KBT & Utmattningssyndrom

KBT är en av de mest effektiva terapierna för utmattningssyndrom.

Hos Mindler får du tillgång till psykolog och våra egenskrivna KBT-behandlingar. Via vårt privata erbjudande kan du välja att arbeta med IKBT helt i egen takt mellan samtalen med din psykolog. Din psykolog skräddarsyr din IKBT-behandling utifrån övningar som passar dig.

Skribent: Emelie Blad - legitimerad psykolog.

Mindler utmattning illustration

Hur fungerar KBT-terapi för utmattning?

En KBT-behandling för utmattningssyndrom görs oftast i flera steg.

1. Det första steget handlar alltid om att lära känna din utmattning och förstå den bättre. Det görs genom att fullt ut kartlägga din individuella problembild: vilka svårigheter som utmattningen utgörs av, samt i vilka situationer dessa gör sig tillkänna.

2. Nästa steg handlar om att hitta energibalans i ett passande aktivitetsschema. Det gäller alltså att varva fysiska aktiviteter med psykiska i en sådan rytm att du inte tar för mycket av dina energidepåer.

3. Steg tre handlar om att lära dig strategier för medveten närvaro, andningsövningar och medkänsla.

4. I steg fyra hjälper din psykolog dig att lära dig strategier för att identifiera och hantera tankar som tynger. Du får även kartlägga dina värderingar.

5. I näst sista steget får du information och stöttning när det kommer till sjukskrivning och arbetsåtergång, samt råd när det kommer till sömn.

6. Slutligen gör ni tillsammans en vidmakthållandeplan för att kunna hantera bakslag och återfall, och för att säkerställa att du har rätt verktyg för att fortsätta din resa på egen hand.

Psykologkontakt

Psykologen är din handledare genom behandlingen. Det är du som gör jobbet - men psykologen håller dig i handen hela vägen och hjälper dig igenom de utmanande perioderna. Rent konkret så kan en beskriva det så att psykologen håller i ramarna. Hen hjälper dig att kartlägga och förstå, att hålla struktur samt ger dig övningar mellan varje psykologbesök för att du skall kunna utvecklas och övervinna din UMS.

Internet kbt (IKBT)

IKBT är ditt och psykologens bästa verktyg. Psykologen väljer ut relevant IKBT-program som du får jobba med, som är i linje med vad du behöver för att må bättre. Övningarna skiljer sig ofta vecka till vecka beroende på vad ditt nästa steg är. 

Mindlers IKBT-program för utmattningssyndrom

Vår IKBT-behandling för utmattning är 12 delar. Genom varje del vägleds du genom olika steg som hjälper dig att bättre förstå din utmattning samt verktyg för att hantera den. Varje del innehåller nya övningar som utmanar dig och lär dig nya viktiga färdigheter i hur du hanterar dina symtom.

Nedan ser du IKBT-programmet för utmattningsyndrom.

Utmattningssyndrom KBT

Ladda ner Mindlers app här för att få tillgång till IKBT.

Är IKBT-programmet anpassat till olika individer?

För att IKBT-behandlingen bättre skall passa dig, så kommer psykologen välja ut de delar som hen bedömer som viktiga för dig. På så vis kan psykologen skräddarsy en IKBT-behandling utifrån din unika problembild.

Hur vanligt är det att KBT-behandlingen hjälper?

En KBT-behandling påbörjas med 1-3 bedömningssamtal. Det är under dessa samtal som du och din psykolog lär känna varandra och du bedömer om det är rätt psykolog för dig. Därefter har ni tillsammans mellan 5-7 behandlingssamtal, där ni tillsammans arbetar aktivt med din utmattning. Slutligen har ni 1-3 avslutande och uppföljande samtal, för att ge lite tid efter behandlingen och se att resultaten håller i sig. Hos oss på Mindler är varje samtal 25 eller 10 minuter, där ni har tid att gå igenom utförda övningar i din IKBT och prata om nästa steg. 

Du arbetar med ett IKBT-program mellan varje samtal med din psykolog. En IKBT-övning kan ta allt från 10 minuter, till något som du arbetar med lite hela tiden under en hel vecka. Det är viktigt att veta att du gör IKBT-övningarna för din egen skull - för att må bättre och för att själv lära dig strategier och verktyg om du kommer att ha nytta av livet ut.

Jämförelse av olika terapier för besvär med utmattning

Idag finns det flera terapier att välja mellan - exempelvis PDT, ACT, MCT och DBT. Alla dessa har lite olika angreppspunkt. KBT, kognitiv beteendeterapi, är idag en av de terapiformer som har visat sig mest effektiv vid UMS [1].

Kan man bota utbrändhet genom KBT?

Genom KBT så kan du lära dig färdigheter och verktyg som hjälper dig överkomma dina symtom och känna dig helt återställd. Värt att nämna är att har du en gång lidit av besvär med utmattning, så finns tyvärr en sårbarhet att återigen falla tillbaka i gamla mönster under kommande påfrestande livssituationer. Därför är det viktigt att du tillsammans med din psykolog gör en noggrann vidmakthållandeplan - för att säkra upp inför framtida utmanande perioder och minska risken för återfall.

Emelie Blad - psykolog och skribent hos Mindler

Emelie har erfarenhet av att behandla patienter genom KBT för utmattningssyndrom i kombination med IKBT. Emelie Blad är legitimerad psykolog och har studerat vid Stockholms universitet.

Emelie Blad - Psykolog Mindler

Källhänvisning:

[1]. Äntligen visas effekt av en strategi vid utmattningssyndrom - Läkartidningen