KBT & panikångest

KBT är en effektiv terapi för panikångest.

Hos Mindler du tillgång till psykolog och våra egenskrivna KBT-behandlingar, allt i din mobil. Du arbetar med IKBT helt i egen takt mellan samtalen med din psykolog, och tillsammans tar ni er igenom en övning i taget. Din psykolog skräddarsyr din IKBT-behandling utifrån övningar som passar dig. (IKBT ingår när du bokar ett psykologsamtal). Skribent: Emelie Blad - legitimerad psykolog med erfarenhet av KBT-behandling, och IKBT.

illustration-anxiety-4 3

Hur fungerar KBT-terapi för panikångest?

En KBT-behandling för panikångest görs oftast i flera steg.

1. Det första steget handlar alltid om att lära känna din panikångest och förstå den bättre. Det görs genom att fullt ut kartlägga din individuella problembild: vilka symtom panikångesten utgörs av, samt i vilka situationer dessa symtom gör sig tillkänna. 

2. Nästa steg handlar om att bemästra andningen. Genom att lära dig att andas rätt kan du både förebygga och hantera panikångesten i stunden på ett bättre sätt.

3. Steg tre handlar om att bli varse om dina tankefällor och lära dig att inte triggas igång av dina tankar. Du lär dig även att utmana dina negativa automatiska tankar.

4. I steg fyra får du öva på att möta de kroppsliga reaktioner som påminner om en panikattack, samt framkalla panikkänslor för att lära dig hantera dem i stunden. Du får även kartlägga dina värderingar.

5. Slutligen gör ni tillsammans en vidmakthållandeplan för att kunna hantera bakslag och återfall, och för att säkerställa att du har rätt verktyg för att fortsätta din resa på egen hand.

Psykologkontakt

Psykologen är din handledare genom behandlingen. Det är du som gör jobbet - men psykologen håller dig i handen hela vägen och hjälper dig igenom de utmanande perioderna. Rent konkret så kan en beskriva det så att psykologen håller i ramarna. Hen hjälper dig att kartlägga och förstå, att hålla struktur samt ger dig övningar mellan varje psykologbesök för att du skall kunna utvecklas och övervinna din panikångest.

Internet kbt (IKBT)

IKBT är ditt och psykologens bästa verktyg. Psykologen väljer ut relevant IKBT-program som du får jobba med, som är i linje med vad du behöver för att må bättre. Övningarna skiljer sig ofta vecka till vecka beroende på vad ditt nästa steg är. 

Mindlers IKBT-program för paniksyndrom

Vår IKBT-behandling för panikångest är 11 delar. Genom varje del vägleds du genom olika steg som hjälper dig att bättre förstå din panikångest samt verktyg för att övervinna den. Varje del innehåller nya övningar som utmanar dig och lär dig nya viktiga färdigheter i hur du hanterar dina symtom.

Nedan ser du hur IKBT-programmet ser ut i appen:

Panikångest IKBT

Ladda ner Mindlers app här för att få tillgång till IKBT.

Är IKBT-programmet anpassat till olika individer?

För att IKBT-behandlingen bättre skall passa dig, så kommer psykologen välja ut de delar som hen bedömer som viktiga för dig. På så vis kan psykologen skräddarsy en IKBT-behandling utifrån din unika problembild.

Hur vanligt är det att KBT-behandlingen hjälper?

En KBT-behandling påbörjas med 1-3 bedömningssamtal. Det är under dessa samtal som du och din psykolog lär känna varandra och du bedömer om det är rätt psykolog för dig. Därefter har ni tillsammans mellan 5-7 behandlingssamtal, där ni tillsammans arbetar aktivt med din panikångest. Slutligen har ni 1-3 avslutande och uppföljande samtal, för att ge lite tid efter behandlingen och se att resultaten håller i sig. Hos oss på Mindler är varje samtal 25 eller 10 minuter, där ni har tid att gå igenom utförda övningar i din IKBT och prata om nästa steg. 

Du arbetar med ett IKBT-program mellan varje samtal med din psykolog. En IKBT-övning kan ta allt från 10 minuter, till något som du arbetar med lite hela tiden under en hel vecka. Det är viktigt att veta att du gör IKBT-övningarna för din egen skull - för att må bättre och för att själv lära dig strategier och verktyg om du kommer att ha nytta av livet ut.

Jämförelse av olika terapier för besvär med panikångest

Idag finns det flera terapier att välja mellan - exempelvis ACT, DBT, KBT & PDT. Men KBT & PDT är idag de två terapiformerna som har visat sig vara mest effektiva vid behandling av paniksyndrom [1].

Kan man bota panikångest genom KBT?

Genom KBT så kan du lära dig färdigheter och verktyg som hjälper dig överkomma dina symtom och känna dig nästintill återställd. Värt att nämna är att har du en gång drabbats av hög panikångest, så finns tyvärr en sårbarhet att återigen falla tillbaka i gamla mönster under kommande påfrestande livssituationer. Därför är det viktigt att du tillsammans med din psykolog gör en noggrann vidmakthållandeplan - för att säkra upp inför framtida utmanande perioder och minska risken för återfall.

Emelie Blad - Skribent och psykolog hos Mindler

Emelie har erfarenhet av KBT-behandling, i kombination med IKBT. Dessutom har Emelie varit med i skapandet av flera IKBT-program hos Mindler. Emelie är legitimerad psykolog och har studerat vid Stockholms universitet.

Emelie Blad - Psykolog Mindler

Källhänvisning:

[1]. KBT & PDT ger samma långtidseffekt vid panikångest - Psykologtidningen.se