KBT & Stress

KBT-terapi är en effektiv terapi för stresshantering.

Hos Mindler får du tillgång till psykolog och våra egenskrivna KBT-behandlingar. Du arbetar med IKBT helt i egen takt mellan samtalen med din psykolog. Din psykolog skräddarsyr din IKBT-behandling utifrån övningar som passar dig. (IKBT ingår när du bokar ett psykologsamtal). Skribent: Emelie Blad - legitimerad psykolog med erfarenhet av KBT & IKBT.

Stress - Mindler

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Nedan ser du psykologer hos Mindler som arbetar med stress

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Hur fungerar KBT-terapi för stress?

En KBT-behandling för stress görs oftast i flera steg.

1. Det första steget handlar alltid om att lära känna din stress och förstå den bättre. Det görs genom att fullt ut kartlägga din individuella problembild: vilka symtom stressen utgörs av, samt i vilka situationer dessa symtom gör sig tillkänna. 

2. Nästa steg handlar om att kartlägga dina värderingar, och vad det är som du faktiskt tycker är viktigt i livet. Genom att kartlägga vad som är viktigt för dig är det också lättare att sortera i vad som över huvud taget är värt din tid och energi.

3. Steg tre handlar om att ge dig själv rätt förutsättningar för att hantera stress genom bra sömn, lagom med motion och korta pauser.

4. I steg fyra hjälper din psykolog dig att lära dig strategier för att hantera stressande tankar och lugnande andning. Du får även träna på medveten närvaro.

5. Slutligen gör ni tillsammans en vidmakthållandeplan för att kunna hantera bakslag och återfall, och för att säkerställa att du har rätt verktyg för att fortsätta din resa på egen hand.

Psykologkontakt

Psykologen är din handledare genom behandlingen. Det är du som gör jobbet - men psykologen håller dig i handen hela vägen och hjälper dig igenom de utmanande perioderna. Rent konkret så kan en beskriva det så att psykologen håller i ramarna. Hen hjälper dig att kartlägga och förstå, att hålla struktur samt ger dig övningar mellan varje psykologbesök för att du skall kunna utvecklas och övervinna din stress.

Internet kbt (IKBT)

IKBT är ditt och psykologens bästa verktyg. Psykologen väljer ut relevant IKBT-program som du får jobba med, som är i linje med vad du behöver för att må bättre. Övningarna skiljer sig ofta vecka till vecka beroende på vad ditt nästa steg är. 

Mindlers IKBT-program för stress

Vår IKBT-behandling för stress är 8 delar. Genom varje del vägleds du genom olika steg som hjälper dig att bättre förstå din stress samt verktyg för att övervinna den. Varje del innehåller nya övningar som utmanar dig och lär dig nya viktiga färdigheter i hur du hanterar dina symtom. Mindlers IKBT-program för stress.

Stress IKBT - Mindler

Ladda ner Mindlers app för att få tillgång till IKBT.

Är IKBT-programmet anpassat till olika individer?

För att behandlingen bättre skall passa dig, så kommer psykologen välja ut de delar som hen bedömer som viktigt för dig. På så vis kan psykologen skräddarsy en IKBT-behandling utifrån din unika problembild.

Hur vanligt är det att KBT-behandlingen hjälper?

En KBT-behandling påbörjas med 1-3 bedömningssamtal. Det är under dessa samtal som du och din psykolog lär känna varandra och du bedömer om det är rätt psykolog för dig. Därefter har ni tillsammans mellan 5-7 behandlingssamtal, där ni tillsammans arbetar aktivt med din stress. Slutligen har ni 1-3 avslutande och uppföljande samtal, för att ge lite tid efter behandlingen och se att resultaten håller i sig. Hos oss på Mindler är varje samtal 25 eller 10 minuter, där ni har tid att gå igenom utförda övningar i din IKBT och prata om nästa steg. 

Du arbetar med ett IKBT-program mellan varje samtal med din psykolog. En IKBT-övning kan ta allt från 10 minuter, till något som du arbetar med lite hela tiden under en hel vecka. Det är viktigt att veta att du gör IKBT-övningarna för din egen skull - för att må bättre och för att själv lära dig strategier och verktyg om du kommer att ha nytta av livet ut.

Jämförelse av olika terapier för besvär med stress

Idag finns det flera terapiformer att välja mellan - exempelvis PDT, ACT, MCT och DBT. Alla dessa har lite olika angreppspunkt. KBT, kognitivt beteendeterapi, är idag en av de terapiformer som har visat sig mest effektiv vid stress, även genom IKBT [1].

Kan man bota stressbesvär genom KBT?

Genom KBT så kan du lära dig färdigheter och verktyg som hjälper dig överkomma dina symtom och känna dig helt återställd. Värt att nämna är att har du en gång drabbats av långvarig stress, så finns tyvärr en sårbarhet att återigen falla tillbaka i gamla stressmönster under kommande påfrestande livssituationer. Därför är det viktigt att du tillsammans med din psykolog gör en noggrann vidmakthållandeplan - för att säkra upp inför framtida utmanande perioder och minska risken för återfall.

Emelie Blad - Psykolog hos Mindler

Emelie Blad är legitimerad psykolog och har studerat vid Stockholms universitet. Under sin tid som psykolog har Emelie samlat på sig erfarenhet kring KBT och IKBT. Emelie har varit delaktig i skapandet av Mindlers IKBT-program för stress.

Emelie Blad - Psykolog Mindler

Källhänvisning:

[1]. Internet-KBT lovande vid svår stressrelaterad ohälsa - Psykologtidningen.