Vilka patienter kan få hjälp hos Mindler?

physical-clinic-4 3px-outlines-1

Då Mindler arbetar inom primärvårdsuppdraget innebär detta att patienter kan erbjudas hjälp i ett tidigt skede i sin psykiska ohälsa. Mindler erbjuder psykologisk behandling vid mild till måttlig psykisk ohälsa. Patienter som redan har en etablerad kontakt, en pågående behandling eller står i kö till annan mottagning kan tyvärr inte erbjudas behandling hos Mindler.

Vad har Mindler för uppdrag?

Mindler jobbar inom primärvårdsuppdraget, vilket innebär att vi erbjuder grundläggande vårdkontakt som en ingång till hälso- och sjukvården. Målet med primärvård är att förbättra hälsan för befolkningen, förebygga sjukdomar och förhindra att mindre problem blir allvarliga. 

Vilka patienter kan hänvisas till Mindler?

  • Patienter med problematik på primärvårdsnivå

  • Som är behjälpta av kortare, fokuserade insatser

  • Som är positiva till digital vård

  • Som är nyfikna på och självständigt kan tillgodogöra sig arbete med internetbaserad KBT (IKBT) och regelbundet kan genomföra överenskomna hemuppgifter

  • Som kan klara av uppehåll i kontakt vid till exempel semesterperioder. 

Vilka patienter kan vi inte ta emot på Mindler?

  • Patienter med problematik på specialistvårdsnivå.

  • Patienter som har en pågående psykologisk eller annan terapeutisk behandling eller kontakt på annan mottagning, även om behandlingen/kontakten har ett tillfälligt uppehåll, till exempel på grund av sommarsemester.

  • Patienter som står i kö eller på väntelista till psykiatrisk mottagning.

  • Patienter som har etablerad kontakt hos psykiatrin.

  • Patienter som är i behov av att ha flera vårdprofessioner som samarbetar kring patientens helhetliga vård, exempelvis vid utmattningssyndrom eller ätstörningsproblematik.

Om du har frågor kring Mindler så kan du kontakta oss på info@mindler.se.

Ladda ner appen här om du tror att Mindler är rätt plats för dig.