Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kan se ut på många olika sätt. Här berättar Mindlers psykolog Emelie om vad det innebär att må psykisk dåligt. Om du vill veta hur du kan få hjälp och stöd kan du läsa mer här.

Psykisk ohälsa Mindler

Vad är psykisk ohälsa? 

Psykisk ohälsa är ett brett samlingsbegrepp utan någon entydig definition. Ett sätt att beskriva psykisk ohälsa är att det handlar om nedsättningar i det känslomässiga eller psykologiska välmåendet som påverkar en persons förmåga att fungera normalt i vardagen.

Vad innebär det?

Att lida av psykisk ohälsa innebär att den mentala hälsan är nedsatt på ett sådant sätt att det påverkar känslomässiga, kognitiva eller beteendemässiga funktioner på ett negativt sätt. Det kan inkludera symtom som depression, stress, ångest, hallucinationer, paranoia och andra psykiska eller emotionella svårigheter.

Eftersom psykisk ohälsa är en bred term inkluderar den många tillstånd av olika svårighetsgrad. Det kan variera från milda och kortvariga besvär till allvarliga och långvariga psykiska sjukdomar som schizofreni eller bipolär sjukdom. Psykisk ohälsa är tyvärr vanligt – de flesta upplever någon form av psykisk ohälsa under sitt liv.

Det är också viktigt att förstå att psykisk ohälsa inte är något som en person själv väljer eller kan kontrollera. Det är resultatet av en komplex blandning av genetiska, biologiska, psykologiska och miljömässiga orsaker. 

Psykisk ohälsa har olika svårighetsgrader

Psykisk ohälsa varierar i både varaktighet och svårighetsgrad. Ofta innefattar psykisk ohälsa symtom som ångest, stress, depression, sömnsvårigheter, hallucinationer, energilöshet eller koncentrationssvårigheter. Svårighetsgraderna kan delas in enligt följande:

  1. Kortare perioder av symtom som går över av sig själva.

  2. Längre perioder av djupare symtom som kräver psykologisk eller medicinsk behandling.

  3. Allvarligare former av psykiatriska svårigheter som kräver långsiktig vård.

Här kan du läsa mer om vilken typ av psykisk ohälsa Mindler kan hjälpa dig med.

Vad är skillnaden mellan psykisk ohälsa och psykisk hälsa?

Att känna sig psykisk hälsosam är en upplevelse av att du i stora drag och i de flesta områden i livet mår bra. Motgångar och utmaningar påverkar dig givetvis, men du har goda erfarenheter och vet att du kommer att ta dig igenom det.

Lider du av psykisk ohälsa finns det minst ett område där du känner dig begränsad eller betungad i ditt liv. Motgångar och utmaningar blir tuffare än annars att hantera, och kan i många fall kännas övermäktiga och bidra till den psykiska ohälsan. 

Vad är skillnaden mellan psykisk ohälsa och mental ohälsa?

I Sverige gör vi ingen skillnad på psykisk och mental ohälsa i talspråk. Ordet ”mental” brukar däremot ofta syfta till tankemässiga avvikelser, medan ”psykisk” även innefattar känslomässiga och beteendemässiga avvikelser. I det engelska språket används “mental illness” som en term för hela begreppet psykisk ohälsa. 

Vad är skillnaden mellan psykisk ohälsa och psykisk sjukdom?

Vem som helst kan lida av psykisk ohälsa i olika perioder av livet. Vid långvarig och påtaglig psykisk ohälsa kan det vara till hjälp att få ett namn – en diagnos – på tillståndet. När det går att fastställa en diagnos för de besvär en person lider av kan man säga att det handlar om en psykisk sjukdom. Ett exempel på en psykisk sjukdom är depression. Alla som lider av psykisk ohälsa behöver inte nödvändigtvis lida av en psykisk sjukdom, eftersom svårighetsgraden kan variera. 

Stigmatisering av psykisk ohälsa – vad innebär det?

Stigmatisering av psykisk ohälsa handlar om negativa attityder, stereotyper, fördomar och diskriminering som riktas mot människor som lider av psykiska sjukdomar eller psykisk ohälsa. Det är ett socialt fenomen där personer med psykiska sjukdomar ofta upplever att de behandlas annorlunda, exkluderas eller förlöjligas på grund av sin psykiska hälsa. 

Stigmatisering och fördomar om psykisk ohälsa kan vara lika skadliga som själva sjukdomen. Det kan hindra oss från att våga prata om våra svårigheter och även från att söka hjälp och få rätt vård. Därför arbetar Mindler aktivt med att bryta stigma kring psykisk ohälsa och göra den mest effektiva vården för psykisk ohälsa tillgänglig för alla. 

Hur kan det vara att leva med psykisk ohälsa?

Att lida av psykisk ohälsa är ett individuellt tillstånd som kan kännas olika för olika individer, och som yttrar sig på olika sätt genom olika symtom. Gemensamt för alla med psykisk ohälsa är att måendet påverkar personens dagliga liv till det negativa, och hindrar personen från att leva det liv som hen önskar leva. 

Att lida av psykisk ohälsa kan exempelvis vara att återkommande känna påträngande känslor av ångest, att inte kunna ta sig ut ur sängen på grund av förlamande energilöshet, att känna inre påtryckningar att utföra tvångshandlingar, att inte kunna gå ut och träffa vänner på grund av sociala rädslor, att tappa verklighetsuppfattningen, att känna stress och hjärtklappning, att tillämpa självkritik som begränsar ens liv, att upprepat inte minnas saker som upplevs viktiga eller att inte kunna somna på grund av orostankar. Eftersom psykisk ohälsa ser olika ut för alla, så är detta ovan enbart exempel. 

Orsaker till psykisk ohälsa

Ibland kan en utlösande händelse vara en tydlig orsak till psykisk ohälsa - exempelvis trauma. Oftast är det dock inte enbart en sak som orsakar försämrat mående; i de flesta fall är psykisk hälsa en komplex blandning av genetiska, biologiska, psykologiska och miljömässiga orsaker.

Vissa personer har en genetisk sårbarhet för att utveckla olika psykiska sjukdomar. Lider någon i din släkt eller familj av en psykisk sjukdom har du större risk att också drabbas, du kan även bli drabbad som anhörig. För att en psykisk sjukdom skall utvecklas brukar miljön ha stor inverkan - antingen att något saknas i din omgivning för att du ska ha tillräckliga förutsättningar att må bra, eller att något händer som triggar igång din genetiska sårbarhet. 

Vanliga tecken på psykisk ohälsa

Det finns inget tydligt facit på hur personer med psykisk ohälsa har det. Däremot finns det vissa symtom som ofta återkommer hos personer med psykisk ohälsa. Några vanliga symtom är:

Dessa symtom hindrar till viss mån en person med psykisk ohälsa från att leva ett normalt liv. Det kan göra att personen isolerar sig, undviker att träffa personer som är viktiga för en, slutar göra saker som hen mår bra av eller ägnar orimligt mycket tid till ångest och oro. 

Läs mer här om du misstänker att en närstående till dig lider av psykisk ohälsa.

Första steget mot att må bättre

Att arbeta för att ta sig ur sin psykiska ohälsa kan vara ett tungt och svårt arbete. Ett första steg är ofta att våga prata om det; att dela med sig till sina närmaste. Med deras stöd kan det vara lättare att ta mer hjälp när det behövs.

Det är också viktigt att ge sig själv rätt förutsättningar att ta sig ur den psykiska ohälsan. En bra start är att försöka äta och sova ordentligt. Även träning och motion har visat sig ge ökade möjligheter att må bättre. 

Många som lider av psykisk ohälsa drar sig undan och slutar göra sådant som de egentligen mår bra av. Det kan leda till isolering, vilket riskerar att öka ohälsan. Försök istället att ägna dig åt aktiviteter som du brukar eller brukade tycka om, för att återta den delen av ditt liv. 

Vill du veta mer om psykisk ohälsa?

Vi på Mindler har skrivit en bok om psykisk ohälsa tillsammans med våra psykologer. Du kan beställa boken mot en fraktkostnad. Klicka här för att läsa mer

lilla boken för psykisk hälsa

Det finns även en mängd poddar och dokumentärer om psykisk ohälsa, här tipsar vi om några:

Poddar (aktuella 2023)

Ångestpodden P3 Psykologen Sinnessjukt Beroendepodden

Sveriges Radio Ung ångest Dokumentärer (aktuella 2023)

UR Play Psykisk ohälsa – hot och samhällskonflikt Mind och psykisk hälsa Leva med ångest

SVT Play

Låt mig dansa

App för psykisk ohälsa

Mindler

Kry

Headspace

Worry Watch

Personliga berättelser om psykisk ohälsa

En viktig del av att bryta stigman kring psykisk ohälsa är att våga prata om det, och våga dela med oss till varandra. Här kan du läsa andras berättelser om psykisk ohälsa.

Mindlers test för psykisk ohälsa

Ta alltid dessa test med en nypa salt, oroa dig inte över resultatet utan låt en psykolog bedöma ditt resultat under ett bedömningssamtal.