Boka terapi online

Boka terapi online hos Mindler. Ladda ned vår app och boka ett samtal med en terapeut redan idag eller arbeta på egen hand med något av våra självhjälpsprogram.

Mindler onlinepsykolog illustration

Prata med en psykolog online hos Mindler

  • Videosamtal för 100kr kronor (eller frikort)

  • Arbeta på egen hand med våra självhjälpsprogram (IKBT)

  • Ingen väntetid

  • Mindler är en del av primärvården

Psykologer som arbetar hos Mindler

Vi har flera psykologer som kan hjälpa dig

Terapi online för endast 100 kr per besök

  • Träffa en legitimerad KBT terapeut online via videosamtal i vår app.

  • priset är 100 kronor per videosamtal, oavsett vilken region du tillhör.

  • Har du frikort är det gratis.

  • Ingen remiss krävs och ingen väntetid, bara att ladda ned appen och boka idag.

Mindler erbjuder offentligt finansierad terapi direkt i mobilen. Alla våra psykologer är legitimerade KBT-psykologer och anslutna till landstinget. Därför kostar det endast 100kr för en tid med någon av våra psykologer. Om du har frikort kostar det ingenting. Ett besök varar i 25 minuter.

Varför gå i terapi online?

Att träffa en psykolog online är ett billigt och smidigt alternativ till att besöka en faktisk psykologmottagning. Vi på Mindler vill sänka trösklarna för dig som vill träffa en psykolog och vår vision är att alla ska ha både tid och råd att gå i terapi.

Det kostar alltid 100kr och ingen väntetid för att få hjälp. Tjänsten är även kopplad till högkostnadsskyddet vilket innebär att om du har frikort eller kommer upp i den summa som gäller för frikort i ditt landsting är det gratis.

Hur fungerar onlineterapi?

De flesta som börjar gå i terapi vill ändra på något i livet. Det kan vara att du lider av panikångest, ätstörningar, ångestsyndrom eller att du vill lära dig nya sätt att hantera stress. I de flesta fall innebär terapi ett samtal med en terapeut eller psykolog. Det går även att utföra terapi på egenhand genom till exempel internetbaserade självhjälpsprogram.

Olika typer av terapi

Alla psykologer som arbetar hos Mindler är legitimerade inom KBT. KBT står för kognitiv beteendeterapi och är en typ av terapi som är inriktad på att förändra förhållandet mellan tankar, känslor och beteenden. Inom KBT utgår man från att dessa tre är förenade och genom att ändra till exempel ett beteende kan man ändra negativa tankar och känslor. Inom KBT är det vanligt att du får utföra uppgifter mellan besöken.

Denna form av terapi är inriktad på att patienten ska få bättre självinsikt och lära känna sig själv på ett djupare plan. Psykodynamisk terapi är förmodligen den terapiform som allmänheten föreställer sig när de tänker på hur det går till att träffa en psykolog och har sina rötter i Sigmund Freud och psykoanalysen.

ACT är enligt många en vidareutvecklad variant av KBT. Inom ACT arbetar man mycket med det förhållningssätt man har till sina tankar och lär sig att acceptera känslor och tankar som upplevs obehagliga. Man arbetar mycket med något som kallas för defusion där målet är att bli av med de obehagliga effekterna som negativa tankar medför. Detta kan man göra genom att till exempel identifiera sig med sina tankar.

DBT är en terapiform som har utvecklats för personer med självskadebeteenden. Detta är också en variant av KBT.

Vilken form av onlineterapi är rätt för mig?

Tyvärr finns det inget enkelt svar på denna fråga. Vilken form av terapi som passar för just dig beror i stort på vem du är och vilken problematik det är du vill arbeta med. En annan faktor som bestämmer utfallet av terapin är förtroendet mellan dig och din terapeut.