Vad är skillnaden mellan en psykolog och psykoterapeut?

I den här artikeln utreder vi vad skillnaden är mellan en psykolog och en psykoterapeut.

Vad är en legitimerad psykolog?

Om du bokar terapi online med Mindler får du träffa en legitimerad psykolog. För att få kalla sig för en legitimerad psykolog krävs det en legitimation ifrån socialstyrelsen varav personen måste uppfylla följande kriterier:

  1. Inneha en psykologexamen
  2. Genomfört ett års praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP)

Psykologexamen innebär en fem år lång universitetsutbildning. I Sverige går det att läsa till psykologprogrammet genom till exempel Karolinska, Stockholms, Uppsalas eller Örebros universitet. PTP står för praktisk tjänstgöring för psykologer och syftet med denna är att lära sig “skarpt psykologarbete” för första gången. För att få anställning som PTP-psykolog måste man ha ett examensbevis från psykologprogrammet.

“Det är skillnad på en legitimerad KBT psykolog och en KBT terapeut”

Viktigt att poängtera är att via Mindler får du träffa en legitimerad KBT – kognitiv beteendeterapi – psykolog vilket inte nödvändigtvis är samma sak som någon som titulerar sig KBT-terapeut. Terapeut är ingen yrkesskyddad titel och kan innebära att du till exempel har gått en kortare kurs inom KBT. Alla psykologer som arbetar med Mindler uppfyller de ovan nämna kriterierna för en psykolog, alltså fem års universitetsstudier och ett års praktisk tjänstgöring för psykologer.

Vad är en psykoterapeut?

Psykoterapeut är precis som psykolog en skyddad titel ifrån socialstyrelsen vilket innebär att det är olagligt att använda sig av denna titel utan att vara legitimerad. För att få kalla sig för psykoterapeut krävs det först att man har en grundexamen inom en människovårdande utbildning på minst 120 högskolepoäng. Detta innefattar till exempel psykologprogrammet, socionom eller psykiater (se förklaringar nedan) men kan också innebära att man i grunden är präst, tandläkare, dietist eller sjuksköterska.  För att få kalla sig för psykoterapeut krävs det även en grundutbildning inom psykoterapi, denna ingår till exempel i psykologprogrammet men inte i socionomprogrammet. Förutom grundutbildningen krävs det även en vidareutbildning inom psykoterapi samt två års arbetslivserfarenhet.

Nedan utreder vi några olika utbildningsbakgrunder som psykoterapeuter kan vara skolade som:

  • Psykologprogrammet – innebär en femårig universitetsutbildning och innefattar ämnen som till exempel psykologi, sociologi, forskningsmetodik och statistik.
  • Socionom – Socionomutbildningen i Sverige motsvarar idag en 3,5 år lång universitetsutbildning inom ämnen som psykologi, juridik, sociologi och socialt arbete.
  • Psykiater – En psykiater är en läkare som har specialiserat sig på psykiska sjukdomar.

Sammanfattning: Vad är skillnaden mellan psykolog och en psykoterapeut

Anledningen till att många blandar ihop benämningen psykoterapeut med psykolog är förmodligen för att båda dessa yrkestitlar kan arbeta med att bedriva samtalsterapi. En stor skillnad mellan en psykolog och en psykoterapeut är att en psykoterapeut kan ha olika utbildningsbakgrunder som till exempel socionom, psykolog eller psykiatriker. En legitimerad psykoterapeut kan alltså vara en legitimerad psykolog men även en präst som har vidareutbildat sig inom psykoterapi. Vidare så blandar Många ihop psykologer och psykoterapeuter med psykiater. En psykiater är i grunden en läkare med specialistutbildning inom psykiska sjukdomar och det är endast psykiater som kan skriva ut mediciner.

Vill du träffa en psykolog på nätet? Mindler är kopplat till landstinget och därför kostar ett samtal med någon av våra psykologer endast 100 kronor. Lider du av ångestyndrom, panikångestdepression? Vi erbjuder billig terapi, hos en riktig psykolog utan några väntetider.