokar ett psykologsamtal).

Skribent: Emelie Blad - legitimerad psykolog med erfarenhet av KBT-behandling, och IKBT.

depression

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Nedan ser du psykologer hos Mindler som arbetar med Depression

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Hur fungerar KBT-terapi för depression?

En KBT-behandling för depression görs oftast i 5 steg. 1. Det första steget handlar alltid om att lära känna sin depression och förstå den bättre. Det görs genom att fullt ut kartlägga sin individuella problembild: vilka symtom depressionen utgörs av, samt i vilka situationer dessa symtom gör sig tillkänna. Detta brukar ofta göras med en så kallad aktivitetsdagbok - där du som patient får dokumentera hur dina dagar ser ut och hur du mår under dagens olika aktiviteter. 2. Nästa steg handlar om att använda aktivitetsdagboken för att öka på positiva beteenden, och att släcka ut beteenden som väcker depressionskänslor. Detta görs genom att göra mer av så kallade välmåendeaktiviteter - sådana som i längden får dig att må bra och som är i linje med dina värderingar. Du får också lära dig hitta en balans mellan välmåendeaktiviteter och olika måste- och bordeaktiviteter. 3. Steg tre handlar om att tackla dina undvikanden. Det innebär att börja ta tag i uppgifter och aktiviteter som du börjat undvika, på grund av att depressionen fått dessa att kännas för tunga. 

4. I steg fyra hjälper din psykolog dig att lära dig strategier för att hantera negativa tankar och bryta ältande. 

5. Slutligen gör ni tillsammans en vidmakthållandeplan för att kunna hantera bakslag och återfall, och för att säkerställa att du har rätt verktyg för att fortsätta din resa på egen hand.

Psykologkontakt

Psykologen är din handledare genom behandlingen. Det är du som gör jobbet - men psykologen håller dig i handen hela vägen och hjälper dig igenom de utmanande perioderna. Rent konkret så kan en beskriva det så att psykologen håller i ramarna. Hen hjälper dig att kartlägga och förstå, att hålla struktur samt ger dig övningar mellan varje psykologbesök för att du skall kunna utvecklas och övervinna din depression.

Internet-KBT (IKBT)

IKBT är ditt och psykologens bästa verktyg. Psykologen väljer ut relevant IKBT-program som du får jobba med, som är i linje med vad du behöver för att må bättre. Övningarna skiljer sig ofta vecka till vecka beroende på vad ditt nästa steg är. 

Mindlers IKBT-program för depression

Vår IKBT-behandling för depression är 10 delar. Genom varje del vägleds du genom olika steg som hjälper dig att bättre förstå din depression samt verktyg för att övervinna den. Varje del innehåller nya övningar som utmanar dig och lär dig nya viktiga färdigheter i hur du hanterar dina depressionssymtom. 

IKBT-programmet för depression i Mindlers app.

IKBT depression hos Mindler

I appen hittar du alla moduler i IKBT-programmet, ladda ner appen.

Är IKBT-programmet anpassat till olika individer?

För att IKBT-behandlingen bättre skall passa dig, så kommer psykologen välja ut de delar som hen bedömer som viktiga för dig. På så vis kan psykologen skräddarsy en IKBT-behandling utifrån din unika problembild.

Hur vanligt är det att KBT-behandlingen hjälper?

En KBT-behandling påbörjas med 1-3 bedömningssamtal. Det är under dessa samtal som du och din psykolog lär känna varandra och du bedömer om det är rätt psykolog för dig. Därefter har ni tillsammans mellan 5-7 behandlingssamtal, där ni tillsammans arbetar aktivt med din depression. Slutligen har ni 1-3 avslutande och uppföljande samtal, för att ge lite tid efter behandlingen och se att resultaten håller i sig. Hos oss på Mindler är varje samtal 25 eller 10 minuter, där ni har tid att gå igenom utförda övningar i ditt IKBT-program och prata om nästa steg. 

Du arbetar med ett IKBT-program mellan varje samtal med din psykolog. En IKBT-övning kan ta allt från 10 minuter, till något som du arbetar med lite hela tiden under en hel vecka. Det är viktigt att veta att du gör IKBT-övningarna för din egen skull - för att må bättre och för att själv lära dig strategier och verktyg om du kommer att ha nytta av livet ut.

Jämförelse av olika terapier för besvär med depression

Idag finns det flera terapiformer att välja mellan - exempelvis PDT, ACT, MCT eller DBT. Alla dessa har lite olika angreppspunkt. KBT, kognitivt beteendeterapi, är idag den terapiform som har visat sig mest effektiv vid depression. KBT är även den terapiform som Socialstyrelsen rekommenderar i sina nationella riktlinjer [1] för vård vid depression och ångestsyndrom. 

Kan man bota depression/nedstämdhet genom KBT?

Genom KBT så kan du lära dig färdigheter och verktyg som hjälper dig överkomma dina symtom och känna dig helt återställd. Värt att nämna är att har du en gång drabbats av depression, så finns tyvärr en sårbarhet att återigen falla tillbaka i gamla mönster under kommande påfrestande livssituationer. Därför är det viktigt att du tillsammans med din psykolog gör en noggrann vidmakthållandeplan - för att säkra upp inför framtida utmanande perioder och minska risken för återfall.

Finns det någon skillnad på privat KBT och KBT i primärvården

KBT är en terapimetod som ser likadan ut var den än utövas. Däremot kan behandling kännas olika beroende på vilken psykolog du möter, eftersom alla psykologer är olika. Därför är det viktigt att du hittar en psykolog som du känner passar dig. Mindler har över 200+ psykologer, alla är kunniga inom KBT. Du kan läsa mer om samtliga psykologer här.

Emelie Blad - KBT-psykolog på Mindler

Emelie har erfarenhet av att behanda patienter med KBT, i kombination med IKBT. Hon har även varit delaktig i skapandet av IKBT-programmet för depression. Emelie är legitimerad psykolog och har studerat vid Stockholms universitet.

Emelie Blad - Psykolog Mindler

1. Socialstyrelsens rekommendationer kring behandling av ångestsyndrom.