Mindler » Fakta och råd om psykiska besvär och behandlingsmetoder » Vad är skillnaden mellan en psykoterapeut och psykolog?

Psykolog, psykoterapeut eller psykiatriker?

Vilken är skillnaden mellan alla dessa tre? Mindlers psykologer guidar dig nedan.

Hos Mindler kan du träffa en psykolog som kan hjälpa dig med psykiska besvär genom KBT och IKBT, utan väntetid. Psykiatriker kan du inte träffa hos Mindler, vi hänvisar till psykiatrin.

Terapi hos Mindler

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Vad är en legitimerad psykolog?

Om du vill boka terapi online via Mindler får du alltid ett besök med en legitimerad psykolog. I Sverige är "legitimerad psykolog" en skyddad titel och för att få kalla sig just det, krävs en legitimation från socialstyrelsen som ges ut om en person uppfyller kriterierna [1]:

  • Innehar en psykologexamen

  • Genomfört ett års praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP)

Psykologexamen innebär en fem år lång universitetsutbildning. I Sverige går det att läsa psykologprogrammet på ett flertal utbildningar, exempelvis genom Karolinska Institutet, Uppsala universitet eller Göteborgs universitet m.fl. PTP står för praktisk tjänstgöring för psykologer och syftet med den är att lära sig ”skarpt psykologarbete” för första gången. För att få anställning som PTP-psykolog måste personen ha ett examensbevis från psykologprogrammet.

”Det är skillnad på en legitimerad KBT-psykolog och en KBT-terapeut”

Viktigt att poängtera är att via Mindler får du träffa en legitimerad KBT–psykolog vilket inte nödvändigtvis är samma sak som någon som titulerar sig KBT-terapeut. Terapeut är ingen skyddad titel och det kan innebära att personen har gått en kortare kurs inom KBT.

Alla psykologer som arbetar hos Mindler uppfyller de ovan nämna kriterierna för att tituleras psykolog, vilket innebär att de har fem års universitetsstudier och minst ett års praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP).

Vad gör en psykolog?

Många psykologer arbetar med psykoterapi, det vill säga samtalsbehandling av människor som mår dåligt psykiskt, men inte alla. En psykolog kan även arbeta med utredningar (av t.ex. ADHD eller demens), med företag och organisationer, eller med forskning.

Två av de stora inriktningar inom terapi i Sverige i dag är: KBT (kognitiv beteendeterapi) och PDT (psykodynamisk terapi).

Psykologerna hos Mindler arbetar i första hand med KBT. Kognitiv beteendeterapi fokuserar på att identifiera de tankar och beteenden som skapar problem, och på att lära in nya, mer hälsosamma sätt att tänka och agera. Arbetet utgår ifrån att det inte alltid är nödvändigt att förstå problemets orsak för att kunna behandla det. Du får i uppgift att prova nya beteenden i ditt dagliga liv mellan terapitillfällena. Det kallas för hemuppgifter. Som patient måste du alltså vara aktiv och engagerad för att behandlingen ska fungera.

Psykodynamisk terapi (PDT) intresserar sig för orsaken till symptomen och tar därför större hänsyn till ditt förflutna. Utgångspunkten är att alla psykiska problem uppstår av en anledning, och att djupare läkning kan ske om du förstår hur och varför problemen har uppstått. PDT fokuserar till stor del på att öka din självkännedom. Det handlar därför inte om någon direkt rådgivning, utan du uppmuntras och vägleds till att själv söka svaren på dina frågor.

Psykodynamiska behandlingar har rykte om sig att vara långvariga, men de måste inte vara det. Ibland kan det räcka med några få samtal, ibland behövs längre insatser.

Psykiska åkommor som går att behandla hos psykolog

Exempel på besvär som går att behandla med en psykolog kan vara kringliggande problem inom depression, ångest. och stressrelaterade problem. Samt även mer allvarliga tillstånd som personlighetsstörningar, bipolär sjukdom och psykossjukdom. I de senare fallen krävs behandling inom psykiatrin, där även läkare kan vara delaktig i patientens vård.

Träffa en psykolog online

Vill du träffa en psykolog på nätet? Det finns många bra alternativ, Mindler är ett av dem. Klicka här för att komma till vår sida med samtliga psykologer.

Vad är en psykoterapeut?

Psykoterapeut är på samma sätt som psykolog, en skyddad titel ifrån socialstyrelsen. Det betyder att det är olagligt att använda sig av titeln utan att vara legitimerad. För att få kalla sig för psykoterapeut krävs det först en genomförd grundexamen inom en människovårdande utbildning på minst 120 högskolepoäng. Det innefattar exempelvis psykologprogrammet, socionom, psykiatriker, präst, tandläkare, dietist eller sjuksköterska - alla dessa yrkestitlar kan utbilda sig till psykoterapeut. För att få kalla sig för psykoterapeut krävs det en grundutbildning inom psykoterapi, den ingår i exempelvis psykologprogrammet men inte i socionomprogrammet. Förutom grundutbildningen krävs det även en vidareutbildning inom psykoterapi samt två års arbetslivserfarenhet.

En vidareutbildning

Att bli psykoterapeut är en påbyggnadsutbildning. Här förklaras några olika utbildningsbakgrunder som psykoterapeuter kan vara skolade inom:

  • Psykologprogrammet – innebär en femårig universitetsutbildning och innefattar ämnen som till exempel psykologi, sociologi, forskningsmetodik och statistik.

  • Socionom – Socionomutbildningen i Sverige motsvarar idag en 3.5 år lång universitetsutbildning inom ämnen som psykologi, juridik, sociologi och socialt arbete.

  • Psykiatriker – En psykiatriker är en läkare som har specialiserat sig på psykiska sjukdomar.

Vad gör en psykoterapeut?

Medan psykologer har en bred utbildning inom psykologi och kan bedriva forskning, utreda och diagnostisera hälsotillstånd samt bedriva terapier och behandling, så fokuserar psykoterapeuter på enbart samtalsterapin. Genom terapeutiska samtal och tekniker kan en psykoterapeut hjälpa patienter att förstå och hantera sina känslor, tankar och beteenden.

Vad tjänar en psykoterapeut?

Nu när du vet att det råder stor variation kring vilken bakgrund psykoterapeuter har förstår du också utmaningen i att ge ett svar på hur mycket en psykoterapeut tjänar. Lönen grundas nämligen på utbildningen en person har utöver sin psykoterapeututbildning.

Vad är en psykiatriker?

En psykiatriker är i grunden en läkare med specialistutbildning inom psykiska sjukdomar och det är endast psykiater som kan skriva ut mediciner. En psykiatriker kan vidareutbilda sig till psykoterapeut på sin grundutbildning som läkare.

Vad är skillnaden mellan psykolog, psykiatriker och en psykoterapeut?

Anledningen till att det är lätt att blanda ihop benämningen psykoterapeut med psykolog, är troligtvis för att båda yrkestitlarna kan arbeta med att bedriva samtalsterapi. En stor skillnad mellan en psykolog och en psykoterapeut är att en psykoterapeut är en vidareutbildning, där personen behöver ha en grundutbildning som exempelvis socionom, psykolog, psykiatriker eller präst.

En psykoterapeut kan alltså i grunden vara en legitimerad psykolog eller psykiatriker, men också en präst som har vidareutbildat sig inom psykoterapi.

När ska du prata med en psykolog eller psykoterapeut?

När du själv känner att ditt psykiska mående är så problematiskt att dina vanliga strategier för att må bättre inte längre räcker till – då kan det vara en bra idé att prata med en psykolog. Det finns inget blodprov eller formulär som avgör om du behöver terapi eller inte - det är din egen upplevelse som avgör.

Har du svårt att känna efter hur du egentligen mår? Detta kan i sig vara ett tecken på att psykoterapi vore bra för dig. Exempel på andra symptom som bör tas på allvar är bristande livslust, muskelspänningar, sömnproblem, försämrad aptit, oförklarlig oro, oförmåga att varva ner, svårigheter att känna glädje, behov av att skada dig själv, destruktiva kärleksrelationer, besvärande tvångshandlingar, livsbegränsande fobier, och många fler. Vissa symptom kan ha fysiska orsaker. Om du är osäker kan det vara bra att även träffa en läkare för att utesluta kroppsliga sjukdomar.

Varför kostar det bara 100 kr att träffa en psykolog hos Mindler?

Visste du att du har rätt till psykisk vård via din region?

Anledningen till att det endast kostar 100 kr att träffa en legitimerad psykolog hos Mindler, är för att vi är en del av primärvården. Mindler vill att hjälp för psykisk ohälsa skall vara tillgänglig, oavsett vart i landet du befinner dig. Mindler finns som ett alternativ till dig som inte får hjälp via din vårdcentral och inte har råd att gå till en privatpraktiserande psykolog.

Källhänvisning:

[1]. Legitimerad psykolog - Socialstyrelsen.