Psykolog, psykoterapeut eller psykiatriker?

I den här artikeln utreder vi begreppen! Hos Mindler kan du träffa en legitimerad psykolog men även en psykoterapeut.

Mindler är Sveriges största digitala psykologmottagning. Vi är en del av primärvården vilket innebär att ett samtal med någon av våra psykologer kostar som ett vanligt vårdbesök.

I den här artikeln utreder vi vad skillnaden är mellan en psykolog och en psykoterapeut.

Vad är en legitimerad psykolog?

Om du bokar terapi online med Mindler får du träffa en legitimerad psykolog. För att få kalla sig för en legitimerad psykolog krävs det en legitimation ifrån socialstyrelsen varav personen måste uppfylla följande kriterier:

  1. Inneha en psykologexamen
  2. Genomfört ett års praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP)

Psykologexamen innebär en fem år lång universitetsutbildning. I Sverige går det att läsa till psykologprogrammet genom till exempel Karolinska, StockholmsUppsalas eller Örebros universitet. PTP står för praktisk tjänstgöring för psykologer och syftet med denna är att lära sig ”skarpt psykologarbete” för första gången. För att få anställning som PTP-psykolog måste man ha ett examensbevis från psykologprogrammet.

”Det är skillnad på en legitimerad KBT psykolog och en KBT terapeut”

Viktigt att poängtera är att via Mindler får du träffa en legitimerad KBT (kognitiv beteendeterap) psykolog vilket inte nödvändigtvis är samma sak som någon som titulerar sig KBT-terapeut. Terapeut är ingen yrkesskyddad titel och kan innebära att du till exempel har gått en kortare kurs inom KBT.

Alla psykologer som arbetar med Mindler uppfyller de ovan nämna kriterierna för en psykolog, alltså fem års universitetsstudier och ett års praktisk tjänstgöring för psykologer.

Vad är en psykoterapeut?

Psykoterapeut är precis som psykolog en skyddad titel ifrån socialstyrelsen vilket innebär att det är olagligt att använda sig av denna titel utan att vara legitimerad. För att få kalla sig för psykoterapeut krävs det först att man har en grundexamen inom en människovårdande utbildning på minst 120 högskolepoäng. Detta innefattar till exempel psykologprogrammet, socionom eller psykiatriker (se förklaringar nedan) men kan också innebära att man i grunden är präst, tandläkare, dietist eller sjuksköterska.  För att få kalla sig för psykoterapeut krävs det även en grundutbildning inom psykoterapi, denna ingår till exempel i psykologprogrammet men inte i socionomprogrammet. Förutom grundutbildningen krävs det även en vidareutbildning inom psykoterapi samt två års arbetslivserfarenhet.

Nedan utreder vi några olika utbildningsbakgrunder som psykoterapeuter kan vara skolade som:

  • Psykologprogrammet – innebär en femårig universitetsutbildning och innefattar ämnen som till exempel psykologi, sociologi, forskningsmetodik och statistik.
  • Socionom – Socionomutbildningen i Sverige motsvarar idag en 3,5 år lång universitetsutbildning inom ämnen som psykologi, juridik, sociologi och socialt arbete.
  • Psykiatriker – En psykiatriker är en läkare som har specialiserat sig på psykiska sjukdomar.

Sammanfattning: Vad är skillnaden mellan psykolog, psykiatriker och en psykoterapeut

Anledningen till att många blandar ihop benämningen psykoterapeut med psykolog är förmodligen för att båda dessa yrkestitlar kan arbeta med att bedriva samtalsterapi. En stor skillnad mellan en psykolog och en psykoterapeut är att en psykoterapeut kan ha olika utbildningsbakgrunder som till exempel socionom, psykolog eller psykiatriker. En legitimerad psykoterapeut kan alltså vara en legitimerad psykolog men även en präst som har vidareutbildat sig inom psykoterapi. Vidare så blandar Många ihop psykologer och psykoterapeuter med psykiater. En psykiater är i grunden en läkare med specialistutbildning inom psykiska sjukdomar och det är endast psykiater som kan skriva ut mediciner.

Träffa en Psykoterapeut online

Vill du träffa en psykolog på nätet eller en psykoterapeut? Mindler är kopplat till landstinget och därför kostar ett samtal med någon av våra psykologer eller psykoterapeuter endast 100 kronor. Lider du av ångestyndrompanikångest,  depression? Vi erbjuder billig terapi, hos en legitimerad psykolog/psykoterpeut utan några väntetider.

Varför kostar det bara 100 kronor att träffa en psykolog hos Mindler?

Visste du att du har rätt till psykisk vård via ditt landsting?

Anledningen till att det endast kostar 100 kronor att träffa en legitimerad psykoterapeut eller psykolog hos Mindler är att vi är kopplade till Sveriges landsting. Enligt lag ska alla vårdcentraler erbjuda en psykolog. Om vårdcentralen saknar egna psykologer/psykoterapeuter ska de ha ett avtal med en privatpraktiserande mottagning. Trots detta lagkrav är det långt ifrån alla vårdcentraler som erbjuder detta och om det erbjuds är väntetiderna för att få en kontakt via din vårdcentral ofta flera månader. I storstadsområdena som StockholmGöteborg och Malmö är det i regel lättare att få träffa en professionell kontakt via ditt landsting eftersom utbudet av utbildade psykologer/psykoterapeuter är större i större städer. Detta tycker vi på Mindler är fel och vi vill tillgängliggöra hjälp för dig som mår psykiskt dåligt oavsett vart i landet du befinner dig. Vi finns som ett alternativ till dig som inte får hjälp via din vårdcentral och inte har råd att gå till en privatpraktiserande psykolog.

Vore det inte konstigt om någon som är fysiskt sjukt fick vänta i månader på vård?

Depressionutmattningssyndrom och andra psykiska sjukdomar ska anses som just sjukdomar och samhället ska erbjuda vård för detta precis som vilka andra sjukdomar som helst. Vore det inte konstigt om en cancersjuk patient inte fick vård? Eller om en hjärtsjuk människa fick villkorad vård på ett visst antal behandlingstillfällen som fallet är vad det kommer till psykologisk hjälp för vissa landsting. Detta vill vi på Mindler ändra på! Om du mår dåligt vänta inte. Ta tag i dina problem och sök hjälp idag. Med Mindler kan du få en professionell samtalskontakt redan idag.

Läs Vidare!

Vad gör en psykolog?

Många psykologer arbetar med psykoterapi, det vill säga samtalsbehandling av människor som mår dåligt psykiskt, men inte alla. En psykolog kan även arbeta med utredningar (av t.ex. ADHD eller demens), med företag och organisationer, eller med forskning.

Två av de stora inriktningar inom terapi i Sverige i dag är: KBT (kognitiv beteendeterapi)och PDT  (psykodynamisk terapi).

Mindlers psykologer arbetar i första hand med KBT. Kognitiv beteendeterapi fokuserar på att identifiera de tankar och beteenden som skapar problem, och på att lära in nya, mer hälsosamma sätt att tänka och agera. Man utgår ifrån att det inte alltid är nödvändigt att förstå problemets orsak för att kunna behandla det. Du får i uppgift att prova nya beteenden i ditt dagliga liv mellan terapitillfällena. Det kallas för hemläxor. Som patient måste du alltså vara aktiv och engagerad för att behandlingen ska fungera.

Psykodynamisk terapi intresserar sig för orsaken till symptomen och tar därför större hänsyn till ditt förflutna. Utgångspunkten är att alla psykiska problem uppstår av en anledning, och att djupare läkning kan ske om du förstår hur och varför problemen har uppstått. PDT fokuserar till stor del på att öka din självkännedom. Det handlar därför inte om någon direkt rådgivning, utan du uppmuntras och vägleds till att själv söka svaren på dina frågor.

Psykodynamiska behandlingar har rykte om sig att vara långvariga, men de måste inte vara det. Ibland kan det räcka med några få samtal, ibland behövs längre insatser.

Problem som går att behandla hos psykolog

Exempel på besvär som går att behandla med en psykolog kan vara depression, problem med ångest tvångstankar och tvångshandlingar, ätstörningar, sorgbearbetningrelationsproblem (äktenskapsproblem, familjeproblem, osv.), social fobi och isolering, samt även mer allvarliga tillstånd som personlighetsstörningar, bipolär sjukdom och psykossjukdom. I de senare fallen kan dock även psykiatriska insatser, till exempel inläggning och medicinering, behövas.

När ska du tala med en psykolog?

När du själv känner att ditt psykiska mående är så problematiskt att dina vanliga strategier för att må bättre inte längre räcker till. Det finns inget blodprov eller formulär som avgör om du behöver terapi eller inte. Det är din egen upplevelse som avgör, inte de objektiva omständigheterna. En obetydlig händelse på utsidan kan utlösa en större kris på insidan. Det kan också hända, särskilt i psykodynamisk terapi, att patienter söker hjälp för ett mindre problem men upptäcker att de egentligen har andra, större problem, som de inte varit medvetna om. Har du svårt att känna efter hur du egentligen mår? Detta kan i sig vara ett tecken på att psykoterapi vore bra för dig. Exempel på andra symptom som bör tas på allvar är bristande livslust, muskelspänningar, sömnproblem, försämrad aptit, oförklarlig oro, oförmåga att varva ner, svårigheter att känna glädje, behov av att skada dig själv, destruktiva kärleksrelationer, besvärande tvångshandlingar, livsbegränsande fobier, med mera. Vissa symptom kan ha fysiska orsaker. Om du är osäker kan det vara bra att även träffa en läkare för att utesluta kroppsliga sjukdomar.

Senast uppdaterad: 2021.06.28

Författare: Felix Lundevall

Granskad av: Elin Börestam och Marie Wahlström